AlkuSavon sotaväkiItäinen Viipurin läänin jalkaväkirykmenttiKatselmus 1678 → 4. komppania

Anders Munkin rykmentti

Kapteeni Larssonin komppania

Katselmus Viipuri 6.8.1678

Nimihakemisto Näytä vain sotilaat

Katselmuksessa esitelty ja mennyt Riikaan

Rooli Nimi Kotipaikka Vuosi Lisätieto Vaiheet
Rantasalmi
Vero- ja perintötalot
sotilas Petter Arfwedsson Hijpsoin Woinsalmjby 1677 legdh af
R Michell Hindersson Repomäckj
sotilas Matz Ohlssonn Kopoin 1678 legdh af
R Peer Peersson Haraka Repomäkj
sotilas Måns Peerss:n Turoinen Hefwonlaxby 1678 legdh af
R Oluf Andersson Klåstarin Palfwalax
sotilas Oluf Olufsson Kopoin 1678 legdh af
R Hindrich Staffanson Sallin Tårasalo
sotilas Peer Peersson Hyfwärin 1678 legdh af
R Matz Larsson Otin Rauhamäkj
sotilas Staffan Immoin Hefwonlax gammala Knecht
Leppävirta
Hans Wachtmesterin rälssi
sotilas Peer Hindersson Lappal:n 1677 legdh af
R Hans Clemetson Laitin Sydenma
sotilas Hind. Johanss:n Lakoinen 1677 legdh af
R Oluf Matsib Saikoin Kurialanranda
sotilas Oluf Knutson Såpain 1677 legdh af
R Peer Matson Kinnoin Konnuslax
sotilas Påhl Pålsson Turoin Pålfjerfj 1678 legdh af
R Johan Andersson Kopoin Läppäwirda
sotilas Oluf Olofsson Pitkoin Kaupilamäkj 1678 legdh af
R Anders Påålson Laakoin Ossmajerfwj
sotilas Lars Larsson Keriäin 1678 i stellet för Brodren
R Christer Keriäin Samais
sotilas Oluf Johanss:n Larekoin Kurialanranda 1678 legdh af
R Anders Matsson Kinnoin Konnuslax
sotilas Grels Thomassonn Teinj Nininiemjby och Piexemä Sochn 1678 legdh af
R Måns Peersson Kijllein Puhilantaipal
Kuopio
Per Brahen rälssi
sotilas Jöran Olsson Pardain Rytislaxby 1678 legdh af
R Erich Abrahamsson Hildulanlax
sotilas Jöran Jöransson Walkoin 1678 legdh af
R Staffan Staffanson Komoin Punnomäckj
sotilas Måns Månsson Mähoin Tallusby 1678 legdh af
R Matz Nielsson Wäckärin ibm
sotilas Hans Michelsson Lapwätäläin 1678 legdh af
R Hans Michelsson Wänäiänsarj
sotilas Oluf Olsson Wäyräin 1678 legdh af
R Christer Larsson Hatiain Hatala
sotilas Hindrich Erichssonn Pälinen 1678 legdh af
R Johan Mårtenss:n Sångamäkj
sotilas Matz Jönsson Leskin 1678 legdh af
R Lars Hansson Korckin Wuotjerfwj
sotilas Thomas Erichssonn Parfwiain 1678 legdh af
R Oluf Olssonn Wätäin Röneby
sotilas Johan Johansson Ahoin 1678 legdh af
R Bertill Andersson Fougdilain Melloniemi
sotilas Oluf Peersson Pännoin 1678 legdh af
R Swen Swensson Parfwiain Rijstawesi
sotilas And:s Hinderss:n Hålopain 1678 legdh af
R Anders Clemets:n Hålopain Rijtoniemj
sotilas Anders Matsson Räsäin Kärmenlax 1678
sotilas Michell Matson Keijoin Pöllianby 1677 legdh af
R Hindrich Hansson Kärfwin Hamalaby
sotilas Matz Peerssonn Wänäl:n Käronlaxby 1677 legdh af
R Lars Hindersson Lappal:n Tåifwaniemj
sotilas Peer Karhuin Tallusby 1677 legdh af
sotilas Michell Peersson Lydykäin 1677 legdh af
R Peer Anderson Wänäin Wänäläby
S Peer Michelsson Lydykäin förrymbd ifrån Nyen

