AloitussivuSavon ruodutusluettelotPieksämäen pitäjä → Sukunimihakemisto kylittäin

Pieksämäen ruodutusluetteloiden sukunimihakemisto kylittäin

Alkuperäiset sukunimet

Kylät merkittiin vasta vuodesta 1647 lähtien; aikaisemmat luettelot eivät ole tässä mukana.

Armisvesi

1676: Mattilainen

1679: Mattilain

1685: Matilain

Hankamäki

1653: Kåwain

1654: Henninen

1662: Laitin

1665: -, Finne, Ryttkain

1676: Hänninen

1679: -, Hennin, Henninen, Mattilain, Pöröin

1685: Hennin, Hänninen, Matilain, Puruinen

Haukivuori

1676: -

1678: -, Tarfvoin

1679: -, Käriäin, Måila, Måinlain, Ollikain, Pöyhoin, Williakain

1685: -, Käriainen, Käriäin, Moila, Moilain, Ollickain, Pöyhäin, Tarfwain, Tijhoin, Tuchkain, Villiakain, Williakain

Herrala

1679: -, Ikeheimoin

1685: Wauhkoin

Hietamäki

1665: Päckoin

1676: -

1679: -

1685: -

Hulkkola

1661: Hulkoin

1679: Naukarin

1685: Nauckarin

Huttula

1661: -

Häkkilä

1649: Nykäinen

1654: Heckin, Heckinen

1656: Häckin

1665: Tihoinnen, Wäissinen

1669: Häckin

1675: -

1676: -, Häckinen, Häikinen, Launiain

1678: Heckin

1679: -, Hekin, Häckin, Nysein

1685: Häckinen

Hällinmäki

1647: Kåssj, Puhakainen

1648: Håttakainen, Kandainen

1653: -

1654: Ollickain

1660: -, Nikulain, Waisain

1662: Puhekain

1665: Narin

1671: Orawa

1676: -, Mannin

1678: Höytyläin, Tarfwain

1679: -, Arpilain, Hilduin, Hytiläin, Janhuin, Kaipiain, Kaupin, Mannin, Mulkj, Narin, Nikulain, Puhaka, Puska, Tarfwoin

1685: -, Hötölöinen, Janhoin, Kaipain, Kaipainen, Leinoinen, Mannin, Mulkoin, Mulkoinen, Narinen, Nikulain, Puhickain, Tarfwain, Tarfwoin

