AloitussivuSavon ruodutusluettelotLeppävirran pitäjä → 1648 nimihakemisto

Leppävirta ruodutusluettelo 1648

Ruodutus- ja väenottoluetteloRuodutuksesta poissaolleetVäenottoluettelo

Nimihakemisto

Linkit osoittavat puhtaaksikirjoitettuihin ruotuihin.


-  A  C  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  VW  Å 
 -  A  C  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  VW  Å

(ei sukunimeä)Alkuun

(ei sukunimeä)

Johan Erichzsson (OsmaJärfwj) [Talolliset] Ruotu 9:Ruod+V

Nielss Arfwedzsson (Kåtalax) [Talolliset] Ruotu 8:Ruod+V

AAlkuun

Affläck

Wellam (Warkaussby) [Talolliset] Ruotu 15:Ruod+V

Afweldinen

Anderss Madzsson (Lylymäkj) [Talolliset] Ruotu 11:Ruod+V

Ahoinen

Christer (Samas by) [Talolliset] Ruotu 4:Ruod+V (Samais) Väenottoluettelo

Ahokass

Oloff (Timåla) [Talolliset] Ruotu 13:Ruod+V

Arfweldin

Anderss Madzsson (Lylimäkj) [Talolliset] Ruodutuksesta poissaolleet

Asiainen

Christer (Samas by) [Talolliset] Ruotu 4:Ruod+V

CAlkuun

Cålemainen

Olof (OsmaJärfwj) [Talolliset] Ruotu 9:Ruod+V

HAlkuun

Hackarainen

Olof (Kåtalax) [Talolliset] Ruotu 7:Ruod+V

Haikoin

Hanss Staffanss: (OsmaJärfwj) [Talolliset] Ruotu 10:Ruod+V

Haloinen

Jönss Ollsson (Konnuslax) [Talolliset] Ruotu 5:Ruod+V

Peer Andersson (Samas by) [Talolliset] Ruotu 3:Ruod+V

Harainen

Michill (Walkiamäkj) [Talolliset] Ruotu 1:Ruod+V

Haringh

Madz (OsmaJärfwj) [Talolliset] Ruotu 10:Ruod+V

Harmainen

Larss Anderss: (Stafanalanmäkj) [Talolliset] Ruotu 5:Ruod+V

Hartikainen

Sigfredh (Samas by) [Talolliset] Ruotu 3:Ruod+V

Heishainen

Erich Larsson (Walkiamäkj) [Talolliset] Ruotu 2:Ruod+V

Heiskainen

Erich Larsson (Walkiamäki) [Talolliset] Ruodutuksesta poissaolleet

Olof (Walkiamäkj) [Talolliset] Ruotu 2:Ruod+V (Walkiamäki) [Talolliset] Ruodutuksesta poissaolleet

Herrainen

Lars (Warkaussby) [Talolliset] Ruotu 15:Ruod+V

Hilduinen

Staphan (Walkiamäkj) [Talolliset] Ruotu 1:Ruod+V (Walkiamäki) [Talolliset] Ruodutuksesta poissaolleet

Hirfwoin

Michill Larsson (Kurilanranda) [Talolliset] Ruodutuksesta poissaolleet

Hirfwåinen

Michill Larsson (Kurialanranda) [Talolliset] Ruotu 12:Ruod+V

Hofwinen

Peer (Kurialanranda) [Talolliset] Ruotu 13:Ruod+V

Huåfwinen

Christer (Samas by) [Talolliset] Ruotu 4:Ruod+V

Hindrich (Samas by) [Talolliset] Ruotu 3:Ruod+V

Peer Thomasson (Kuriulanranda) Väenottoluettelo

Hyfwäinen

Olof (OsmaJärfwj) [Talolliset] Ruotu 10:Ruod+V

Peer (OsmaJärfwj) [Talolliset] Ruotu 10:Ruod+V

Hyttinen

Anderss Anderss: (Hyttilänmäkj) [Talolliset] Ruotu 2:Ruod+V

Anderss Andersson (Hyttilänmäkj) [Talolliset] Ruodutuksesta poissaolleet

Härkäinen

Madz (Timåla) [Talolliset] Ruotu 14:Ruod+V (Hapamäkj) [Talolliset] Ruodutuksesta poissaolleet