Varuskunnassa Riiassa

Rooli Nimi Kotipaikka Vuosi Lisätieto Vaiheet
Rantasalmi ja Leppävirta
sotilas Matz Johansson Kaupin 1669 legdh af
R Samuell Hemmingson Hardikain Hijsmäkj
Hans Klickin rälssi
sotilas
R
sotilas
R
Henrik Seulenbergin rälssi
sotilas
R
sotilas
R
Nils Harnskiöldin rälssi
sotilas
R
Vero- ja perintötalot
sotilas
R
sotilas
R
Hans Wachtmeisterin rälssi
Rantasalmi
Leppävirta
Kuopio
Per Brahen rälssi
sotilas Abell Olson Kainulain 1674 legdh af
R Jöran Jöranssonn Airaxela
sotilas Eshell Eshellssonn Turkin 1678 legdh af
R Staffan Staffansson Karhu Sonilax
sotilas Johan Matson Tiehl 1678 legdh af
R Lars Larsson Safwolain Koifwussafwo
sotilas Matz Olsson Hilduin Karreslax 1678 legdh af
R Påhl Pålson Ruskain ibm
sotilas Påhl Olsson 1678 legdh af
R Jacob Jaobsson Hackarain Hackarila
sotilas Lars Larsson Kekäläin Wexkalaxby 1678 legdh af
R Peer Peersson Tålpain ibm
sotilas Hans Matsson Mustoin 1678 legdh af
R Oluf Andersson Hardickain Littmaniemj
sotilas Hindrich Matssonn Kijskin 1678 legdh af
R Ifwar Hindersson Kinnoin Kärmänlax
sotilas Hindrich Hindersson Nisin Rijstawessj 1678 legdh af
R Oluf Olsson Kopoin ibm

Pähkinälinnassa

Rooli Nimi Kotipaikka Vuosi Lisätieto Vaiheet
Rantasalmi
Leppävirta

Kalmarissa

Rooli Nimi Kotipaikka Vuosi Lisätieto Vaiheet
Rantasalmi

Nevanlinnassa

Rooli Nimi Kotipaikka Vuosi Lisätieto Vaiheet
Rantasalmi
Leppävirta
Kuopio
Per Brahen rälssi
sotilas Peer Hansson Kuckoin 1676 legdh af
R Oluf Matson Knutin Knutila
sotilas Jöran Greelsson Jauhiain 1676 legdh af af Heela Rootan i stellet för 1685 K8.60
S Hans Hansson Pistin oduglig
sotilas Jöran Larsson Tarkin 1676 legdh af
R Hind: Pålsson Koisslax
sotilas Johan Peersson Julkain 1676 legdh af
R Christer Matsson Hämönlax
sotilas Hind. Hindersson Kalliuinen 1676 legdh af
R Christer Peerson Koikalain Airaxela
sotilas Anders Peerson Hännin 1676 legdh af
R Thomas Olsson Knutin Knutila
sotilas Påhl Andersson Pärsiäin 1676 legdh af 1685 K8.61
R Oluf Hansson Lydickälä
sotilas Lars Larsson 1676 legdh af
R Thomas Peerson Mietin Hammulaby
sotilas Johan Johansson Pellikain 1676 legdh af 1685 K8.32
R Peer Jönsson Rissinen Rissila
sotilas Grels Jöransson Hilduin 1676 legdh af 1685 K6.95
R Peer Peersson Heikin Pelloniemj
sotilas Christer Johansson Wichkain 1676 legdh af
R Anders Andersson Pasain Wuojerfwj
sotilas Matz Matsson Pännöin 1676 legdh af 1685 K8.26
R Jöns Andersson Räsäin Jurickamäkj
sotilas Matz Matsson Hilduin Wechmasalmj 1676 legdh af
R Christer Hindersson Reinikain ibm
sotilas Erich Hansson Heiskain 1676 legdh af
R Påhl Staffanson Limalax
sotilas Niels Abrahamsson Hepoin 1676 legdh af
R Peer Olsson Mietin Mietilä
sotilas Hindrich Hanssonn Hirfwoin 1676 legdh af 1685 K8.97
R Hind Påhlson Wänäl:n Karmenlax
sotilas Johan Hindersson Kråps 1676 legdh af
R Peer Matson Smålender Littmaniemj
sotilas Matz Matssonn Jäshelein Putusmäkj 1676 legdh af
R Peer Eshilsson Hefwoniemj
sotilas Påhl Peersson Pakoin 1676 legdh af
R Peer Carllsson Haloila
sotilas Philip Philipsson Haloin Kärmenlax 1676 legdh af 1685 K6.5. korp
R Hans Matsson Radikain ibm
sotilas Anders Peersson Julkoin Wechmasmäkj 1677 legdh af 1685 K8.50
R Påhl Påhlssonn Laitin ibm
sotilas Matz Pålsson Hackarain 1677 legdh af
R Matz Peersson Tallusby
sotilas Oluf Hinderssonn Känöin 1677 legdh af 1685 K8.93
R Anders Peerssonn Mietin Otaniemj
sotilas Christer Hindersson Kekäläin 1677 legdh af 1685 K8.1. korp
R Anders Swensson ibm
sotilas Matz Matsson Wenäläin 1677 legdh af 1685 K8.126
R Lars Matson Hyttyin Kärminlax
sotilas Hind: Olssonn Wäyräijen 1677 legdh af
R Matz Larsson Rustain Hatala
sotilas Christer Jönssonn Torikain 1677 legdh af 1685 K8.101
R Peer Olsson Wardiain Hackarala
sotilas Philip Philipsson Puikoin 1677 legdh af 1685 K6.40
R Peer Olsson Tillsiäby

