AloitussivuSavon ruodutusluettelotPieksämäen pitäjä → Otetut sotamiehet

Pieksämäen pitäjän otetut sotamiehet

Ruodutus- ja väenottoluettelo 1637

Luetteloa ei ole vielä syötetty

Väenottoluettelo 1637

Luetteloa ei ole vielä syötetty

Ruodutus- ja väenottoluettelo 1642

Luetteloa ei ole vielä syötetty

Väenottoluettelo 1642 

Nimi Kommentti kylä
Pååll Olsson Pöyhöinen
Peer Andersson Putkoinen
Peer Påålsson Rusainen
Laars Peersson Kyllöinen
Peer Staffansson Sikainen
Peer Laarsson Kauppinen
Matz Staffansson Lukoinen
Pååll Peersson Kuckoinen
Hindrich Greelsson Leinoinen
Markuss Påålsson Pyhöinen
Anders Peersson Kuifuolainen
Hindrich Hansson Haloinen
Eskell Olsson Sormuinen
Peer Påålsson Wauchkoinen
Peer Knutzson Knutinen
Johan Hindersson Purhinen
Pååll Peersson Pöndinen
Pååll Matzson Matilainen
Eskell Jacobsson Kåifuokåinen
Anders Andersson Pistinen
Johan Påålsson Kårhoinen
Pååll Nilsson Tårfuinen
Thomas Nilsson Wikoinen

Ruodutus- ja väenottoluettelo 1643

Luetteloa ei ole vielä syötetty

Väenottoluettelo 1643 

Nimi Kommentti kylä
Oloff Persson Wauchkåin
Mårthen Tomasson Ihalain
Hindrich Nillsson Candainen
Pååll Larsson Hurskainen
Oloff Påållsson Ollikainen
Pååll Påållsson Mulckåin
Peer Jonsson Nyssäinen
Peer Jonsson Pulliainen
Madz Masson Janhuinen
Madz Påållsson Suhåinen
Jacop Jonsson Rissoinen
Pååll Peersson Markainen
Matz Peersson Håckainen
Lars Wepsäläinen
Lars Peersson Ollikainen
Pååll Hindersson Janhuinen
Hindrich Hindersson Hänninen
Christer Larsson Isåinen
Anders Masson Pystyinen
Anders Pållsson Kimari
Nills Nillsson Hämäläinen
Anders Larsson Nikulainen

Ruodutus- ja väenottoluettelo 1644

Luetteloa ei ole vielä syötetty

Väenottoluettelo 1644 

Nimi Kommentti kylä
Pååll Jönsson Rusainen
Pååll Thomasson Huttuinen
Oluff Matzsson Caupinen
Erich Andersson Häckinen
Bertill Larsson Caipahain Thomas Råhåinens leigokarll
Jacob Peersson Pajainen
Peer Jönsson Sikainen
Larss Michilsson Janhuin
Johan Ollsson Utriain
Jönss Påålsson Tåmbarinen
Hinrich Påållsson Härrainen
Larss Larsson Lakoinen Pååll Peerss Jalkains drengh
Simon Olufzsson Conttinen
Hinrich Andersson Karialain
Oluff Ollsson Ylöinen
Markuss Matzssson Isåinen
Pååll Jöransson Laukåinen
Anderss Hindersson Ollikain
Hinrich Hindersson Häckinen