IAlkuun

Ifwanain

Michill Michilss: (Walkiamäkj) [Talolliset] Ruotu 1:Ruod+V

Ifwanainen

Christer (Walkiamäkj) [Talolliset] Ruodutus- ja väenottoluettelo (Walkiamäkj) [Talolliset] Ruodutuksesta poissaolleet

Immåinen

Oloff Hansson (Nijnmäkj) [Talolliset] Ruotu 17:Ruod+V

Itkoinen

Larss Påålsson (Kåtalax) [Talolliset] Ruotu 7:Ruod+V

Peer Påålsson (Kåtalax) [Talolliset] Ruotu 7:Ruod+V

Ittkåinen

Larss Påålsson (Kåtalax) Väenottoluettelo

JAlkuun

Jalkoinen

Madz (OsmaJärfwj) [Talolliset] Ruotu 10:Ruod+V

Julkoinen

Madz (Osmajerfwj) Väenottoluettelo

Jämssä

Mårthen (Timåla) [Talolliset] Ruotu 13:Ruod+V

Jäskeleinen

Madz (OsmaJärfwj) [Talolliset] Ruotu 10:Ruod+V

KAlkuun

Karfwåin

Peer Ollsson (Stafanalanmäkj) [Talolliset] Ruotu 6:Ruod+V

Karfwåinen

Olof (Konnuslax) [Talolliset] Ruotu 5:Ruod+V

Kariuinen

Philpuss Jöransson (Samas by) [Talolliset] Ruotu 4:Ruod+V

Karpinen

Pååll Påålsson [Talolliset] Ruodutus- ja väenottoluettelo

Karpoinen

Pååll Larsson (Seijerlax) [Talolliset] Ruotu 11:Ruod+V

Kassinen

Anderss Jönsson [Irtolaiset] Väenottoluettelo

Kasuinen

Peer [Papisto] Väenottoluettelo

Kaxoin (Kåpåinen Kaxoin)

Olof (Warkaussby) [Talolliset] Ruotu 15:Ruod+V

Keinoin

Anderss Perss: (Kienelenmäkj) [Talolliset] Ruotu 4:Ruod+V

Keinoinen

Anderss Ollsson (Samas by) [Talolliset] Ruotu 3:Ruod+V

Larss (Stafanalanmäkj) [Talolliset] Ruotu 6:Ruod+V

Nielss (Seijerlax) [Talolliset] Ruodutuksesta poissaolleet

Peer (Konnuslax) [Talolliset] Ruotu 4:Ruod+V

Påål Månsson (Samais) Väenottoluettelo

Pååll Månsson (Samas by) [Talolliset] Ruotu 3:Ruod+V

Keinåinen

Månss (Samas by) [Talolliset] Ruotu 3:Ruod+V

Nielss (Seijerlax) [Talolliset] Ruotu 11:Ruod+V

Keråinen

Oloff (Kurialanranda) [Talolliset] Ruotu 12:Ruod+V

Kettuinen

Ifwar Larsson [Irtolaiset] Ruodutus- ja väenottoluettelo

Kinnuin

Erich Månsson (Stafanalanmäkj) [Talolliset] Ruotu 6:Ruod+V

Erich Ollsson (Stafanalanmäkj) [Talolliset] Ruotu 6:Ruod+V

Kinnuinen

Arfwedh (Petranmäkj) [Talolliset] Ruotu 5:Ruod+V

Erich Hansson (Stafanalanmäkj) [Talolliset] Ruotu 6:Ruod+V

Eshill Jönsson (Rumuckala) [Talolliset] Ruodutuksesta poissaolleet

Jönss (Timåla) [Talolliset] Ruotu 13:Ruod+V

Jöran (Petranmäkj) [Talolliset] Ruotu 5:Ruod+V

Madz (Konnuslax) [Talolliset] Ruotu 5:Ruod+V

Olof Hansson (Samais) Väenottoluettelo

Pååll Jönsson [Talolliset] Ruodutus- ja väenottoluettelo

Sigfredh (Seijerlax) [Talolliset] Ruotu 12:Ruod+V

Staphan (Sahkarlax) [Talolliset] Ruotu 17:Ruod+V

Kinnunen

Olof Hansson (Stafanalanmäkj) [Talolliset] Ruotu 6:Ruod+V

Kinuinen

Nielss Arfwedzss: (Kåtalax) [Talolliset] Ruotu 8:Ruod+V

Knnuinen

Sigfredh (Seijerlax) [Talolliset] Ruotu 11:Ruod+V

Kålionen

Sigfredh (Kåtalax) Väenottoluettelo

Kåpåin

Anderss Ollsson (Sarkamäkj) [Talolliset] Ruotu 16:Ruod+V

Kåpåinen

Anderss Ollsson (Sarkamäkj) [Talolliset] Ruodutuksesta poissaolleet

Cauppi (Lappinmäkj) [Talolliset] Ruotu 14:Ruod+V (Lapinmäkj) [Talolliset] Ruodutuksesta poissaolleet

