AloitussivuSavon rykmenttiJuvan komppaniaHenkikirjat → 1727, kyläjärjestys

Juvan komppania

Sotilaiden perheitä vuoden 1727 henkikirjassa

Joroisten pitäjä

Henkikirjan päiväys 18.11.1726. Henkikirja kokonaan

Yhteensä 19 sotilasta, joista todennäköisesti tähän komppaniaan kuuluvia 18 ja tunnistamattomaan komppaniaan kuuluvia 1.

Kylä ja Talo Luettelon teksti Ruotu Sivu Nyk. kylä
Heurilä 7 Solld: Mattz Lapwätel:s hust lienee 91 1739B Häyrilä
Heurilä 11 Solld: Assickains hustru lienee 92 1739B Häyrilä
Jorroisnemj 1 Solld: Hindrich Kåpoins hust lienee 85 1740A Joroisniemi
Jorroisnemj 6 Solld: Päntins hustru lienee 88 1740A Joroisniemi
Katisalax 3 Solld: Staffan Kutwoins hust lienee 83 1741A Katisenlahti
Kärrisahlo 13 Solld: Petter Kapoins hust lienee 78 1741B Kerisalo
Kåtkatlax 7 Solld: Lahrs Jumpains hust 79 1741B Kotkatlahti
Kåtkatlax 14 Solld: Purrsiains hustru lienee 80 1742A Kotkatlahti
Lachnalax 2 Solld: Jöran Lamains hust lienee 106 1742A Lahnalahti
Lachnalax 3 Solld: Påhl Wirolains hust lienee 107 1742A Lahnalahti
Lachnalax 5 Solld: Nills Hendusses hust lienee 108 1742A Lahnalahti
Mawässi 7 Solldaten Nills Janhuins hustru lienee 102 1742B Maavesi
Roukoierfwj 1, 2 Solldaten Hyfwärins hustru lienee 86 1742B Ruokojärvi
Saufwonemj 4 Solldaten Olof Hillduins hustru lienee 104 1743A Savuniemi
Saufwonemj 7 Solldat: Enbohms hust lienee 105 1743A Savuniemi
Syfwäis 1 Corp: Hielmans hust lienee 76 1743A Syvänsi
Syfwäis 4 Solld: Olof Karial:s hust lienee 99 1743A Syvänsi
Wättiläby 3 Solld: Jäppisses hustru lienee 98 1743B Vättilä

Juvan pitäjä

Henkikirjan päiväys 7.1.1727. Henkikirja kokonaan

Yhteensä 32 sotilasta, joista todennäköisesti tähän komppaniaan kuuluvia 30 ja tunnistamattomaan komppaniaan kuuluvia 2.

Kylä ja Talo Luettelon teksti Ruotu Sivu Nyk. kylä
Aufwila 5 Solld: Cnuth Snickarins hust 40 2012B Auvila
Haikarala 2 Solld: Johan Peerssonn Läskins hustru lienee 31 2013B Haikarila
Haloila 1 Solld Hindrich Pafwil:s hust 26 2013B Halola
Heinola 2 Bror Olofz Heinoin hustru 25 2013B Heinola
Heinola 2 Solld: Johan Andersson Läskins hustru 25 2013B Heinola
Kangais 5 Solld: Abells hustru lienee 32 2014A Kangas
Karckiama 5 Solldat:n Teitins hust lienee 57 2015A Karkeamaa
Kaskis 3 Solld: Petter Hamuins hust lienee 10 2014B Kaskii
Kaskis 4 Solld: Peer Peerssons hust mahdollisesti 11 2014B Kaskii
Kiskilännemj 4 Solld: Anders Laut:s hust lienee 13 2014B Kiiskilänniemi
Liefwola 2 Solld: Nills Sparres hust lienee 23 2015B Lievola
Lähickoila 2 Solld: Lahrs Ruhoins hustru mahdollisesti 50 2015B Lehikkola
Maifwala 1 Solld: And: Teif:s hustru lienee 71 2016B Maivala
Maifwala 3 Solld: Hindrich Toifwas hust lienee 72 2016B Maivala
Maifwala 7 Trumbsl: Joh: Andick:n mh 1. rumpali 2016B Maivala
Maifwala 7 Trumbslagaren Jacob 2. rumpali 2016B Maivala
Narila 2 Solld: Jeremias hust mahdollisesti 53 2017A Narila
Näringe 7 D:r Hindrich Jora lienee 30 2017A Näärinki
Näringe 7 Solld: Peer Hinderss:s hust mahdollisesti 38 2017A Näärinki
Näringe 8 Solld: Pöndins hustru lienee 67 2017A Näärinki
Ollickala 4 Solld: Peer Laitins hust lienee 35 2017A Ollikkala
Pullckila 5 Solld: Staffans hustru lienee 55 2018B Pulkkila
Remoierfwj 4 Solld: Hindrich Leinoins hustru lienee 43 2019A Remojärvi
Remoierfwj 5 Solld: Mårten Päckurins hustru lienee 42 2019A Remojärvi
Rookola 1 Solld: Mattz Ållckoins hustru mahdollisesti 60 2019A Ruokola
Tuchkala 4 Solld: Hans Kämpis hust lienee 68 2020A Tuhkala
Wourenma 2 Solld: Kuckoins hust mahdollisesti 51 2020B Vuorenmaa
Wourenma 10 Solld: Wäisseins hust lienee 52 2021A Vuorenmaa
Ylliwässi 2 Solld: Erich Pullckins hustru lienee 61 2021A Ylivesi
Ylliwässi 7 Solld: Ellias hustru mahdollisesti 46 2021A Ylivesi

Sulkavan pitäjä

Henkikirjan päiväys 3.1.1727. Henkikirja kokonaan

Kylä ja Talo Luettelon teksti Ruotu Sivu Nyk. kylä
Hindtzala 1 D:r Adam Kardin 137 2009A Hintsala
Hyfwärilä 1 Solld: Jonas Aufwins hust 16 2009A Hyvärilä

RuoduittainRuotutalollisetVuosi 1726Vuosi 1728

Lähdetiedot

Savonlinnan ja Kymenkartanon läänin tilejä - 8783 Tositekirja 1727-1727, sivut 1739-1743, 2012-2021, 2022-2026
Kansallisarkisto Astia, Astia, Astia
Digihakemisto 8783
Mikrofilmi LT80

© Väinö Holopainen 2023