AloitussivuSavon rykmenttiEverstiluutnantin komppaniaPalkat → Ruotutalolliset

Savon rykmentti: Everstiluutnantin komppania

Ruotutalolliset


-  A  B  C  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  VW 
 -  A  B  C  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  VW

(ei sukunimeä)Alkuun

(ei sukunimeä)

Gustaf Gustafson (ruotu 37): Katselmus 1795

Gustaf Gustafsson (ruotu 37): Katselmus 1804

Matts Matsson (ruotu 131): Katselmus 1795

Matts Mattsson (ruotu 131): Katselmus 1804

Staffan Staffansson (ruotu 27): Katselmus 1795

AAlkuun

Ahoin

Lars (ruotu 106): Katselmus 1804

Aholain

And: (ruotu 119): Katselmus 1767

Airaxin

Matts (ruotu 72): Katselmus 1795, Katselmus 1804

Th: (ruotu 72): Katselmus 1767

Tho: (ruotu 51): Katselmus 1767

Thom: (ruotu 51): Katselmus 1775

Thom: (ruotu 72): Katselmus 1775

Thomas (ruotu 51): Katselmus 1795

Aminoff

(ruotu 24): Katselmus 1795, Katselmus 1804

Ancherus

(ruotu 30): Katselmus 1775

Antell

(ruotu 68): Katselmus 1804

Asikain

Nils (ruotu 33): Katselmus 1767, Katselmus 1775

Aufwin

Mich: (ruotu 50): Katselmus 1767, Katselmus 1775

Michell (ruotu 50): Katselmus 1795, Katselmus 1804

BAlkuun

Backman

(ruotu 37): Katselmus 1795

(ruotu 119): Katselmus 1795

Bagge

And:s (ruotu 23): Katselmus 1775

Anders (ruotu 23): Katselmus 1767, Katselmus 1795, Katselmus 1804

Berner

(ruotu 49): Katselmus 1804

Bolandz

Christer (ruotu 40): Katselmus 1795

Bolentz

Christ: (ruotu 40): Katselmus 1775

Christer (ruotu 40): Katselmus 1804

Bolin

(ruotu 29): Katselmus 1767

Brunou

(ruotu 10): Katselmus 1775, Katselmus 1795, Katselmus 1804

(ruotu 52): Katselmus 1775, Katselmus 1795

(ruotu 68): Katselmus 1775, Katselmus 1795, Katselmus 1804

Brunow

(ruotu 52): Katselmus 1804

(ruotu 68): Katselmus 1767

__ (ruotu 52): Katselmus 1767

Brus.

