AloitussivuSavon maakirjatSulkavan pitäjä → 1674 ☰ 

Sulkava maakirja 1674

Huomaa: tämä on pelkkä nimihakemisto, maakirjassa on enemmänkin tietoa

Nimet aakkosjärjestyksessä

Sivu 586AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Sulkawaby/Sulkava
Sigfredh Tijtain el:r Feltw: Anders Skyringh
Oloff Oloffsson Condiain
Peer Oloffsson Härköin Upt: 2:ne små öden
Peer Oloffsson Kardinen
Under Prestebolet ähr Lagdt
Hassula/Hasula
Anders Hindrichsson Lukoin
Christer Lamain el:r Befalningman Magnus Hielman, öde
Sipikumbu/Sipikumpu
Lagdt under Caplans boolet medh Madtz Uckoins ödhe
Tannila/Tannila
Peer Larsson Condiain Påstbonde
Rauhanemj/Rauhaniemi
Olof Lamain el:r Befal:n Magnus Hielman, ödhe
Johan Peersson Hatain med ½ Skmk Anders Hatains ödhe
Anders Madtzson Hattain
Cardila/Kaartila
Peer Peersson Kardinen
Johan Peersson Kardin Upt: 2:ne andre öden, Een åbo (yhd. kaarella edelliseen)
Måns el:r Michell Månsson Kardin
Måns Michelsson el:r Lars Pällin
Hintzala/Hintsala
Elias Jönssonn Hintzain
Råkonemj/Ruokoniemi
Matz el:r Mårten Johansson Helpj
Madtz Madtsson Hanska
Peer Olofsson Cardin
Peer Hindrichsson Cardin
Mårthen el:r Johan Jörensson Helpj

Sivu 587AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Oloff Käckoin el:r Bengdt Mickolain, upt:öde
Hindrich Heinoin el:r Bengdt Mickolain, upt:öde
Peer Peersson Hatain el:r Bertell
Ylisenaufwila/Ylisenauvila
Måns Erichsson Aufwinen med hielp Jorden
Hindrich Madtsson Hintzain
Thomas Peersson Ketewäin el:r Mårthen Helpj
Sipilä/Sipilä
Berent Johansson Immoin med 1/2 Michell Cohåins ödhe tilhielp
Olof Knutsson Sipin med 1/2 Michell Tohåins ödhe tilhielp
Brusius Radikain med 2 Skmk af Niels Hatains ödhe
Aufwila/Auvila
Hindrich Hölcker eller Elias Hintzain
Peer Aufwins E:a el:r Samuel Peersson
Telataipal/Telataipale
Oloff Thomasson Hålopain
Lars Peersson Peckain
Bertill Tåifwain el:r Matz Safwolain
Thomas Haloin el:r Erich Hanskj
Låhilax/Lohilahti
Måns el:r Swen Brusiusson
Lars Larsson el:r Lukas Löppein
Peer Jönsson Sijkoin el:r Johan Jönsson
Måns Lehwoins ödhe, upt: af Luckas Mickoin, Sk:r 1677
Idhelax/Iitlahti
Olof Ficke Cherg:, el:r Anders Möhöin
Johan eller Peeter Månoin
Tree små öden , Sigfredh, Peer och And:s Klåstarins tillhopaslagne el:r nu Eskell Lamain

Sivu 588AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Erich Erichsson förrige Munstersh:n
Caipoila/Kaipola
Peer Larsson Kinain
Hindrich Hindrichsson Kåstiain
Anders Peersson el:r Peter Kaipain
Hindrich Peersson Hyfwärin el:r Peer Kaipoin, Een åbo (yhd. kaarella edelliseen)
Hindrich Larsson Hyfwein ödhe
Johan Larssonn Kaipoin
Säppelä/Seppälä
Lars Andersson Säppein
Rachkolantaipall/Rahkolantaipale
Thomas Sigfredsson Radikain
Grells Larsson Dito
Lars Olofsson Caipoin
Mårthen Mårtensson Klåstarin
Marala/Maarala
Hindrich Erichsson Kuckoin
Lingola/Linkola
Philpus Nielsson Kårhoin
Caitais/Kaitainen
Peer Mårthensson Mullj
Grels Caipoin el:r Matz Paunoin
Haltula/Halttula
Hindrich Haltuin el:r Johan Parkin
Anders Kårhoin
Tunnila/Tunnila
Johan Tålck Förar:n, el:r Olof Pardain
Anders Olofsson Säppes ödhe
Grels Mäckelein el:r Jacob Turuin
Läipämäkj/Leipämäki
Lars Hindrich Kanckuin
Dito Lars el:r Johan Kanckuinen

