AlkuSavon ruodutusluettelotSäämingin pitäjä → Otetut sotamiehet

Säämingin pitäjän otetut sotamiehet

Ruodutus- ja väenottoluettelo 1629

Luetteloa ei ole vielä syötetty

Ruodutus- ja väenottoluettelo 1637

Luetteloa ei ole vielä syötetty

Väenottoluettelo 1637 

Nimi Kommentti kylä
Peer Peersson Niutainen
Jöns Matzsson Flesk Dräng
Mårthen Erichsson Sinkoinen
Påuell Thomasson Caipahanen
Peer Nielsson Wentelein
Hendrich Matzson Auwinen
Jöns Peersson Monojnen
Lars Peersson Sauokainen
Hans Hansson Tolfuain
Oluff Oluffsson Jufuoinen
Peer Andersson Tolfwainen
Påuell Pålsson Karwinen
Hendrich Peersson Ollikainen
Niels Erichsson Naukarinen
Hendrich Påuelsson Mackoinen
Hendrich Oluffsson Mackoinen
Anders Arffwedhsson Kuokuinen
Lars Knuthson Dackj drengh
Påuel Andersson Tickinen
Oluff Oluffsson Turopainen
Hendrich Staffansson Monoin
Hendrich Hendersson Silfwenionen
Påll Peersson Jattinen
Oluff Hendersson Haukain
Hendrich Påullsson Hångainen
Hendrich Hendrichsson Tynnkyn
Peer Peersson Naukarinen
Påll Peersson Kaxoin
Peer Hendrichsson Suomalain
Lars Sigfridhsson Wihawain
Påll Hendrichsson Caardinen
Peer Nielsson Siluoinen
Påll Matzsson Kåpoin Dräng
Hendrich Staffansson Tynkynen
Staffan Andersson Karalain
Peer Peersson Saarimies
Lars Johansson Wanninen
Eskeel Safwolainen Dräng
Jöns Bengdtsson Lödioinen
Peer Masson Tuunainen
Matz Matzsson Welloinen
Lars Bertilsson Hirfuoin
Peer Pållsson Hirfuoin
Brusius Andersson Hanna
Anders Jöransson Immoinen
Anders Oluffsson Hauikain
Peer Peersson Thoioinen
Bertill Jönsson Kokainen
Staffan Matzsson Kopoin
Hendrich Påuelsson Haukarinen

Ruodutus- ja väenottoluettelo 1642

Luetteloa ei ole vielä syötetty

Väenottoluettelo 1642 

Nimi Kommentti kylä
Jöns Laarsson Hyffuärinen
Johan Komoinen
Anders Bengtson Komoinen
Påål Peersson Ollikainen
Jacob Andersson
Anderss Peersson Pelkoinen
Hindrich Påålsson Hongainen
Michell Silffuenoinen
Pååll Peersson Jaatinen
Oloff Hindersson Karrpinen
Hindrich Mågnsson Housuin
Peer Jacobsson Naukarinen
Peer Hindersson Rytkinen
Anders Påållsson Kaxoinen
Thomas Philippusson Silfuenoinen
Jören Andersson Yllöinen
Peer Mognsson Saikoinen
Johan Hemmingzson Saikoinen
Mogns Affuuinen
Pååll Eskelsson Inginen
Matz Bengtzson Inginen
Erich Olsson Noppainen
Pååll Jönsson Pijrainen
Michill Laarsson Wikla
Mårthen Eskelsson Leskinen
Nilss Hindersson Hyfföinen
Matz Tijäinen
Erich Laarsson Noppainen
Oloff Mognsson Pitkäinen
Peer Mårthensson Cailti
Anders Peersson Kohoinen

Ruodutus- ja väenottoluettelo 1643

Luetteloa ei ole vielä syötetty

Väenottoluettelo 1643 

Nimi Kommentti kylä
Thåmas Larsson
Håckun Andersson Hirfuåin
Nills Stafansson Tålfuain
Anders Peersson Watain
Nills Olofsån Sairåin
Pååll Månssån Sairåin
Lars Larsson Redzswen
Mickell Mickellsson Jathin
Hindrich Stafansson Månåin
Eskell Påållsson Tåråpain
Pååll Påållsson Erröj
Hindrich Peersson Tåifuain
Lars Nillsson Tynckyin
Clemet Mickellsson Kyllöinen
Anders Nillsson Hämäläin
Anders Andersson Kautå
Jons Grellsson Lakåins Mågh
Nills Michellsson Cardinen
Lars Ihanusson Wanninen
Jons Caupisson Lödiöins Mågh
Mickell Augustinusson Ahmain
Hans Andersson Sichwåin
Peer Påållsson Hirfuåinen
Madz Hindersson Leskinen
Anders Andersson Pitkäin
Bertill Michellsson Seppein
Simån Erichsson Bätzman