(ruotu 32): Katselmus 1767

Brusin

(ruotu 23): Katselmus 1795

(ruotu 30): Katselmus 1767, Katselmus 1775, Katselmus 1795, Katselmus 1804

(ruotu 36): Katselmus 1767, Katselmus 1775

(ruotu 38): Katselmus 1767, Katselmus 1775, Katselmus 1795

Burghausen

(ruotu 29): Katselmus 1775

CAlkuun

Clandelin

(ruotu 31): Katselmus 1767

(ruotu 34): Katselmus 1767

Clandelius

(ruotu 25): Katselmus 1804

Claudelin

(ruotu 20): Katselmus 1795

(ruotu 25): Katselmus 1795

(ruotu 31): Katselmus 1775, Katselmus 1795, Katselmus 1804

(ruotu 34): Katselmus 1775

EAlkuun

Elianus

(ruotu 37): Katselmus 1767

Ernroth

(ruotu 86): Katselmus 1795

Eroin

And. (ruotu 3): Katselmus 1795

Anders (ruotu 3): Katselmus 1804

Anders (ruotu 33): Katselmus 1804

Jör. (ruotu 33): Katselmus 1767

Jöran (ruotu 33): Katselmus 1775

M: (ruotu 67): Katselmus 1767

Mats (ruotu 10): Katselmus 1795

Matts (ruotu 10): Katselmus 1775, Katselmus 1804

Matts (ruotu 46): Katselmus 1775

Matts (ruotu 67): Katselmus 1775, Katselmus 1795

Mich: (ruotu 40): Katselmus 1767

Michel (ruotu 3): Katselmus 1767

Michel (ruotu 46): Katselmus 1795

Michell (ruotu 3): Katselmus 1775

Michell (ruotu 24): Katselmus 1775, Katselmus 1795

Michell (ruotu 46): Katselmus 1804

Eronen

Jöran (ruotu 33): Katselmus 1795

FAlkuun

Falk

Isack (ruotu 86): Katselmus 1775

Frese

(ruotu 32): Katselmus 1795

Carl Fredric (ruotu 32): Katselmus 1804

GAlkuun

Geise

(ruotu 49): Katselmus 1767

Geisse

(ruotu 49): Katselmus 1775

HAlkuun

Haloin

Adam (ruotu 58): Katselmus 1767, Katselmus 1795, Katselmus 1804

And:s (ruotu 58): Katselmus 1775

Joh: (ruotu 7): Katselmus 1795

Johan (ruotu 7): Katselmus 1804

Hardikain

Eric (ruotu 51): Katselmus 1775, Katselmus 1795, Katselmus 1804

Harlin

(ruotu 36): Katselmus 1767, Katselmus 1775

(ruotu 39): Katselmus 1767, Katselmus 1775, Katselmus 1795, Katselmus 1804

(ruotu 69): Katselmus 1767, Katselmus 1775

Hartikain

Er: (ruotu 51): Katselmus 1767

Hasellblatt

(ruotu 48): Katselmus 1804

Hasselblatt

(ruotu 48): Katselmus 1795

Hassellblatt

(ruotu 138): Katselmus 1804

Hassinen

Jöran (ruotu 13): Katselmus 1767

Heijskain

Anders (ruotu 27): Katselmus 1804

Staffan (ruotu 27): Katselmus 1804

Heinricius

(ruotu 30): Katselmus 1767

(ruotu 67): Katselmus 1775

Heintz

(ruotu 7): Katselmus 1767

Heiskain

And. (ruotu 26): Katselmus 1795

And: (ruotu 27): Katselmus 1775

Anders (ruotu 27): Katselmus 1767, Katselmus 1795

Joh: (ruotu 2): Katselmus 1775

Johan (ruotu 2): Katselmus 1767

Jonas (ruotu 61): Katselmus 1795

Michel (ruotu 137): Katselmus 1795

Nils (ruotu 26): Katselmus 1767, Katselmus 1775

Nils (ruotu 128): Katselmus 1767, Katselmus 1775

Olof (ruotu 2): Katselmus 1795, Katselmus 1804

Olof (ruotu 137): Katselmus 1767, Katselmus 1775

Olof (ruotu 139): Katselmus 1775, Katselmus 1795

