AloitussivuSavon rykmenttiMajurin komppaniaKatselmukset → 1712

Savon rykmentti: Majurin komppania

Pääkatselmus 6.9.1712 (Rautzila)

MiehistöEsikuntaTiedot

Ruotu Kylä(t) Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1 Såickala Erich Arfwedss. Eckstam
2 Kyrckeby Påhl Eskelss. Måilain ruotumies poissa
Petter Eskelsson Måilain 27.7.1712 edellisen veli
3 Kyrckeby Hindrich Hansson Aufwikain palkkamies
4 Kyrckeby Johan Johansson Råikoin ruotumies
5 Kyrckeby Hindrich Hindersson Rahikain palkkamies
6 Uckonnemj Uckonen kelpaamaton
Clemet Wäisäin ruotumies
7 Randakylä Eskell Ripattj ruotumies
8 Randakylä Mattz Ladikain ruotumies 27.7.1712 karkasi
Anders Kåwanen 27.7.1712 palkattu poika
9 Randakylä Abram Abramss. Rahikain 27.7.1712 esitti miehen tilalleen
Michell Larsson Luckain 27.7.1712 palkkamies
10 Wolingo Michell Greijoin palkkamies
11 Wolingo Jacob Michelsson Brunman palkkamies
12 Wolingo Mattz Laurikain 9.7.1712 kadonnut
Erich Pettersson Kilkij 27.7.1712 30.7.1712 karkasi
13 Wolingo Christer Pöyry ruotumies
14 Wolingo Hindrich Håckain ruotumies
15 Wattila Lars Larsson Marttin palkkamies
16 Liuckola Simon Påhlsson Pässij palkkamies
17 Reppola Martten Eliasson Hålttinen palkkamies
18 Äkräwäisenby Hindrich Thomasson Repponen ruotumies
19 Taipalby Johan Erichsson Anniain palkkamies
20 Såickala Christer Kårpelain ruotumies 21.2.1712 kuoli
Thomas Nielsson Håckain 30.7.1712 palkkamies
21 Puttola Simon Erichsson Liuckoin ruotumies
22 Laurickala Petter Ruhain
23 Kyrckeby Jöran Erichsson Soininen palkkamies
24 Wäisälä Hindrich Asikain palkkamies
25 Kaickola Thomas Thomass. Håckain ruotumies
26 Laurickala Jacob Mårttensson Mörsky palkkamies
27 Harjuma Michell Christerss. Närfwäin palkkamies
28 Harjuma Hindrich Mårttenss. Åinoin palkkamies
29 Harjuma Michell Eskelsson Kårhoin palkkamies
30 Harjuma Johan Andersson Anninen palkkamies
31 Harjuma Eskell Eskelsson Ingeroin palkkamies
32 Harjuma Erich Erichsson Hijrj palkkamies
33 Harjuma Påhl Andersson Tijhoin palkkamies
34 Harjuma Anders Håttinen palkkamies
35 Harjuma Thomas Raponen palkkamies
36 Harjuma Johan Pärckain palkkamies
37 Harjujerf Hindrich Willanss. Hemelein palkkamies
38 Ihastjärfwj Hans Hansson Nykäin palkkamies
39 Ihastjärfwj Hans Mattsson Bengtin palkkamies
40 Ihastjärfwj Michell Josepsson Jäskeläin palkkamies
41 Wärälä Sigfredh Grelss. Hångain ruotumies
42 Hijrola Mattz Peersson Anttonen palkkamies _.12.1711 kuoli
Petter Petterss. Wänäin 22.6.1712 palkkamies 1.8.1712 karkasi
43 Ihastjärfwij Berttell Christerss. Laitiain palkkamies
44 Hijrola Sigfredh Hansson Bråttare
45 Rämälä Jacob Michellss. Kähköin palkkamies
46 Rämälä Lars Larsson Kartinen palkkamies
47 Norolla Mårtten Kårhonen palkkamies
48 Randakylä Jacob Mattsson Pajuin palkkamies
49 Parandala Jöran Påhlss. Mackoin palkkamies
50 Norolla Anders Cnuthss. Pasoin ruotumies
51 Norolla Petter Michelsson Aufwin palkkamies
52 Norolla Johan Matilain palkkamies
53 Suosarj Lars Larsson Kåickalain palkkamies
54 Norolla Lars Larsson Käriäin palkkamies 27.7.1712 esitti miehen tilalleen
Isack Pitckäin 27.7.1712 palkkamies
55 Wesulax Jöran Simonsson Rijtinen palkkamies
56 Säppälä Johan Lembin palkkamies
57 Säppälä Jacob Kufwain palkkamies 22.6.1712 esitti miehen tilalleen
Olof Ohlsson Parkattin 22.6.1712 palkkamies 1.8.1712 karkasi
58 Vanhala Olof Larsson Liuckoin palkkamies 1.9.1712 karkasi
59 Hyrylä Jonas Petterss. Lapwätelein palkkamies
60 Vanhala Anders Christerss. Käriein ruotumies 22.7.1712 jäi jälkeen
61 Vattila Mattz Christerss. Ållikain palkkamies
62 Vattila Mattz Hämäläin ruotumies
63 Vattila Johan Mattsson Landiain ruotumies
64 Vattila Thomas Ripattj ruotumies
65 Salmelaisenby Swen Weman
66 Huhtala Anders Kårhonen ruotumies
67 Närfwälä Carl Thomassoon Pietolain palkkamies
68 Kårpjärfwj Lars Hindersson Anttonen palkkamies
