AloitussivuSavon rykmenttiPuumalan komppaniaRuotu → 24 ☰ 

Puumalan komppania: ruotu 24<>

Ruotutalot ovat kylissä: Kietävälä (Puumala)

Yhteenveto ruodussa palvelleista miehistä lähteistä pääteltynä

Nimi Alkaen Asti Tulo ruotuun Lähtö ruodusta Kommentti #
Mats Johansson Ruhanen mainittu 8.1700 1
Henrik Persson Liimatainen 23.3.1712 palkkamies hylätty 2
Petter Persson Ryhänen 4.1712 3
Johan Leinonen 5.4.1719 mainittu 21.9.1721 majuri Enebergin ottama 4
Hans Brun 1721 mainittu 6.9.1723 Länsi-Göötanmaalta 14
Olof Hakulinen mainittu 7.6.1727 mainittu 11.8.1739 hylätty 5
Henrik Aspholm 28.11.1739 mainittu 19.8.1741 otettu esitti miehen tilalleen 6
Tomas Blyg Kainulainen mainittu 19.8.1741 ennen 1744 palkkamies poistui 7
Henrik Kilström 4.4.1747 10.8.1749 vapaaehtoinen Henkikomppania varusmestari 8
Brusius Hjälpare 10.8.1749 18.12.1752 palkkamies kotitilan hoitoon 9
Jakob Aspö 18.12.1752 28.7.1755 palkkamies kuoli 10
Johan Fagerlund Luukkonen 26.8.1756 22.8.1775 palkkamies ero 11
Eskil Hast 28.1.1776 6.2.1785 palkkamies kuoli 12
Mats Udd Hakulinen 15.2.1785 mainittu 18.8.1807 täydennysmies 25/26 kuoli sodassa 13

Varamiehet

Nimi Alkaen Asti Tulo ruotuun Lähtö ruodusta Kommentti #
Ruodun 24 varamies
Mårten Helpi mainittu 1752 mainittu 1760 1
1776 lähtien ruotujen 23 ja 24 yhteinen varamies numero 12
Johan Spits Karppinen 30.3.1773 6.7.1785 ruotu 23 2,2
Krister Stav 1785 25.8.1789 ruotu 89 3,3
Adam Krok 5.11.1789 22.5.1790 ruotu 23 4,4
Anders Kall Kankkonen 1.4.1791 mainittu 1806 5,5


Lähteet

VaramiehetOikealle osoittavat nuolet (⇒) ovat linkkejä skannattuihin kuviin

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitRuotutalollisetVapaa teksti

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1712 6.9.1712
Hindrich Peerss: Limatain 23.3.1712 hylättiin
Petter Peerss: Ryhänen _.4.1712
Katselmus 1719 2.11.1719
Johan Leinoin 5.4.1719 majuri Enebergin ottama
Katselmus 1720 15.9.1719
Johan Leinoin Caiana: 19 2 (1718) 1701
Katselmus 1721 1721
Ihan Leinåin Cajana 20 3 - (1718) 1701
Katselmus 1734 20.2.1735
Oloff Hakulinen 44 7 (1727) vaikea päänsärky 1690
Katselmus 1735 16.6.1735
Olåf Hakulin Savolax 44 10 gift (1725) 1691
Katselmus 1749_5 7.5.1749
Hindrik Kilström
Katselmus 1749_6 5.6.1749
Hindrik Kilstrom
Katselmus 1751 22.4.1751
Brusius Hielpare
Katselmus 1754 9.4.1754
Jacob Hopåå
Katselmus 1758 18.2.1758
Joh: __lund 24 2 (1756) 1734
Katselmus 1767 21.8.1767
Olof Hakulin 1739 hylättiin
Hind: Aspholm 28.11.1739 otettu 1741 esitti miehen tilalleen
Thomas Blyg 1741 1743 poistui
Kyström 4.4.1747 vapaaehtoinen 10.8.1749 Henkikomppaniaan
Brusius Hjälpare 10.8.1749 palkka­mies 18.12.1752 kotitilan hoitoon
Jakob Aspe 18.12.1752 palkka­mies 28.7.1755 kuoli
Johan Fagerlund Pumala 33 9 gift 26.8.1756 palkka­mies 1734
Katselmus 1772 26.3.1773
Johan Fagerlund Pumala 38 14 gift 10 5 (1758) 1734
Katselmus 1775 21.8.1775
Johan Fagerlund 41 16 ogift 11 (1759) 21.8.1775 saa eron 1734
Katselmus 1778 8.9.1778
Johan Fager Lund 22.8.1775
- 22.8.1775 28.1.1776
Eskel Hast Pumala 29 1/2 2 1/2 gift 5 7 28.1.1776 palkka­mies 1749
Katselmus 1782 10.7.1782
Eskel Hast Pumala 22 1/2 6 gift 5 7 (1776) 1760
Katselmus 1785 6.7.1785
Eskell Hast 6.2.1785 kuoli
Mats Udd Pumala 27 1/4 gift 5 10 15.2.1785 täydennys­mies 24/25 1758
Katselmus 1788 27.9.1788
Matts Udd Pumala 29 3 gift 11 2 (1785) 1759
Katselmus 1789 5.11.1789
Matts Udd Pumala 30 4 gift 11 2 (1785) 1759
Katselmus 1790 17.9.1790
Mats Udd Pumala 31 5 gift 11 2 (1785) 1759
Katselmus 1795 10.6.1795
Mats Udd Pumala 35 10 gift 5 7 1/2 (1785) 1760
Katselmus 1798 28.6.1798
Matts Udd Pumala 38 13 gift 5 7 (1785) 1760
Katselmus 1801 15.6.1801
Matts Udd Pumala 41 16 gift 5 8 (1785) 1760
Katselmus 1804 25.6.1804
Matts Udd Pumala 44 19 gift 5 8 (1785) 1760
Sotilaan nimi/nimet Alkaen Selite Ikä Jalkaa Koti­seutu
Asti Syy Palv. vuosia Tuumaa Naim. Synt.
Katselmus 1712 6.9.1712
Hindrich Peerss: Limatain  
23.3.1712 hylättiin
Petter Peerss: Ryhänen _.4.1712
 
Katselmus 1719 2.11.1719
Johan Leinoin 5.4.1719 majuri Enebergin ottama
 
Katselmus 1720 15.9.1719
Johan Leinoin (1718) 19 Caiana:
  2 1701
Katselmus 1721 1721
Ihan Leinåin (1718) 20 Cajana
  3 - 1701
Katselmus 1734 20.2.1735
Oloff Hakulinen (1727) 44
  vaikea päänsärky 7 1690
Katselmus 1735 16.6.1735
Olåf Hakulin (1725) 44 Savolax
  10 gift 1691
Katselmus 1749_5 7.5.1749
Hindrik Kilström  
 
