AloitussivuSavon ruodutusluettelotKuopion pitäjä → 1648 nimihakemisto

Kuopio ruodutusluettelo 1648

Ruodutus- ja väenottoluetteloRuodutuksesta poissaolleetVäenottoluettelo

Nimihakemisto

Linkit osoittavat puhtaaksikirjoitettuihin ruotuihin.


-  A  B  C  H  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  VW 
 -  A  B  C  H  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  VW

(ei sukunimeä)Alkuun

(ei sukunimeä)

Abraham Ollsson (Hildulaby) [Talolliset] Ruotu 3:Ruod+V

Anderss Johansson (Hirfwilax) [Talolliset] Ruotu 8:Ruod+V

Gabriel Thomae (Hildulaby) [Talolliset] Ruotu 3:Ruod+V

Hanss Larsson (Cuåpiåby) [Talolliset] Ruotu 1:Ruod+V

Jacob Ollsson (Hildulaby) [Talolliset] Ruotu 3:Ruod+V

Jakob Ollsson (Hildula) [Talolliset] Ruodutuksesta poissaolleet

AAlkuun

Ahoinen

Pååll Andersson (Hyfwäriby) [Talolliset] Ruotu 18:Ruod+V (Sywäriby) [Talolliset] Ruodutuksesta poissaolleet

Airaxin

Ihannus (Airaxila) [Talolliset] Ruotu 5:Ruod+V

Madz (Airaxila) [Talolliset] Ruotu 5:Ruod+V

Peer Larsson (Airaxila) [Talolliset] Ruotu 5:Ruod+V

Antikainen

Anders Anderss: (Ritåniemiby) [Talolliset] Ruotu 21:Ruod+V

BAlkuun

Bengdtinen

Olof (WuåtJärfwj) [Sotilaaksi määrätyt] Väenottoluettelo

CAlkuun

Cerppo Colemain

Peer Persson (Puunumäkj) [Talolliset] Ruotu 5:Ruod+V

Clemettinen

Olof Anderss: (Karehlax) [Talolliset] Ruotu 14:Ruod+V

Colemain

Nielss Michilss: (Puunumäkj) [Talolliset] Ruotu 6:Ruod+V

Colemain (Cerppo Colemain)

Peer Persson (Puunumäkj) [Talolliset] Ruotu 5:Ruod+V

Cuåssmainen

Johan Påålsson (Sywäriby) [Talolliset] Ruodutuksesta poissaolleet

Cålemain

Michill Jacobsson (Puunumäkj) [Talolliset] Ruotu 5:Ruod+V

Olof Stafanss: (Puunumäkj) [Talolliset] Ruotu 6:Ruod+V

Peter Påålsson (Puunumäkj) [Talolliset] Ruotu 5:Ruod+V

HAlkuun

Haaloinen

Peer Jacobsson (Maningawesi) [Talolliset] Ruotu 10:Ruod+V

Haarass

Anderss (Kermechlax) [Talolliset] Ruotu 11:Ruod+V

Haatain

Larss Anderss: (Maningawesi) [Talolliset] Ruotu 10:Ruod+V

Haatainen

Larss Andersson (Manningawesi) [Talolliset] Ruodutuksesta poissaolleet

Sigfredh (Manningawesi) [Talolliset] Ruodutuksesta poissaolleet

Hackarain

Jören Jörensson (Hackaralaby) [Talolliset] Ruotu 13:Ruod+V

Hackarainen

Erich Erichzsson (Hackaralaby) [Talolliset] Ruotu 13:Ruod+V

Hindrich (RijtaJärfwj) [Talolliset] Ruotu 17:Ruod+V

Jacob (Hackaralaby) [Talolliset] Ruotu 13:Ruod+V

Nielss Pålsson (Hyfwäriby) [Talolliset] Ruotu 19:Ruod+V

Nielss Påålsson (Sywäriby) [Talolliset] Ruodutuksesta poissaolleet

Thomass (Rönä) [Talolliset] Ruotu 16:Ruod+V

Haickoinen

Philpus Ollsson (Punnunmäkj) [Sotilaaksi määrätyt] Väenottoluettelo

Haikoinen

Thomas Madzss: (Hirfwilax) [Talolliset] Ruotu 8:Ruod+V

Hakulinen

Hanss Påålsson (Lydickälä) [Talolliset] Ruotu 8:Ruod+V

Madz Ollsson (Karttula) [Talolliset] Ruotu 7:Ruod+V

Hallikainen

Larss (Ritåniemiby) [Talolliset] Ruotu 22:Ruod+V (Ritåniemjby) [Talolliset] Ruodutuksesta poissaolleet