Ruodutus- ja väenottoluettelo 1644

Luetteloa ei ole vielä syötetty

Väenottoluettelo 1644 

Nimi Kommentti kylä
Oluff Nielsson Häikainen
Oluff Matzsson Muhoinen
Matz Andersson Tåifuoinen
Hinrich Larsson Inginen
Hinrich Andersson Kåsåinen
Jönss Peersson Månåinen
Johan Jörensson Hirfwoin
Mårthen Nielsson Kurkeinen
Larss Sigfersson Mielikainen
Michill Matzsson Myckälein
Johan Michilsson Wanhain
Oloff Larssonn Terffwånen

Ruodutus- ja väenottoluettelo 1647

Luetteloa ei ole vielä syötetty

Väenottoluettelo 1647 

Nimi Kommentti kylä
Olof Knutzson Immoinen Broder Vaikontaipale
Matz Olsson Pelkinen Broder Haapalahti
Lars Pulckinen Bondhe Kiilanmäki
Jöns Jönsson Janotuin Son Moiniemi
Lars Swensson Achmainen Son Särkilahti
Anders Påålsson Klostarinen Bonde Ritosaari
Hendrick Lilliakainen Mågh Ritosaari
Peer Michellsson Pitkäin Bonde Ahvionsaari
Påål Andersson Råssinpoika Son Kokonniemi
Staphan Erichzson Sytningzsonn Otavanniemi
Lars Påålsson Waroinen Broder Kallislahti
Suni Sunisson Huofwinen Laukansaari
Jöns Jönsson Lambainen Kokonsaari
Bengdt Olsson Telataipale

Ruodutus- ja väenottoluettelo 1648

Luetteloa ei ole vielä syötetty

Väenottoluettelo 1648 

Nimi Kommentti kylä
Johan Larsson Kåckoinen Kankainen
Anders Jönsson Tålfwainen Haukiniemi
Larss Peersson Spillingh Tolvanniemi
Larss Hansson Kåsoinen Inkilä
Peer Johansson Hamuinen Kaartilanranta
Staphan Grelsson Laukainen Laukansaari
Anders Peesson Mieloinen Pihlajanniemi
Hindrich Hindrichsson Låikainen Kallislahti
Anderss Kainulainen Pichlaniemj Kesamonsaari
Hindrich Andersson Wäistö Kåckoin Pellossalo
Peer Larsson Pitkäinen Ahvionsaari
Hindrich Michilsson Wanhainen Otavanniemi
Peer Hindrichsson Tenhuinen Pöllölä
Jönss Nielsson Tijainen
Oloff Wenäläinen
Anders Påålsson Jurfwainen

Ruodutus- ja väenottoluettelo 1649

Luetteloa ei ole vielä syötetty

Väenottoluettelo 1649 

Nimi Kommentti kylä
Lars Larsson Tolvanniemi
Johan Kåssåinen Kosola
Anders Hendersson Punnainen Pihlajanlahti
Anders Lappalainen Kallislahti
Madz Kainulainen
Nills Peersson Eirikäinen
Hendrich Hendersson Pölläinen
Per Matzsson Kupainen

Ruodutus- ja väenottoluettelo 1653

Luetteloa ei ole vielä syötetty

Väenottoluettelo 1653 

Nimi Kommentti kylä
Peer Sigfredsson Pietolansaari
Anders Johansson Varparanta
Matz Bengtsson Inginen Inkilä
Michel Terfwoin Pietolansaari
Thomas Thomasson Hameläin Mikkolanniemi
Larss Ifwarsson Pellossalo

Ruodutus- ja väenottoluettelo 1654

Luetteloa ei ole vielä syötetty

Väenottoluettelo 1654 

Nimi Kommentti kylä
Jöran Simonsson Kaartilanranta
Anders Andersson Laamain Kokonsaari
Mickell Mickelsson Mickoin Pellossalo
Iffwar Kuickoin Pietolansaari
Arffwedh Peersson Ahockas Saukonsaari
Oloff Löppöin Saukonsaari
Erich Andersson Kåsoin Kokonsaari
Peer Larsson Pitkoin Ahvionsaari
Anders Erichsson Kåckoin Inkilä
Pål Larsson Mickolain Legokarl Pirhiänniemi
Jönss Jönsson Welloin Kesamonsaari

