AloitussivuSavon sotaväkiItäinen Viipurin läänin jalkaväkirykmenttiKatselmus 1678 → 4. komppania

Anders Munkin rykmentti

Kapteeni Larssonin komppania

Katselmus Viipuri 6.8.1678

Nimihakemisto Näytä vain sotilaat

Katselmuksessa esitelty ja mennyt Riikaan

Rooli Nimi Kotipaikka Vuosi Lisätieto Vaiheet
Rantasalmi
Vero- ja perintötalot
sotilas Petter Arfwedsson Hijpsoin Woinsalmjby 1677 legdh af
R Michell Hindersson Repomäckj
sotilas Matz Ohlssonn Kopoin 1678 legdh af
R Peer Peersson Haraka Repomäkj
sotilas Måns Peerss:n Turoinen Hefwonlaxby 1678 legdh af
R Oluf Andersson Klåstarin Palfwalax
sotilas Oluf Olufsson Kopoin 1678 legdh af
R Hindrich Staffanson Sallin Tårasalo
sotilas Peer Peersson Hyfwärin 1678 legdh af
R Matz Larsson Otin Rauhamäkj
sotilas Staffan Immoin Hefwonlax gammala Knecht
Leppävirta
Hans Wachtmesterin rälssi
sotilas Peer Hindersson Lappal:n 1677 legdh af
R Hans Clemetson Laitin Sydenma
sotilas Hind. Johanss:n Lakoinen 1677 legdh af
R Oluf Matsib Saikoin Kurialanranda
sotilas Oluf Knutson Såpain 1677 legdh af
R Peer Matson Kinnoin Konnuslax
sotilas Påhl Pålsson Turoin Pålfjerfj 1678 legdh af
R Johan Andersson Kopoin Läppäwirda
sotilas Oluf Olofsson Pitkoin Kaupilamäkj 1678 legdh af
R Anders Påålson Laakoin Ossmajerfwj
sotilas Lars Larsson Keriäin 1678 i stellet för Brodren
R Christer Keriäin Samais
sotilas Oluf Johanss:n Larekoin Kurialanranda 1678 legdh af
R Anders Matsson Kinnoin Konnuslax
sotilas Grels Thomassonn Teinj Nininiemjby och Piexemä Sochn 1678 legdh af
R Måns Peersson Kijllein Puhilantaipal
Kuopio
Per Brahen rälssi
sotilas Jöran Olsson Pardain Rytislaxby 1678 legdh af
R Erich Abrahamsson Hildulanlax
sotilas Jöran Jöransson Walkoin 1678 legdh af
R Staffan Staffanson Komoin Punnomäckj
sotilas Måns Månsson Mähoin Tallusby 1678 legdh af
R Matz Nielsson Wäckärin ibm
sotilas Hans Michelsson Lapwätäläin 1678 legdh af
R Hans Michelsson Wänäiänsarj
sotilas Oluf Olsson Wäyräin 1678 legdh af
R Christer Larsson Hatiain Hatala
sotilas Hindrich Erichssonn Pälinen 1678 legdh af
R Johan Mårtenss:n Sångamäkj
sotilas Matz Jönsson Leskin 1678 legdh af
R Lars Hansson Korckin Wuotjerfwj
sotilas Thomas Erichssonn Parfwiain 1678 legdh af
R Oluf Olssonn Wätäin Röneby
sotilas Johan Johansson Ahoin 1678 legdh af
R Bertill Andersson Fougdilain Melloniemi
sotilas Oluf Peersson Pännoin 1678 legdh af
R Swen Swensson Parfwiain Rijstawesi
sotilas And:s Hinderss:n Hålopain 1678 legdh af
R Anders Clemets:n Hålopain Rijtoniemj
sotilas Anders Matsson Räsäin Kärmenlax 1678
sotilas Michell Matson Keijoin Pöllianby 1677 legdh af
R Hindrich Hansson Kärfwin Hamalaby
sotilas Matz Peerssonn Wänäl:n Käronlaxby 1677 legdh af
R Lars Hindersson Lappal:n Tåifwaniemj
sotilas Peer Karhuin Tallusby 1677 legdh af
sotilas Michell Peersson Lydykäin 1677 legdh af
R Peer Anderson Wänäin Wänäläby
S Peer Michelsson Lydykäin förrymbd ifrån Nyen

