AloitussivuSavon ruodutusluettelotJoroisten pitäjä → Sukunimihakemisto kylittäin

Joroisten ruodutusluetteloiden sukunimihakemisto kylittäin

Alkuperäiset sukunimet

Kylät merkittiin vasta vuodesta 1647 lähtien; aikaisemmat luettelot eivät ole tässä mukana.

Häyrilä

1676: -

1678: Tackin

1679: Asikain, Häyryiin, Kinnuin, Kuruiin, Kärkäin, Kärkäinen, Lappalain, Laurentij, Lydin, Oinoin, Oinoinen, Rautasuu

1685: -, Assikain, Aufwinen, Häyryn, Janhuin, Karjalain, Kinnuin, Kittuin, Kuolemain, Kärckäin, Kärckän, Lappal:, Lappalain, Lydinen, Lytin, Nyländ:r, Rautasuu, Sallin, Suhoin, Tackuin, Tuchkiain

Joroisniemi

1647: Kerrj, Luttinen

1648: -, Afwinen, Afwuinen, Clemettinen, Colemainen, Hyfwoinen, Hyttinen, Häyrynen, Karialainen, Keckoinen, Kerrj, Kijskinen, Kijsskinen, Kishinen, Kålemainen, Kåustinen, Lamainen, Lapweteleinen, Luttinen, Lyttinen, Matilainen, Pelckoinen, Pirinen, Pryssman, Punnoinen, Ryssäinen, Sallinen, Seckinen, Tålåinen

1649: Rysäinen

1655: Auffuin

1656: -

1660: Colemain

1676: Aufwinen

1678: Panain

1679: -, Aufwinen, Hynninen, Kärrj, Säckinen, Toloinen

1685: -, Clemetin, Diurman, Kärri, Paijain, Säckin

Järvikylä

1679: Läfwäin, Uttriain

Kaitainen

1647: -, Ikoinen, Nissinen, Tackinen

1648: Hämäläinen, Häyrinen, Juutinen, Kauppinen, Kechkoinen, Nissinen, Nyrwäs, Sårmuinen, Tuomainen

1653: -

1654: Nissinen, Sorminen

1655: Oijnoinen

1656: Colemain, Hynninen, Kinnuin, Pulliain

1660: Heyryin

1673: -, Kaukoin

1676: -

1678: Jutin

1679: Nissinen, Rutiain, Tamminen, Zutinen

1685: -, Huiskain, Huskain, Hynnin, Härkäin, Häyryn, Juthin, Jutin, Nissin, Nissinen, Rautiain, Tanninen, Wittkain, Åinoin

Katisenlahti

1647: Hipsåinen

1649: Kinnuinen, Watain

1653: -, Hipsoi, Toloin

1676: Kinnain

1678: Hipsoinen

1679: Hipsoinen, Kiunuin, Kyinuan, Lukarin, Pittkein, Ringinen, Tolloinen, Zutinen, Zuttinen

1685: Hipoin, Hipsoin, Kinnuin, Kinnuinen, Luckarin, Pitkäin, Suttinen, Tålloin

Kerisalo

1647: Wauchkoinen

1648: -, Hyfwoin, Kurkj, Kåpåinen, Punnoinen, Suåmalainen, Timåin, Timåinen, Tunsin, Tålfwainen, Wauhko, Wiliakainen, Ylyttinen

1654: Suomolain

1655: Rutain

1665: Hyfwäinen, Lappelain, Randinen, Tofwinen, Wauckain, Waukain, Willickain, Ylaityin

1679: Jatinen, Ringinen

1685: -, Jatin, Kylläin, Ringin, Turuin, Utriainen, Wallkoin

Kotkatlahti

1647: Kurainen

1648: Begdtinen, Bengdtinen, Hipssoinen, Hipssåinen, Immoin, Immåinen, Jaatinen, Kinnuinen, Kluckarinen, Kuroinen, Kuråinen, Kärkein, Kåhåinen, Kåssoinen, Laitin, Laitinen, Paiainen, Pajainen, Pursiainen, Rautiainen, Ringinen, Räissäinen, Tuåfwinen, Tåfwinen, Tålåinen, Watainen, Ylettynen, Ylyttinen

1649: Tåfwinen

1653: -

1654: Pursiain

1655: Kankuin, Laitinen

1660: -

1665: Ringin

1669: Pajain

1671: Lappalain

1679: Hipsoinen, Hämäläin, Paijainen, Pursiain

1685: Bengtin, Hurskain, Jutilain, Kinnuin, Könöin, Laitin, Nåusiain, Pursiain, Räsäin, Tunun

Lahnalahti

1648: -, Achtinen, Linduinen, Paunuinen, Pijsspainen, Tårniainen

1649: Oinåinen, Pijspa

1676: Paunoin, Wihuainen

1678: -

1679: -, Achtiainen, Pennoinen, Pispainen, Tornioin, Wihoin, Wirolain, Wänäläin

1685: Antinen, Häyry, Janhuin, Sårmioin, Tårniain, Wijhoin, Wänäin, Wänäl:n

Maavesi

1648: Oinoinen, Rosha, Rytköinen, Suikainen

1649: Ryttköin

1660: -

1665: Sorminen

1678: -

1679: -, Janhuin, Kiskinen, Kyllöin, Lefwein, Mondoin, Måndoinen, Oinoin, Oinoinen, Pölläinen, Rijko, Tenhuin

1685: Ihalain, Janhuin, Måndoin, Raska, Tenhuinn, Åinoin

Montola

1676: Kyllöinen

1679: Mondoin, Måndoin

1685: -, Kylläin, Måndoin

Ruokojärvi

1647: Hirwåinen

1649: Lofwainen

1660: Käni, Lefwoin

1676: Ikähämoin

1678: Lefwoin

1679: Ickeheimoin, Lappalain

1685: Ikeheimoin, Kinnuin

Ruokoniemi

1647: Timoinen

1648: Colemainen, Eshelinen, Kålemain, Lewåinen, Liewåinen, Mustoinen, Tuckiainen

1653: -

1654: Timoin

1655: Timmoinen

1660: -

1676: Sickoinen

1679: Colemainen, Sickainen

1685: Kuolemain, Kåckoin, Sickain

Savuniemi

1647: Janhuinen

1648: Eshelinen, Huckainen, Måndåinen, Ryyssäinen, Ryysäinen, Suhoinen, Suhåinen, Timåinen, Tårnainen, Wasarainen, Wijssulainen

1649: Wassara Åinåinen

1653: -

1660: Måndain

1667: Rysseinen

1676: Safwunen

1678: -

1679: Hynninen, Raska, Ryttkoin, Ryttköin, Suhoin

1685: Hynnin, Häyry, Ihalain, Nissein, Suhoin, Uckain

Sydänmaa

1647: Wenäläinen

1648: Bengdtinen, Wänäläinen

1685: Hämäläin, Kurki

Syvänsi

1648: Hynninen, Kauppinen, Rosha, Tenhuinen, Wasarainen

1653: Ringinen

1654: Hymminen

1655: Hynnin

1661: Hynninen

1679: Tackinen, Tenhuin

1685: Halloin, Hynnin, Lefwoin, Tackuin, Tenhuin

Vättilä

1647: Sårmuinen

1648: Sorminen

1649: Sallinen

1654: Hyfwoin

1676: Hyfwäinen

1679: Hyfwäin, Kärfwin, Lapwätäläin, Raska

1685: Hyfwäin, Kärfwin, Lapwätäläin, Sårmioin

© Väinö Holopainen 2023