Ruodutus- ja väenottoluettelo 1647

Luetteloa ei ole vielä syötetty

Väenottoluettelo 1647 

Nimi Kommentti kylä
Hendrick Larsson Pöyhöinen B:r sonn Pöyhölä
Hans Jacobzson Wilhuinen Broder Vilhula
Niels Andersson Rijcköinen B:r sonn Vehmaiskylä
Berttill Andersson Hurskainen B:r Längelmäki
Peer Peersson Wäijsäinen Son Väisälä
Hendrick Påålsson Tarfwainen B:r Virtasalmi
Påål Olsson Kåssj Bonde Hällinmäki
Olof Påålsson Puhakainen Son Hällinmäki
Påål Påålsson Palainen Son Valkeamäki
Michill Michillsson Matilainen Son Tikkalanmäki
Carll Olsson Tenhuinen Son Maavesi
Anders Olsson Utriainen Son Utriala
Bengdt Bengdtzson Rissainen Mågh Jäppilä
Madz Påålsson Lihakainen Son Liedemäki
Peer Påålsson Mussainen Son Liedemäki
Peer Peersson Kuwainen Son Käpysalo
Niels Nielsson Karialainen Son Pitkäsmäki
Peer Påålsson Pöndinen Son Pyhäjärvi
Hendrick Staphansson Cauppinen Son
Grels Grelsson Kåfwainen B:t Kovala
Ewerdt Årain Styfson Kutemajärvi
Marcus Marcusson Möttöj Bonde Luusniemi
Lars Hansson Nykäinen Son Nykälä

Ruodutus- ja väenottoluettelo 1648

Luetteloa ei ole vielä syötetty

Väenottoluettelo 1648 

Nimi Kommentti kylä
Madtz Thomasson Cauppinen Valkeamäki
Johan Peersson Reisseinen Valkeamäki
Peer Peersson Tääläinen Väyrylä
Nielss Påålsson Cainulainen Tittain Utriala
Pafwall Larsson Pöröinen Suontientaipale
Larss Jönsson Jauhiainen
Johan Larsson Nyssäinen Markkala
Anders Himåttuinen Markkala
Pååll Madzsson Vilhula
Peer Nielsson Karialainen Niskamäki
Anderss Nielsson Putkåinen Surnunmäki
Peer Michilsson Karialainen Vehmaiskylä
Johan Ollsson Wäisäinen Väisälä
Pååll Ollsson Kandainen Hällinmäki
Anders Jacobss: Håttakainen Hällinmäki
Jönss Peersson Ylöinen
Nielss Andersson Wäräinen
Thomass Andersson Himattu Kutemajärvi
Anderss Påålsson Wäräinen Kutemajärvi
Ifwar Peersson Tirroinen
Madz Peersson Tirroinen
Månss Silduinen medh sin Son
Michill Håckainen
Arfwedh Seldoin
Michill Larsson Repåin
Olof Ollsson Husticka
Erich Manninen
Pååll Bengdtinen
Mårthen Luckoin
Jacob Kurkelainen
Påfwal Pitkä
Larss Persson Surain
Micihll Kiukain
Thomass Pulckj
Jöran Teininen
Grelss Hämäläinen
Michill Andersson Anttoinen
Madz Somalainen
Jören Peersson Ikåinen
Larss Lapweteleinen
Clemet Teininen
Jönss Kecköj
Larss Kecköj
Christer Kecköj
Madz Lapwetekäinen
Erich Waldoinen
Thomass Kolio
Hindrich Karpalain
Jöran Puupoj

Ruodutus- ja väenottoluettelo 1649

Luetteloa ei ole vielä syötetty

Väenottoluettelo 1649 

Nimi Kommentti kylä
Pååll Ollsson Pöyhyin Nikkarila
Lars Thomasson Ihalainen
Johan Peersson Putkainen
Nills Nillsson Candiainen
Oluff Jönsson Kuckoinen
Hendrick Påållsson Kurikainen
Lars Thomasson Pystyinen
Johan Påållsson Pulliainen
Michill Hendersson Janhuinen
Oluff Jacobsson Jäppinen
Anders Påållsson Ikäheimåinen
Oluff Hendersson Lijminen
Johan Påållsson Laitiainen
Lars Påållsson Lehikåinen
Anders Madzsson Caipoinen Tikkalanmäki
Urbanus Nillsson Achtiainen Sauvomäki
Thomas Madzsson Isåinen
Lars Larsson Nikulainen Nykälä
Erich Hendersson Yläinen Kutemajärvi
Hans Hansson Nykäinen Häkkilä