Ihalainen

1676: Ihalain

1679: -, Ihalain

Jauhomäki

1653: -

1654: Laitiain

1660: Laitin

1665: Laitinen, Westrinen

1679: -, Herrain, Jämpsä

1685: -, Herrain

Jäppilä

1647: Rissainen

1654: Rissinen

1655: Jäppin

1656: Tomber

1663: Risain

1676: Halloin, Hennin

1677: -

1679: -, Halloin, Hynninen, Ikoin, Lydikäin

1685: -, Haloin, Hynnin, Janhoinen, Rissain, Rusainen

Kantala

1673: -

1678: Leikas

1679: -, Leikas

1685: Kandain

Karjala

1679: Karialain, Kirfwitz, Kurfwitz

Karkkola

1679: Karkoin

1685: Karkoin, Laitinen

Kirkonkylä

1655: Kylloin, Peinoin, Snikaren

1656: Rusain

1660: Kylliein, Laitin, Pennoin, Pusnekä, Reisein

1665: Pönhänen

1667: -

1669: -

1679: -, Collanij, Karjal:n, Mannin, Putkoin, Sikain

1685: -, Colanus, Karialain, Manninen, Markain, Putkoi, Rusain, Sikain

Kosolansaari

1679: Kostain

1685: Kåsoinen

Kovala

1647: Kåfwainen

1661: Jämpsäläin

Kuivasniemi

1667: -

1685: Sikainen

Kukkola

1654: Haltuin, Uttriain

1655: Kuckoin

1671: Komberin

1678: Markainen, Tamber

1679: Itkoin, Jeppin, Putkoin, Pöyhöin

1685: Markainen, Tomber

Kutemajärvi

1647: Årain

1648: Himattu, Wäräinen

1649: Yläinen

1653: Hämeläin

1654: Leikas

1655: Yllein

1656: Korhoin

1661: Ylöin

1662: Hämeläin, Korhoin, Rehuin

Kutumäki

1678: -

1679: -, Ikeheinin, Nenoin

1685: Nenoinen

Kuvansi

1679: -

Kylmämäki

1653: -, Torfwinen

1654: Kuoka

1678: Ylloin

1679: -, Ylöin

1685: Yllöin

Kähkölä

1685: Nysäin, Utriain

Käpysalo

1647: Kuwainen

1656: Kuckoin

1676: Huckain

1679: -, Kuckoin

1685: Kuckoinen

Kärenniemi

1685: Nikulainen

Kärkkäälä

1655: Karson Kerkin

1661: -

1671: Kärckoin

1675: -

1676: Härkäin, Lehikain

1679: -, Kärckoin, Kärkäin

1685: Kärkäin

Liedemäki

1647: Lihakainen, Mussainen

1654: Halloin

1665: Assikainenn, Cuhrlander, Hentinen, Jempselein, Nytzonin, Tirroinen

1676: Kåttramain, Nysain

1678: Haikain, Mustoin

1679: -, Halloin, Haloin, Laitin, Lehikoin, Nysäin

1685: Haloinen, Håckain, Kuckoin, Laitinen, Leikas, Lydickein, Mustoin, Nysäin

Luukkola

1685: Itkoin

Luusniemi

1647: Möttöj

1654: Aufwikain

Lyytilänmäki

1679: Lyttin

Längelmä

1654: Hurskain, Häckin

1655: Sikainen

Längelmäki

1647: Hurskainen

1676: Dafwitzain, Hurskain, Härköinen

1678: Pöyhöin

1679: -, Caupin, Dafwidzin, Heckin, Hurshin, Hurskain, Sijkain

1685: Dawitzain, Hurskain, Häckinen, Häyry, Kauppinen, Pöyhäin, Sikainen

Maavesi

1647: Tenhuinen

1653: Häckin, Utriain

1654: Kardinen

1655: Haihoin, Pulliain

1656: Thenhuin

1660: Heikin, Kerfwinen

1662: Heckinen

1665: Mardikain, Rautapadha, Rookoloinen

1671: -

1674: Janhuin, Utriain

1675: Janhuin

1676: Rång

1678: Janhuin, Tenhuin

1679: -, Halloin, Janhuin, Pulliain, Pullian, Pullin, Pulliäin, Rautapää, Rautiain, Tenhuin

1685: Hyryinen, Janhoin, Janhuin, Kärf:n, Pulliain, Rautaparda, Romoin, Tenhuin, Uttriain

Makkola

1662: Mackoin

Markkala

1648: Himåttuinen, Nyssäinen

1654: Uttermarck

1679: -, Nijsoin

1685: Ickeheinoin, Markain, Nysäin

Neuvola

1662: Tilikain

1665: Tåifwarin

1671: -

1679: -, Mannin

1685: Manninen, Säppäl:

Niininiemi

1669: Cuituin

1678: Junnoin

1679: Ikoin, Kuituin

1685: Ikoin, Junnoin, Kuituin

Nikkarila

1649: Pöyhyin

1653: -

1678: -

1679: -, Rustain

1685: -, Nickarin

Niskamäki

1648: Karialainen

1661: Karialain

1671: Karialain

1676: Kainulain

1679: Kainulain, Karialain

1685: Kainolain, Karialain

Nuutila

1679: -

1685: -, Jäppinen, Liutinen

Nykälä

1647: Nykäinen

1649: Nikulainen

1653: Nykein

1655: Nykein

1660: Nykain

1662: Nyckain

1685: Hännin, Nykäin

Oittila

1656: Oitin

1679: Outin

1685: Outinen

Parkkila

1661: -

Pieksämäki

1679: Mackoin, Russain

Piispalanmäki

1679: Tarfwoin

1685: Tarfwain

Pitkäsmäki

1647: Karialainen

1654: Tuckain

1665: Carialain

1674: -

1679: -, Håila, Manin, Tyrfwäin

1685: Höylä, Nykäin, Tyrfwein

Pohjalahti

1685: Huotarj, Häckinen, Nykäinen

Pyhitty

1656: Putkoin

1660: -

1665: -, Hämmäleinen

1676: Håckain

1678: -

1679: -, Ainul:, Ainulain, Frillander, Hanska, Mackoin

1685: -, Ainolain, Frilander, Hanska, Hurskainen, Markain, Rusain, Wauchkoin

Pyhäjärvi

1647: Pöndinen

1679: -, Hoila

1685: Håila

Pörölänmäki

1678: Pöröin

1679: Pöröin

1685: Pöröin

Pöyhölä

1647: Pöyhöinen

1655: -

1656: Pöyhäin

1661: -

1679: Ropain

1685: -, Karial:, Pöyhöin, Pöyhöinen

Rajalanniemi

1679: -

1685: Cowåin, Ihalainen, Wäpsäläin

Rummukka

1676: Häckin

1679: -, Häckin

1685: Häckin, Hännin, Kuifwalain, Ropoin

Ruokomäki

1685: Waroin

Sarkaniemi

1676: -

1679: Häckin

1685: Häckinen, Ropoinen

Sauvomäki

1649: Achtiainen

1665: Janhuinen

1671: Achtiain, Hämäläin

1676: -

1678: Achtin

1679: -, Achtin, Hämäläin, Janhuin

1685: -, Hämäl:, Janhoin, Leikas

Sianjalka

1653: -

1663: Puhaka

1671: Luttin

1676: Jalkoin

1679: -, Jalkain, Laitin

1685: Jalkain, Laitinen

Siikamäki

1679: -, Kainuin, Markain

1685: Huttuin, Markain, Mustoinen

Sikosaari

1665: Weisa

1678: Wäsöinen

1679: Wäisäin

1685: Wäisäin

Suolitaipale

1660: Colemain

1676: Ylöinen

1679: -, Ylöin

1685: Yllöin

Suolivesi

1656: Caupinen

1679: -, Caupin, Kaupin

1685: Kauppinen

Suonenjoki

1660: Pelkoin

1661: Kinnuin, Laitiain

1667: Laitinen

1671: Kinnuin, Puhaka

1676: Martikain

1678: -

1679: -, Halloin, Jämpsä, Nenoin

1685: Haloinen, Jämpsä, Kinnuin, Nenoinen, Nysäin

Suontientaipale

1648: Pöröinen

1653: Sormuin

1655: Suttin

1660: Tåssawain

1661: Härkinen

1665: Tappinen

1673: -, Sulnin

1674: Lackoin

1676: Hyninen, Lappalainen

1678: Cuolemain

1679: Colemain, Jämpsä, Kurikain, Lackain, Mulldain, Nysäin, Rijsain, Sormuin, Wechwilain, Wästerin

1685: Collemain, Hynninen, Kurickain, Laakoin, Muldain, Nysäin, Sormuin, Wauhkoin, Wächerin, Wächwiläin, Wästerinen

Surnunmäki

1648: Putkåinen

1653: -

1662: Putkoin

1673: -

1676: Pitkäin

1679: Pallkehin, Putkoin, Puttkoin, Pylfwäin

1685: Palkinen, Putkoin, Putkoinen, Pölwäin

Synsiö

1653: -

1654: Hemelein, Taininen, Tainninen

1655: Himotuinn

Tihusniemi

1679: Lefwöin

1685: Läwiäin, Nysäin

Tiihola

1653: -

Tikkalanmäki

1647: Matilainen

1649: Caipoinen

1653: -

1660: -, Cariain

1661: -

1662: -

1665: Caupinen, Hyfwereinen

1676: Rautiain

1678: Sijkoin

1679: -, Caupin, Hilduin, Kaupiain, Lefwäin, Måtilain, Nysäin, Putkoin, Rautain, Sijkain, Wänäläin

1685: Henninen, Hilduin, Kaipain, Kaipainen, Kauppinen, Matilain, Nysäin, Putkoin, Rautiain, Sikain, Wänäläin

Toholahti

1673: -

1678: -, Hämäl:

1679: -, Hämäläin

1685: -, Hämäläin

Toikkalanmäki

1679: Hennin

Tossavalansaari

1679: -, Suhoin

1685: Suhoin

Tyyrinmäki

1665: -

1667: -, Outinen

1676: -, Kammulainen

1679: -, Kainulain

1685: -, Kainulain, Laitinen

Utriala

1647: Utriainen

1648: Cainulainen, Tittain

1655: Häkein, Suhoin

1676: Uttriain

1679: -, Utriain, Uttriain

1685: Utriain, Uttriain

Valkeamäki

1647: Palainen

1648: Cauppinen, Reisseinen

1653: Kuroinen, Linduin

1656: Caupinen

1660: Kampin

1671: Ikoin

1676: Lijkoinen

1678: Ickoin

1679: -, Caupin, Ickoin, Ikoin, Kaupin, Lijkain, Linduin

1685: Ikoin, Ikoinen, Kaupinen, Kauppinen, Lijkainen, Lijkoinen, Linduin

Vanaja

1654: Manninen

1662: Manninen

1676: Mannin

1679: -, Mannin

1685: Manniain, Manninen

Vauhkola

1660: -

1679: -, Wauhkoin

1685: Wauchkoin

Vehmaiskylä

1647: Rijcköinen

1648: Karialainen

1653: -

1676: -

1679: -, Caupian, Putkoin, Rickoin, Ristain, Rytkoin

1685: Kauppinen, Putkoin, Rickoin, Rickåin, Rytköinen

Venetmäki

1660: Yloin

1678: -

1679: Ylöin

1685: Yllöin

Venettekemäranta

1679: -, Pöndin

1685: Pöndinen

Viippero

1669: Pöndin

1676: Pöndin

1679: Pälkäin

1685: Palkinen

Vilhula

1647: Wilhuinen

1648: -

1653: Carialain

1675: Willhuin

1676: -

1679: -, Wilhu

1685: Wilhu

Virmasniemi

1676: Liukoinen

1679: Liukoin

1685: Luukain

Virtasalmi

1647: Tarfwainen

1662: Mulkoin

1665: Hayla, Ropoin

1671: Sijkain

1678: Pulkinen

1679: -, Mullkoin, Rautapä, Sikain

1685: Mulkoin, Palkinen, Pauckoinen, Sikainen

Virtasalml

1665: Wänelainen

Vuojalahti

1653: Kåpoin

Väisälä

1647: Wäijsäinen

1648: Wäisäinen

1653: -

1655: Weisein

1660: Wäsäin

1662: Wäisäin

1665: Weissainen

1667: Kuruckainen

1671: Weisen el:r Melcko

1674: Wäisain

1677: Pimpu

1678: Weisäin

1679: -, Kandain, Nickulain, Nikolain, Pimpu, Sijkain, Wäisäin, Wäisän

1685: Kandain, Nikulain, Pimppu, Sikain, Väisäin, Wäissäin

Väyrylä

1648: Tääläinen

1678: Heckin

1685: Häckinen, Uttriain

© Väinö Holopainen 2023