AloitussivuSavon rykmenttiMajurin komppaniaRuotu → 99 ☰ 

Majurin komppania: ruotu 99<>

Ruotutalot ovat kylissä: Tiihola, Äkryntaipale (Kangasniemi)

Yhteenveto ruodussa palvelleista miehistä lähteistä pääteltynä

Nimi Alkaen Asti Tulo ruotuun Lähtö ruodusta Kommentti #
Nils Larsson Seppäläinen mainittu 1700 2.4.1701 1
Mats Nasack mainittu 1712 mainittu 1721 2
Lars Bässe Pässi 1727 22.1.1741 3
Pål Reinström Reinikainen 22.1.1741 1742 4
Elias Vinblad Rekonen 20.10.1743 8.3.1749 5
Mats Frimodig 26.10.1749 2.1.1751 6
Pål Tiihonen 25.2.1751 19.3.1751 7
Anders Tiger 19.3.1751 2.7.1751 täydennysmies 8
Lorents Anders Skanström 28.2.1752 5.2.1779 9
Lars Hoj Huiko 22.2.1779 6.7.1785 täydennysmies 98/99 10
Olof Alexander Järnefelt 15.7.1785 1809 11

Varamiehet

Nimi Alkaen Asti Tulo ruotuun Lähtö ruodusta Kommentti #
Ruodun 99 varamies
Henrik Kohvakka 28.2.1752 24.8.1775 1
1776 lähtien ruotujen 98 ja 99 yhteinen varamies numero 50
Lars Huiko 24.8.1775 22.2.1779 ruotu 99 on febr 4,2
Josef Hellqvist 6.9.1779 6.10.1785 ruotu 98 5,3
Anders Pulker Pulliainen 1788 19.9.1801 ruotu 98 6,4
Hans Vik Pynnönen 1802 mainittu 1806 ruotu 119 7,5


Lähteet

VaramiehetOikealle osoittavat nuolet (⇒) ovat linkkejä skannattuihin kuviin

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitRuotutalolliset

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1712 6.9.1712
Mattz Petterss. Nasack palkka­mies
Katselmus 1716 23.10.1716
Mattz Nassack Wijborg lähn och Lapwasa S:n 23 4 ogift (1712) 1693
Katselmus 1719 26.10.1719
Mattz Nasack
Katselmus 1720 _.9.1720
Mattz Naseck Wijborg lehn 28 9 (1711) 1692
Katselmus 1721 1721
Mattz Nasack Wijborgz Län 29 10 (1711) 1692
Katselmus 1735 14.6.1735
Lars Bässe Saf: 33 8 gift (1727) 1702
Katselmus 1751 22.4.1751
And. Tiger
Katselmus 1758 14.2.1758
Lorents And: Skanström 22 6 (1752) vapaaehtoinen 1736
Katselmus 1763 4.2.1763
And. Skånström Jockas 27 11 ogift (1752) 1736
Katselmus 1767 25.8.1767
Lars Besser 1739 sai eron
Påhl Reinström 1740 otettu 1742 kuoli
Elias Wijnblad 20.10.1743 palkka­mies 8.3.1749 kuoli
Nils Frimodig 26.10.1749 palkka­mies 2.1.1751 kuoli
Anders Tiger 19.3.1751 täydennys­mies 2.7.1751 kuoli
Lorentz And: Skanström Jockas 31 15 ogift 28.2.1752 vapaaehtoinen 1736
Katselmus 1772 26.3.1773
Lor And Skanström Jockas 37 21 gift 11 1 (1751) 1735
Katselmus 1775 21.8.1775
Lonrenes And:s Skanströ_ Jock_ _ 1/3 23 1/2 gift 11 1 28.2.1752 otettu
Katselmus 1778 8.9.1778
Lorentz And: Skanström Kangasnemi 42 1/2 26 1/2 gift 5 8 (1752) 1736
Katselmus 1782 11.7.1782
Lorentz And: Skanströ_ 5.2.1779 kuoli
Lars Hoij Kangasniemi _3 3 ogift 5 7 1/2 _.2.1779 täydennys­mies
Katselmus 1785 6.7.1785
Lars Hoij Kangasnemi 31 6 ogift 5 7 1/2 (1779) 1754
Katselmus 1788 29.9.1788
Olof Alex: Järnefelt ogift huilunsoittaja
Katselmus 1789 4.11.1789
Olof Alex. Järnefelt Kangasnemi 15 4 ogift 5 (1785) huilunsoittaja 1774
Katselmus 1790 17.9.1790
Olof Alexander Järnefelt Kangasniemi 16 5 ogift 5 (1785) 1774
Katselmus 1795 10.6.1795
Olof Alex: Järnefell 20 7 ogift 5 6 (1788) 1775
Katselmus 1798 28.6.1798
Olof Alex Järnefelt Kangasnemi 23 10 ogift 5 6 (1788) 1775
Katselmus 1801 15.6.1801
Olof Ax: Järnefelt Kangasn. 26 13 ogift 5 6 (1788) 1775
Katselmus 1804 25.6.1804
Olof Alex. Järnefeldt Kangasniemi 29 16 ogift 5 11 (1788) 1775
Katselmus 1809 22.6.1809
Olof Järnefelt Kangasnjemi 34 20 ogift 5 11 (1789) 1775
Katselmus 1809b 16.10.1809
Olof Järnefelt Kangasnjemi 35 20 1/2 ogift 5 11 (1789) 1774
Sotilaan nimi/nimet Alkaen Selite Ikä Jalkaa Koti­seutu
Asti Syy Palv. vuosia Tuumaa Naim. Synt.
Katselmus 1712 6.9.1712
Mattz Petterss. Nasack   palkka­mies
 