Ruodutus- ja väenottoluettelo 1653

Luetteloa ei ole vielä syötetty

Väenottoluettelo 1653 

Nimi Kommentti kylä
Larss Nielsson Surnunmäki
Bärtell Nielsson Vehmaiskylä
Erich Kåwain Hankamäki
Johan Påålsson Hällinmäki
Oloff Peersson Linduin Valkeamäki
Erich Olofzson Utriain Maavesi
Hindrich Thomasson Jauhomäki
Anders Andersson Vehmaiskylä
Matz Jönsson Torfwinen Kylmämäki
Oloff Olofzson Hällinmäki
Anders Påålsson Kylmämäki
Oloff Olofzson Sormuin Suontientaipale
Pååll Larsson Bartimaeus
Christer Peersson Synsiö
Thomas Peersson Tiihola
Larss Larsson Kåpoin Vuojalahti
Peer Peersson Väisälä
Clemet Hindrichsson Nikkarila
Larss Larsson Häckin Maavesi
Hindrich Abrahamsson Carialain Vilhula
Simon Ollsson Sianjalka
Pååll Peersson Tikkalanmäki
Hindrich Hindrichsson Weisäin
Johan Hämeläin Kutemajärvi
Erich Hindrichsson Nykein Nykälä
Bärtell Hämeläin
Matz Kuroinen Valkeamäki

Ruodutus- ja väenottoluettelo 1654

Luetteloa ei ole vielä syötetty

Väenottoluettelo 1654 

Nimi Kommentti kylä
Påll Oloffsson Manninen Vanaja
Mickel Pållsson Tuckain Pitkäsmäki
Pål Grelsson Henninen Hankamäki
Mårten Andersson Heckinen Häkkilä
Peer Johansson Hurskain Längelmä
Peer Erichsson Kardinen Maavesi
Oloff Mickelsson Halloin Liedemäki
Lars Larsson Laitiain Jauhomäki
Jöns Larsson Kuoka Kylmämäki
Peer Albrechtinen
Erich Andersson Häckin Längelmä
Anders Jönsson Rissinen Jäppilä
Wilhelm Nielsson Heckin Häkkilä
Peer Andersson Biörnuin
Oloff Pålsson Ollickain Hällinmäki
Peer Leikas Kutemajärvi
Anders Andersson Aufwikain Luusniemi
Lars Eskelsson Uttermarck Markkala
Mårten Pålsson Haltuin hoos Eskel Uttriain Kukkola
Hans Staffansson Caupin
Hendrich Madtssson
Staffan Kiärriainen
Bertel Hemelein
Claes Mårtensson Ihalain
Segfredh Hämelein finnes i Synse
Frans Jemseleln Finnes wedh Haukawori
Jackob Hemelein samaledes
Måns Sildainen
Clemet Taininen Synsiö
Jöran Tainninen Synsiö
Philip Hemelein Synsiö

Ruodutus- ja väenottoluettelo 1655

Luetteloa ei ole vielä syötetty

Väenottoluettelo 1655 

Nimi Kommentti kylä
Abram Grelson Pöyhölä
Jöns Anderson Wärain
Markus Hanson Nykein Nykälä
Johan Staphanson Sikainen Längelmä
Oluff Jachobson Jäppin Jäppilä
Oluff Larson Karson Kerkin Kärkkäälä
Jöran Mattson Peinoin Kirkonkylä
Måns Månson Yllein Kutemajärvi
Lars Michelson Haihoin Maavesi
Per Påhlson Suhoin Utriala
Erich Anderson Häkein Utriala
Anders Påhlson
Per Person Kuckoin Kukkola
Anders Erichson Weisein Väisälä
Erich Anderson Himotuinn Synsiö
Oluff Oluffson Weisein Väisälä
Per Påhlson Pulliain Maavesi
Larss Oluffson Suttin Suontientaipale
Oluff Junnoin
Christer Kylloin hos Hendrich Snikaren Kirkonkylä
Hendrich Lahinen Månss Ladikains dräng i Rautalambi