69 Wanhamäkj Jacob Erichsson Kårhoin palkkamies
70 Wanhamäkj Niels Råifwain palkkamies
71 Wanhamäkj Lars Jöransson Muinoin palkkamies
72 Wanhamäkj Mårtten Johansson Karjalain palkkamies
73 Wiliackala Petter Anderss. Saickoin palkkamies
74 Wiliackala Hans Larsson Williakain palkkamies
75 Pajula Simon Jacobsson Frisk palkkamies
76 Håckala Mattz Hinderss. Håckain ruotumies
77 Pietilenlax Grels Ripattj palkkamies
78 Månnickala Johan Andersson Päkoin palkkamies
79 Assila Mattz Käriäin ruotumies 27.7.1712 esitti miehen tilalleen
Thomas Christersson Pekånen 27.7.1712 palkkamies
80 Parckoila Berttell Biörnin ruotumies
81 Åhensalo Olof Manninen ruotumies
82 Kutemajerf Olof Pystinen ruotumies 1.12.1710 karkasi
83 Kutemajerf Michell Häckinen
84 Kutemajerf Thomas Anderss. Ylönen palkkamies
85 Kutemajerf Josep. Staffanss. Kauppinen palkkamies
86 Pölläkämäkj Petter Mattsson Kåpain palkkamies
87 Harjuma Thomas Thomass. Repponen palkkamies
88 Håckannemj Anders Måndonen
89 Håckannemj Erich Markusson Ryttcköin palkkamies
90 Håckannemj Sigfredh Påhlss. Tissarj palkkamies
91 Håckannemj Daniell Påhlsson Tissarj palkkamies
92 Håckanemj Elias Grelsson Kåuhiain palkkamies
93 Håckanemj Johan Simonss. Pasoin palkkamies
94 Mannila Anders Hinderss. Liukoin palkkamies
95 Mannila Niels Sigfredhsson Winikäin palkkamies
96 Pylfwänälä Jöran Hinderss. Aufwikain palkkamies
97 Kaihilamäkj Elias Päkoin palkkamies
98 Kaihilamäkj Mattz Turuin palkkamies
99 Tijhola Mattz Petterss. Nasack palkkamies
100 Äkrontaipal Johan Safwolain ruotumies 30.7.1712 esitti miehen tilalleen
Johan Nielsson Håckain 30.7.1712 palkkamies
101 Pappala Mattz Erichsson Leifwoin palkkamies
102 Råusiala Markus Petterss. Silfwenoin palkkamies
103 Kaihilamäkj Jacob Cnuthsson Mackoin palkkamies 21.12.1710 karkasi
Petter Johansson Suroin 27.7.1712 palkkamies
104 Wähmais Olof Clemetss. Håckain ruotumies
105 Mackola Hindrich Hindrichss. Ylönen palkkamies
106 Mackola Hindrich Larsson Håckain palkkamies 27.7.1712 esitti miehen tilalleen
Thomas Johansson Årain 27.7.1712 palkkamies
107 Räkola Michell Sigfredss. Winikain palkkamies
108 Synsiäby Mattz Anderss. Kauppinen palkkamies
109 Kutemajerf Sigfredh Laitin
110 Kåittila Jöran Ohlsson Bengtinen ruotumies 27.7.1712 esitti miehen tilalleen
Anders Berttelss. Seppäin 27.7.1712 palkkamies
111 Synsiäby Jöran Johanss. Halttuin palkkamies 27.7.1712 esitti miehen tilalleen
Israell Hemelain 27.7.1712 palkkamies
112 Synsiäby Michell Michellss. Tullj palkkamies
113 Synsiäby Olof Påhlsson Ållikain palkkamies
114 Pöyhölä Mattz Anderss. Wäräin palkkamies
115 Halttula Petter Jöranss. Suroin palkkamies
116 Hangamäkj Petter Samuelss. Wäräin palkkamies
117 Wärälä Anders Walkoin palkkamies
118 Höylä Anders Petterss. Suroin palkkamies
119 Salmenby Petter Väisäin palkkamies
120 Säppälä Christer Peersson Nujoin ruotumies 27.7.1712 esitti miehen tilalleen
Olof Staffansson Henninen 27.7.1712 palkkamies
121 Säppälä Cnuth Johansson Lauckarin ruotumies 27.7.1712 esitti miehen tilalleen
Isack Hindersson Halinen 27.7.1712 palkkamies
122 Kangasnemj Jonas Halttuin palkkamies
123 Äkronmäkj Mattz Michelsson Marckain palkkamies
124 Luusnemj Staffan Ylönen palkkamies
125 Luusnemj Anders Christsresson Sijtarj palkkamies
126 Luusnemj Elias Sigfredss. Hämelein palkkamies
127 Kutemjerf Jöran Jöranss. Kårhoin palkkamies
128 Reinickala Jacob Eskelsson Hämelein palkkamies
129 Kaihilamäkj Isack Erichsson Luckarinen palkkamies

EsikuntaMiehistöTiedot

Palkka Sotilaan nimi Arvo Alkaen Selite Asti Syy
1. rumpali Mathias Eugenhagen Tambourer
2. rumpali Oloff Jåkelain Tambourer
vapaaehtoinen Abraham Brotterus Vollenteur

TiedotMiehistöEsikunta

Alkuperäinen katselmusluettelo sisältää seuraavat sarakkeet:

Lähteet:

NimetSotilaat ruoduittainKatselmus 1716

© Väinö Holopainen 2023