Pet: (ruotu 136): Katselmus 1767

Pett. (ruotu 15): Katselmus 1775

Pett. (ruotu 28): Katselmus 1775

Petter (ruotu 15): Katselmus 1795

Påhl (ruotu 28): Katselmus 1795

Staff: (ruotu 61): Katselmus 1767, Katselmus 1775

Hejskain

Anders (ruotu 26): Katselmus 1804

Jonas (ruotu 61): Katselmus 1804

Olof (ruotu 139): Katselmus 1804

Petter (ruotu 15): Katselmus 1804

Pål (ruotu 28): Katselmus 1804

Henriciouss

(ruotu 67): Katselmus 1795

Henricius

(ruotu 30): Katselmus 1795, Katselmus 1804

Henricus

(ruotu 30): Katselmus 1775

Herrain

Pet: (ruotu 138): Katselmus 1767

Pett: (ruotu 138): Katselmus 1775

Petter (ruotu 138): Katselmus 1795, Katselmus 1804

Hertuain

Henric (ruotu 98): Katselmus 1795, Katselmus 1804

Hinric (ruotu 98): Katselmus 1775

Pehr (ruotu 98): Katselmus 1795, Katselmus 1804

Pett: (ruotu 98): Katselmus 1775

Påhl (ruotu 98): Katselmus 1775, Katselmus 1795, Katselmus 1804

Hintzius

(ruotu 20): Katselmus 1775

Hirfwoin

Joh. (ruotu 12): Katselmus 1775

Lars (ruotu 87): Katselmus 1775, Katselmus 1795, Katselmus 1804

Mats (ruotu 1): Katselmus 1767, Katselmus 1795

Matts (ruotu 1): Katselmus 1775, Katselmus 1804

Påhl (ruotu 86): Katselmus 1795, Katselmus 1804

Pål (ruotu 35): Katselmus 1804

Pål (ruotu 86): Katselmus 1804

Hirsin

Anders (ruotu 133): Katselmus 1795, Katselmus 1804

Jör: (ruotu 133): Katselmus 1767

Hirvoin

Påhl (ruotu 86): Katselmus 1775

Hoffren

(ruotu 137): Katselmus 1804

Holmberg

(ruotu 67): Katselmus 1767

Holopain

And. (ruotu 122): Katselmus 1795

Anders (ruotu 122): Katselmus 1795, Katselmus 1804

Lars (ruotu 121): Katselmus 1795, Katselmus 1804

Matts (ruotu 66): Katselmus 1795, Katselmus 1804

Olof (ruotu 122): Katselmus 1767

Huckain

Grels (ruotu 23): Katselmus 1775, Katselmus 1795, Katselmus 1804

Hind: (ruotu 49): Katselmus 1767

Hinric (ruotu 49): Katselmus 1775

Lars (ruotu 65): Katselmus 1767, Katselmus 1804

Matts (ruotu 49): Katselmus 1795

Pett: (ruotu 65): Katselmus 1775

Påhl (ruotu 23): Katselmus 1767

Påhl (ruotu 46): Katselmus 1775

Huckanen

Lars (ruotu 65): Katselmus 1795

Huttuin

Johan (ruotu 35): Katselmus 1804

Huttunen

Johan (ruotu 35): Katselmus 1795

Hypeen

(ruotu 66): Katselmus 1767

Hypen

Johan (ruotu 20): Katselmus 1767

Hålopain

And: (ruotu 122): Katselmus 1767

Hålåpain

And:s (ruotu 122): Katselmus 1775

Mat: (ruotu 121): Katselmus 1767

Matts (ruotu 66): Katselmus 1775

Matts (ruotu 121): Katselmus 1775

Olof (ruotu 122): Katselmus 1775

Hångain

Anders (ruotu 85): Katselmus 1795, Katselmus 1804

Pett: (ruotu 84): Katselmus 1775

Påhl (ruotu 83): Katselmus 1795, Katselmus 1804

Påhl (ruotu 84): Katselmus 1795, Katselmus 1804

Påhl (ruotu 85): Katselmus 1775

Thom (ruotu 83): Katselmus 1775

Häiskain

Petter (ruotu 15): Katselmus 1767

Petter (ruotu 28): Katselmus 1767

Hämäl:

Mårt (ruotu 63): Katselmus 1767

Hämälain

Er: (ruotu 123): Katselmus 1767

Thomas (ruotu 50): Katselmus 1804

Hämäläin

Eric (ruotu 123): Katselmus 1775, Katselmus 1795, Katselmus 1804

Eric (ruotu 134): Katselmus 1795, Katselmus 1804

Mårten (ruotu 63): Katselmus 1775, Katselmus 1795, Katselmus 1804

Thom: (ruotu 50): Katselmus 1775

Thomas (ruotu 50): Katselmus 1795

Hörning

(ruotu 36): Katselmus 1795

(ruotu 47): Katselmus 1804

IAlkuun

Idkoin

Jöran (ruotu 51): Katselmus 1804

Ikoin

And: (ruotu 32): Katselmus 1767

And:s (ruotu 32): Katselmus 1775

Ikäheimoin

Lars (ruotu 14): Katselmus 1767

Nils (ruotu 14): Katselmus 1795

Nils (ruotu 61): Katselmus 1795

Thom: (ruotu 61): Katselmus 1767

Ikähäimoin

Lars (ruotu 14): Katselmus 1775

Th. (ruotu 61): Katselmus 1775

IKähäimon

Nils (ruotu 61): Katselmus 1804

Ilfvoin

Olof (ruotu 69): Katselmus 1795

Ilwoin

Olof (ruotu 69): Katselmus 1804

Immoin

And: (ruotu 65): Katselmus 1775

Hend: (ruotu 120): Katselmus 1767

Henr: (ruotu 119): Katselmus 1775

Henric (ruotu 120): Katselmus 1795

Hin: (ruotu 120): Katselmus 1775

Lars (ruotu 18): Katselmus 1767, Katselmus 1775

Olof (ruotu 16): Katselmus 1767, Katselmus 1775

Staff: (ruotu 19): Katselmus 1775

Staffan (ruotu 16): Katselmus 1804

Staffan (ruotu 19): Katselmus 1767, Katselmus 1804

Staphan (ruotu 16): Katselmus 1795

Immonen

Staphan (ruotu 19): Katselmus 1795

JAlkuun

Jordan

Thomas (ruotu 16): Katselmus 1795, Katselmus 1804

Jurfvain

Carl (ruotu 120): Katselmus 1804

Casp: (ruotu 120): Katselmus 1775

Casper (ruotu 120): Katselmus 1795

Hendric (ruotu 120): Katselmus 1804

Ivar (ruotu 20): Katselmus 1795

Kasp: (ruotu 120): Katselmus 1767

Mats (ruotu 20): Katselmus 1767

Matts (ruotu 20): Katselmus 1775

Jutilain

And: (ruotu 31): Katselmus 1795

Anders (ruotu 31): Katselmus 1804

Carl (ruotu 55): Katselmus 1767, Katselmus 1775, Katselmus 1795, Katselmus 1804

Mats (ruotu 31): Katselmus 1767

Matts (ruotu 31): Katselmus 1775

Juvoin

Matts (ruotu 71): Katselmus 1775

Järfvelain

Staff (ruotu 60): Katselmus 1775

Järnefeldt

(ruotu 34): Katselmus 1795

Järnefelt

(ruotu 34): Katselmus 1804

KAlkuun

Kaickonen

Eric (ruotu 63): Katselmus 1795

Kammain

Mårt: (ruotu 63): Katselmus 1775

Kammoin

Mårt: (ruotu 63): Katselmus 1767

Kammonen

Matts (ruotu 63): Katselmus 1795

Kanckoin

(ruotu 60): Katselmus 1804

Eric (ruotu 63): Katselmus 1804

Kanckuin

Johan (ruotu 26): Katselmus 1795, Katselmus 1804

Matts (ruotu 69): Katselmus 1795, Katselmus 1804

Petter (ruotu 34): Katselmus 1795

Kankuin

Joh: (ruotu 26): Katselmus 1775

Johan (ruotu 26): Katselmus 1767

Matts (ruotu 69): Katselmus 1775

Påhl (ruotu 60): Katselmus 1775

Kapoin

Anders (ruotu 52): Katselmus 1804

Eric (ruotu 128): Katselmus 1804

Hinric (ruotu 131): Katselmus 1804

Karfvin

Matts (ruotu 107): Katselmus 1775

Simon (ruotu 107): Katselmus 1795, Katselmus 1804

Karhin

Påhl (ruotu 18): Katselmus 1795

Pål (ruotu 18): Katselmus 1804

Karhu

Joh: (ruotu 115): Katselmus 1775

Karhuin

Joh: (ruotu 115): Katselmus 1795

Johan (ruotu 115): Katselmus 1804

Karjalain

Eric (ruotu 100): Katselmus 1775, Katselmus 1795, Katselmus 1804

Peher (ruotu 87): Katselmus 1795

Pehr (ruotu 87): Katselmus 1804

Pett. (ruotu 87): Katselmus 1775

Karpin

Påhl (ruotu 128): Katselmus 1775

Karpinen

Påhl (ruotu 128): Katselmus 1767, Katselmus 1795, Katselmus 1804

Karwin

Mats (ruotu 107): Katselmus 1767

Kasinen

Petter (ruotu 17): Katselmus 1795, Katselmus 1804