Ruodutus- ja väenottoluettelo 1656

Luetteloa ei ole vielä syötetty

Väenottoluettelo 1656 

Nimi Kommentti kylä
Lars Peersson Pöyhäin Pöyhölä
Hendrich Olsson Putkoin Pyhitty
Hendrich Peersson Häckin Häkkilä
Thomas Thomasson Caupinen Valkeamäki
Michell Thenhuin Maavesi
Påll Pållsson Tomber Jäppilä
Oloff Larsson Oitin Oittila
Staffan Staffansson Caupinen Suolivesi
Anders Andersson Korhoin Kutemajärvi
Påll Pärsson Kuckoin Käpysalo
Niells Jönsson Rusain Kirkonkylä
Peer Laitinen

Ruodutus- ja väenottoluettelo 1660

Luetteloa ei ole vielä syötetty

Väenottoluettelo 1660 

Nimi Kommentti kylä
Jöns Pennoin Kirkonkylä
Henrich Michefsson Pyhitty
Peer Jacobsson
Henrich Hansson Nykain Nykälä
Thomas Thomesson Kampin Valkeamäki
Staffan Erichsson Kerfwinen Maavesi
Hemming Heinrichsson Laitin Jauhomäki
Heinrich Heinrichsson Vauhkola
Jöns Olofsson Junnoin
Peer Larssonn Tikkalanmäki
Påll Matsson Nikulain Hällinmäki
Olof Olofsson Wäsäin Väisälä
Olof Brussiusson Cariain Tikkalanmäki
Mårten Larsson Heikin Maavesi
Staffan Matsson Colemain Suolitaipale
Anders Andersson
Clemet Larsson Reinikain
Staffan Markusson Manninen
Påål Andersson Tijhoin
Matz Olofsson Waisain Hällinmäki
Matz Hämäläin Hällinmäki
Heindrich Hämäläin Hällinmäki
Isak Laitin Kirkonkylä
Mårten Reisein Kirkonkylä
Petter Kylliein Kirkonkylä
Matz Pusnekä Kirkonkylä
Bengt Heinrichsson
Anders Pelkoin Suonenjoki
Matz Tåssawain Suontientaipale
Hans Yloin Venetmäki
Lars Pålsson

Ruodutus- ja väenottoluettelo 1661

Luetteloa ei ole vielä syötetty

Väenottoluettelo 1661 

Nimi Kommentti kylä
Nillss Larsson Tikkalanmäki
Johan Påhlsson Hulkoin Hulkkola
Arfwedh Nilsson Karialain Niskamäki
Peer Persson Huttula
Peer Påhlsson Parkkila
Abraham Greelsson Pöyhölä
Ifwar Peersson Kärkkäälä
Peer Peersson Kinnuin Suonenjoki
Mattz Peersson Laitiain Suonenjoki
Thomas Härkinen Suontientaipale
Larss Andersson Ylöin Kutemajärvi
Eskell Jämpsäläin Kovala

Ruodutus- ja väenottoluettelo 1662

Luetteloa ei ole vielä syötetty

Väenottoluettelo 1662 

Nimi Kommentti kylä
Nielss Nielsson Putkoin Surnunmäki
Peer Peersson Heckinen Maavesi
Hindrich Andersson Korhoin Kutemajärvi
Eskell Ollsson Manninen Vanaja
Eskell Ollsson Denne är Utnembd för förre åhrs rest Tikkalanmäki
Michel Larsson Mulkoin Virtasalmi
Michel Ollsson Rehuin Kutemajärvi
Peer Peersson Nyckain Nykälä
Eskell Peersson Mackoin Makkola
Michel Hämeläin Kutemajärvi
Jöns Tilikain Neuvola
Sigfredh Månsson Laitin Hankamäki
Larss Påålsson Puhekain Hällinmäki
Michel Hindrichsson Wäisäin Väisälä