Haloinen

Peer Jacobsson (Manningawesi) [Talolliset] Ruodutuksesta poissaolleet

Philipus Brusiusss: (Haminalax) [Talolliset] Ruotu 3:Ruod+V

Philpuss Philpusson (Maningawesi) [Talolliset] Ruotu 10:Ruod+V (Manningawesi) [Talolliset] Ruodutuksesta poissaolleet

Hamuinen

Olof (Hamula) [Talolliset] Ruotu 12:Ruod+V (Hamula) [Talolliset] Ruotu 12:Ruod+V

Happoinen

Peer Madzsson (Ritåniemiby) [Talolliset] Ruotu 21:Ruod+V

Happåinen

Hindrich (Putusalmij) [Talolliset] Ruotu 4:Ruod+V

Hardikain

Daniel Anderss: (Wuårisalo) [Talolliset] Ruotu 20:Ruod+V

Hardikainen

Anderss (Wuårisalo) [Talolliset] Ruotu 20:Ruod+V (Wuorisalo) [Talolliset] Ruodutuksesta poissaolleet

Hardikainen Kuppi

Hind. Hind: (Jännenwirda) [Talolliset] Ruotu 15:Ruod+V

Hatainen

Sigfredh (Maningawesi) [Talolliset] Ruotu 10:Ruod+V

Heickinen

Thomas (Piexä) [Talolliset] Ruodutuksesta poissaolleet

Heikainen

Thomass (Piexä) [Talolliset] Ruotu 19:Ruod+V

Heikinen

Larss Larsson (Jännenwirda) [Talolliset] Ruotu 14:Ruod+V

Oloff Persson (Jännenwirda) [Talolliset] Ruotu 15:Ruod+V

Peter (Maningawesi) [Talolliset] Ruotu 11:Ruod+V (Maningawesi) [Talolliset] Ruotu 11:Ruod+V

Heishainen

Madz (Haminalax) [Talolliset] Ruotu 2:Ruod+V

Pååll Staffansson (Wechmasmäkj) [Talolliset] Ruotu 4:Ruod+V

Staphan (Wechmasmäkj) [Talolliset] Ruotu 4:Ruod+V

Hietainen

Hartwich (RijtaJärfwj) [Talolliset] Ruotu 17:Ruod+V

Hartwich Perss: (RijtaJärfwj) [Talolliset] Ruotu 17:Ruod+V

Hilduinen

Peter (Hildulaby) [Talolliset] Ruotu 3:Ruod+V

Hirfwoin

Anderss Sigfredsson (Räsälä) [Sotilaaksi määrätyt] Väenottoluettelo

Hirfwåinen

Sigfredh (Tåifwåla) [Talolliset] Ruotu 2:Ruod+V

Huckoinen

Olof (Piexä) [Sotilaaksi määrätyt] Väenottoluettelo

Hussu Kasurinen

Anderss Madzsson (Maningawesi) [Talolliset] Ruotu 10:Ruod+V

Madz (Maningawesi) [Talolliset] Ruotu 10:Ruod+V

Hyfwerin (Keiko Hyfwerin)

Pååll Påålsson (Putusalmij) [Talolliset] Ruotu 3:Ruod+V

Hyfwerinen

Erich Hinderss. (Wechmasmäkj) [Talolliset] Ruotu 5:Ruod+V

Hyfwärinen

Jören Madzson (Putusalmij) [Talolliset] Ruotu 3:Ruod+V

Hyttinen

Erich Hindersson (Tååfwilanlax) [Talolliset] Ruotu 10:Ruod+V (Kuråilanlax) [Talolliset] Ruodutuksesta poissaolleet

