AlkuSavon ruodutusluettelotJoroisten pitäjä → 1644 väenottoluettelo

Joroinen väenottoluettelo 1644

Nimet aakkosjärjestyksessä

Jorois Sochn

Rulla Oppå Nyskreffne Knechter Aff Lill Safwolax pro Anno 1644


Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 10

Numero Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
Ei kylätietoa
1 Michill Tuofwinen
2 Oluff Matzsson Ringinen
3 Oluff Wätäinen
4 Anderss Thomasson Wauchkoin
5 Hinrich Hindersson Kåtilain
6 Anderss Clemettinen
7 Johan Nielsson Wihoinn
8 Johan Staffansson Måckoin
9 Pååll Nielsson Måndåinen
10 Hinrich Markusson Oluff Suhoins drengh
11 Matz Påållsson Nyssäinen
12 Peer Hindersson Achtinen
13 Oluff Larsson Nissinen

Lähde:
Krigskollegii arkiv, Roterings- och utskrivingslängder, Viborg och Nyslott, 1644, Rulla 620-621
SVAR SE/KrA/0025/0/190 alkaen kuvasta 10, rullan sisältö

Nimet aakkosjärjestyksessä16431647

© Väinö Holopainen 2021