AloitussivuSavon ruodutusluettelotSulkavan pitäjä → 1647 ruodutus- ja väenottoluettelo ☰ 

Sulkava ruodutus- ja väenottoluettelo 1647

Nimet aakkosjärjestyksessäRuodutuksesta poissaolleetVäenottoluettelo

Sulkawa Sochn

Uthskrifning och Rooterningz Rulla öfwer Nyslåtz Lähn ... Anno 1647


Vero- ja kruununtilat

Talolliset

Ruotu 7 Puumala, Desse 2 hemman transfereras til 7. Rotes af Pumala Sochn complering Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 65

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Idilaxby/Iitlahti
Hendrick Peersson Radikainen B Raatikainen
Johan Klostarinen B Luostarinen

Ruotu 1Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 65

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Johan Peersson Mähöinen B Mähönen
Kaipåla/Kaipola
Johan Larsson Kaipoin B Kaiponen
Knut Klostarins Enckia för ett hemman Luostarinen
Kaitas/Kaitainen
Olof Larsson Kaipoin B Kaiponen
Sigfredh Andersson Månoinen B Mononen
Thomas Sigfredzson Radikainen B Raatikainen
Lars Radikainen B Raatikainen

Ruotu 1, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 66

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Tunnilaby/Tunnila
Måns Peersson Tunninen B Tunninen
Anders Larsson Tunninen B Tunninen
Maralaby/Maarala
Erick Kuckoinen B Philppus Erichzson Kuckoinen Son Knecht Kukkonen

Ruotu 2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 66

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Erickilä/Eerikkälä
Mårthen Peersson Mullinen B Mulli
Halttulaby/Halttula
Johan Peersson Ryhäinen B Ryhänen
Michill Nachkahattu B Nahkahattu
Leipämäkjby/Leipämäki
Påål Härkäinen B Härkänen
Sulkawaby/Sulkava
Lars Mieloinen B Mielonen
Tannilaby/Tannila
Lars Bertillsson Tanninen B Peer Olsson Kardinen Mågh Knecht Tanninen
Olof Hendrickzson Tanninen B Tanninen
Lars Jacobsson Tanninen B Tanninen
Kardilaby/Kaartila
Peer Peersson Kardinen B Kaartinen
Madz Larsson Kaardinen B Kaartinen

Ruotu 3Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 66

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Måns Michellsson Kardinen B Jören Michellsson Kaardinen B:r Knecht Kaartinen
Måns Påålsson Kaardinen B Kaartinen
Raitianemj/Rauhaniemi
Johan Peersson Haatainen B Haatainen
Ruokånemj/Ruokoniemi
Johan Jöransson Hielp B Helpi
Hans Madzson Hanska B Hanski
Peer Haatainen B Haatainen
Hendrick Andersson Kardinen B Kaartinen
Peer Olsson Kardinen B Kaartinen
Sipiläby/Sipilä
Lars Olofzson Sipinen B Sipinen
Aufwila/Auvila
Per Aufwinen Hölckär B Auvinen

Ruotu 4Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 66

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Telataipal/Telataipale
Anders Skumppe B Skumpe
Christer Erichzson Olkoinen B Olkkonen
Låhilax/Lohilahti
Jöns Peersson Sinckoinen B Sinkkonen
Ylisenaufwila/Ylisenauvila
Erick Johansson Aufwinen B Auvinen
Hendrick Madzson Hindzain B Hintsanen
Lingåla/Linkola
Lars Nilsson Kårhoinen B Philppus Nielsson Kårhoinen B:r Knecht Korhonen
Erick Larsson Wäätäinen B Väätäinen
Hywäriläby/Hyvärilä
Grels Andersson Pardainen B Partanen
Cammonlax/Kammola
Lars Larsson Leinikainen B Leinikäinen
Peer Andersson Cammoinen B Kammonen

Ruotu 5, Denne Rootan upfyllas med 3 hemman af Säminge Sochn Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 66

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Johan Johansson Cammoinen B Kammonen
Kariolanmäkj/Karjulanmäki
Christer Andersson Häiwä B Häivä
Påål Jacobsson Pardainen B Partanen
Mendus/Mäntynen
Peer Knutsson Haloinen B Halonen
Hendrick Michellsson Kijskinen B Oloff Hendrichzson Kijskinen Son Knecht Kiiskinen
Anders Madzson Wihawain B Vihavainen
Kaitais/Kaitainen
Hendrick Seppänen B Seppänen

Ratsastalot ♦ Rooteringz och Utskriffninghz Rulla opå Ryttare Knechterne af deras öfrige hemman...

Ratsastalot, Detta med de öfrige 2 hemman af Pumala transporteras till Säminge Sochns första Ryttare Roota Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 94

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Aufwila/Auvila
Peer Auffwinen B Auvinen

Läänitykset ♦ Roteringz och Utskrifningz Rulla öfwer Ridderskapetz och Adelens Frelsse Bönder...1647

Jöran Pistolekorsin läänitys ♦ Edell och Wälb: Jören Olssons Pistolekårss Frelsse

PistolekorsLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 111

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Tunnila/Tunnila
Jacob Betrtilsson Kurkj B Kurki
Erickälä/Eerikkälä
Anders Clemetzson Heldemoin B Heltimoinen

Lähde:
Krigskollegii arkiv, Roterings- och utskrivingslängder, Viborg och Nyslott, 1647, Rulla 622-623
SVAR SE/KrA/0025/0/190 alkaen kuvasta 65, 94, 111, rullan sisältö

Nimet aakkosjärjestyksessä16441648

© Maija-Liisa Laakso 2023