Katselmus 1716 23.10.1716
Mattz Nassack (1712) 23 Wijborg lähn och Lapwasa S:n
  4 ogift 1693
Katselmus 1719 26.10.1719
Mattz Nasack  
 
Katselmus 1720 _.9.1720
Mattz Naseck (1711) 28 Wijborg lehn
  9 1692
Katselmus 1721 1721
Mattz Nasack (1711) 29 Wijborgz Län
  10 1692
Katselmus 1735 14.6.1735
Lars Bässe (1727) 33 Saf:
  8 gift 1702
Katselmus 1751 22.4.1751
And. Tiger  
 
Katselmus 1758 14.2.1758
Lorents And: Skanström (1752) vapaaehtoinen 22
  6 1736
Katselmus 1763 4.2.1763
And. Skånström (1752) 27 Jockas
  11 ogift 1736
Katselmus 1767 25.8.1767
Lars Besser  
1739 sai eron
Påhl Reinström 1740 otettu
1742 kuoli
Elias Wijnblad 20.10.1743 palkka­mies
8.3.1749 kuoli
Nils Frimodig 26.10.1749 palkka­mies
2.1.1751 kuoli
Anders Tiger 19.3.1751 täydennys­mies
2.7.1751 kuoli
Lorentz And: Skanström 28.2.1752 vapaaehtoinen 31 Jockas
  15 ogift 1736
Katselmus 1772 26.3.1773
Lor And Skanström (1751) 37 11 Jockas
  21 1 gift 1735
Katselmus 1775 21.8.1775
Lonrenes And:s Skanströ_ 28.2.1752 otettu _ 1/3 11 Jock_
  23 1/2 1 gift
Katselmus 1778 8.9.1778
Lorentz And: Skanström (1752) 42 1/2 5 Kangasnemi
  26 1/2 8 gift 1736
Katselmus 1782 11.7.1782
Lorentz And: Skanströ_  
5.2.1779 kuoli
Lars Hoij _.2.1779 täydennys­mies _3 5 Kangasniemi
  3 7 1/2 ogift
Katselmus 1785 6.7.1785
Lars Hoij (1779) 31 5 Kangasnemi
  6 7 1/2 ogift 1754
Katselmus 1788 29.9.1788
Olof Alex: Järnefelt   huilunsoittaja
  ogift
Katselmus 1789 4.11.1789
Olof Alex. Järnefelt (1785) huilunsoittaja 15 5 Kangasnemi
  4 ogift 1774
Katselmus 1790 17.9.1790
Olof Alexander Järnefelt (1785) 16 5 Kangasniemi
  5 ogift 1774
Katselmus 1795 10.6.1795
Olof Alex: Järnefell (1788) 20 5
  7 6 ogift 1775
Katselmus 1798 28.6.1798
Olof Alex Järnefelt (1788) 23 5 Kangasnemi
  10 6 ogift 1775
Katselmus 1801 15.6.1801
Olof Ax: Järnefelt (1788) 26 5 Kangasn.
  13 6 ogift 1775
Katselmus 1804 25.6.1804
Olof Alex. Järnefeldt (1788) 29 5 Kangasniemi
  16 11 ogift 1775
Katselmus 1809 22.6.1809
Olof Järnefelt (1789) 34 5 Kangasnjemi
  20 11 ogift 1775
Katselmus 1809b 16.10.1809
Olof Järnefelt (1789) 35 5 Kangasnjemi
  20 1/2 11 ogift 1774