Ruodutus- ja väenottoluettelo 1655

Luetteloa ei ole vielä syötetty

Väenottoluettelo 1655 

Nimi Kommentti kylä
Matz Jachobson Hyfwoin Legokarl för Jöran Olufson Immoin Vaikontaipale
Oluf Olufson Pelkinen
Lars Andersson Weiston Pellossalo
Staphan Grelson Laukain Laukansaari
Hans Tomhainen Kaartilanranta
Conrat Person Drängh hoos Corporall Anders Michelson
Rasmuss Hyffuerin Saukkola
Christer Person Awikain
Johan Kukoin
Larss Peckalain

Ruodutus- ja väenottoluettelo 1656

Luetteloa ei ole vielä syötetty

Väenottoluettelo 1656 

Nimi Kommentti kylä
Påll Larsson
Hendrich Capajackoinen Kapajaakkola
Michell Olofsson Terfwoin Pietolansaari
Michell Johansson Pellossalo
Matz Tannin Moiniemi

Ruodutus- ja väenottoluettelo 1660

Luetteloa ei ole vielä syötetty

Väenottoluettelo 1660 

Nimi Kommentti kylä
Peer Påhlsson Caipain Kiilanmäki
Olof Olofsson Terfwoinen Pietolansaari
Erich Olofsson Achmain Saukonsaari
Knuth Matsson Welloinen Laukansaari
Lars Andersson Toifwain Laukansaari
Peer Erichsson Kuokkain Jaatila
Peer Johansson Terwoin Särkilahti

Ruodutus- ja väenottoluettelo 1661

Luetteloa ei ole vielä syötetty

Väenottoluettelo 1661 

Nimi Kommentti kylä
Bengt Jörensson Sairain Varparanta
Clemet Clemetsson Tijainen Tunnila
Erich Erichsson Hirfwoin Ahvionsaari
Staffan Erichsson Månoin Kommerniemi
Larss Olofsson Månoin Kommerniemi
Michell Michelsson Jatuin Pellossalo
Anders Michelsson Jatuin Broder Pellossalo
Larss Andersson Weisto Pellossalo
Isak Andersson Weisto Broder Pellossalo
Lukass Michelsson Luckarinen Pellossalo
Michell Luckarinen Broder Pellossalo
Greelss Hinrichsson Keckoin Pellossalo
Fredtz Hinrichsson Keckoin B:r Pellossalo
Hinrich Nillsson Mackoin Pihlajanniemi
Peer Sigfredsson Pitkoin Pesolansaari
Hinrich Pitkoin Broder Pesolansaari
Sigfred Sigfredsson Kockoin Saukkola
Jöran Larsson Juvola
Anderss Peersson Komoin Haukiniemi
Christer Larsson Erichain Ahvionsaari

Ruodutus- ja väenottoluettelo 1662

Luetteloa ei ole vielä syötetty

Väenottoluettelo 1662 

Nimi Kommentti kylä
Anders Sigfredsson Wihawain
Thomas Matzson Saukoin Kaartilanranta
Thomas Thomasson Hirfwoin Pihlajanniemi
Hindrich Hiliakain Ritosaari
Påål Nielsson Matikain Ritosaari
Påål Andersson Råssi
Knut Larsson Immoin Vaikontaipale
Christer Larsson Immoin Vaikontaipale
Hindrich Larsson Immoin Vaikontaipale
Oluff Knutsson Immoin Vaikontaipale
Jören Ollsson Immoin Vaikontaipale
Erich Larsson Vaikontaipale
Anders Johansson Lammain Haukiniemi
Sigfredh Johansson Lammain Broder Haukiniemi
Matz Påålsson Rouhiain Kallislahti
Abraham Andersson Hirwoin Juvola
Matz Andersson Rossi Ahvionsaari
Jacob Staffansson Huchka Varparanta
Anders Matzson Sakalain Varparanta
Erich Wetelain Haukiniemi
Sigfredh Peersson Cardinen Ritosaari
Anders Bengtsson Inginen Ritosaari
Anders Erichsson Kuokain Ritosaari
Larss Matzson Kapajakoin Ritosaari
Peer Peersson Cardinen Ritosaari
Bengt Andersson Ripacko Ritosaari

Ruodutus- ja väenottoluettelo 1663

Luetteloa ei ole vielä syötetty

Väenottoluettelo 1663 

Nimi Kommentti kylä
Anders Hirfwoinen Pihlajanniemi
Peer Erichson Kuckoin Jaatila
Mårten Muukain
Henrich Kuppi Kallislahti
Simon Simonson Cossmain Kallislahti
Jöran Erichson Safwolain Kallislahti
Påål Sigfreson Wihawain Kallislahti
Jöns Ahmain Kallislahti
Mårten Mannikain Kosola
Henrich Bengtson Ingin Inkilä