Thomass (Kermechlax) [Talolliset] Ruotu 11:Ruod+V

Hålåpainen

Anderss (Ritåniemiby) [Talolliset] Ruotu 21:Ruod+V

Hindrich (Ritåniemiby) [Talolliset] Ruotu 22:Ruod+V

Olof Clemetss: (Wuårisalo) [Talolliset] Ruotu 20:Ruod+V

Hårttainen

Peeter (Piexä) [Talolliset] Ruodutuksesta poissaolleet

Hårttanainen

Peter (Piexä) [Talolliset] Ruotu 20:Ruod+V

Hämäläinen

Staphan (RijtaJärfwj) [Talolliset] Ruotu 18:Ruod+V

Hätinen

Jören (RijtaJärfwj) [Talolliset] Ruotu 16:Ruod+V

JAlkuun

Jalkainen

Madz Ollsson (Hackarala) [Talolliset] Ruodutuksesta poissaolleet

Jatinen

Staphan Hinderss: (Wechmasmäkj) [Sotilaaksi määrätyt] Väenottoluettelo

Julckoinen

Madz Ollsson (Hackaralaby) [Talolliset] Ruotu 14:Ruod+V

Peer Påålsson (Hirfwilax) [Talolliset] Ruotu 8:Ruod+V

Julckuinen

Anderss (Cuåpiåby) [Talolliset] Ruotu 1:Ruod+V

Julkoinen

Peer Peersson (Hirfwilax) [Talolliset] Ruodutuksesta poissaolleet

Julkuinen

Jönss Persson (Kasurila) [Talolliset] Ruotu 13:Ruod+V

Peer (Wechmasmäkj) [Talolliset] Ruotu 4:Ruod+V

Juusten

Anna (Maningawesi) [Talolliset] Ruotu 11:Ruod+V (Maningawesi) [Talolliset] Ruotu 11:Ruod+V

Järfweleinen

Pååll Ollss: (Räsälä) [Talolliset] Ruotu 22:Ruod+V

KAlkuun

Kallinen

Knut (Cuåpiåby) [Talolliset] Ruotu 1:Ruod+V

Kankuinen

Staphan Andersson (Ritåniemiby) [Talolliset] Ruotu 21:Ruod+V

Karhuinen

Peer Ollsson (Puunumäkj) [Talolliset] Ruotu 6:Ruod+V

Pååll Persson (Puunumäkj) [Talolliset] Ruotu 6:Ruod+V

Staphan Ollss: (Puunumäkj) [Talolliset] Ruotu 6:Ruod+V

Karttuinen

Larss Påålsson (Karttula) [Talolliset] Ruotu 6:Ruod+V

Peer Persson (Karttula) [Talolliset] Ruotu 6:Ruod+V

Pååll Persson (Karttula) [Talolliset] Ruotu 6:Ruod+V

Kassurinen

Olof Madzsson (Kasurila) [Talolliset] Ruodutuksesta poissaolleet

Kasurinen

Erich (Kasurila) [Talolliset] Ruotu 13:Ruod+V

Hindrich Madzss: (Kasurila) [Talolliset] Ruotu 13:Ruod+V

Madz Ollsson (Rönä) [Sotilaaksi määrätyt] Väenottoluettelo

Madz Persson (Kasurila) [Talolliset] Ruotu 13:Ruod+V

Mårten (Kasurila) [Talolliset] Ruotu 13:Ruod+V

Olof Madzsson (Kasurila) [Talolliset] Ruotu 13:Ruod+V

Kasurinen (Hussu Kasurinen)

Anderss Madzsson (Maningawesi) [Talolliset] Ruotu 10:Ruod+V

Madz (Maningawesi) [Talolliset] Ruotu 10:Ruod+V

Keiko Hyfwerin

Pååll Påålsson (Putusalmij) [Talolliset] Ruotu 3:Ruod+V

Keinoinen

Hindrich (Pöliä) [Talolliset] Ruotu 12:Ruod+V

Jönss (Tuusniemi by) [Talolliset] Ruotu 21:Ruod+V (Tuusniemj) [Talolliset] Ruodutuksesta poissaolleet

Kerfwinen

Hindrich Jönsson (Hamula) [Talolliset] Ruotu 12:Ruod+V (Hamula) [Talolliset] Ruodutuksesta poissaolleet

