AlkuSavon ruodutusluettelotLeppävirran pitäjä → 1648 ruodutuksesta poissaolleet

Leppävirta ruodutuksesta poissaolleet 1648

Nimet aakkosjärjestyksessäRuodutus- ja väenottoluettelo

Leppäwirda Sochnn

Lengdh opå dem som Anno 1648 Uthan Tedde Laga förfall hafwa absenterat sigh ifrån Uthskrifningzplatzen


Vero- ja kruununtilat

Talolliset

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 64

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia
Walkiamäki
Staphan Hilduinen 1
Olof Peersson Tålfwainen 1
Olof Heiskainen 1
Erich Larsson Heiskainen 1
Hyttilänmäkj
Erich Ollss: Tuppurainen 1
Anderss Andersson Hyttinen 1
Läppämäkj
Peer Tackuinen 1
Casper Parckainen 1
Hindrich Tuppurainen 1
Hindrich Kåssuinen 1
Tuppuralanmäkj
Hindrich Wäpssälein 1
Sariahby
Swen Saininen 1
Kåtalax
Peer Påålsson Laitinen 1
Hemming Påålsson Laitinen 1
Peer Staphansson Leskinen 1
Olluf Nielsson Leskinen 1
Leppäwirdaby
Hanss Leppoinen 1
ÅssmåJarfwj
Peer Tålppainen 1
Lylimäkj
Hindrich Ollikain 1
Hindrich Såpåinen 1
Anderss Madzsson Arfweldin 1
Seijerlax
Nielss Keinoinen 1
Kurilanranda
Michill Larsson Hirfwoin 1
Madz Ollss: Rijkåinen 1
Madz Staphansson Leskinen 1
Hapamäkj
Madz Härkäinen 1
Peer Peersson Mickåinen 1
Lapinmäkj
Cauppi Kåpåinen 1
Anderss Lappalainen 1
Warkausby
Jönss Jönsson Purdinen 1
Sarkamäkj
Anderss Ollsson Kåpåinen 1
Olof Könöinen 1
Sachkarlax
Olof Pijrainen 1
Ninimäkj
Mårten Törräinen 1
Anderss Peersson Pijrainen 1
Rumuckala
Peer Anderss Rummukain 1
Eshill Jönsson Kinnuinen 1
Påll Pålsson Kårppinen 1
Walkiamäkj
Christer Ifwanainen 1

Lähde:
Krigskollegii arkiv, Roterings- och utskrivingslängder, Viborg och Nyslott, 1648, Rulla 626-627
SVAR SE/KrA/0025/0/191 alkaen kuvasta 103, rullan sisältö

Nimet aakkosjärjestyksessä16471649

© Väinö Holopainen 2020