Kaukoin

Olof (ruotu 36): Katselmus 1775

Kaukonen

Olof (ruotu 36): Katselmus 1795

Keinain

Petter (ruotu 135): Katselmus 1795

Kemeräin

Olof (ruotu 64): Katselmus 1804

Kettuin

Anders (ruotu 15): Katselmus 1795, Katselmus 1804

Henrich (ruotu 20): Katselmus 1767

Matts (ruotu 20): Katselmus 1795, Katselmus 1804

Pett. (ruotu 4): Katselmus 1795

Petter (ruotu 4): Katselmus 1804

Kilpelain

Samuel (ruotu 38): Katselmus 1804

Samuel (ruotu 65): Katselmus 1795

Samuel (ruotu 68): Katselmus 1795, Katselmus 1804

Kilpelein

And:s (ruotu 3): Katselmus 1775

Lars (ruotu 4): Katselmus 1775

Samuel (ruotu 65): Katselmus 1804

Kilpeläin

And: (ruotu 54): Katselmus 1767

And:s (ruotu 54): Katselmus 1775

Anders (ruotu 3): Katselmus 1767, Katselmus 1795, Katselmus 1804

Eric (ruotu 21): Katselmus 1775

Eric (ruotu 25): Katselmus 1795, Katselmus 1804

Erich (ruotu 21): Katselmus 1767

Lars (ruotu 4): Katselmus 1767

Lars (ruotu 16): Katselmus 1775

Sam: (ruotu 21): Katselmus 1775

Samuel (ruotu 21): Katselmus 1767

Samuel (ruotu 38): Katselmus 1795

Staff: (ruotu 68): Katselmus 1767, Katselmus 1775

Kilpäläin

Simon (ruotu 16): Katselmus 1767

Kinnonen

Eric (ruotu 129): Katselmus 1804

Kinnuin

And:s (ruotu 14): Katselmus 1775

Anders (ruotu 14): Katselmus 1767

Arfvid (ruotu 13): Katselmus 1767, Katselmus 1775

Arved (ruotu 13): Katselmus 1804

Brusius (ruotu 8): Katselmus 1795, Katselmus 1804

Brusius (ruotu 14): Katselmus 1804

Christ: (ruotu 17): Katselmus 1775

Christer (ruotu 122): Katselmus 1795, Katselmus 1804

Christer (ruotu 130): Katselmus 1804

Crister (ruotu 17): Katselmus 1767

Er: (ruotu 122): Katselmus 1767

Eric (ruotu 14): Katselmus 1795

Eric (ruotu 122): Katselmus 1775

Per (ruotu 129): Katselmus 1775

Pet: (ruotu 129): Katselmus 1767

Petter (ruotu 14): Katselmus 1767, Katselmus 1775

Kinnunen

Arfvid (ruotu 13): Katselmus 1795

Christer (ruotu 130): Katselmus 1795

Eric (ruotu 129): Katselmus 1795

Pehr Pehrson (ruotu 14): Katselmus 1795

Kiskin

Lars (ruotu 87): Katselmus 1775, Katselmus 1795, Katselmus 1804

Klem

(ruotu 83): Katselmus 1795

Klemetin

Hinric (ruotu 83): Katselmus 1775

Klemm

(ruotu 83): Katselmus 1804

Klostarin

And: (ruotu 85): Katselmus 1775, Katselmus 1795

And: (ruotu 125): Katselmus 1767, Katselmus 1775, Katselmus 1795

Anders (ruotu 1): Katselmus 1775

Anders (ruotu 85): Katselmus 1804

Anders (ruotu 125): Katselmus 1804

Arfw: (ruotu 5): Katselmus 1775

Arfvid (ruotu 5): Katselmus 1767, Katselmus 1795

Arved (ruotu 5): Katselmus 1804

Carl (ruotu 47): Katselmus 1775

Eric (ruotu 1): Katselmus 1795, Katselmus 1804

Hendric (ruotu 1): Katselmus 1804

Hendrich (ruotu 1): Katselmus 1767

Henr: (ruotu 1): Katselmus 1795

Henric (ruotu 1): Katselmus 1775

Lars (ruotu 36): Katselmus 1804

Lars (ruotu 47): Katselmus 1795

Mats (ruotu 9): Katselmus 1767

Matts (ruotu 9): Katselmus 1775

Michell (ruotu 48): Katselmus 1795, Katselmus 1804

Pehr (ruotu 48): Katselmus 1767

Pähr (ruotu 48): Katselmus 1775

Kockoin

And: (ruotu 7): Katselmus 1795

Kolehmain

Krist: (ruotu 106): Katselmus 1767

Kolemain

Johan (ruotu 106): Katselmus 1795

Kontinen

Olof (ruotu 40): Katselmus 1795

Kontoin

Olof (ruotu 36): Katselmus 1804

Kopoin

Anders (ruotu 52): Katselmus 1795

Carl (ruotu 135): Katselmus 1795

Henric (ruotu 124): Katselmus 1804

Pål (ruotu 137): Katselmus 1804

Korhoin

And:s (ruotu 47): Katselmus 1775

Anders (ruotu 47): Katselmus 1795

Kosmain

Johan (ruotu 25): Katselmus 1767