Jönss Jönsson (Hamula) [Talolliset] Ruotu 12:Ruod+V

Kettuinen

Påfwel (RijtaJärfwj) [Talolliset] Ruotu 17:Ruod+V

Kieteweinen

Jönss Madzson (Pöliä) [Talolliset] Ruotu 12:Ruod+V

Kiettuin

Anderss Anderss: (Ruåkåwesi) [Talolliset] Ruotu 9:Ruod+V

Kilckinen

Peer Påålsson (Karttula) [Talolliset] Ruotu 7:Ruod+V

Kilckoinen

Peer Påålsson (Karttula) [Talolliset] Ruodutuksesta poissaolleet

Kinnuinen

Larss Hinderss: (Hamula) [Talolliset] Ruotu 14:Ruod+V

Kluckarin Ticka

Olof (Hyfwäriby) [Talolliset] Ruotu 18:Ruod+V

Kluckarinen Ticka

Olof (Sywäriby) [Talolliset] Ruodutuksesta poissaolleet

Knutinen

Erich Larsson (Tallus) [Talolliset] Ruotu 7:Ruod+V

Larss Erichzsson (Tallus) [Talolliset] Ruotu 7:Ruod+V

Larss Larsson (Tallus) [Talolliset] Ruotu 7:Ruod+V

Olof Ollsson (Tallus) [Talolliset] Ruotu 7:Ruod+V

Peer (Piexä) [Talolliset] Ruotu 19:Ruod+V (Piexä) [Talolliset] Ruodutuksesta poissaolleet

Knuttinen

Peer Persson (Piexä) [Talolliset] Ruotu 19:Ruod+V

Kockinen

Peer Påålsson (Hirfwilax) [Talolliset] Ruotu 8:Ruod+V

Kuckoin

Tönne (Airaxila) [Talolliset] Ruotu 5:Ruod+V

Kuckoinen

Tönne (Wechmasmäkj) [Talolliset] Ruotu 5:Ruod+V

Tönne Persson (Puutusmäkj) [Sotilaaksi määrätyt] Väenottoluettelo

Kuckåinen

Anderss Anderss: (Wechmasmäkj) [Talolliset] Ruotu 5:Ruod+V

Kuppi (Hardikainen Kuppi)

Hind. Hind: (Jännenwirda) [Talolliset] Ruotu 15:Ruod+V

Kuroinen

Anderss (Kuråilanlax) [Talolliset] Ruotu 9:Ruod+V

Eshill (Kuråilanlax) [Talolliset] Ruotu 9:Ruod+V

Kuåssmainen

Johan Påålss: (Hyfwäriby) [Talolliset] Ruotu 18:Ruod+V

Kåistinen

Anderss (Kareslax) [Talolliset] Ruotu 1 Leppävirta:Ruod+V

Hindrich (Ritåniemiby) [Talolliset] Ruotu 21:Ruod+V

Kålemain

Pååll Staphanss: (Puunumäkj) [Talolliset] Ruotu 6:Ruod+V

Staphan Michilss: (Puunumäkj) [Talolliset] Ruotu 6:Ruod+V

Kålemainen

Månss Påålsson (Karttula) [Talolliset] Ruotu 7:Ruod+V

Kåliåinen

Peer Sigfredsson (Wechmasmäkj) [Talolliset] Ruotu 4:Ruod+V (Wechmasmäkj) [Talolliset] Ruodutuksesta poissaolleet

Kåpoinen

Ifwar Hinderss: (RijtaJärfwj) [Talolliset] Ruotu 17:Ruod+V

Kårhoin

Sigfredh (Hyfwäriby) [Talolliset] Ruotu 19:Ruod+V

Kårhoinen

Hindrich Persson (Hyfwäriby) [Talolliset] Ruotu 18:Ruod+V

Philpus Persson (Hyfwäriby) [Talolliset] Ruotu 18:Ruod+V

Kårhåinen

Hindrich Peersson (Sywäriby) [Talolliset] Ruodutuksesta poissaolleet

Nilss (Haminalax) [Talolliset] Ruotu 2:Ruod+V

Sigfredh (Sywäriby) [Talolliset] Ruodutuksesta poissaolleet

Käkäläin

Hindrich Christerss: (Tååfwilanlax) [Talolliset] Ruotu 9:Ruod+V (Tååfwilanlax) [Talolliset] Ruotu 9:Ruod+V