Narvassa

Rooli Nimi Kotipaikka Vuosi Lisätieto Vaiheet
Rantasalmi
Leppävirta
Kuopio
Per Brahen rälssi
sotilas Peer Larssonn Hackarain 1676 legdh af 1685 K6.112
R Hind: Henderssonn Ruskain Sangamäkj
sotilas Erich Christerssonn Huofwinen 1676 legdh af
R And:s Olson Julkain Palloniemj
sotilas Hind: Hinderssonn Pursiain Haminalax 1677 legdh af
sotilas Påhl Anderssonn Rissoin Rissala 1677 legdh af
sotilas Anders Anderson Linduin 1677 legdh af
R Johan Anderson Lutain Nilssiäby
sotilas Anders Hansson Kuckoin 1677 legdh af
R Thomas Sigfredssonn Korhoin Suoljerfwj
sotilas Lars Larson Sichfwoin 1677 legdh af 1685 K8.134
R Oluf Larsson Wardiain Wustiniemj
sotilas Oluf Hartwijksson 1677 legdh af 1685 K6.111
R Påhl Påhlsson Waraiin Syriensarj
sotilas Lars Ohlsson Keinoin 1677 legdh af 1685 K8.121
R Hind: Larssonn Räsiäin Kiukaniemj
sotilas Casper Påhlsson Tuppurain 1677 legdh af 1685 K8.107
R Oluf Jöranson Hilduin Ukonlax
sotilas Michell Michellsson Päsäin 1677 legdh af
R Oluf Pålssonn Koistin Wechmasalmj

Käkisalmessa

Rooli Nimi Kotipaikka Vuosi Lisätieto Vaiheet
Rantasalmi
Kuopio
Per Brahen rälssi
sotilas Lars Andersson Jäppin 1677 legdh af 1685 K8.54
R Anders Christerssonn Rytkenby
sotilas Peer Matsson Rijsta 1677 legdh af 1685 K8.51
R Peer Månsson Kenein Punnomäckj
sotilas Arfwed Hindersson Turroin 1677 legdh af 1685 K8.45
R Oluf Olofsson Rautaparda
sotilas Jöns Olsson Wätäin Tallusby 1677 legdh af
sotilas Johan Peersson Heikin 1677 legdh af
R Peer Peersson Esheläin Lydickälä
sotilas Hindrich Hindersson Hatain 1677 i stellet för Brodren
S Påhl Hinderson Hatala
sotilas Påhl Matsson Keijainen 1677 legdh af 1685 K8.98
R Hindrich Hindersson Käckin Pälliänby
sotilas Påhl Larsson Sichwoin 1677 legdh af
R Jöran Jöransson Kaserin Kasarila
sotilas Staffan Andersson Kosoin 1677 legdh af
R Thomas Matson Kusurin Kasurila
sotilas Matz Larss:n Turoin 1677 legdh af 1685 K8.83
R Johan Michelson Hardickain Jänyswirda
sotilas Bertill Peersson Wardiain 1677 legdh af
R Peer Hanson Nisinen Rijstawessj
sotilas Lars Larsson Ihalembjn 1677 legdh af
R Christer Jönsson Keinoin Tuussniemj
sotilas Swen Larsson Turoin 1677 legdh af 1685 K8.91
R Oluf Pålsson Räsäin Räisälä
sotilas Påhl Matson Kancku 1677 legdh af
R Johan Johanson Turuin Putusmäkj
sotilas Pohll Johanssonn Olikain 1677 legdh af
R Michell Kockoin Tuofwilanlax
sotilas Hindrich Hindersson Kinnoin 1677 legdh af 1685 K8.53
R Hind. Hindersson Wainika Hildulanlax
Leppävirta