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitRuotutalolliset

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1731 Lars Bösse
1733 Lars Bösse
1734 Lars Bösse
1735 Lars Bösse
1737 Lars Bösse
1738 Lars Bässe
1739 Lars Bässe
1740 Lars Busse
1741 Lars Båsse 22.1.1741 sai eron
Påhl Reinström 22.1.1741 palkkamies
1744 Elias Winblad 28.10.1743 otettu
1745 Elias Wjnblad
1746 Elias Wijnblad
1747 Elias Winblad
1748 Elias Wijnblad
1749 Elias Wijnblad 8.3.1749 kuoli
-
1750 Nils Frimodig 26.10.1749 otettu
1751 Niels Frimodig 2.1.1751 kuoli
Påhl Tijhoin 25.2.1751 ruotumies 19.3.1751 hankki miehen tilalleen
Anders Tijger 19.3.1751 otettiin __.7.1751 kuoli
-
1752 -
Lorentz And:s Skanström 28.2.1752 vapaaehtoinen
1753 Lorentz And: Skanström vapaaehtoinen
1754 Lor: And: Skanström vapaaehtoinen
1755 Lor: And: Skanström vapaaehtoinen
1756 Lor: And: Skanström vapaaehtoinen
1757 Lorens And: Skanström vapaaehtoinen
1758 Lorentz And:s Skanström vapaaehtoinen 6. korpraaliksi, mutta numero säilyy
1759 Lorens Skanström korpraali
1760 Lorents And: Skanström
1761 Lor: And: Scanström korpraali
1762 Lars And: Schantzström korpraali
1763 Lor: And: Skanström korpraali
1764 Lor: And Skanström korpraali
1766 Lor. And. Skanström korpraali
1767 Lor. And:s Skanström korpraali
1768 Lorens And: Schantzström korpraali
1769 Lor: And: Skanström korpraali
1770 Lorens A: Skanström
1771 Lor: An: Skanström korpraali
1773 Lor: And: Skanström korpraali
1775 Lorentz And: Skanström 6.korpraali
1776 Lorents And: Skanström 6.korpraali
1777 Lorens Anders Skanström 6.korpraali
1778 Lorens And: Skanström 6.korpraali
1779 Lorentz A: Skanström 6.korpraali 2.2.1779 kuoli
Lars Hoij 22.3.1779 täydennysmies
1780 Lars Hoij
1781 Lars Hoij
1782 Lars Hoij
1783 Lars Hoij
1784 Lars Hoij
1785 Lars Hoij 6.7.1785 hylättiin
Olof Alexander Järnefelt 15.7.1785 otettiin huilunsoittajaksi
1786 Olof Alexand: Järnefelt huilisti
1787 Olof Alex: Järnefelt huilunsoittaja
1788 Olof Alex: Järnefelt huilunsoittaja
1789 Olof Alex: Järnefelt
1790 Olof Axell Järnefelt huilunsoittaja
1791 Olof Alec: Järnefelt palkkaamaton
1792 Olof Alex: Järnefelt
1793 Olof Alexander Järnefelt 17.6.1793 korpraaliksi
1794 Olof Alexand: Järnefelt korpraali
1795 Olof Alex: Järnefelt
1796 Olof Alex: Jernfelt korpraali
1797 Olof Alex: Järnefelt korpraali
1798 Olof A: Järnefelt korpraali
1799 Olof A: Järnefelt korpraali
1800 Olof Alex: Järnefelt korpraali
1801 Olof Axell Järnefelt korpraali
1802 Olof Järnefelt korpraali
1803 Olof Järnefelt korpraali
1804 Olof Järnefelt
1805 Olof Järnfelt
1806 Olof Järnefelt
1807 Olof Järnefelt

Värväysluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitRuotutalolliset

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1779 17.6.1779
Lorens And:s Skanström 2.2.1779 kuoli
Lars Huiko Hoij Kangasnemi 25 ogift 22.3.1779 täydennysmies 98/99 1754

Miehistöluettelot Riiassa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitRuotutalolliset

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1700_8 Nielss Larsson Säppelein
1700_11 Niels Nielsson Säppälein
1700_12 Nielss Nilsson Säppälain
1701_1 Nielss Nielsson Säppälein
1701_2 Nielss Nielsson Säppälein
1701_3 Nielss Nielss Säppelein
1701_4 Nils Nielson Säppäläin
1701_5 Nielss Nielsson Säppälein 2.4.1701 kuoli

Rippikirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaHistoriakirjatLäänintilitRuotutalolliset

Sivu⇒ Kylä ja talo Sotilas perheineen Kommentit
Kangasniemi RK 1734-1741
- Såldater Lars Bässe
puoliso: Carin
på afsked om åhr död
- Såldater Påhl Reinikain
puoliso: Maria
denatus 1742
- Såldater Elias Rekoin
Kangasniemi RK 1757-1763
- Soldater Lars And: Schanstrom Corporalen
Kangasniemi RK 1766-1789
- Soldater Schanström
puoliso: Helena
Corp., kuollut
Kangasniemi RK 1790-1796
300 Tihola Olof Alex: Järnfeldt oadm.
Kangasniemi RK 1804-1814
373 Tihola Olof Alex. Järnefelt Corp. Se P.325
325 Surola 2 Olof Alex. Järnefelt s. 28.7.1775 Bet. N:o 507. Veli And: Wilh: Järnefelt
Kangasniemi LK 1807-1826
618 Ordinarie Soldater -
Mikkeli RK 1806-1816
- Soldater Olof Alexan: Järnefelt s. 8.7.1775 Corp., Bet.fr. Kangasniemi 1807; betyg till Sverige13.3.1813

Historiakirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatLäänintilitRuotutalolliset

Kylä ja talo Sotilas perheineen
Kangasniemen seurakunta
- Matz Peerss. Nasack
puoliso: Karin Sam.d:r Reepoin vih. 18.9.1726
lapsia: Margeta
Tijhoila Lars Bässe Pässi
puoliso: Karin Andersd:r Pulliain
lapsia: Påhl, Maria, Marg., Karin
Reinicka Påhl Thomass. Reinikain
puoliso: Maria Esk.dr Himottu vih. 7.4.1734
lapsia: Johan
Synsiö Elias And.ss. Winblad
puoliso: Maria Bert.dr Manninen vih. 7.12.1746
Tihola Lars Anders Schanström
puoliso: Beata Sigfridsdr Jurvin vih. 24.9.1771
lapsia: Petter Joh., Gustav Adolph
Mikkelin seurakunta
Olof Järnefelt
puoliso: Maria Kaupin
lapsia: And: Wilhelm (oä:)

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatRuotutalolliset

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1728_6 Lars Bäse tullut 11.5.
1728_7 Lars Bässä
1728_8 Lars Bäse
1728_9 Lars Bässe poistunut 26.8.
1735_2 Lars Bässe
1735_3 Lars Besse
1735_4 Lars Bässe
1735_5 Lars Bässe
1735_6 Lars Bässe
1735_7 Lars Bässe
1735_8 Lars Bässe Niuter för 1/3 dels månad
1744 Eljas Winblad 20.10.1743 otettu
1745 Elias Winblad
1746 Elias Wijnblad
1747 Elias Wijnblad
1748 Elias Winblad
1752 Lorents And:s Schanström 28.2.1752 vapaaeht.
1752b Lorents And:s Skanström 28.2.1752 vapaaehtoinen
1753 Lorents And:s Skanström vapaaeht.
1754 Lorents And:s Skanström vapaaeht.
1756 Lor: And: Schanström vapaaeht.