Kärckinen

Larss (Hyfwäri) [Sotilaaksi määrätyt] Väenottoluettelo

Månss (Rönä) [Sotilaaksi määrätyt] Väenottoluettelo

LAlkuun

Laackoinen

Christer Larsson (Hackarala) [Talolliset] Ruotu 11:Ruod+V

Peeter (Rönä) [Talolliset] Ruotu 15:Ruod+V

Laakoinen

Jönss (Tåifwåla) [Talolliset] Ruotu 2:Ruod+V (Hackaralaby) [Talolliset] Ruotu 14:Ruod+V

Larss (Hackarala) [Talolliset] Ruotu 11:Ruod+V

Laihinen

Anderss Anderss: (RijtaJärfwj) [Talolliset] Ruotu 16:Ruod+V

Laitinen

Madz (Putusalmij) [Talolliset] Ruotu 4:Ruod+V (Puutus salmj) [Talolliset] Ruodutuksesta poissaolleet

Lappalain

Hindrich Hinderss: (Cuåpiåby) [Talolliset] Ruotu 1:Ruod+V (Cuåpiåby) [Talolliset] Ruotu 1:Ruod+V

Lapwetelein

Madz Hansson (Hirfwilax) [Talolliset] Ruotu 8:Ruod+V

Leinoinen

Jönss (Tåifwåla) [Talolliset] Ruotu 2:Ruod+V

Leshinen

Jönss Madzson (WuåtiJärfwj) [Talolliset] Ruotu 18:Ruod+V

Madz (Haminalax) [Talolliset] Ruotu 2:Ruod+V

Leskin

Jönss Madzsson (WuåtiJärfwj) [Talolliset] Ruodutuksesta poissaolleet

Lilla Tååfwin

Olof Michillss: (Tååfwilanlax) [Talolliset] Ruotu 10:Ruod+V

Lille Tuåfwin

Olof Michillsson (Kuråilanlax) [Talolliset] Ruodutuksesta poissaolleet

Linduinen

Anderss (Kasurila) [Sotilaaksi määrätyt] Väenottoluettelo

Larss (Hyfwäriby) [Talolliset] Ruotu 18:Ruod+V (Sywäriby) [Talolliset] Ruodutuksesta poissaolleet

Pååll Hindersson (Pöliä) [Talolliset] Ruodutuksesta poissaolleet

Pååll Persson (Pöliä) [Talolliset] Ruotu 12:Ruod+V

Luckarinen

Jönss Hinderss: (Hyfwäriby) [Talolliset] Ruotu 19:Ruod+V

Jönss Hindersson (Sywäriby) [Talolliset] Ruodutuksesta poissaolleet

Luttinen

Anderss (Hyfwäriby) [Talolliset] Ruotu 18:Ruod+V (Sywäriby) [Talolliset] Ruodutuksesta poissaolleet

Lydikäinen

Hanss Peerss: (Lydickälä) [Talolliset] Ruotu 8:Ruod+V

Jören Hansson (Karttula) [Talolliset] Ruotu 6:Ruod+V

Michill (Kuråilanlax) [Talolliset] Ruotu 9:Ruod+V (Kuråilanlax) [Talolliset] Ruodutuksesta poissaolleet

