AlkuSavon ruodutusluettelotPieksämäen pitäjä → Otetut sotamiehet

Pieksämäen pitäjän otetut sotamiehet

Ruodutus- ja väenottoluettelo 1637

Luetteloa ei ole vielä syötetty

Väenottoluettelo 1637

Luetteloa ei ole vielä syötetty

Ruodutus- ja väenottoluettelo 1642

Luetteloa ei ole vielä syötetty

Väenottoluettelo 1642

Luetteloa ei ole vielä syötetty

Ruodutus- ja väenottoluettelo 1643

Luetteloa ei ole vielä syötetty

Väenottoluettelo 1643

Luetteloa ei ole vielä syötetty

Ruodutus- ja väenottoluettelo 1644

Luetteloa ei ole vielä syötetty

Väenottoluettelo 1644

Luetteloa ei ole vielä syötetty

Ruodutus- ja väenottoluettelo 1647

Luetteloa ei ole vielä syötetty

Väenottoluettelo 1647

Luetteloa ei ole vielä syötetty

Ruodutus- ja väenottoluettelo 1648

Luetteloa ei ole vielä syötetty

Väenottoluettelo 1648

Luetteloa ei ole vielä syötetty

Ruodutus- ja väenottoluettelo 1649

Luetteloa ei ole vielä syötetty

Väenottoluettelo 1649

Luetteloa ei ole vielä syötetty

Ruodutus- ja väenottoluettelo 1653

Luetteloa ei ole vielä syötetty

Väenottoluettelo 1653

Luetteloa ei ole vielä syötetty

Ruodutus- ja väenottoluettelo 1654

Luetteloa ei ole vielä syötetty

Väenottoluettelo 1654

Luetteloa ei ole vielä syötetty

Ruodutus- ja väenottoluettelo 1656

Luetteloa ei ole vielä syötetty

Väenottoluettelo 1656

Luetteloa ei ole vielä syötetty

Ruodutus- ja väenottoluettelo 1660

Luetteloa ei ole vielä syötetty

Väenottoluettelo 1660

Luetteloa ei ole vielä syötetty

Ruodutus- ja väenottoluettelo 1661

Luetteloa ei ole vielä syötetty

Väenottoluettelo 1661

Luetteloa ei ole vielä syötetty

Ruodutus- ja väenottoluettelo 1662

Luetteloa ei ole vielä syötetty

Väenottoluettelo 1662

Luetteloa ei ole vielä syötetty

Ruodutus- ja väenottoluettelo 1663

Luetteloa ei ole vielä syötetty

Väenottoluettelo 1663

Luetteloa ei ole vielä syötetty

Ruodutus- ja väenottoluettelo 1665

Luetteloa ei ole vielä syötetty

Väenottoluettelo 1665

Luetteloa ei ole vielä syötetty

Ruodutus- ja väenottoluettelo 1667

Luetteloa ei ole vielä syötetty

Väenottoluettelo 1667

Luetteloa ei ole vielä syötetty

Ruodutus- ja väenottoluettelo 1669

Luetteloa ei ole vielä syötetty

Väenottoluettelo 1669

Luetteloa ei ole vielä syötetty

Ruodutus- ja väenottoluettelo 1671

Luetteloa ei ole vielä syötetty

Väenottoluettelo 1671

Luetteloa ei ole vielä syötetty

Ruodutus- ja väenottoluettelo 1673

Luetteloa ei ole vielä syötetty

Väenottoluettelo 1673

Luetteloa ei ole vielä syötetty

Ruodutus- ja väenottoluettelo 1674

Luetteloa ei ole vielä syötetty

Väenottoluettelo 1674

Luetteloa ei ole vielä syötetty

Ruodutus- ja väenottoluettelo 1675

Luetteloa ei ole vielä syötetty

Väenottoluettelo 1675

Luetteloa ei ole vielä syötetty

Ruodutus- ja väenottoluettelo 1676

Luetteloa ei ole vielä syötetty

Väenottoluettelo 1676 

Nimi Kommentti kylä
Hindrich Madtssonn Vilhula
Michell Anderssonn Vehmaiskylä
Thomas Lijkoinen Valkeamäki
Peer Peersson Dafwitzain Längelmäki
Anders Hansson Hurskain Längelmäki
Olof Jönsson Rång Maavesi
Hans Andersson Hyninen Suontientaipale
Oloff Larsson Ihalain Ihalainen
Thomas Hänninen Hankamäki
Oloff Hindrichsson Ylöinen Suolitaipale
Lars Sigfredhsson Liukoinen Virmasniemi
Samuell Peerssonn Hietamäki
Hans Peersson Halloin Jäppilä
Lars Peersson Nysain Liedemäki
Påfwel Sigfredssonn Mattilainen Armisvesi
Hindrich Kammulainen Tyyrinmäki
Larsss Påfwelsson Jalkoin Sianjalka
Hindrich Lappalainen Suontientaipale
Peer Johansson Pitkäin Surnunmäki
Hindrich Peerssonn Pöndin Viippero
Lars Håckain Pyhitty
Jacob Påhlssonn Vilhula
Grells Madtssonn Rautiain Tikkalanmäki
Samuell Andersson Härköinen Längelmäki
Simon Oloffssonn Uttriain Utriala
Påfwel Påfwelsson Härkäin Kärkkäälä
Peer Peersson Huckain Käpysalo
Anders Andersson Häckin Rummukka
Påfwel Påfwelsson Mannin Vanaja
Oloff Johansson Mannin Hällinmäki
Peer Bertellssonn Sauvomäki
Anders Anderssonn Sarkaniemi
Jöran Hindrichsson Kainulain Niskamäki
Clemet Peerssonn Haukivuori
Anders Månssonn Haukivuori
Madtz Madtssonn Tyyrinmäki
Anders Jacobsson Martikain Suonenjoki
Staffan Jacobsson Hennin Jäppilä
Niels Nielsson Häikinen hoos Oloff Häckinen Häkkilä
Lars Peersson Launiain Häkkilä
Dafwedh Launiain Häkkilä
Jöran Peersson Hällinmäki
Bertell Påfwelsson Lehikain Kärkkäälä
Thomas Larssonn Kåttramain Liedemäki
Oloff Peerssonn Vehmaiskylä
Abraham Nielssonn Häkkilä