Ruodutus- ja väenottoluettelo 1663

Luetteloa ei ole vielä syötetty

Väenottoluettelo 1663 

Nimi Kommentti kylä
Jacob Bengdtson Risain Jäppilä
Påål Påålson Puhaka Sianjalka
Henrich Thomason Tenhuin

Ruodutus- ja väenottoluettelo 1665

Luetteloa ei ole vielä syötetty

Väenottoluettelo 1665 

Nimi Kommentti kylä
Oloff Larssonn Pyhitty
Larss Pååhlssonn Tyyrinmäki
Lars Brussiussonn Caupinen Tikkalanmäki
Pååhl Greelssonn Janhuinen Sauvomäki
Lass Nielsssonn Carialain Pitkäsmäki
Pååhl Arfwedhsson Rautapadha Maavesi
Peer Henderssonn Weisa Sikosaari
Madtz Peersson Laitinen
Samuel Andersson Hootar
Anderss Thomasson Narin Hällinmäki
Larss Larssonn Hayla Virtasalmi
Thomas Thomasson Ropoin Virtasalmi
Pååhl Påhlsson Ikahemoin
Bengdt Ollssonn Pönhänen Kirkonkylä
Knuut Wäissinen Häkkilä
Madtz Tihoinnen Häkkilä
Anders Larsson Tappinen Lars Andersson Tappinens Son Suontientaipale
Eskell Hämmäleinen Pyhitty
Oloff Larsson Päckoin Hietamäki
Hendrich Hankamäki
Jören Henderssonn Finne Son Hankamäki
Hendrich Jacobssonn Ryttkain Hankamäki
Arfwedh Hämälainen
Madtz Arfwehssonn Hämälainen Son
Pååhl Cuhrlander Liedemäki
Niels Assikainenn Liedemäki
Knut Hentinen Liedemäki
Michell Peerssonn Tirroinen Liedemäki
Larss Nytzonin Liedemäki
Staphan Jempselein Liedemäki
Peer Westrinen Jauhomäki
Lars Påhlsson Laitinen Jauhomäki
Niels Mardikain Maavesi
Niels Rookoloinen Maavesi
Erich Hyfwereinen Tikkalanmäki
Anders Wänelainen Virtasalml
Peer Ollssin Weissainen Väisälä
Erich Larsson Tåifwarin Neuvola
Pååhl Tåifwarin B:r Neuvola
Larss Tåifwarin B:r Neuvola

Ruodutus- ja väenottoluettelo 1667

Luetteloa ei ole vielä syötetty

Väenottoluettelo 1667 

Nimi Kommentti kylä
Lars Matzssonn Kuivasniemi
Dominicus Thomassonn Kirkonkylä
Söfring Peerssonn Outinen Tyyrinmäki
Jöns Pålssonn Kuruckainen Väisälä
Peer Peerssonn Laitinen Suonenjoki
Axell Johanssonn Tyyrinmäki

Ruodutus- ja väenottoluettelo 1669

Luetteloa ei ole vielä syötetty

Väenottoluettelo 1669 

Nimi Kommentti kylä
Markus Jörensson Kirkonkylä
Niels Ollsson Häckin Häkkilä
Påål Peersson Pöndin Viippero
Markus Jörensson Cuituin Niininiemi

Ruodutus- ja väenottoluettelo 1671

Luetteloa ei ole vielä syötetty

Väenottoluettelo 1671 

Nimi Kommentti kylä
Arfwedh Arfwedsson Maavesi
Mårthen Johansson Komberin Kukkola
Johan Ollsson Neuvola
Larss Nielsson Achtiain för een förrymbd stelle skrefwen 1666 Sauvomäki
Michell Bertillssson Hämäläin Sauvomäki
Hindrich Larsson Orawa Hällinmäki
Hindrich Larsson Weisen el:r Melcko for gammal rest 1660 Väisälä
Johan Peerson Kinnuin för den förrymbde skrefwen 1663 Suonenjoki
Anders Andersson Luttin Sianjalka
Eskell Ollson Ikoin Valkeamäki
Johan Nielsson Karialain Niskamäki
Oloff Kärckoin Kärkkäälä
Matz Jacobsson Sijkain Virtasalmi
Michell Jacobsson Sijkain Virtasalmi
Mårthen Påålson Mulkain
Hindrich Eskelsson Wäsein