Katselmus 1749_6 5.6.1749
Hindrik Kilstrom  
 
Katselmus 1751 22.4.1751
Brusius Hielpare  
 
Katselmus 1754 9.4.1754
Jacob Hopåå  
 
Katselmus 1758 18.2.1758
Joh: __lund (1756) 24
  2 1734
Katselmus 1767 21.8.1767
Olof Hakulin  
1739 hylättiin
Hind: Aspholm 28.11.1739 otettu
1741 esitti miehen tilalleen
Thomas Blyg 1741
1743 poistui
Kyström 4.4.1747 vapaaehtoinen
10.8.1749 Henkikomppaniaan
Brusius Hjälpare 10.8.1749 palkka­mies
18.12.1752 kotitilan hoitoon
Jakob Aspe 18.12.1752 palkka­mies
28.7.1755 kuoli
Johan Fagerlund 26.8.1756 palkka­mies 33 Pumala
  9 gift 1734
Katselmus 1772 26.3.1773
Johan Fagerlund (1758) 38 10 Pumala
  14 5 gift 1734
Katselmus 1775 21.8.1775
Johan Fagerlund (1759) 41 11
21.8.1775 saa eron 16 ogift 1734
Katselmus 1778 8.9.1778
Johan Fager Lund  
22.8.1775
- 22.8.1775
28.1.1776
Eskel Hast 28.1.1776 palkka­mies 29 1/2 5 Pumala
  2 1/2 7 gift 1749
Katselmus 1782 10.7.1782
Eskel Hast (1776) 22 1/2 5 Pumala
  6 7 gift 1760
Katselmus 1785 6.7.1785
Eskell Hast  
6.2.1785 kuoli
Mats Udd 15.2.1785 täydennys­mies 24/25 27 5 Pumala
  1/4 10 gift 1758
Katselmus 1788 27.9.1788
Matts Udd (1785) 29 11 Pumala
  3 2 gift 1759
Katselmus 1789 5.11.1789
Matts Udd (1785) 30 11 Pumala
  4 2 gift 1759
Katselmus 1790 17.9.1790
Mats Udd (1785) 31 11 Pumala
  5 2 gift 1759
Katselmus 1795 10.6.1795
Mats Udd (1785) 35 5 Pumala
  10 7 1/2 gift 1760
Katselmus 1798 28.6.1798
Matts Udd (1785) 38 5 Pumala
  13 7 gift 1760
Katselmus 1801 15.6.1801
Matts Udd (1785) 41 5 Pumala
  16 8 gift 1760
Katselmus 1804 25.6.1804
Matts Udd (1785) 44 5 Pumala
  19 8 gift 1760

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitRuotutalollisetVapaa teksti

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1731 Olof Hakulin
1733 Olof Hakulin
1734 Olof Hakulin
1735 Oloff Hakulin
1736 Oloff Hakulin
1737 Oloff Hakulin
1738 Olof Hakulin
1739 Olof Hakulin hylättiin
-
1740 Hindrich Aspholm 28.11.1739 otettu
1741 Hendrich Asphålm esitti miehen tilalleen
Thomas Kainolain Blyg palkkamies
1744 -
1745 -
1746 -
1747 Hendrich Kihlström 4.4.1747 vapaaehtoinen
1748 Hindrich Kijlström vapaaehtoinen
1749 Hinr: Kijlsström vapaaehtoinen 1.8.1749 Henkikomppaniaan
1750 Brusius Hielpare
1751 Brusius Hielpare
1752 Brusius Hielpare
1753 Brusius Hielpare 18.12.1752 kotitilan hoitoon
Jacob Aspöö 18.12.1752 palkkamies
1754 Jacob Aspöö
1755 Jacob Aspöö 28.7.1755 kuoli
-
1756 Johan Lukonen Fagerlund 26.8.1756 otettu
1757 Johan Fagerlund
1758 Johan Fagerlund
1759 Johan Fagerlund
1760 Joh: Fagerlund
1761 Johan Fagerlund
1762 Johan Fagerlund
1763 Johan Fagerlund
1764 Johan Fagerlund
1766 Joh: Fagerlund
1767 Johan Fagerlund
1768 Johan Fagerlund
1769 Johan Fagerlund
1770 Joh Fagerlund
1771 Johan Fagerlund
1773 Johan Fagerlund
1775 Johan Fagerlund 26.8.1775 erotettu
-
1776 Eskell Hast 28.1.1776 otettu
1777 Eskil Hast
1778 Eskel Hast
1779 Eskel Hast
1780 Eskel Hast
1781 Eskel Hast
1782 Eskel Hast
1783 Eskel Hast
1784 Eskel Hast
1785 Eskel Hast 6.2.1784 kuoli
Mats Udd 17.2.1784 täydennysmies
1786 Mats Udd
1787 Mats Udd
1788 Matts Udd
1789 Mats Udd
1790 Mats Udd
1791 Mats Udd
1792 Mats Udd
1793 Mats Udd
1794 Mats Udd
1795 Matts Udd
1796 Mats Udd
1797 Matts Udd
1798 Matts Udd
1799 Mats Udd
1801 Matts Udd
1802 Maths Udd
1803 Mats Udd
1804 Mats Udd
1805 Mats Udt
1806 Matts Udd
1807 Mats Udel

Värväysluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitRuotutalollisetVapaa teksti

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1776 28.3.1776
Johan Fagerlund 21.8.1775 hylätty
Eskell Hast Pumala 17 2/12 ogift 28.1.1776 palkkamies 1759

Miehistöluettelot Riiassa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitRuotutalollisetVapaa teksti

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1700_8 Mattz Johanson Ruhainen

Rippikirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitRuotutalollisetVapaa teksti

Sivu⇒ Kylä ja talo Sotilas perheineen Kommentit
Puumala RK 1794-1803
33 Ketävälä 2 Maths Udd s. 1760
puoliso: Cath: Randalain s. 1764
Puumala RK 1804-1811
54 Kjetävälä 2 Mats Udd s. 1760
puoliso: Katarina Randalain s. 1764
81 Kyrkoby 2 Påhl Alm s. 1771
puoliso: Anna Maria Härköin s. 1765
Sold: kapp: Torp:
Puumala RK 1812-1822
107 Kietävälä 2 Mats Udd Hakulin s. 1760
puoliso: Katharina Randalain s. 1764
lapsia: Joseph
Torp: Sold:, död i krig, vmo + 10.10.1811

Historiakirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHenkikirjatLäänintilitRuotutalollisetVapaa teksti

Kylä ja talo Sotilas perheineen
Puumalan seurakunta
Kietävälä Mats Udd
puoliso: Catharina Randalain s. 1763 k. 10.10.1811
lapsia: Joseph, Joseph, Salamon

Henkikirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitRuotutalollisetVapaa teksti

Pitäjä Vuosi Kylä ja talo Sotilaan perhe Sivu⇒
Puumala 1723 Kietäwälä dreng Olof Hackul:n 3328
Puumala 1724 Kietäwälä 3 d:r Olof Hackulin 3328
Puumala 1725 Kietäwälä 7 Solld: Olof Hackul:s hust 3100
Puumala 1726 Kietäwälä 7 Solld: Olof Hackul:s hust 3201
Puumala 1727 Kietawälä 7 Solld: Olof Hackul:s hust 2023A
Puumala 1728 Kietäwälä 7 Solld: Olof Hackul:s hustru 2479A
Puumala 1730 Kietäwälä 7 Solld: Olof Hackul:s hust 4853
Puumala 1731 Kietäwälä 7 Solld: Olof Hackulins hust 2369B
Puumala 1752 Kietäwälä 7 Sold: Brusius Hielps folk 492
Puumala 1753 Kietäwälä 7 Sold Brusius Hiälps folk 550
Puumala 1754 Kietäwälä 7 Brusius Hielp 502
Puumala 1755 Kietäwälä 7 Brusius Hielp 520
Puumala 1765 Sårjåla 1 Torp Olof Hakulin 668
Puumala 1766 Kietavälä 2 Sold. Fagerlund 706
Puumala 1766 Sårjåla 1 T: Olof Hakulin 716
Puumala 1767 Sårjåla 1 T: Olof Hakulin 754
Puumala 1768 Såriåla 1 B:st: Olof Hakulin 734
Puumala 1776 Kockola 1 Afsk. Sold. Johan Fagerlund F:3
Puumala 1777 Kåckåla 1 Afsk: Sold. Johan Fagerlund 1944
Puumala 1779 Kietäwälä 2 Sold: Hasts h:o 1071
Puumala 1779 Kåckåla 1 Afsked: Sold. Johan Fagerlund mh:o 1073
Puumala 1780 Kietäwälä 2 Sold: Hasts h:o 1426
Puumala 1780 Kåckåla 1 Afsked: Sold. Johan Fagerlund mh:o 1426
Puumala 1781 Kietäwälä 2 Sold: Hasts h:o 986
Puumala 1781 Kåckåla 1 Afsk: Sold Joh: Fagerlund mh:o 986
Puumala 1782 Kietäwälä 2 Sold: Hasts h:o 404
Puumala 1782 Kåckåla 1 Afsk: Sold Johan Fagerlund mh:o 406
Puumala 1783 Kietäwälä 2 Sold: Hasts h:o 902
Puumala 1784 Kietäwälä 2 Sold: Hasts h:o 416
Puumala 1785 Kietäwälä 2 Sold: Hasts h:o p:3
Puumala 1786 Kietäwälä 7 Sold Udds h:o p:5
Puumala 1787 Kietäwälä 7 Sold Udds h:o 436
Puumala 1789 Kietäwälä 7 Sold Mats Udds 712
Puumala 1790 Kietäwälä 7 Sold Udds h:o 570
Puumala 1791 Kietäwälä 7 Sold Mats Uds h:o 444