Varuskunnassa Riiassa

Rooli Nimi Kotipaikka Vuosi Lisätieto Vaiheet
Rantasalmi ja Leppävirta
sotilas Matz Johansson Kaupin 1669 legdh af
R Samuell Hemmingson Hardikain Hijsmäkj
Hans Klickin rälssi
sotilas Niels Hindersson Tuchkain 1671 legdh af
R Samuel Larsson Lamain Lautakotalax
sotilas Hans Nielsson Juddi legdh af
R Jacob Turoinen Randasalo
Henrik Seulenbergin rälssi
sotilas Staffan Peersson Lappal: legdh af
R Lars Ifwarsson
sotilas Thomas Olsson Rychtyinen legdh af
R Oluf Olson Kåtalax
Nils Harnskiöldin rälssi
sotilas Hindrich Matson Turupain 1671 legdh af
R Oluf Korpein Woinsalmj
Vero- ja perintötalot
sotilas Johan Jacobsson Kopoin legdh af
R Anders Larsson Kopoin
sotilas Påhl Pålsson Tuppurain legdh af
R Jöns Peersson Leppämäkj
Hans Wachtmeisterin rälssi
sotilas Matz Pålsson Kopoin 1665 legdh af
R Oluf Hindersson Ropoin Sakarlax
sotilas Påhl Pålsson Turinen Pålfierfwj 1667 legdh af
R Michel Michelsson ibm
sotilas Oluf Andersson Mustoin Pauckarlax 1669 legdh af
R Staffan Hanson Saikoin ibm
sotilas Jöran Hindersson Lapwätel:n 1669 legdh af
R Erich Hanson Kinnoin Kangasmäkj
sotilas Johan Olsson Haloin Danskansarj 1669 legdh af
R Jöran Johansson Vukoin ibm
sotilas Peer Andersson Kuckoin Ossmajerfwj 1671 legdh af
R Matz Pålson Pasoin ibm
sotilas Hans Peerssonn Knutinen Timola 1671 legdh af
R Anders Jöranson Kinnoin ibm
sotilas Johan Itkoin 1662 uthgåt för
R Anders Pyhoin Leppämäki
sotilas Erich Johanssonn Lippiäin 1659 legdh af
R Oluf Anderson Kinnoin Samais
sotilas Påhl Kurckj Mondolamäkj för fadren
sotilas Bertill Staffanson Repoin 1665 legdh af
R Oluf Erichsson Kinnoin Läppäwirda
sotilas Oluf Abrahamson Happoin 1665 legdh af
R Matz Larssonn Ikoin Haloila
sotilas Michell Jöransson Sumain 1660 legdh af
R Sigfred Anderson Hytylämäkj
sotilas Matz Matssonn Wäpsälein 1660 legdh af
R Oluf Pålsson Kåtalax
sotilas Peer Andersson Håckain legdh af
R Lars Håckain Kåtkalax
sotilas Anders Olsson Jäppin legdh af
R Peer Johanson Laitin Samais
sotilas Matz Andersson Piroin Pålfierfwj
sotilas Niels Hindersson Pitkain legdh af
R Hind: Hindersson Kurialanranda
sotilas Matz Hemmingsson Safwol: legdh af
R Hemmingh Sigfredson Kaupilanmäkj
sotilas Niels Bertilsson Pasoin legdh af
R Johan Hansson Holopain Läppämäkj
sotilas Hindrich Pålsson Kopoin legdh af
R Anders Matsson Wänttin Sarckamäkj
Rantasalmi
Vero- ja perintötalot
sotilas Anders Erichsson Hyfwöin 1671 legdh af
R Matz Johanson Korkj Wahersalo
sotilas Anders Peersson 1660 legdh af
R Bengt Matson Hättin Kolkontaipall
sotilas Johan Hinderssonn Liefwio legdh af
R Arfwed Arfwedson Hariuranda
sotilas Oluf Pålssonn Kaupin 1662 legdh af
R Peer Olson Pulkin Palfwalax
sotilas Niels Peerson Saikoin 1671 legdh af
R Jacob Rautiain Raminmäkj
sotilas Simon Peersson Parckoin 1667 legdh af
R Johan Peerson Pylkyin Hijssmäkj
sotilas Hind: Jöranson Wilpoin 1676 legdh af
R Cuosma Matson Tuusmäkj
sotilas Johan Larson Leinoin 1676 legdh af
R Staffan Matson Sijskoin Joutzemäkj
sotilas Peer Månson Turroin 1676 legdh af
R Måns Hinderson Karintaipall
sotilas Lars Christerssonn Lemain 1676 legdh af
R Matz Peerssonn Achwensalo
sotilas Samuel Matsson Toifwain 1676 legdh af
R Erich Hindersson Pismalax
sotilas Påhl Hindersson Parckin 1676 legdh af
R Hind: Tålfwain Temmisalo
sotilas Eshell Esheelson Hämäl:n 1676 legdh af
R Lars Larsson Hilpalain Pissomalax
sotilas Påhl Erichssonn Kutwoin 1677 legdh af
R Hind: Hinderss:n Kosoin Purila
sotilas Peer Peersson Wäkäwäin 1677 legdh af
R Michell Michels:n Asikain Asickala
Robert Lichtonin rälssi
sotilas Oluf Michelson Turoin 1677 legdh af
R Matz Matson Turoin Pisomalax
Anders Skogin rälssi