Hindrich (Leppwirdaby) [Talolliset] Ruotu 9:Ruod+V

Hindrich Christerss: (Waristaiwal) [Talolliset] Ruotu 15:Ruod+V

Jönss Jönsson (Seijerlax) [Talolliset] Ruotu 11:Ruod+V

Larss Andersson (Leppwirdaby) [Talolliset] Ruotu 9:Ruod+V

Madz (Kurialanranda) [Talolliset] Ruotu 13:Ruod+V

Olof Påålsson (Kurålanlax) [Talolliset] Ruotu 16:Ruod+V

Oloff Hendersson (Seijerlax) [Talolliset] Ruotu 12:Ruod+V

Påål Påålsson (Kurialanranda) [Talolliset] Ruotu 13:Ruod+V

Kåpåinen Kaxoin

Olof (Warkaussby) [Talolliset] Ruotu 15:Ruod+V

Kårppinen

Påll Pålsson (Rumuckala) [Talolliset] Ruodutuksesta poissaolleet

Kåssuinen

Hindrich (Läppämäkj) [Talolliset] Ruodutuksesta poissaolleet

Kåssåinen

Anderss (Timåla) [Talolliset] Ruotu 14:Ruod+V

Madz (Nijnmäkj) [Talolliset] Ruotu 18:Ruod+V

Oloff (Kurålanlax) [Talolliset] Ruotu 16:Ruod+V

Kåstinen

Anders Jönsson [Irtolaiset] Ruodutus- ja väenottoluettelo

Kåsuinen

Hindrich (Leipämäkj) [Talolliset] Ruotu 2:Ruod+V

Känöinen

Larss (Leppwirdaby) [Talolliset] Ruotu 8:Ruod+V

Käwinen

Jönss (Kurålanlax) [Talolliset] Ruotu 16:Ruod+V

Könoin

Hindrich Madzsson (Sarkamäkj) [Talolliset] Ruotu 16:Ruod+V

Könoinen

Staphan Michillss: (Sarkamäkj) [Talolliset] Ruotu 17:Ruod+V

Könäinen

Thomas Peersson (Samais) Väenottoluettelo

Thomas Persson (Stafanalanmäkj) [Talolliset] Ruotu 5:Ruod+V

Könöinen

Olof (Sarkamäkj) [Talolliset] Ruodutuksesta poissaolleet

Oloff (Sarkamäkj) [Talolliset] Ruotu 16:Ruod+V

LAlkuun

Laakoin

Pååll Andersson (OsmaJärfwj) [Talolliset] Ruotu 10:Ruod+V

Laakoinen

Peer (OsmaJärfwj) [Talolliset] Ruotu 9:Ruod+V

Laitin

Hemmingh Påålsson (Kåtalax) [Talolliset] Ruotu 7:Ruod+V

Thomass Ollsson (Kåtalax) [Talolliset] Ruotu 6:Ruod+V

Laitinen

Hemming Påålsson (Kåtalax) [Talolliset] Ruodutuksesta poissaolleet

Peer Påålsson (Kåtalax) [Talolliset] Ruotu 7:Ruod+V (Kåtalax) [Talolliset] Ruodutuksesta poissaolleet

Lamainen

Michill (Rumuckala) [Talolliset] Ruotu 18:Ruod+V

Lappalain

Johan Staffanss: (Lappinmäkj) [Talolliset] Ruotu 14:Ruod+V

Peer Nielsson (Stafanalanmäkj) [Talolliset] Ruotu 6:Ruod+V

Lappalainen

Anderss (Lappinmäkj) [Talolliset] Ruotu 14:Ruod+V (Lapinmäkj) [Talolliset] Ruodutuksesta poissaolleet