Henkikirjat sisältävät sotilaiden vaimoja ja leskiä

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatRuotutalollisetVapaa teksti

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1723_9 Hans Bruun
1727_6 Olof Akulijn
1730_5 Olof Hakulin
1730_6 Oluf Hackulin
1730_7 Olof Hakulin
1730_8 Olof Hakulin
1747 Hind. Kilström 4.4.1747 vapaaehtoinen
1748 Hind. Kijhlström
1748b Daniel Polack 1741 kaatui Lappeenrannassa
1752 Brusius Hielpare
1752b Brusius Hielpare
1753 Jacob Aspöö 18.12.1752 otettu
1754 Jacob Aspöö
1756 Joh: Lukonen
1766 Johan Fagerlund
1767 Johan Fagerlund
1768 Johan Fagerlund
1773 Johan Fagerlund

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

Ruotutalolliset katselmusluetteloissa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitVapaa teksti

Katselmus⇒ Kylät Talolliset
1735 Kietävälä
Kietävälä
Kietävälä
Matts Kietäväin
Hind. Johss. Kietäväin
Hindrich Sillfvoin
1778 Kätevälä by
Kätevälä by
Kätevälä by
Johan Ketäväin
Hinrich Kituin
Jacob Puttonen
1801 Kietävälä
Kietävälä
Kietävälä
Johan Kietäväin
Jacob Puttoin
Mich: Immoin

Vapaa teksti

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitRuotutalolliset

Tieto Viite
Mats Udd, kuoli, puol. Cath Randalain Puumala pitäjän- ja kirkonkokous 15.7.1810
Geni profiili: Paavo Alm Geni.com

Muihin lähteisiin perustuvaa tietoa


Varamiehet

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotVärväysluettelotHenkikirjatLäänintilit

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1775_v 24.8.1775
Ruodun 24 varamies
Johan Karpin Pumala 18 5/12 ogift 9 5 2/3 1757
Katselmus 1776_v 16.9.1776
Johan Karpin Pumala 19 1/2 ogift 10 1 1/2 1757
Katselmus 1779_v 11.6.1779
Ruotujen 23 ja 24 yhteinen varamies numero 12
Johan Karpin Sulkawa 19 10/12 ogift 11 1760
Katselmus 1781_v 4.2.1781
Joh: Karpin Spitz Sulkava 21 5/12 ogift 10 5 1760
Katselmus 1788_v 27.9.1788
Christ Staf Pumala 23 3 ogift 11 (1785) 1765
Katselmus 1789_v 30.11.1789
Christer Staf 25.8.1789 ruotuun 89
-
Katselmus 1795_v 12.2.1795
Anders Kall Sulkava 30 4 gift 5 8 (1791) 1765
Katselmus 1806_v 10.3.1806
Anders Kall Sulkava 41 15 gift 5 8 1/2 (1791) 1765
Sotilaan nimi/nimet Alkaen Selite Ikä Jalkaa Koti­seutu
Asti Syy Palv. vuosia Tuumaa Naim. Synt.
Katselmus 1775_v 24.8.1775
Ruodun 24 varamies
Johan Karpin   18 5/12 9 Pumala
  5 2/3 ogift 1757
Katselmus 1776_v 16.9.1776
Johan Karpin   19 1/2 10 Pumala
  1 1/2 ogift 1757
Katselmus 1779_v 11.6.1779
Ruotujen 23 ja 24 yhteinen varamies numero 12
Johan Karpin   19 10/12 11 Sulkawa
  ogift 1760
Katselmus 1781_v 4.2.1781
Joh: Karpin Spitz   21 5/12 10 Sulkava
  5 ogift 1760
Katselmus 1788_v 27.9.1788
Christ Staf (1785) 23 11 Pumala
  3 ogift 1765
Katselmus 1789_v 30.11.1789
Christer Staf  
25.8.1789 ruotuun 89
-  
 