Ruodutus- ja väenottoluettelo 1677

Luetteloa ei ole vielä syötetty

Väenottoluettelo 1677 

Nimi Kommentti kylä
Olof Pimpu Väisälä
Bengt Bengtsson Jäppilä

Ruodutus- ja väenottoluettelo 1678

Luetteloa ei ole vielä syötetty

Väenottoluettelo 1678 

Nimi Kommentti kylä
Johan Thomasson Pyhitty
Lars Mickellson Pyhitty
Olof Thomasson Tarfwain Hällinmäki
Påhl Påhlsson Tamber Kukkola
Eskell Markainen Kukkola
Jöns Jönsson Ylloin Kylmämäki
Peer Larsson Venetmäki
Niels Willamson Heckin Häkkilä
Börgell Pöyhöin Längelmäki
Påhl Olsson Tenhuin Maavesi
Matz Peerson Haikain Liedemäki
Olof Olsson Junnoin Niininiemi
Erich Cuolemain Suontientaipale
Eskell Larson Pöröin Pörölänmäki
Hendrich Pulkinen Virtasalmi
Anders Johanson Heckin Väyrylä
Eskell Eskellsson Pyhitty
Erich Nielsson Ickoin Valkeamäki
Johan Jörensson Sijkoin Tikkalanmäki
Olof Erichson Janhuin Maavesi
Lars Eskellsson Suonenjoki
Peer Peerson Mustoin Liedemäki
Peer Nielsson Kutumäki
Lars Larsson Höytyläin Hällinmäki
Anders Peerson Weisäin Väisälä
Lars Nielson Achtin Sauvomäki
Thomas Clemitsson Nikkarila
Greels Henderson Wäsöinen Sikosaari
Markus Jacobson Leikas Kantala
Greels Sigfredson Toholahti
Hendrich Henderson Hämäl: Toholahti
Peer Mickellsson Tarfvoin Haukivuori
Christer Henderson Haukivuori
Peer Nielson Haukivuori
Hans Hansson Nykeinen

Ruodutus- ja väenottoluettelo 1679 

Nimi Kommentti kylä
Christer Mannin Knecht Kirkonkylä
Thomas Johanson Kaupin Knecht Valkeamäki
Erich Andersson Knecht Maavesi
Hendrich Lyttin Knecht Lyytilänmäki
Nielss Putkoin Knecht Surnunmäki
Joren B:r, Knecht Maavesi
Staffan Staffanss Kaupin Knecht Suolivesi
Söfring Hendersson Pylfwäin Knecht Surnunmäki
Lars Staffansson Knecht Valkeamäki
Anders Hansson Knecht Siikamäki
Bengt Eskelsson Karkoin Knecht Karkkola
Staffan Nilsson Caupin Knecht Suolivesi
Mårten B:r, Knechth Vanaja
Hendrich Eskellsson Wäisäin Knecht Väisälä
Anders Matsson Nikolain Knecht Väisälä
Niels Nielsson Knecht Kantala
Niels Abramsson Kirfwitz Knecht Karjala
Hendrich Thomasson Knecht Haukivuori
Hendrich B:r, Knecht Toholahti

Väenottoluettelo 1679 

Nimi Kommentti kylä
Christer Mannin Kirkonkylä
Thomas Johansson Caupin Valkeamäki
Erich Andersson Maavesi
Hindrich Lyttin Lyytilänmäki
Nills Puttkoin Surnunmäki
Jöran Erichsson Maavesi
Staphan Staphansson Caupin Suolivesi
Syring Hendersson Pylfwäin Surnunmäki
Lars Staphansson Valkeamäki
Anders Hansson Siikamäki
Bengt Eskellsson Karkoin Karkkola
Staphan Nillsson Kaupin Suolivesi
Mårthen Olofzsson Mannin Vanaja
Hendrich Eskellsson Wäisäin Väisälä
Anders Mattson Nickulain Väisälä
Nils Nillsson Kantala
Nills Abramsson Kurfwitz Karjala
Hendrich Thomasson Haukivuori
Hendrich Larssonn Toholahti

© Väinö Holopainen 2021