Erich Nielsson (Konnuslax) [Talolliset] Ruotu 5:Ruod+V

Hindrich (Lappinmäkj) [Talolliset] Ruotu 14:Ruod+V

Madz Ollsson (Lappinmäkj) [Talolliset] Ruotu 14:Ruod+V

Peer (Lapinmäkj) [Talolliset] Ruotu 15:Ruod+V

Leppein

Hindrich Persson (Leipämäkj) [Talolliset] Ruotu 2:Ruod+V

Leppeinen

Hanss (Leppwirdaby) [Talolliset] Ruotu 8:Ruod+V

Larss (Leppwirdaby) [Talolliset] Ruotu 8:Ruod+V

Leppoinen

Hanss (Leppäwirdaby) [Talolliset] Ruodutuksesta poissaolleet

Leshin

Madz Staphansson (Kurialanranda) [Talolliset] Ruotu 13:Ruod+V

Olof Nielss: (Kåtalax) [Talolliset] Ruotu 7:Ruod+V

Leshinen

Peer Staphansson (Kåtalax) [Talolliset] Ruotu 7:Ruod+V

Pååll Ollsson (Kåtalax) [Talolliset] Ruotu 7:Ruod+V

Leskinen

Madz Staphansson (Kurilanranda) [Talolliset] Ruodutuksesta poissaolleet

Olluf Nielsson (Kåtalax) [Talolliset] Ruodutuksesta poissaolleet

Peer Staphansson (Kåtalax) [Talolliset] Ruodutuksesta poissaolleet

Liukå

Erich Ollsson (Stafanalanmäkj) [Talolliset] Ruotu 6:Ruod+V

Luttinen

Erich Staffanss: (Warkaussby) [Talolliset] Ruotu 15:Ruod+V

Erich Staphansson (Warkaus) Väenottoluettelo

Olof Andersson (Warkaussby) [Talolliset] Ruotu 15:Ruod+V

MAlkuun

Malinen

Larss Thomasson (Waristaifwal) [Talolliset] Ruotu 13:Ruod+V

Mickoinen

Erich (Kurialanranda) [Talolliset] Ruotu 12:Ruod+V

Peeer Persson (Timåla) [Talolliset] Ruotu 14:Ruod+V

Peer Peersson (Hapamäkj) Väenottoluettelo

Peer Perss: (Timåla) [Talolliset] Ruotu 14:Ruod+V

Mickåinen

Peer Peersson (Hapamäkj) [Talolliset] Ruodutuksesta poissaolleet

Mustoinen

Anderss Påålss: (Kienelenmäkj) [Talolliset] Ruotu 4:Ruod+V

Sigfredh (Leppwirdaby) [Talolliset] Ruotu 8:Ruod+V

NAlkuun

Nickin

Jönss Andersson (Leppwirdaby) [Talolliset] Ruotu 9:Ruod+V

Nickinen

Anderss Jönss: (Leppwirdaby) [Talolliset] Ruotu 9:Ruod+V

Jönss Andersson (Leppäwirdaby) Väenottoluettelo

Nijrainen

Hanss (Kåtalax) [Talolliset] Ruotu 7:Ruod+V

Nissinen

Olof Persson (Samas by) [Talolliset] Ruotu 3:Ruod+V

OAlkuun

Ollikain

Hindrich (Lylimäkj) [Talolliset] Ruodutuksesta poissaolleet

PAlkuun

Paloinen

Hindrich (Konnuslax) [Talolliset] Ruotu 5:Ruod+V

Parckainen

Casper (Läppämäkj) [Talolliset] Ruodutuksesta poissaolleet

Parfwiain

Jönss Andersson (Nijnmäkj) [Talolliset] Ruotu 17:Ruod+V

Jönss Staphanss: (Sahkarlax) [Talolliset] Ruotu 17:Ruod+V

Peer Månsson (Sarkamäkj) [Talolliset] Ruotu 16:Ruod+V

Parfwiainen

Anderss (Sahkarlax) [Talolliset] Ruotu 17:Ruod+V

Olof Andersson (Sahkarlax) [Talolliset] Ruotu 17:Ruod+V (Sacharlax) Väenottoluettelo