MAlkuun

Marainen

Hindrich Anderss: (Kuråilanlax) [Talolliset] Ruotu 9:Ruod+V

Pååll (Tallus) [Talolliset] Ruotu 7:Ruod+V

Mickoinen

Larss (Rönä) [Sotilaaksi määrätyt] Väenottoluettelo

Muriainen

Pååll (Kuråilanlax) [Talolliset] Ruodutuksesta poissaolleet

Mustoinen

Anderss Madzsson (Tuusniemi by) [Talolliset] Ruotu 21:Ruod+V

Nielss Larsson (Putusalmij) [Talolliset] Ruotu 3:Ruod+V

Myckeinen

Pååll (Kuråilanlax) [Talolliset] Ruotu 9:Ruod+V

Myöhöinen

Anders Perss: (Räsälä) [Talolliset] Ruotu 22:Ruod+V

Mähöinen

Månss Madzsson (Tallus) [Talolliset] Ruotu 7:Ruod+V

Mäkäräinen

Madz (Tallus) [Talolliset] Ruotu 7:Ruod+V

Möcköinen

Larss Ollsson (Räsälä) [Talolliset] Ruotu 1 Leppävirta:Ruod+V

Peer (Ritåniemjby) [Talolliset] Ruodutuksesta poissaolleet

Möhöinen

Madz Ollsson (Kärmechlax) [Talolliset] Ruotu 12:Ruod+V

Mönckeinen

Peter (Ritåniemiby) [Talolliset] Ruotu 22:Ruod+V

Möycköinen

Oloff (Wechmasmäkj) [Talolliset] Ruotu 4:Ruod+V

NAlkuun

Nijrainen

Peer Madzsson (Jännenwirda) [Talolliset] Ruotu 15:Ruod+V

Nissinen

Peer Jönsson (Ritoniemj) [Sotilaaksi määrätyt] Väenottoluettelo

Nuriainen

Pååll (Kuråilanlax) [Talolliset] Ruotu 9:Ruod+V

OAlkuun

Owashainen

Peer Hinderss: (Lydickälä) [Talolliset] Ruotu 8:Ruod+V

PAlkuun

Parfwiainen

Suni (RijtaJärfwj) [Talolliset] Ruotu 16:Ruod+V

Parwiainen

Sunj (RijssaJärfwj) [Talolliset] Ruodutuksesta poissaolleet

Passainen

Anderss (WuåtiJärfwj) [Talolliset] Ruotu 18:Ruod+V (WuåtiJärfwj) [Talolliset] Ruodutuksesta poissaolleet

Pekurinen

Nielss Staphansson (Kareslax) [Talolliset] Ruotu 1 Leppävirta:Ruod+V

Pelckoinen

Olof (Wuårisalo) [Talolliset] Ruotu 20:Ruod+V (Wuårisalo) [Talolliset] Ruotu 20:Ruod+V

Pirinen

Olof (Hyfwäriby) [Talolliset] Ruotu 19:Ruod+V (Sywäriby) [Talolliset] Ruodutuksesta poissaolleet

Pitkain

Thomas Sigfredzsson (Sängimäkj) [Talolliset] Ruotu 15:Ruod+V

Pitkäinen

Hindrich (Sängimäkj) [Talolliset] Ruotu 15:Ruod+V (Sängimäkj) [Talolliset] Ruodutuksesta poissaolleet

Jönss Ollsson (Sängimäkj) [Talolliset] Ruotu 15:Ruod+V

Pursiainen

Pååll (Haminalax) [Talolliset] Ruotu 3:Ruod+V

Pursieinen

Larss (Haminalax) [Talolliset] Ruotu 2:Ruod+V

Pålfwinen

Hindrich Thomasson (Piexä) [Talolliset] Ruodutuksesta poissaolleet

Pålwinen

Hindrich Thomass: (Piexä) [Talolliset] Ruotu 19:Ruod+V

RAlkuun

Radikainen

Pååll (Kermechlax) [Talolliset] Ruotu 11:Ruod+V (Kermechlax) [Talolliset] Ruotu 11:Ruod+V

