AlkuSavon ruodutusluettelotJoroisten pitäjä → 1648 väenottoluettelo

Joroinen väenottoluettelo 1648

Nimet aakkosjärjestyksessäRuodutus- ja väenottoluettelo

Jåråis Sochnn

Extract opå Knechterne aff Nyslåtz Lähn pro Anno 1648 uthnämbde


Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 9

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Kåtkatlax
Olof Larsson Bengdtinen 1
Olof Hindrichsson Ylyttinen 1
Hanss Madzsson Immåinen 1
kärisalå
Johan Peersson Timåinen 1
Pååll Nielsson Ylyttinen 1
Jåroisby
Madz Larsson Kijskinen 1
Madz Andersson Lapweteleinen 1

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 10

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Eschill Ollsson Kålemainen 1
Kaitais
Pååll Ollsson Juutinen 1
Ruåkåniemj
Larss Andersson Kålemain 1
Saufunniemj
Grelss Grelsson Suhåinen 1
Sywäis
Anderss Påålsson Wasarainen 1

Ratsastalot ♦ Ryttare Knechter

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 12

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Kerisalo
Sigfredh Sigfredzsson 1
Jorois
Larss Hindrichzsson Häyrynen 1

Lähde:
Krigskollegii arkiv, Roterings- och utskrivingslängder, Viborg och Nyslott, 1648, Rulla 626-627
SVAR SE/KrA/0025/0/191 alkaen kuvasta 9, rullan sisältö

Nimet aakkosjärjestyksessä16471649

© Väinö Holopainen 2021