sotilas Hans Larsson Pesoin 1674 legdh af
R Anders Andersson Turoin Randasalo
Henrik Suurmanin rälssi
sotilas Matz Andersson Putkin legdh af
R Lars Jacobson Woinsalmj
Henrik Seulenbergin rälssi
sotilas Oluf Pålsson Ikoin legdh af
R Hans Hindersson Wepsäl:n Palfwalax
sotilas Anders Skinnarin Joutzemäkj
sotilas Isack Mårtenson Korpiain
sotilas Peer Hindersson Son
R Hindrich Pålsons|Pälson Rautiains Randasalo
Hans Klickin rälssi
sotilas Påhl Larsson Kinnoin legdh af
R Anders Anderss:n Sorfwain Randasalo
sotilas Matz Matssonn Natuin legdh af
R Rassmus Sorfwain Randasalo
Leppävirta
Hans Wachtmeisterin rälssi
sotilas Lars Larsson Samais 1674 legdh af
R Anders Sigfredsson ibm
sotilas Vasilivitz Larsson Mallin 1674 legdh af
R Hindrich Pålssonn Turonlax
sotilas Hindrich Marckussonn Tenhuin 1674 legdh af
R Erich Ersson Manin Kannuslax
sotilas Johan Johansson Lausturin 1674 legdh af
R Oluf Olsson Keroin Kuronlax
sotilas Erich Peersson Laitin Kotalax 1673 legdh af
R Anders Grelson ibm
sotilas Erich Nielsson Kämäräin Samais 1673 legdh af
R Oluf Olssonn
sotilas Oluf Anderssonn Kockoin Walkeamäkj 1673 för Broder
R And:s Anderssonn
sotilas Grels Grelssonn Turoin 1673 legdh af
R Jöns Hindersson Karfwin Kannuslax
sotilas Samuel Larsson Immoin 1673 legdh af
R Jöns Jönss:n Pitkulain
sotilas Jacob Mårtenson Wäfware 1676 legdh af
R Anders Peersson Itkoin Kåtalax
sotilas Hindrich Mårtensson Tirkoin 1673 legdh af
R Peer Peersson Sohoin Hapamäkj
sotilas Peer Sigfredssonn Aukin 1676 legdh af
R Anders Matssonn Herroin Paukalax
sotilas Lars Hanssonn Leskin Leppämäkj 1676
sotilas Johan Peerssonn Hafwerin 1676 legdh af
R Johan Bertelson Samais
sotilas Johan Hinderssonn Seppoin 1676 legdh af
R Eshell Pålson Kosoin Timola
sotilas Niels Grelsson legdh af
R Simon Johanson Immoin Joutzemäkj
sotilas Johan Peerson Pulkin inställ af Brod:r
R Anders Pulkin
sotilas Oluf Olsson Heiskinen Walkiamäkj
sotilas Niels Mattssonn Kinnoin Randasalo
sotilas Påhl Jacobsson Hatain 1665 legdh af
R Lars Peerssonn Waittin Repomäkj
sotilas Mårthen Mårtenssonn legdh af
R Eshell Peersson Monoin Tuusmäkj
sotilas Matz Andersson Mustoin legdh af
R Hendrich Anderssonn Savanlax
sotilas Oluf Michelssonn legdh af
R Anders Alfweldin
sotilas Ifwar Olssonn Kopoin legdh af
R Johan Nielsson Herrain Walkiamäkj
sotilas Måns Anderssonn Toikain legdh af
R Matz Hindersson Turoin Nijnimäkj
sotilas Anders Månsson Tirkoin för fadren
R Måns Andersson
sotilas Erich Johanssonn Immoin Wärfd
sotilas Johan Eshellson Kimmoin
sotilas Erich Pålsson Keinoin Kurianlanranda 1673 legdh af
R Matz Olsson Sarkamäkj
sotilas Niels Christersson Turoin 1671 legdh af
R Oluf Abrahamson Kopoin Läppäwirda
sotilas Hindrich Nielssonn Kerroin 1677 legdh af
R Peer Anderson Keinoin Samais
sotilas Oluf Christerssonn Hyfwärin 1677 legdh af
R Påhl Påhlsson Kuranlax
sotilas Gideon Ohlson Kardinen 1677 legdh af
R Niels Ifwarson Petromäkj
Kuopio
Per Brahen rälssi
sotilas Abell Olson Kainulain 1674 legdh af
R Jöran Jöranssonn Airaxela
sotilas Eshell Eshellssonn Turkin 1678 legdh af
R Staffan Staffansson Karhu Sonilax
sotilas Johan Matson Tiehl 1678 legdh af
R Lars Larsson Safwolain Koifwussafwo
sotilas Matz Olsson Hilduin Karreslax 1678 legdh af
R Påhl Pålson Ruskain ibm
sotilas Påhl Olsson 1678 legdh af
R Jacob Jaobsson Hackarain Hackarila
sotilas Lars Larsson Kekäläin Wexkalaxby 1678 legdh af
R Peer Peersson Tålpain ibm
sotilas Hans Matsson Mustoin 1678 legdh af
R Oluf Andersson Hardickain Littmaniemj
sotilas Hindrich Matssonn Kijskin 1678 legdh af
R Ifwar Hindersson Kinnoin Kärmänlax
sotilas Hindrich Hindersson Nisin Rijstawessj 1678 legdh af
R Oluf Olsson Kopoin ibm