Reinikainen

Hindrich (Ritåniemjby) [Talolliset] Ruodutuksesta poissaolleet

Reinikäinen

Hindrich (Ritåniemiby) [Talolliset] Ruotu 21:Ruod+V

Risainen

Johan (Rissalaby) [Talolliset] Ruotu 14:Ruod+V

Rissain

Madz Persson (Rissalaby) [Talolliset] Ruotu 14:Ruod+V

Rissainen

Madz Madzson (WuåtiJärfwj) [Talolliset] Ruotu 18:Ruod+V

Madz Madzsson (WuåtiJärfwj) [Talolliset] Ruodutuksesta poissaolleet

Peer Sigfredsson (Rissalaby) [Talolliset] Ruotu 14:Ruod+V

Pååll Philpuss: (Rissalaby) [Talolliset] Ruotu 14:Ruod+V

Sigfredh (Rissala) [Talolliset] Ruodutuksesta poissaolleet

Thomass (Rissalaby) [Talolliset] Ruotu 14:Ruod+V

Rushainen

Pååll Madzsson (Karehlax) [Talolliset] Ruotu 12:Ruod+V

Russkainen

Hindrich Madzsson (Karehlax) [Talolliset] Ruotu 12:Ruod+V

Råininen

Nielss Larsson (Haminalax) [Talolliset] Ruotu 2:Ruod+V

Räsäinen

Bengdt (Kermechlax) [Talolliset] Ruotu 11:Ruod+V

Erich (Räsälä) [Talolliset] Ruotu 22:Ruod+V

Olof (Tuusniemi by) [Talolliset] Ruotu 20:Ruod+V (Tuusniemj) [Talolliset] Ruodutuksesta poissaolleet

Olof Anderss: (Räsälä) [Talolliset] Ruotu 22:Ruod+V

Olof Påålsson (Räsälä) [Talolliset] Ruotu 22:Ruod+V

Sigfredh Erichsson (Räsälä) [Talolliset] Ruotu 22:Ruod+V

Suni (Tuusniemi by) [Talolliset] Ruotu 20:Ruod+V

Swen Anderss: (Räsälä) [Talolliset] Ruotu 22:Ruod+V

SAlkuun

Sichwoinen

Anderss Larss: (RijtaJärfwj) [Talolliset] Ruotu 16:Ruod+V

Sipåinen

Hindrich (Maningawesi) [Talolliset] Ruotu 10:Ruod+V (Manningawesi) [Talolliset] Ruodutuksesta poissaolleet

Skomare

Johan (Ritoniemj) [Sotilaaksi määrätyt] Väenottoluettelo

Smålender

Anderss Madzss: (RijtaJärfwj) [Talolliset] Ruotu 17:Ruod+V

Peer Madzson (Tuusniemi by) [Talolliset] Ruotu 21:Ruod+V

Peer Madzsson (Tuusniemj) [Talolliset] Ruodutuksesta poissaolleet

Peer Persson (Wuårisalo) [Talolliset] Ruotu 20:Ruod+V (Wuorisalo) [Talolliset] Ruodutuksesta poissaolleet

Såininen

Staphan Ollsson (Putusalmij) [Talolliset] Ruotu 3:Ruod+V

TAlkuun

Tackinen

Madz (Rönä) [Talolliset] Ruotu 16:Ruod+V

Tashinen

Staphan (Cuåpiåby) [Talolliset] Ruotu 1:Ruod+V (Cuåpiåby) [Talolliset] Ruotu 1:Ruod+V

Taskinen

Hanss (Cuåpiåby) [Talolliset] Ruotu 1:Ruod+V

Ticka (Kluckarin Ticka)

Olof (Hyfwäriby) [Talolliset] Ruotu 18:Ruod+V

Ticka (Kluckarinen Ticka)

Olof (Sywäriby) [Talolliset] Ruodutuksesta poissaolleet

Tijhoinen

Madz Anderss: (Piexä) [Talolliset] Ruotu 19:Ruod+V

Tijlikainen

Michill (Enalax) [Talolliset] Ruotu 1 Leppävirta:Ruod+V

Tuchkoinen

Sigfredh Nielsson (Wechmasmäkj) [Talolliset] Ruotu 4:Ruod+V

Tuppurain

Zachariass Casperss: (Putusalmij) [Talolliset] Ruotu 4:Ruod+V

Turuinen

Eshill Eshillsson (Tuusniemi by) [Talolliset] Ruotu 20:Ruod+V

Hindrich Larsson (Tuusniemi by) [Talolliset] Ruotu 21:Ruod+V

Johan Jacobsson (Putusalmij) [Talolliset] Ruotu 4:Ruod+V

Tuåfwainen

Oloff (Karehlax) [Talolliset] Ruotu 13:Ruod+V

Tuåfwin (Lille Tuåfwin)