Ruodutus- ja väenottoluettelo 1673

Luetteloa ei ole vielä syötetty

Väenottoluettelo 1673 

Nimi Kommentti kylä
Niels Nielssonn Kantala
Johann Henderssonn Surnunmäki
Erich Pållssonn för Lars Olofson Sulnin den bråttfellig bleef Suontientaipale
Staffan Peersonn Päyhäin
Haens Michellss Toholahti

Ruodutus- ja väenottoluettelo 1674

Luetteloa ei ole vielä syötetty

Väenottoluettelo 1674 

Nimi Kommentti kylä
Johan Eskellssonn Wäisain Väisälä
Hendrich Jöranssonn Pitkäsmäki
Hendrich Hanssonn Utriain Maavesi
Niels Janhuin Maavesi
Lars Larssonn Lackoin Suontientaipale

Ruodutus- ja väenottoluettelo 1675

Luetteloa ei ole vielä syötetty

Väenottoluettelo 1675 

Nimi Kommentti kylä
Peer Willhuin Vilhula
Bertell Madtzson Häkkilä
Madtz Bertillsson Häkkilä
Erich Erichzson Janhuin Maavesi

Ruodutus- ja väenottoluettelo 1676

Luetteloa ei ole vielä syötetty

Väenottoluettelo 1676 

Nimi Kommentti kylä
Hindrich Madtssonn Vilhula
Michell Anderssonn Vehmaiskylä
Thomas Lijkoinen Valkeamäki
Peer Peersson Dafwitzain Längelmäki
Anders Hansson Hurskain Längelmäki
Olof Jönsson Rång Maavesi
Hans Andersson Hyninen Suontientaipale
Oloff Larsson Ihalain Ihalainen
Thomas Hänninen Hankamäki
Oloff Hindrichsson Ylöinen Suolitaipale
Lars Sigfredhsson Liukoinen Virmasniemi
Samuell Peerssonn Hietamäki
Hans Peersson Halloin Jäppilä
Lars Peersson Nysain Liedemäki
Påfwel Sigfredssonn Mattilainen Armisvesi
Hindrich Kammulainen Tyyrinmäki
Larsss Påfwelsson Jalkoin Sianjalka
Hindrich Lappalainen Suontientaipale
Peer Johansson Pitkäin Surnunmäki
Hindrich Peerssonn Pöndin Viippero
Lars Håckain Pyhitty
Jacob Påhlssonn Vilhula
Grells Madtssonn Rautiain Tikkalanmäki
Samuell Andersson Härköinen Längelmäki
Simon Oloffssonn Uttriain Utriala
Påfwel Påfwelsson Härkäin Kärkkäälä
Peer Peersson Huckain Käpysalo
Anders Andersson Häckin Rummukka
Påfwel Påfwelsson Mannin Vanaja
Oloff Johansson Mannin Hällinmäki
Peer Bertellssonn Sauvomäki
Anders Anderssonn Sarkaniemi
Jöran Hindrichsson Kainulain Niskamäki
Clemet Peerssonn Haukivuori
Anders Månssonn Haukivuori
Madtz Madtssonn Tyyrinmäki
Anders Jacobsson Martikain Suonenjoki
Staffan Jacobsson Hennin Jäppilä
Niels Nielsson Häikinen hoos Oloff Häckinen Häkkilä
Lars Peersson Launiain Häkkilä
Dafwedh Launiain Häkkilä
Jöran Peersson Hällinmäki
Bertell Påfwelsson Lehikain Kärkkäälä
Thomas Larssonn Kåttramain Liedemäki
Oloff Peerssonn Vehmaiskylä
Abraham Nielssonn Häkkilä