Pähkinälinnassa

Rooli Nimi Kotipaikka Vuosi Lisätieto Vaiheet
Rantasalmi
Vero- ja perintötalot
sotilas Thomas Johansson Laitin Ossjmäkj 1676 legdh af
R Samull Michelson Pistin ibm
sotilas Anders Andersson Pellin 1676 legdh af
R Arfwed Hinderson Lautakotalax
sotilas Lars Hindersson Putkin legdh af
R Matz Bengts:n Hardikain
Henrik Suurmanin rälssi
sotilas Olof Olsson instält af Fadren
R Oluf Sittuin Tårasalo
Mårten Brännerfältin rälssi
sotilas Peer Christersson Kartuin
R Påhl Pålsson Turain Hariuranda
Leppävirta
Hans Wachtmeisterin rälssi
sotilas Staffan Andersson Takin Nijnimäkj legdh af
R Hans Hansson ibm
sotilas Johan Bertilsson Lefwoin legdh af
R Hans Hansson Nijrain Kåtalax
sotilas Peer Peersson Keckoin legdh af
R Peer Andersson Pulkin Mustimäkj
sotilas Anders Hindersson Kankoin legdh af
R Michell Larsson Läppäwirda
sotilas Peer Peersson Hyttin 1673 legdh af
R Peer Olsson Ahokas Timmala
sotilas Hindrich Peersson Lappalain 1673 legdh af
R Clemeth Pålssonn Kurianlanranda
sotilas Thomas Matson Kaupin 1673 legdh af
R Peer Johanssonn Kimennin Petromäkj
sotilas Lars Hinderson Kopoin 1673 för Lego Karl
R Mårten Bertils. Haloinen
sotilas Peer Olsson Parfwiain 1673 legdh af
R Michell Nielson Ifwoin Walkiamäkj
sotilas Peer Olson Nissin Kurialanranda
sotilas Jacob Matsson Hilduinen

Kalmarissa

Rooli Nimi Kotipaikka Vuosi Lisätieto Vaiheet
Rantasalmi
Vero- ja perintötalot
sotilas Hindrich Hindersson Laitin 1676 legdh af
R Hindrich Olsson Kärckin Hariuranda
sotilas Thomas Jacobssonn Wirolain 1676 legdh af
R Samull Hindersson Wäpsäläin Palfwalax