Katselmus 1795_v 12.2.1795
Anders Kall (1791) 30 5 Sulkava
  4 8 gift 1765
Katselmus 1806_v 10.3.1806
Anders Kall (1791) 41 5 Sulkava
  15 8 1/2 gift 1765

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotVärväysluettelotHenkikirjatLäänintilit

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
Ruodun 24 varamies
1758_v Mårt: Hälpi
1760_v Mårt: Helpi

Värväysluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotHenkikirjatLäänintilit

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1773c_v 30.3.1773
Ruodun 24 varamies
-
Johan Karpin Pumala 16 30.3.1773 poika 1757
Luettelo 1774_v 28.2.1774
Joh: Karpin Pumala 17 ogift 1757
Luettelo 1790_v 8.3.1790
Ruotujen 23 ja 24 yhteinen varamies numero 12
Christer Staf 25.8.1789 sotilaaksi ruotuun 89
Adam Krok 25 5.11.1789 palkkamies 1765
Luettelo 1791_v 1.4.1791
Anders Krok 22.5.1790 sotilaaksi ruotuun 23
-
And:s Kankoin 25 1.4.1791 palkkamies 1766

Henkikirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotLäänintilit

Pitäjä Vuosi Kylä ja talo Sotilaan perhe Sivu⇒
Puumala 1748 Kätäwälä 2 Res: K: Joh: Kiätäwäläin mh: 3111
Puumala 1749 Kätäwälä 2 Res: K: Johan Kiätäwäläins h:o 3012
Puumala 1750 ibm 2 Res: K: Joh: Kätäwäläins hustro 2298
Puumala 1751 Kätäwälä 2 Res K: Johan Kätäwäins h:o 486
Puumala 1752 Kietäwälä 7 Res K: Mårten Hielp 492
Puumala 1753 Kietäwälä 7 Res: K: Mårten Hiälps h:o 550
Puumala 1754 Kietäwälä 7 Res: K: Mårten Hielps h:o 502
Puumala 1755 Kietäwälä !! Bror Res: K: Mårten Hielps h:o 520
Puumala 1760 Kietäwälä 7 Res: K: Mårten Hielp 562
Puumala 1761 Kietäwälä 7 Res: K: Mårten Hielp 580
Puumala 1762 ibm 7 Res: K: (yliviivattu) Mårten Hielp 664
Puumala 1763 ibidem 7 Mårten Hielp mh:o 688
Puumala 1764 Kietäwälä 7 Mårten Hielp mh:o 718

Henkikirjat sisältävät sotilaiden vaimoja ja leskiä

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotHenkikirjat

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1752_v Mårten Helpi
1753_v Mårten Helpi
1754_v Mårten Hälpi
1754b_v Mårten Hälpi
1754c_v Mårten Hälpi
1756_v Mårten Hälpi
1757_v Mårten Helpi
1758_v Mårten Hälpi
1758b_v Mårten Helpi
1759_v Mårten Hälpi
1760_v Mårten Helpi

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

KatselmuksetNimetKylätRuotu 23Ruotu 25

© Hannele Jäppinen, Väinö Holopainen 2023