Poissaolevia ja karanneita

Rooli Nimi Kotipaikka Vuosi Lisätieto Vaiheet
Rantasalmi
Kuopio
Per Brahen rälssi
sotilas Staffan Peersson Taskin Cuopioby 1678 Abs: frälset böör skaffa uth
sotilas Staffan Pålsson Heiskain Hirfwämäkj 1678 sammaledes
sotilas Oluf Swenson Hyfwärein Wechmasmäkj 1678
sotilas Thomas Hansson Taskin Soinlax 1678
sotilas Peer Andersson Kondlain Koifwulax 1678
sotilas Samuell Olsson Kainulain Lydickälä 1678
sotilas Anders Andersson Tuofwilanlax 1678
sotilas Peer Peerson Wänäin Wänälä 1678
sotilas Lars Paijainen Hammula 1678
sotilas Anders Hinderssonn Hammula 1678
sotilas Matz Mårtensson Kasurin Kasurila 1678
sotilas Anders Johansson Risoin Risala 1678
sotilas Lars Hinderson Kasurila 1678
sotilas Axell Pålson Niskain Jännewirda 1678
sotilas Lars Larson Heikin Påloniemj 1678
sotilas Matz Thomason Piexeby 1678
sotilas Hindrich Hanson Kahoins Suojerfwj 1678
sotilas Lars Anderson Sichwoin Rjstawousto 1678
sotilas Oluf Olofson Mietin Otaniemj 1678
sotilas Anders Johanssonn Turoin Kartasalo 1678
sotilas Hindrich Larson Hapain Littmaniemj 1678
sotilas Matz Olssonn Roikansarj 1678
sotilas Erich Olsson Sallin Rijtoniemj 1678
sotilas Oluf Matson Heiskain Räsäläby 1678
sotilas Matz Matson Kettu Tuofwilanlax 1678
sotilas Peer Pålson Wanhain Rijstawesj 1676 Abs; frälsset skaffe
sotilas Hans Pålsson Lydickein 1676 Hafwer fallande Siukdoom, Frälsset ska een annan utj hans stelle
sotilas Matz Matson Kinnoin Hammula 1676 Ab
sotilas Matz Jönson Lakoinen Haukarala 1676
sotilas Niels Pålson 1676 förrymbd, frälsset skaffe een annan utj hans ställe
sotilas Peer Peerson Lesin 1676 förrymbd, frälsset skaffe een annan utj hans ställe
sotilas Jöns Jönsson Julkain 1676 förrymbd, frälsset skaffe een annan utj hans ställe
sotilas Anders Johansson Kuismainen Urimalax 1676 legdh af
S Peer Peersson lego karl, förrymbd if:n Nyen 1677
sotilas Påhl Thomason Marain Tallusby 1677 Abs: 1685 K6.113
sotilas Anders Hinderson Tåifwain Kåtasalmj 1677
sotilas Påhl Staffanson Haluna 1677
sotilas Oluf Anderson Mietin Putusalmj 1677
sotilas Abraham Möcköin Wechmasmäkj 1677 legdh af
S Petter Hinderson Turroin lego karl, förrymbd if: Kexholm
sotilas Philip Taskin Soinlax 1677 legdh af
S Matz Staffanson Kasin lego karl, förrymbd if: Kexholm
sotilas Påhl Pardain 1677 legdh af
sotilas Jöran Olsson Läppain lego karl, förrymbd ifrån Narfwen 1678
sotilas Oluf Andersson Mietin Sotkaniemj 1677 legdh af
sotilas Anders Peerson lego karl, förrymbd if: Kexholm
Leppävirta
Rantasalmi

Apuluettelo: kuolleita

Rooli Nimi Kotipaikka Vuosi Lisätieto Vaiheet
Rantasalmi ja Leppävirta
Kuopio
Per Brahen rälssi
sotilas Anders Jöransson Håttin Ristawessj 1676 Död 1.5.1678
sotilas Niels Larson Knutin Knutela 1677 förrymbd
sotilas Anders Marain Karomlax 1677 Död i Kexholm 1678

Roolit:

© Väinö Holopainen 2021