Sivu 589AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Ninimäkj/Niinimäki
Grels Pernein el:r Anders
Mendys/Mäntynen
Brussius el:r Mårthen Haloin
Peer Jönnsson Haloin el:r Berent
Matz Peersson Wihawain
Anders Madtzson Wihawain el:r Rassimus
Madtz Haloinen el:r Pether
Oloff Kiskinen el:r Brusius Haloin
Anders Andersson Kånstj
Peer Härkes ödhe, Een åbo (yhd. kaarella edelliseen)
Hyfwerilä/Hyvärilä
Grels el:r Anders Pardinen
Pardala/Partala
Anders Jönsson Uckoin
Cammoila/Kammola
Peer Andersson Kammoin
Philip el:r Erich Kuckoinen
Johan Johansson Wänelein
Peer Anderss Kangain ödhe
Johan Johansson Hintzain
Jacob el:r Lars Wihawainen
Pulkela/Pulkkila
Mårthen Andersson Wätäinen
Kåskutjerfwj/Koskutjärvi
Anders Cammoin el:r Påfwel Nulpoin
Kirisiä/Kyrsyä
Johan Johansson Cammoin
Wätelä/Väätälänmäki
Jacob Olofsson Wätein
Oloff Olofsson Wätein
Heikurila/Heikkurila
Madtz Peersson Heikurinen

Sivu 590AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Råtila/Ruottila
Thomas Andersson Råtin
Anders Bengtsson Tuchkuin
Hindrich Philpusson Ahoin
Kariulamäkj/Karjulanmäki
Christer Andersson Häifwä
Pååhl Jacobsson Pardain
Anders Larsson Hakulin
Matz Pöriein el:r Sigfred Wilkj
Bertill Pardain el:r Lars
Ryhälä/Ryhälä
Hans Mårthen Räpoin
Frelsse ♦ Läänitykset
Öfwerstel: Erich Pistolkårs ♦ Erik Pistolekorsin läänitys
Erickala el:r Heinola/Eerikkälä
Lagdt under Erickala Sättegårdh
Tunnila/Tunnila
Jacob Bertillsson Kurkj
Michell Condiain el:r Eskel Röhöin, öde
Ryttmest: Abraham Pistolkårs ♦ Abraham Pistolekorsin läänitys
Pardala/Partala
Lagdt under Parda Sättegårdh
Ryttmest: Hindrich Surman ♦ Henrik Arvidsson Suurmanin läänitys
Mendys/Mäntynen
Oloff Peersson Wihawain el:r Rassimus, ödhe

Sivu 591AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Tygmest: Hindrich Seulenbergh ♦ Henrik Seulenbergin läänitys
Caitais/Kaitainen
Matz Tijtain el:r Thomas Radikain
Haltula/Halttula
Bertill Michellsson Nachkahattu
Eskell el:r Johan Röhäin
Commiss: Erich Jäsperson Lillieskiöldh ♦ Erik Jespersson Lilliesköldin läänitys
Sairalamäkj/Sairalanmäki
Peer Hansson Mattikains ödhe

Lähde:

Viipurin ja Savonlinnan läänin tilejä - 8673 Maakirja 1674-1674, sivut 586-591
Kansallisarkisto Astia
Digihakemisto 8673

Nimet aakkosjärjestyksessäSivut kylittäin16641681

© Maija-Liisa Laakso 2023