Nevanlinnassa

Rooli Nimi Kotipaikka Vuosi Lisätieto Vaiheet
Rantasalmi
Vero- ja perintötalot
sotilas Michell Jöransson Hämmäl:n 1676 legdh af
R Hindrich Matsson Pällin Achwensalo
sotilas Johan Andersson Parfwiain 1677 legdh af
R Erich Anderssonn Erroin Pissomalaxx
sotilas Peer Bertilssonn Tobia 1677 legdh af
R Johan Anderson Tarfwiain Asickala
Leppävirta
Hans Wachtmeisterin rälssi
sotilas Simon Pålsson Turoin legdh af
R Hindrich Matsson Tirroin Nijnimäkj
sotilas Peer Nielsson legdh af
R Hindrich Kaupoin Waristaipall
sotilas Oluf Peersson Hirfwoin 1671 legdh af
R Hind: Hinderson Kosoin Läppämäkj
sotilas Matz Anderson Hilduin 1673 legdh af
R Johan Erichson Michkoin Kurianlanranda
sotilas Erich Johansson Terfwoin legdh af
R Olof Herskain Samais
sotilas Anders Erichson Turoin Walkianmäkj legdh af
R Staffan Larsson ibm
sotilas Niels Staffansson Hyfwäringh legdh af
R Johan Isakssonn Hapamäkj
sotilas Michell Hindersson Olkoin Kurianlanranda legdh af
R Matz Olsson ibm
sotilas Påhl Linduin legdh af
R Christer Jacobsson Lappal:n Mustinmäkj
sotilas Hind: Andersson Karialain legdh af
R Peer Thomasson Lylöimäkj
sotilas Anders Andersson Kumbulain legdh af 1685 K8.13
R Anders Matson Lapwätälein
sotilas Michell Christerssonn Kopoin legdh af
R Casper Hansson Käronlax
sotilas Anders Matson Happoin Kannuslaz 1677
sotilas Oluf Pålson Kopoin 1677 legdh af 1685 K8.22
R Hind: Olsson Kopoin Sarkamäkj
Kustaa Businin rälssi
sotilas Johan Staffanssonn Lappal:n 1677 för Brod:r
R Erich Lappal:n
Kuopio
Per Brahen rälssi
sotilas Peer Hansson Kuckoin 1676 legdh af
R Oluf Matson Knutin Knutila
sotilas Jöran Greelsson Jauhiain 1676 legdh af af Heela Rootan i stellet för 1685 K8.60
S Hans Hansson Pistin oduglig
sotilas Jöran Larsson Tarkin 1676 legdh af
R Hind: Pålsson Koisslax
sotilas Johan Peersson Julkain 1676 legdh af
R Christer Matsson Hämönlax
sotilas Hind. Hindersson Kalliuinen 1676 legdh af
R Christer Peerson Koikalain Airaxela
sotilas Anders Peerson Hännin 1676 legdh af
R Thomas Olsson Knutin Knutila
sotilas Påhl Andersson Pärsiäin 1676 legdh af 1685 K8.61
R Oluf Hansson Lydickälä
sotilas Lars Larsson 1676 legdh af
R Thomas Peerson Mietin Hammulaby
sotilas Johan Johansson Pellikain 1676 legdh af 1685 K8.32
R Peer Jönsson Rissinen Rissila
sotilas Grels Jöransson Hilduin 1676 legdh af 1685 K6.95
R Peer Peersson Heikin Pelloniemj
sotilas Christer Johansson Wichkain 1676 legdh af
R Anders Andersson Pasain Wuojerfwj
sotilas Matz Matsson Pännöin 1676 legdh af 1685 K8.26
R Jöns Andersson Räsäin Jurickamäkj
sotilas Matz Matsson Hilduin Wechmasalmj 1676 legdh af
R Christer Hindersson Reinikain ibm
sotilas Erich Hansson Heiskain 1676 legdh af
R Påhl Staffanson Limalax
sotilas Niels Abrahamsson Hepoin 1676 legdh af
R Peer Olsson Mietin Mietilä
sotilas Hindrich Hanssonn Hirfwoin 1676 legdh af 1685 K8.97
R Hind Påhlson Wänäl:n Karmenlax
sotilas Johan Hindersson Kråps 1676 legdh af
R Peer Matson Smålender Littmaniemj
sotilas Matz Matssonn Jäshelein Putusmäkj 1676 legdh af
R Peer Eshilsson Hefwoniemj
sotilas Påhl Peersson Pakoin 1676 legdh af
R Peer Carllsson Haloila
sotilas Philip Philipsson Haloin Kärmenlax 1676 legdh af 1685 K6.5. korp
R Hans Matsson Radikain ibm
sotilas Anders Peersson Julkoin Wechmasmäkj 1677 legdh af 1685 K8.50
R Påhl Påhlssonn Laitin ibm
sotilas Matz Pålsson Hackarain 1677 legdh af
R Matz Peersson Tallusby
sotilas Oluf Hinderssonn Känöin 1677 legdh af 1685 K8.93
R Anders Peerssonn Mietin Otaniemj
sotilas Christer Hindersson Kekäläin 1677 legdh af 1685 K8.1. korp
R Anders Swensson ibm
sotilas Matz Matsson Wenäläin 1677 legdh af 1685 K8.126
R Lars Matson Hyttyin Kärminlax
sotilas Hind: Olssonn Wäyräijen 1677 legdh af
R Matz Larsson Rustain Hatala
sotilas Christer Jönssonn Torikain 1677 legdh af 1685 K8.101
R Peer Olsson Wardiain Hackarala
sotilas Philip Philipsson Puikoin 1677 legdh af 1685 K6.40
R Peer Olsson Tillsiäby

Narvassa

Rooli Nimi Kotipaikka Vuosi Lisätieto Vaiheet
Rantasalmi
Vero- ja perintötalot
sotilas Hind: Hinderss:n Turoin Joutzmäkj
sotilas Erich Erichsson Quintus legdh af
R Michell Jutin Ossimäkj
sotilas Gabriel Jöransson Luukain Katamo legdh af
R Erich Nielssonn Condiain Achwensalmj
sotilas Anders Peersson Kosoin legdh af
R Lars Asikain Wahersalo
sotilas Matz Staffansson Sallin legdh af
R Anders Staffans: Soppoin Tårasalo
sotilas Hindrich Christersson Mukalain legdh af 1685 K2.24
R Påhl Påhlson Hämäin Wahersalo
Herman Harneskiöldin rälssi
sotilas Oluf Andersson Katisalax och Jorois Sochnn 1677 af frälsset instält utj ställe
R Johan Toifwain som Rymde
Leppävirta
Hans Wachtmeisterin rälssi
sotilas Staffan Andersson Piroinen Nijnimäkj 1671 af frälsset instält för brodren
R Anders Andersson som Rymbde
sotilas Hind: Hindersson Räsäin Ossmajerfwj 1671 legdh af
R Peer Staffansson Jämmbsä ibm
sotilas Knut Erichsson Puckoin Kannuslax 1671 legdh af
R Matz Olsson ibm
sotilas Johan Michelsson Lamain af frälsset instält utj ställe
R Johan Pålssonn Kårpin som Rymde
sotilas Samull Hinderssonn Jufwoin legdh af
R Peer Jönsson Kopoin Danskansarj
sotilas Påhl Pålssonn Kopoin legdh af
R Hind Jöranson Timmoin Nijnimäkj
sotilas Niels Erichssonn Lappalain legdh af
R Jöran Hinderson Pitkoinen Sakarlax
sotilas Thomas Olssonn legdh af
R Matz Andersson Arfweldin Lylymäkj
Kuopio
Per Brahen rälssi
sotilas Peer Larssonn Hackarain 1676 legdh af 1685 K6.112
R Hind: Henderssonn Ruskain Sangamäkj
sotilas Erich Christerssonn Huofwinen 1676 legdh af
R And:s Olson Julkain Palloniemj
sotilas Hind: Hinderssonn Pursiain Haminalax 1677 legdh af
sotilas Påhl Anderssonn Rissoin Rissala 1677 legdh af
sotilas Anders Anderson Linduin 1677 legdh af
R Johan Anderson Lutain Nilssiäby
sotilas Anders Hansson Kuckoin 1677 legdh af
R Thomas Sigfredssonn Korhoin Suoljerfwj
sotilas Lars Larson Sichfwoin 1677 legdh af 1685 K8.134
R Oluf Larsson Wardiain Wustiniemj
sotilas Oluf Hartwijksson 1677 legdh af 1685 K6.111
R Påhl Påhlsson Waraiin Syriensarj
sotilas Lars Ohlsson Keinoin 1677 legdh af 1685 K8.121
R Hind: Larssonn Räsiäin Kiukaniemj
sotilas Casper Påhlsson Tuppurain 1677 legdh af 1685 K8.107
R Oluf Jöranson Hilduin Ukonlax
sotilas Michell Michellsson Päsäin 1677 legdh af
R Oluf Pålssonn Koistin Wechmasalmj

