AlkuSavon ruodutusluettelotJoroisten pitäjä → Sukunimihakemisto kylittäin

Joroisten ruodutusluetteloiden sukunimihakemisto kylittäin

Alkuperäiset sukunimet

Kylät merkittiin vasta vuodesta 1647 lähtien; aikaisemmat luettelot eivät ole tässä mukana.

Häyrilä

1678: Tackin

1679: -, Asikain, Häyryiin, Kinnuin, Kuruiin, Kärkäin, Kärkäinen, Lappalain, Lydin, Oinoin, Oinoinen, Rautasuu

1685: -, Assikain, Aufwinen, Häyryn, Janhuin, Karjalain, Kinnuin, Kittuin, Kuolemain, Kärckäin, Kärckän, Lappal:, Lappalain, Lydinen, Lytin, Nyländ:r, Rautasuu, Sallin, Suhoin, Tackuin, Tuchkiain

Joroisniemi

1648: -, Afwinen, Afwuinen, Clemettinen, Colemainen, Hyfwoinen, Hyttinen, Häyrynen, Karialainen, Keckoinen, Kerrj, Kijsskinen, Kishinen, Kåustinen, Lamainen, Lapweteleinen, Luttinen, Lyttinen, Matilainen, Pelckoinen, Pirinen, Pryssman, Punnoinen, Ryssäinen, Sallinen, Seckinen, Tålåinen

1678: Panain

1679: -, Aufwinen, Hynninen, Kärrj, Säckinen, Toloinen

1685: -, Clemetin, Diurman, Kärri, Paijain, Säckin

Järvelä

1685: -, Utriainen

Järvikylä

1679: Läfwäin, Uttriain

Kaitainen

1648: Hämäläinen, Häyrinen, Juutinen, Kauppinen, Kechkoinen, Nissinen, Nyrwäs, Sårmuinen, Tuomainen

1678: Jutin

1679: Nissinen, Rutiain, Tamminen, Zutinen

1685: -, Huiskain, Huskain, Hynnin, Härkäin, Häyryn, Juthin, Jutin, Nissin, Nissinen, Rautiain, Tanninen, Wittkain, Åinoin

Katisenlahti

1678: Hipsoinen

1679: Hipsoinen, Kiunuin, Kyinuan, Lukarin, Pittkein, Ringinen, Tolloinen, Zutinen, Zuttinen

1685: Hipoin, Hipsoin, Kinnuin, Kinnuinen, Luckarin, Pitkäin, Suttinen, Tålloin

Kerisalo

1648: Hyfwoin, Kurkj, Kåpåinen, Punnoinen, Suåmalainen, Timåin, Tunsin, Tålfwainen, Wauhko, Wiliakainen, Ylyttinen

1679: Jatinen, Ringinen

1685: -, Jatin, Kylläin, Ringin, Turuin, Wallkoin

Kotkatlahti

1648: Begdtinen, Bengdtinen, Hipssoinen, Hipssåinen, Immoin, Jaatinen, Kinnuinen, Kluckarinen, Kuroinen, Kuråinen, Kärkein, Kåhåinen, Kåssoinen, Laitin, Laitinen, Paiainen, Pajainen, Pursiainen, Rautiainen, Ringinen, Räissäinen, Tuåfwinen, Tåfwinen, Tålåinen, Watainen, Ylettynen

1679: Hipsoinen, Hämäläin, Paijainen, Pursiain

1685: Bengtin, Hurskain, Jutilain, Kinnuin, Könöin, Laitin, Nåusiain, Pursiain, Räsäin, Tunun

Lahnalahti

1648: -, Achtinen, Linduinen, Paunuinen, Pijsspainen, Tårniainen

1678: -

1679: -, Achtiainen, Pennoinen, Pispainen, Tornioin, Wihoin, Wirolain, Wänäläin

1685: Antinen, Häyry, Janhuin, Sårmioin, Tårniain, Wijhoin, Wänäin, Wänäl:n

Maavesi

1648: Oinoinen, Rosha, Rytköinen, Suikainen

1678: -

1679: -, Janhuin, Kiskinen, Kyllöin, Lefwein, Mondoin, Måndoinen, Oinoin, Oinoinen, Pölläinen, Rijko, Tenhuin

1685: Ihalain, Janhuin, Måndoin, Raska, Tenhuinn, Åinoin

Montola

1679: Mondoin, Måndoin

1685: -, Kylläin, Måndoin

Ruokojärvi

1678: Lefwoin

1679: Ickeheimoin, Lappalain

1685: Ikeheimoin, Kinnuin

Ruokoniemi

1648: Colemainen, Eshelinen, Lewåinen, Liewåinen, Mustoinen, Tuckiainen

1679: Colemainen, Sickainen

1685: Kuolemain, Kåckoin, Sickain

Savuniemi

1648: Eshelinen, Huckainen, Måndåinen, Ryyssäinen, Ryysäinen, Suhoinen, Suhåinen, Timåinen, Tårnainen, Wasarainen, Wijssulainen

1678: -

1679: Hynninen, Raska, Ryttkoin, Ryttköin, Suhoin

1685: Hynnin, Häyry, Ihalain, Nissein, Suhoin, Uckain

Sydänmaa

1648: Bengdtinen, Wänäläinen

1685: Hämäläin, Kurki

Syvänsi

1648: Hynninen, Kauppinen, Rosha, Tenhuinen, Wasarainen

1679: Tackinen, Tenhuin

1685: Halloin, Hynnin, Lefwoin, Tackuin, Tenhuin

Vättilä

1648: Sorminen

1679: Hyfwäin, Kärfwin, Lapwätäläin, Raska

1685: Hyfwäin, Kärfwin, Lapwätäläin, Sårmioin

© Väinö Holopainen 2021