Ruodutus- ja väenottoluettelo 1665

Luetteloa ei ole vielä syötetty

Väenottoluettelo 1665 

Nimi Kommentti kylä
Anders Lödiain Mikkolanniemi
Niels Andersson Karakain Hevonsalo
Eskell Peerssonn Hackulain Mikkolanniemi
Madtz Cainulain Pihlajanniemi
Michell Staphanssonn Haukain Pihlajanniemi
Erich Oloffssonn Keckoin Särkilahti
Johann Oloffsson Keckoin Särkilahti
Abraham Peerssonn Pihlajanniemi
Hendrich Simeonsson Pöllain Särkilahti
Madtz Leskinen Leskelä

Ruodutus- ja väenottoluettelo 1667

Luetteloa ei ole vielä syötetty

Väenottoluettelo 1667 

Nimi Kommentti kylä
Gabriel Peiwein Varparanta
Mårten Matzssonn Kallislahti
Matz Olssonn Simbain

Ruodutus- ja väenottoluettelo 1669

Luetteloa ei ole vielä syötetty

Väenottoluettelo 1669 

Nimi Kommentti kylä
Johan Ollsson Pulkin Särkilahti
Anders Bästman Särkilahti
Anders Pelkinen Kosola
Thomas Seckain Kosola
Hindrich Seckain Sonen Kosola
Lars Hirwoin Mågh Kosola

Ruodutus- ja väenottoluettelo 1671

Luetteloa ei ole vielä syötetty

Väenottoluettelo 1671 

Nimi Kommentti kylä
Johan Sigfredhson Munoin Otavanniemi
Hanss Hansson Jufwoin Juvola

Ruodutus- ja väenottoluettelo 1673

Luetteloa ei ole vielä syötetty

Väenottoluettelo 1673 

Nimi Kommentti kylä
Hendrich Larssonn Kosola
Hendrich Christersonn Påll Matzsonn Kurkj Legocarl stelles för honom Juvola

Ruodutus- ja väenottoluettelo 1674

Luetteloa ei ole vielä syötetty

Väenottoluettelo 1674 

Nimi Kommentti kylä
Matz Jöranssonn Mannikain Tolvanniemi
Mårthen Matzssonn Luukarin Mikkolanniemi

Ruodutus- ja väenottoluettelo 1675

Luetteloa ei ole vielä syötetty

Väenottoluettelo 1675 

Nimi Kommentti kylä
Johan Koikalain Kurkela
Ifwar Jufwoin Kurkela
Staphan Sackoin Kurkela
Anders Kämäräin Kurkela

Ruodutus- ja väenottoluettelo 1676

Luetteloa ei ole vielä syötetty

Väenottoluettelo 1676 

Nimi Kommentti kylä
Jacob Peerssonn Ahvionsaari
Lars Hindrichssonn Pellossalo
Anders Himain Mikkolanniemi
Pether Jurfwainen Ikoinniemi
Madtz Pååhlssonn Otavanniemi
Peer Pulkinen Ritosaari
Madtz Hiroinen Vaikontaipale
Anders Hirfwoinen Pihlajanniemi
Grells Leikoin Varparanta
Bertell Bertelsson Kesamonsaari
Johan Peersson Nyrhin Kesamonsaari
Blasius Peerssonn Peckain Pesolansaari
Staffan Simbainen
Matz Jute
Mårthen Hirfwoinen Vuoriniemi
Niels Tålfwainen Luostarila
Sigfredh Packarin Luostarila

Ruodutus- ja väenottoluettelo 1677

Luetteloa ei ole vielä syötetty

Ruodutus- ja väenottoluettelo 1678

Luetteloa ei ole vielä syötetty

Väenottoluettelo 1678 

Nimi Kommentti kylä
Peer Junnain Otavanniemi
Peer Nielsson Sairain Haukiniemi
David Matzon Jatin Jaatila
Olof Christerson Qvintus Varparanta
Abram Abramson Kåssoin Pellossalo
Hans Larson Kåssoin Jaatila
Peer Påhlson Nacka Tolvanniemi
Lars Andersson Rassin förrymbd till Kexholm
Christer Henderson Kapajakoin förrymbd till Kexholm
Anders Sunnj Pellossalo
Petter Seyrainen Kaartilanranta

Ruodutus- ja väenottoluettelo 1679 

Nimi Kommentti kylä
Jöran Olofsson Knecht Pietolansaari
Johan Kainulain Knecht Ritosaari
Peter Hendersson Knecht Inkilä
Bengt B:r, Knecht Varparanta

Väenottoluettelo 1679 

Nimi Kommentti kylä
Jören Olofsson Pietolansaari
Johan Kainulain Ritosaari
Petter Hinderssonn Inkilä
Bengt Bengtsson Varparanta

© Väinö Holopainen 2021