Käkisalmessa

Rooli Nimi Kotipaikka Vuosi Lisätieto Vaiheet
Rantasalmi
Vero- ja perintötalot
sotilas Erich Erichssonn Sopoin 1677 legdh af
R Samul Pålssonn Käikoin Raminmäkj
sotilas Påhl Philipssonn Kerfwin 1677 legdh af
R Matz Christerson Hariuranda
sotilas Oluf Jöranson Pitkoin 1677 legdh af 1685 K2.52
R Påhl Michelsonn Laukoin Hariuranda
Hans Klickin rälssi
sotilas Påhl Eliessonn Hasuinen 1677
Kuopio
Per Brahen rälssi
sotilas Lars Andersson Jäppin 1677 legdh af 1685 K8.54
R Anders Christerssonn Rytkenby
sotilas Peer Matsson Rijsta 1677 legdh af 1685 K8.51
R Peer Månsson Kenein Punnomäckj
sotilas Arfwed Hindersson Turroin 1677 legdh af 1685 K8.45
R Oluf Olofsson Rautaparda
sotilas Jöns Olsson Wätäin Tallusby 1677 legdh af
sotilas Johan Peersson Heikin 1677 legdh af
R Peer Peersson Esheläin Lydickälä
sotilas Hindrich Hindersson Hatain 1677 i stellet för Brodren
S Påhl Hinderson Hatala
sotilas Påhl Matsson Keijainen 1677 legdh af 1685 K8.98
R Hindrich Hindersson Käckin Pälliänby
sotilas Påhl Larsson Sichwoin 1677 legdh af
R Jöran Jöransson Kaserin Kasarila
sotilas Staffan Andersson Kosoin 1677 legdh af
R Thomas Matson Kusurin Kasurila
sotilas Matz Larss:n Turoin 1677 legdh af 1685 K8.83
R Johan Michelson Hardickain Jänyswirda
sotilas Bertill Peersson Wardiain 1677 legdh af
R Peer Hanson Nisinen Rijstawessj
sotilas Lars Larsson Ihalembjn 1677 legdh af
R Christer Jönsson Keinoin Tuussniemj
sotilas Swen Larsson Turoin 1677 legdh af 1685 K8.91
R Oluf Pålsson Räsäin Räisälä
sotilas Påhl Matson Kancku 1677 legdh af
R Johan Johanson Turuin Putusmäkj
sotilas Pohll Johanssonn Olikain 1677 legdh af
R Michell Kockoin Tuofwilanlax
sotilas Hindrich Hindersson Kinnoin 1677 legdh af 1685 K8.53
R Hind. Hindersson Wainika Hildulanlax
Leppävirta
Hans Wachtmeisterin rälssi
sotilas Peer Peerssom Tirckain 1677 legdh af
R Eshell Larson Itkoin Kåtalax
sotilas Matz Hindersson Kerfwin 1677 legdh af
R Jöran Peersson Kerfwin Mustinmäkj
sotilas Clemeth Anderssonn Hålopain 1677 legdh af 1685 K1.115
R Oluf Clemetson Hålopain Pardiala