Olof Michillsson (Kuråilanlax) [Talolliset] Ruodutuksesta poissaolleet

Tuåfwinen

Erich (Kuråilanlax) [Talolliset] Ruodutuksesta poissaolleet

Jörn Jörensson (Kuråilanlax) [Talolliset] Ruodutuksesta poissaolleet

Tuåmahain

Madz Swenss: (Enalax) [Talolliset] Ruodutuksesta poissaolleet

Tuåmahainen

Madz Swensson (Enalax) [Talolliset] Ruotu 1 Leppävirta:Ruod+V

Tåifwain

Grelss Mårtenss: (Tåifwåla) [Talolliset] Ruotu 2:Ruod+V

Hindrich Hindersson (Jännenwirda) [Talolliset] Ruotu 15:Ruod+V

Tåifwainen

Hindrich (Jännenwirda) [Talolliset] Ruotu 15:Ruod+V

Tålppainen

Peer Anderss: (RijtaJärfwj) [Talolliset] Ruotu 17:Ruod+V

Tålwainen

Hindrich Ollss: (Wechmasmäkj) [Sotilaaksi määrätyt] Väenottoluettelo

Tålåinen

Pååll Thomasson (Tallus) [Talolliset] Ruotu 8:Ruod+V

Tååfuinen

Jören Jörensson (Tååfwilanlax) [Talolliset] Ruotu 10:Ruod+V

Tååfwin (Lilla Tååfwin)

Olof Michillss: (Tååfwilanlax) [Talolliset] Ruotu 10:Ruod+V

Tååfwinen

Erich (Tååfwilanlax) [Talolliset] Ruotu 9:Ruod+V

VWAlkuun

Waatinen

Olof (Tallus) [Talolliset] Ruotu 7:Ruod+V

Wainikain

Madz Sigfredsson (Haminalax) [Talolliset] Ruotu 2:Ruod+V

Wainikainen

Johan Hinderss: (Cuåpiåby) [Talolliset] Ruotu 1:Ruod+V

Madz Sigfredsson (Haminalax) [Talolliset] Ruodutuksesta poissaolleet

Waitinen

Thomass (Rönä) [Talolliset] Ruotu 16:Ruod+V

Waittinen

Thomass (RijtaJärfwj) [Talolliset] Ruotu 17:Ruod+V

Walkoinen

Jören (Cuåpiåby) [Talolliset] Ruotu 1:Ruod+V

Wardiainen

Larss Nielsson (Rönä) [Talolliset] Ruotu 16:Ruod+V (Rönä) [Talolliset] Ruodutuksesta poissaolleet

Madz Nielsson (Rönä) [Talolliset] Ruotu 15:Ruod+V

Nielss (RijssaJärfwj) [Talolliset] Ruodutuksesta poissaolleet

Nielss Nielss: (RijtaJärfwj) [Talolliset] Ruotu 17:Ruod+V

Olof Mårthenss: (Hackaralaby) [Talolliset] Ruotu 14:Ruod+V

Waroinen

Nielss (RijtaJärfwj) [Talolliset] Ruotu 16:Ruod+V

Pååll (RijtaJärfwj) [Talolliset] Ruotu 17:Ruod+V

Pååll Hansson (RijtaJärfwj) [Talolliset] Ruotu 17:Ruod+V

Watainen

Madz (Hirfwilax) [Talolliset] Ruotu 8:Ruod+V

Wäneinen

Peeter (Kuråilanlax) [Talolliset] Ruodutuksesta poissaolleet

Wänäinen

Madz (Hyfwäriby) [Talolliset] Ruotu 19:Ruod+V (Sywäriby) [Talolliset] Ruodutuksesta poissaolleet

Peter (Kuråilanlax) [Talolliset] Ruotu 9:Ruod+V

Wänäleinen

Madz Hindersson (Hildulaby) [Talolliset] Ruotu 3:Ruod+V

Wänäläinen

Peer Persson (Karmelax) [Sotilaaksi määrätyt] Väenottoluettelo

Pååll Hinderss: (Kärmechlax) [Talolliset] Ruotu 12:Ruod+V

Wätäinen

Hindrich Ollsson (Rönä) [Talolliset] Ruotu 16:Ruod+V

Olof Ollsson (Rönä) [Talolliset] Ruotu 15:Ruod+V

Tässä hakemistossa on yhteensä 283 nimeä

© Väinö Holopainen 2023