Parkuinen

Casper (Leipämäkj) [Talolliset] Ruotu 2:Ruod+V

Passainen

Olof (OsmaJärfwj) [Talolliset] Ruotu 10:Ruod+V

Pååll (OsmaJärfwj) [Talolliset] Ruotu 10:Ruod+V

Philppuxinen

Olof Andersson (Seijerlax) Väenottoluettelo

Philpuxinen

Olof Andersson (Seijerlax) [Talolliset] Ruotu 11:Ruod+V

Pijrain

Anderss Grelsson (PålfwiJärfwj) [Talolliset] Ruotu 18:Ruod+V

Pijrainen

Anderss Peersson (PålfwiJärfwj) [Talolliset] Ruotu 18:Ruod+V (Ninimäkj) [Talolliset] Ruodutuksesta poissaolleet

Olof (Sahkarlax) [Talolliset] Ruotu 17:Ruod+V (Sachkarlax) [Talolliset] Ruodutuksesta poissaolleet

Pitkäin

Hanss Sigfredzsson (Warkaussby) [Talolliset] Ruotu 15:Ruod+V

Pitkäinen

Jöran (Warkaussby) [Talolliset] Ruotu 15:Ruod+V

Pulckin

Anderss (Stafanalanmäkj) [Talolliset] Ruotu 6:Ruod+V

Pulckinen

Hindrich (Stafanalanmäkj) [Talolliset] Ruotu 6:Ruod+V

Purdinen

Jönss Jönsson (Warkaussby) [Talolliset] Ruotu 15:Ruod+V (Warkausby) [Talolliset] Ruodutuksesta poissaolleet

Pöhöinen

Mårthen (Leipämäkj) [Talolliset] Ruotu 2:Ruod+V

Pöxä

Oloff (Seijerlax) [Talolliset] Ruotu 11:Ruod+V

RAlkuun

Ramsij

Jönss Persson (Kienelenmäkj) [Talolliset] Ruotu 4:Ruod+V

Rijkåinen

Madz Ollss: (Kurilanranda) [Talolliset] Ruodutuksesta poissaolleet

Rummukain

Peer Anderss (Rumuckala) [Talolliset] Ruodutuksesta poissaolleet

Rumukainen

Peer Anderss: (Rumuckala) [Talolliset] Ruotu 18:Ruod+V

Ruppoinen

Staphan (Nijnmäkj) [Talolliset] Ruotu 17:Ruod+V

Råpåinen

Anderss (Lylymäkj) [Talolliset] Ruotu 11:Ruod+V

Hindrich Persson (Sahkarlax) [Talolliset] Ruotu 17:Ruod+V

SAlkuun

Safwolainen

Madz (Konnuslax) [Talolliset] Ruotu 4:Ruod+V

Mårthen (Kåtalax) [Talolliset] Ruotu 7:Ruod+V

Sigfredh (Leppwirdaby) [Talolliset] Ruotu 9:Ruod+V

Saikainen

Larss Madzsson [Talolliset] Ruotu 1:Ruod+V

Madz Olsson (Kurialanranda) [Talolliset] Ruotu 12:Ruod+V

Saikonen

Larss Madzsson Väenottoluettelo

Saininen

Madz Ollson (Kurialanranda) [Talolliset] Ruotu 12:Ruod+V

Oloff (Kurialanranda) [Talolliset] Ruotu 12:Ruod+V

Swen (Sariahby) [Talolliset] Ruodutuksesta poissaolleet

Sarsainen

Pååll Jönsson (Kurialanranda) [Talolliset] Ruotu 13:Ruod+V

Simoinen

Thomass (Samas by) [Talolliset] Ruotu 3:Ruod+V

Soininen

Hindrich (Leipämäkj) [Talolliset] Ruotu 2:Ruod+V

Hindrich Hindrichzsson (Leppämäkj) Väenottoluettelo

Madz Ollsson (Kuriulanranda) Väenottoluettelo

Simon (Samas by) [Talolliset] Ruotu 4:Ruod+V

Stafanainen

Staphan (Stafanalanmäkj) [Talolliset] Ruotu 5:Ruod+V

Staffanainen

Pååll (Leppwirdaby) [Talolliset] Ruotu 8:Ruod+V

Suhåinen

Anderss (Timåla) [Talolliset] Ruotu 14:Ruod+V

Sutinen

Peer (Leppwirdaby) [Talolliset] Ruotu 9:Ruod+V

Såininoinen

Abraham (Samas by) [Talolliset] Ruotu 3:Ruod+V

Såpainen

Larss Ollsson (PålfwiJärfwj) [Talolliset] Ruotu 18:Ruod+V

Såpåinen

Hindrich (Lylymäkj) [Talolliset] Ruotu 11:Ruod+V (Lylimäkj) [Talolliset] Ruodutuksesta poissaolleet