Poissaolevia ja karanneita

Rooli Nimi Kotipaikka Vuosi Lisätieto Vaiheet
Rantasalmi
Vero- ja perintötalot
sotilas Oluf Pålsson Pisomolax 1677 Abs: Rotan skaffe een annan
sotilas Eshell Hemmingsson Kylläin Tuussmäkj 1677 Samaledes
sotilas Johan Mårtenson Sunaija 1676 Dito
sotilas Matz Pålsson Penuin 1676 Sammaledes
sotilas Matz Jöranson Takin 1676 Sammaledes
sotilas Erich Bertilsson Timmasalo 1676 seijes hafwa fallande Siukdom Rotan skaffe een annan
sotilas Matz Michelsson Kuckoin Hariuranda 1678
sotilas Hindrich Matsson Rångain Tuussmäkj 1678
sotilas Oluf Andersson Korpin Joutzemäkj 1678
sotilas Staffan Larson Räisäin Hariuranda 1678
sotilas Peer Larsson Asickain Asickala 1678
sotilas Oluf Michelsson Muldoin Achwensalo 1678
sotilas Michell Michelssonn Erroin Tårasalo 1678
Kuopio
Per Brahen rälssi
sotilas Staffan Peersson Taskin Cuopioby 1678 Abs: frälset böör skaffa uth
sotilas Staffan Pålsson Heiskain Hirfwämäkj 1678 sammaledes
sotilas Oluf Swenson Hyfwärein Wechmasmäkj 1678
sotilas Thomas Hansson Taskin Soinlax 1678
sotilas Peer Andersson Kondlain Koifwulax 1678
sotilas Samuell Olsson Kainulain Lydickälä 1678
sotilas Anders Andersson Tuofwilanlax 1678
sotilas Peer Peerson Wänäin Wänälä 1678
sotilas Lars Paijainen Hammula 1678
sotilas Anders Hinderssonn Hammula 1678
sotilas Matz Mårtensson Kasurin Kasurila 1678
sotilas Anders Johansson Risoin Risala 1678
sotilas Lars Hinderson Kasurila 1678
sotilas Axell Pålson Niskain Jännewirda 1678
sotilas Lars Larson Heikin Påloniemj 1678
sotilas Matz Thomason Piexeby 1678
sotilas Hindrich Hanson Kahoins Suojerfwj 1678
sotilas Lars Anderson Sichwoin Rjstawousto 1678
sotilas Oluf Olofson Mietin Otaniemj 1678
sotilas Anders Johanssonn Turoin Kartasalo 1678
sotilas Hindrich Larson Hapain Littmaniemj 1678
sotilas Matz Olssonn Roikansarj 1678
sotilas Erich Olsson Sallin Rijtoniemj 1678
sotilas Oluf Matson Heiskain Räsäläby 1678
sotilas Matz Matson Kettu Tuofwilanlax 1678
sotilas Peer Pålson Wanhain Rijstawesj 1676 Abs; frälsset skaffe
sotilas Hans Pålsson Lydickein 1676 Hafwer fallande Siukdoom, Frälsset ska een annan utj hans stelle
sotilas Matz Matson Kinnoin Hammula 1676 Ab
sotilas Matz Jönson Lakoinen Haukarala 1676
sotilas Niels Pålson 1676 förrymbd, frälsset skaffe een annan utj hans ställe
sotilas Peer Peerson Lesin 1676 förrymbd, frälsset skaffe een annan utj hans ställe
sotilas Jöns Jönsson Julkain 1676 förrymbd, frälsset skaffe een annan utj hans ställe
sotilas Anders Johansson Kuismainen Urimalax 1676 legdh af
S Peer Peersson lego karl, förrymbd if:n Nyen 1677
sotilas Påhl Thomason Marain Tallusby 1677 Abs: 1685 K6.113
sotilas Anders Hinderson Tåifwain Kåtasalmj 1677
sotilas Påhl Staffanson Haluna 1677
sotilas Oluf Anderson Mietin Putusalmj 1677
sotilas Abraham Möcköin Wechmasmäkj 1677 legdh af
S Petter Hinderson Turroin lego karl, förrymbd if: Kexholm
sotilas Philip Taskin Soinlax 1677 legdh af
S Matz Staffanson Kasin lego karl, förrymbd if: Kexholm
sotilas Påhl Pardain 1677 legdh af
sotilas Jöran Olsson Läppain lego karl, förrymbd ifrån Narfwen 1678
sotilas Oluf Andersson Mietin Sotkaniemj 1677 legdh af
sotilas Anders Peerson lego karl, förrymbd if: Kexholm
Leppävirta
Hans Wachtmeisterin rälssi
sotilas Peer Larson Haringh Ossmajerfwj 1678 Abs: frälset skaffe
sotilas Matz Thomason Laitin Kåtalax 1678
sotilas Johan Johanson Kåtalax 1678
sotilas Jacob Jacobson Paukarlax 1678
sotilas Anders Matson Saufwol:n Pettromäkj 1678
sotilas Simon Andersson Hyttyin Walkiamäkj 1678
sotilas Hind Hindersson Kopoin Jurikala 1678
sotilas Hind Matson Soinin Soinilansalmj 1678
sotilas Lars Larssonn Turinen Kurianlanranda 1678
sotilas Erich Peersson Parckin Läppämäkj 1678
sotilas Lars Pålssonn Pitkoin Staffalanmäkj 1678
sotilas Sigfred Hinderssonn Hijpiäin Autinmäkj 1678
sotilas Mårten Mårtensson Safwol:n Lylymäkj 1678
sotilas Peer Hindersson Råpain Sakerlax 1678
sotilas Oluf Staffanson Könöin Kuronlax 1678
sotilas Staffan Mårtensson Immoin Warckaus 1678
sotilas Oluf Matson Lappal:n Timmola 1678
sotilas Anders Andersson Keinoin Tuppuralamäkj 1677 Rymt ifrån Nyen sökas igen
sotilas Oluf Matson Jäskeläin Paukerlax 1677
sotilas Grels Anderssonn Pirain Pålfjerfwj 1677
sotilas Oluf Hindersson Turain Walkiamäkj 1677
sotilas Oluf Pålsson Pesoin 1677 Rootan skaffe een annan utj ställe som är dödh blefwen och intet passerat munst
sotilas Sigfred Staffanson Mökö Kåtalax 1677
sotilas Matz Staffanson Orrawain 1677 Frälsseth skaffe een annan utj ställe som är odugl:
sotilas Mårten Mårtenson Pöykäin Kåtasalo 1677
sotilas Peer Olson Liutuin Liutula 1677
sotilas Lars Eshelson Kosoin Soinilansarj 1677
sotilas Ifwar Ifwarssonn Suttin Läppäwirda istället för sin Lego Karl
S Matz Hansson Könöin som Haf:r Rymt ifrån Kexholm och ny på munst. sigh instält men befinnes wara aldeles Dumber dy tages den lagskrefne uth
sotilas Påhl Hemmingson Ossmajerfwj 1676 för sin Lego karl
S Lars Philipsson Saikoin som Rymde ifrån Kexholm
sotilas Lars Nielsson Mannimäkj Frälsset böör skaffe een annan Karll aldenstund som fängsligh wedh 677 åhrs Gen Munst: blef lefwererat nu Rymt
sotilas Matz Nielson Såppain Hofwilansalmj 1673 Rymt ifrån Nyen 678
sotilas Erich Olsson Tuppurain Tuppuralamäkj 1661 R:t ifrån Narfwen slås efter
sotilas Erich Arfwedsson Klåstarin Palfwalax och Randasalmj Sochn 1671 Instält af frälset, R:t ifrån Narfwen
S Casper Zachrison Samais Rymd
sotilas Oluf Olsson Tuppurain Tuppurula 1671 sammal: Rymt
sotilas Hind: Wisason Leshin i stället för sin förrymde Lego Karl
S Anders Parfwiain
sotilas Ifwar Hinderssonn Kurialanranda Abs frälsset skaffe
sotilas Oluf Larsson Rumuckala
sotilas Erich Olsson Hyttylämäkj R:t frälsset skaffe een annan
sotilas Anders Pålsson Ossmajerfwj R:t f:r Nyen slås efter
sotilas Jacob Olsson Heiskain Walkiamäkj 1669 för Lego Karlen
S Michell Olsson
sotilas Oluf Peersson Rumukain Rumuka 1671 R:t frälset skaffe een annan
sotilas Staffan Jönsson Kimmoin gammal och odugl: frälset skaffe een annan
Rantasalmi
Anders Skogin rälssi
sotilas Oluf Sallin 1676 Frälsset skaffe een annan utj ställe som då odugl: war enär han skrefwen blef
Henrik Seulenbergin rälssi
sotilas Daniell Ottinen 1676 för sin förrymde Legokarl
sotilas Niels Marain 1677 Abs:

Apuluettelo: kuolleita

Rooli Nimi Kotipaikka Vuosi Lisätieto Vaiheet
Rantasalmi ja Leppävirta
sotilas Staffan Pålsson Kimmain legdh af, dödh 678
R Oluf Staffanson Nijnimäkj
Hans Wachtmeisterin rälssi
sotilas Anders Olsson Parfwiain 1660 legdh af, dödh 678
R Hind: Matson Nijnimäkj
sotilas Peer Jöranson Nysäinen 1669 legdh af, död i Rigga
R Sigfred Mustoin Kyrckieby
sotilas Peer Larson 1673 legdh af, död
R Lars Anderson Läppäwirda
sotilas Erich Mårtenson Quintus 1676 legdh af, dödh
R Lars Börielson Kolkontaipall
Herman Harneskiöldin rälssi
sotilas Hind Staffanson 1676 legdh af, dödh
R Lars Larson Tårasalo
Henrik Seulenbergin rälssi
sotilas Erich Rängain Tuusmäkj 1676 borta blif:t i slaget på Siön 677
sotilas Eshell Hinderson Williakain legdh af, död 3 feb 678 i Nyen
R Staffan Staffanson Purusalmj
sotilas Matz Håckanson Tormaniemj 1676 död på marchen uth Lifland
sotilas Daniell Staffanson Ulmoin Tuussmäkj 1676 borta blif:t i slaget
Kuopio
Per Brahen rälssi
sotilas Anders Jöransson Håttin Ristawessj 1676 Död 1.5.1678
sotilas Niels Larson Knutin Knutela 1677 förrymbd
sotilas Anders Marain Karomlax 1677 Död i Kexholm 1678

Roolit:

© Väinö Holopainen 2023