Ruodutus- ja väenottoluettelo 1677

Luetteloa ei ole vielä syötetty

Väenottoluettelo 1677 

Nimi Kommentti kylä
Olof Pimpu Väisälä
Bengt Bengtsson Jäppilä

Ruodutus- ja väenottoluettelo 1678

Luetteloa ei ole vielä syötetty

Väenottoluettelo 1678 

Nimi Kommentti kylä
Johan Thomasson Pyhitty
Lars Mickellson Pyhitty
Olof Thomasson Tarfwain Hällinmäki
Påhl Påhlsson Tamber Kukkola
Eskell Markainen Kukkola
Jöns Jönsson Ylloin Kylmämäki
Peer Larsson Venetmäki
Niels Willamson Heckin Häkkilä
Börgell Pöyhöin Längelmäki
Påhl Olsson Tenhuin Maavesi
Matz Peerson Haikain Liedemäki
Olof Olsson Junnoin Niininiemi
Erich Cuolemain Suontientaipale
Eskell Larson Pöröin Pörölänmäki
Hendrich Pulkinen Virtasalmi
Anders Johanson Heckin Väyrylä
Eskell Eskellsson Pyhitty
Erich Nielsson Ickoin Valkeamäki
Johan Jörensson Sijkoin Tikkalanmäki
Olof Erichson Janhuin Maavesi
Lars Eskellsson Suonenjoki
Peer Peerson Mustoin Liedemäki
Peer Nielsson Kutumäki
Lars Larsson Höytyläin Hällinmäki
Anders Peerson Weisäin Väisälä
Lars Nielson Achtin Sauvomäki
Thomas Clemitsson Nikkarila
Greels Henderson Wäsöinen Sikosaari
Markus Jacobson Leikas Kantala
Greels Sigfredson Toholahti
Hendrich Henderson Hämäl: Toholahti
Peer Mickellsson Tarfvoin Haukivuori
Christer Henderson Haukivuori
Peer Nielson Haukivuori
Hans Hansson Nykeinen

Ruodutus- ja väenottoluettelo 1679 

Nimi Kommentti kylä
Christer Mannin Knecht Kirkonkylä
Thomas Johanson Kaupin Knecht Valkeamäki
Erich Andersson Knecht Maavesi
Hendrich Lyttin Knecht Lyytilänmäki
Nielss Putkoin Knecht Surnunmäki
Joren B:r, Knecht Maavesi
Staffan Staffanss Kaupin Knecht Suolivesi
Söfring Hendersson Pylfwäin Knecht Surnunmäki
Lars Staffansson Knecht Valkeamäki
Anders Hansson Knecht Siikamäki
Bengt Eskelsson Karkoin Knecht Karkkola
Staffan Nilsson Caupin Knecht Suolivesi
Mårten B:r, Knechth Vanaja
Hendrich Eskellsson Wäisäin Knecht Väisälä
Anders Matsson Nikolain Knecht Väisälä
Niels Nielsson Knecht Kantala
Niels Abramsson Kirfwitz Knecht Karjala
Hendrich Thomasson Knecht Haukivuori
Hendrich B:r, Knecht Toholahti

Väenottoluettelo 1679 

Nimi Kommentti kylä
Christer Mannin Kirkonkylä
Thomas Johansson Caupin Valkeamäki
Erich Andersson Maavesi
Hindrich Lyttin Lyytilänmäki
Nills Puttkoin Surnunmäki
Jöran Erichsson Maavesi
Staphan Staphansson Caupin Suolivesi
Syring Hendersson Pylfwäin Surnunmäki
Lars Staphansson Valkeamäki
Anders Hansson Siikamäki
Bengt Eskellsson Karkoin Karkkola
Staphan Nillsson Kaupin Suolivesi
Mårthen Olofzsson Mannin Vanaja
Hendrich Eskellsson Wäisäin Väisälä
Anders Mattson Nickulain Väisälä
Nils Nillsson Kantala
Nills Abramsson Kurfwitz Karjala
Hendrich Thomasson Haukivuori
Hendrich Larssonn Toholahti

© Väinö Holopainen 2023