AlkuSavon ruodutusluettelotJoroisten pitäjä → 1647 väenottoluettelo

Joroinen väenottoluettelo 1647

Nimet aakkosjärjestyksessä

Jårois Sochn

Extract opå Knechtarne i Nyslåtz Lähn Anno 1647 Utskreffne


Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 61

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Kåtkalax
Påål Pålsson Kurainen 1 Son
Katissanlax
Lars Olsson Hipsåinen 1 Son
Kerisalo
Påfwel Andersson Wauchkoinen 1 Son
Sydänmaa
Madz Madzson Wenäläinen 1 Son
Ruokojerf
Lars Larsson Hirwåinen 1 Son
Jorois
Mårtthen Peersson Kerrj 1 Son
Hindrick Peersson Luttinen 1 Son
Watila
Anders Andersson Sårmuinen 1 B:r
Safwinemj
Olof Brusiusson Janhuinen 1 Son
Ruokonemj
Madz Andersson Timoinen 1 B:r sonn
Kaitais
Peer Peersson Nissinen 1 Son
Madz Peersson Ikoinen 1 Son
Jacob Påålsson Tackinen 1 Son

Ratsastalot ♦ Ryttare Knechterne

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 63

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Kaitais
Erick Olsson 1 Mågh

Lähde:
Krigskollegii arkiv, Roterings- och utskrivingslängder, Viborg och Nyslott, 1647, Rulla 622-623
SVAR SE/KrA/0025/0/190 alkaen kuvasta 61, rullan sisältö

Nimet aakkosjärjestyksessä16441648

© Väinö Holopainen 2021