Sårsainen

Pååll (Kurialanranda) [Talolliset] Ruotu 13:Ruod+V

TAlkuun

Tackuinen

Peer (Läppämäkj) [Talolliset] Ruodutuksesta poissaolleet

Pååll (OsmaJärfwj) [Talolliset] Ruotu 9:Ruod+V

Tijkainen

Larss (Leppwirdaby) [Talolliset] Ruotu 8:Ruod+V

Timåinen

Jönss (Timåla) [Talolliset] Ruotu 14:Ruod+V

Tirckoin

Hindrich Persson (Nijnmäkj) [Talolliset] Ruotu 17:Ruod+V

Tirckoinen

Olof Ollsson (Nijnmäkj) [Talolliset] Ruotu 18:Ruod+V

Tirckåinen

Olof Ollsson (Ninimäkj) Väenottoluettelo

Tockuinen

Peer (Leipämäkj) [Talolliset] Ruotu 2:Ruod+V

Tuckiainen

Pååll (Stafanalanmäkj) [Talolliset] Ruotu 5:Ruod+V

Tuppurainen

Erich Ollss: (Hyttilänmäkj) [Talolliset] Ruodutuksesta poissaolleet

Erich Ollsson (Hyttilänmäkj) [Talolliset] Ruotu 2:Ruod+V

Hindrich (Leipämäkj) [Talolliset] Ruotu 2:Ruod+V (Läppämäkj) [Talolliset] Ruodutuksesta poissaolleet

Olof (Tuppuralanmäkj) [Talolliset] Ruotu 3:Ruod+V

Thomass (Kurialanranda) [Talolliset] Ruotu 12:Ruod+V

Turpeheinen

Olof Staphansson (Warkaus) Väenottoluettelo

Turpohoin

Olof Staphansson (Warkaussby) [Talolliset] Ruotu 16:Ruod+V

Turuinen

Grellss Ollsson (Kurialanranda) [Talolliset] Ruotu 12:Ruod+V

Hindrich Anderss (Kurialanranda) [Talolliset] Ruotu 12:Ruod+V

Michill Andersson (PålfwiJärfwj) [Talolliset] Ruotu 18:Ruod+V

Pååll Ollsson (PålfwiJärfwj) [Talolliset] Ruotu 18:Ruod+V

Tålfwainen

Olof Peersson (Walkiamäki) [Talolliset] Ruodutuksesta poissaolleet

Olof Persson (Walkiamäkj) [Talolliset] Ruotu 1:Ruod+V

Tålpainen

Peer (OsmaJärfwj) [Talolliset] Ruotu 10:Ruod+V

Tålppainen

Peer (ÅssmåJarfwj) [Talolliset] Ruodutuksesta poissaolleet

Törräinen

Mårten (Ninimäkj) [Talolliset] Ruodutuksesta poissaolleet

Mårthen (Nijnmäkj) [Talolliset] Ruotu 18:Ruod+V

VWAlkuun

Wackulainen

Larss Larsson (Leppäwirdaby) Väenottoluettelo

Wechwileinen

Larss (Kåtalax) [Talolliset] Ruotu 8:Ruod+V

Wenttinen

Larss (Kurålanlax) [Talolliset] Ruotu 16:Ruod+V

Wijliäinen

Bertill (Leppwirdaby) [Talolliset] Ruotu 9:Ruod+V

Wåckulainen

Larss Larss: (Leppwirdaby) [Talolliset] Ruotu 8:Ruod+V

Wänttinen

Madz (Sarkamäkj) [Talolliset] Ruotu 16:Ruod+V

Wäpssälein

Hindrich (Tuppuralanmäkj) [Talolliset] Ruodutuksesta poissaolleet

Wäpsäläinen

Hindrich (Tuppuralanmäkj) [Talolliset] Ruotu 3:Ruod+V

ÅAlkuun

Ålkåinen

Hindrich (Lylymäkj) [Talolliset] Ruotu 11:Ruod+V

Tässä hakemistossa on yhteensä 235 nimeä

© Väinö Holopainen 2023