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

Ruotutalolliset katselmusluetteloissa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilit

Katselmus⇒ Kylät Talolliset
1735 Tihola
Tihola
Äkröntaipal
Anders Tjhoin
Påhl Kåchwaka
Lars Wäiseinen
1785 Tikola
Tikola
Äkrönmäki
Anders Tihoin
Hans Håckain
Eric Wäisain
1801 Tihola
Tihola
Äckröntaipal
Anders Tihoin
Påhl Hockain
Lars Vänäin


Varamiehet

Katselmusluettelot

AlkuunVärväysluettelotRippikirjatLäänintilit

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1775_v 24.8.1775
Ruodun 99 varamies
Hinrik Kåhwacka poistettu
Lars Huikai 22 24.8.1775 otetaan 1753
Katselmus 1776_v 21.9.1776
Henr: Kohwacka 24.8.1775 poistettu
Lars Huiko 22 11 1/2 24.8.1775 otettu 1754
Katselmus 1779_v 17.6.1779
Ruotujen 98 ja 99 yhteinen varamies numero 50
Lars Huiko 22.2.1779 ruotusotilaaksi N:o 99
-
Katselmus 1781_v 5.2.1781
Joseph Hellqwist 19 1 1/3 ogift 10 5 6.9.1779 otettiin 1762
Katselmus 1788_v __.9.1788
Anders Pulcker Kangasnemi __ 3/4 ogift 5 6 (1788)
Katselmus 1789_v 30.11.1789
Anders Pulker Kangasnemi 20 1 3/4 ogift 5 6 (1788) 1769
Katselmus 1795_v 12.2.1795
Anders Pulker Kangasnjemi 27 7 gift 5 8 (1788) 1768
Katselmus 1806_v 10.3.1806
Hans Wik Kangasnemi 28 4 gift 5 10 (1802) 1778
Sotilaan nimi/nimet Alkaen Selite Ikä Jalkaa Koti­seutu
Asti Syy Palv. vuosia Tuumaa Naim. Synt.
Katselmus 1775_v 24.8.1775
Ruodun 99 varamies
Hinrik Kåhwacka  
  poistettu
Lars Huikai 24.8.1775 otetaan 22
  1753
Katselmus 1776_v 21.9.1776
Henr: Kohwacka  
24.8.1775 poistettu
Lars Huiko 24.8.1775 otettu 22 11
  1/2 1754
Katselmus 1779_v 17.6.1779
Ruotujen 98 ja 99 yhteinen varamies numero 50
Lars Huiko  
22.2.1779 ruotusotilaaksi N:o 99
-  
 
Katselmus 1781_v 5.2.1781
Joseph Hellqwist 6.9.1779 otettiin 19 10
  1 1/3 5 ogift 1762
Katselmus 1788_v __.9.1788
Anders Pulcker (1788) __ 5 Kangasnemi
  3/4 6 ogift
Katselmus 1789_v 30.11.1789
Anders Pulker (1788) 20 5 Kangasnemi
  1 3/4 6 ogift 1769
Katselmus 1795_v 12.2.1795
Anders Pulker (1788) 27 5 Kangasnjemi
  7 8 gift 1768
Katselmus 1806_v 10.3.1806
Hans Wik (1802) 28 5 Kangasnemi
  4 10 gift 1778

Värväysluettelot

AlkuunKatselmusluettelotRippikirjatLäänintilit

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1773_v 11.1.1773
Ruodun 99 varamies
Hindrich Kåhwaka 11.1.1773 ei paikalla
Luettelo 1773c_v 2.7.1773
Hind Kåhvacka 2.7.1773 ei paikalla

Rippikirjat

AlkuunKatselmusluettelotVärväysluettelotLäänintilit

Sivu⇒ Kylä ja talo Sotilas perheineen Kommentit
Kangasniemi LK 1807-1826
656 Wargärningskarlar Hans Wjks Pynnöin Se P. 510.d
510 Tihola 1 Hans Wjk Pynnöin
lapsia: Anders
Resk: N:o 50

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotVärväysluettelotRippikirjat

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1752_v Hindr. Kåhwacka 28.2.1752 otettu
1753_v Hindr: Kåhwacka
1754_v Hindric Kåhwacka
1754b_v Henr: Kåhwacka
1754c_v Henr: Kåtvacka
1756_v Henr: Kåhwacka
1757_v Henr: Kåhvacka
1758_v Hind Kåvacka
1758b_v Henric Kåvaka
1759_v Henr: Kåfvacka
1760_v Hendrich Kåfwacka

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

KatselmuksetNimetKylätRuotu 98Ruotu 100

© Maija-Liisa Laakso, Väinö Holopainen 2024