AlkuSavon ruodutusluettelotLeppävirran pitäjä → 1648 väenottoluettelo  ☰ 

Leppävirta väenottoluettelo 1648

Nimet aakkosjärjestyksessäRuodutus- ja väenottoluetteloRuodutuksesta poissaolleet

Leppäwirda Sochnn

Extract opå Knechterne aff Nyslåtz Lähn pro Anno 1648 uthnämbde


Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 12

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Larss Madzsson Saikonen 1
Leppämäkj/Leppämäki
Hindrich Hindrichzsson Soininen 1
Samais/Saamainen
Påål Månsson Keinoinen 1
Christer Ahoinen 1
Thomas Peersson Könäinen 1 Heela Roten skall skaffa honom till näst: munstringh, och instella i Cronansss Tienst, eller Uthgifwa een annan dugeligh Karl
Olof Hansson Kinnuinen 1
Kåtalax/Kotalahti
Larss Påålsson Ittkåinen 1 Der han skaffar sin Drengh Sigfredh Kålionen i Cronans Tienst till nesta munstringh, så blifwer han frij
Leppäwirdaby/Leppävirta
Larss Larsson Wackulainen 1
Jönss Andersson Nickinen 1
Osmajerfwj/Osmajärvi
Madz Julkoinen 1
Seijerlax/Saijanlahti
Olof Andersson Philppuxinen 1
Kuriulanranda/Kurjalanranta
Madz Ollsson Soininen 1
Peer Thomasson Huåfwinen 1
Hapamäkj/Haapamäki
Peer Peersson Mickoinen 1
Warkaus/Varkaus
Erich Staphansson Luttinen 1
Olof Staphansson Turpeheinen 1
Sacharlax/Saahkarlahti
Olof Andersson Parfwiainen 1
Ninimäkj/Niinimäki
Olof Ollsson Tirckåinen 1

Irtolaiset ♦ Löössdrifware

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 12

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Anderss Jönsson Kassinen 1

Ratsastalot ♦ Ryttare Knechter

Papisto ♦ Aff Prässte Rothen

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 13

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Peer Kasuinen 1 Kyrckioherdenss H:r Madzses drengh

Lähde:
Krigskollegii arkiv, Roterings- och utskrivingslängder, Viborg och Nyslott, 1648, Rulla 626-627
SVAR SE/KrA/0025/0/191 alkaen kuvasta 12, rullan sisältö

Nimet aakkosjärjestyksessä16471649

© Väinö Holopainen 2022