Påhl (ruotu 25): Katselmus 1767

Kosoin

Adam (ruotu 136): Katselmus 1795, Katselmus 1804

Hend: (ruotu 129): Katselmus 1767

Matts (ruotu 129): Katselmus 1795, Katselmus 1804

Kosonen

Olof (ruotu 53): Katselmus 1767

Kostarin

Anders (ruotu 1): Katselmus 1767

Kosuin

Matts (ruotu 9): Katselmus 1795

Kotilain

Lars (ruotu 133): Katselmus 1767, Katselmus 1775

Krogare

Isak (ruotu 124): Katselmus 1767

Krogerus

(ruotu 53): Katselmus 1767

(ruotu 137): Katselmus 1775, Katselmus 1795

Krogius

(ruotu 30): Katselmus 1767

Krook

(ruotu 49): Katselmus 1795

Krögare

Abraham (ruotu 124): Katselmus 1795, Katselmus 1804

Eric (ruotu 124): Katselmus 1775

Kuckoin

And: (ruotu 26): Katselmus 1775

Anders (ruotu 26): Katselmus 1767, Katselmus 1795, Katselmus 1804

Joh: (ruotu 15): Katselmus 1775

Joh. (ruotu 19): Katselmus 1775

Johan (ruotu 15): Katselmus 1767, Katselmus 1795

Lars (ruotu 19): Katselmus 1795

Michell (ruotu 18): Katselmus 1795, Katselmus 1804

Petter (ruotu 15): Katselmus 1804

Påhl (ruotu 25): Katselmus 1775

Påhl (ruotu 32): Katselmus 1775

Kuckoinen

Lars (ruotu 19): Katselmus 1804

Kuckonen

Påhl (ruotu 35): Katselmus 1795

Kufwaja

And: (ruotu 9): Katselmus 1795

Påhl (ruotu 9): Katselmus 1775

Kukoin

Johan (ruotu 19): Katselmus 1767

Kuosmain

Joh. (ruotu 25): Katselmus 1775

Kupiain

Abrah: (ruotu 114): Katselmus 1795

Abraham (ruotu 114): Katselmus 1804

Bert: (ruotu 114): Katselmus 1775

Olof (ruotu 114): Katselmus 1775, Katselmus 1795, Katselmus 1804

Kuroin

Påhl (ruotu 129): Katselmus 1795

Pål (ruotu 129): Katselmus 1804

Kuttvoin

Petter (ruotu 17): Katselmus 1795

Kutvoin

Pett: (ruotu 17): Katselmus 1775

Petter (ruotu 17): Katselmus 1767

Kuvaia

Anders (ruotu 9): Katselmus 1804

Kuwaja

Påhl (ruotu 9): Katselmus 1767

Kyaander

(ruotu 125): Katselmus 1804

Kyander

(ruotu 50): Katselmus 1767

Joh. (ruotu 125): Katselmus 1795

Kyllonen

Matts (ruotu 33): Katselmus 1795

Kyllöin

Johan (ruotu 51): Katselmus 1795, Katselmus 1804

Matts (ruotu 33): Katselmus 1804

Sigf: (ruotu 51): Katselmus 1767, Katselmus 1775

Kåcko

And:s (ruotu 107): Katselmus 1775

Kåckoin

Anders (ruotu 107): Katselmus 1795

Kåckå

And: (ruotu 107): Katselmus 1767

Kåikalain

And:s (ruotu 7): Katselmus 1775

Anders (ruotu 7): Katselmus 1767, Katselmus 1804

Kålari

Johan (ruotu 132): Katselmus 1795

Kålemain

Christ: (ruotu 106): Katselmus 1775

Johan (ruotu 106): Katselmus 1804

Kålåri

Joha: (ruotu 132): Katselmus 1804

Kåntin

Olof (ruotu 40): Katselmus 1804

Kåpain

Henric (ruotu 18): Katselmus 1795

Kåpoin

Carl (ruotu 135): Katselmus 1804

Er: (ruotu 127): Katselmus 1767

H: (ruotu 131): Katselmus 1767

Henric (ruotu 17): Katselmus 1804

Henric (ruotu 18): Katselmus 1804

Henric (ruotu 124): Katselmus 1795

Henric (ruotu 131): Katselmus 1795

Hind: (ruotu 125): Katselmus 1767

Hind: (ruotu 127): Katselmus 1767

Mats (ruotu 18): Katselmus 1767

Påhl (ruotu 137): Katselmus 1795

Kåponen

Olof (ruotu 127): Katselmus 1795, Katselmus 1804

Påhl (ruotu 137): Katselmus 1767

SIgfred (ruotu 127): Katselmus 1795

Zigfrid (ruotu 127): Katselmus 1804

Kåpåin

Christ: (ruotu 127): Katselmus 1775

Hin: (ruotu 125): Katselmus 1775

Hinr: (ruotu 127): Katselmus 1775

Hinric (ruotu 131): Katselmus 1775

Matts (ruotu 18): Katselmus 1775

Påhl (ruotu 137): Katselmus 1775

Kårhoin

Anders (ruotu 47): Katselmus 1804

Kåsoin

Petter (ruotu 17): Katselmus 1775

Kåsonen

Hend: (ruotu 137): Katselmus 1767

Petter (ruotu 17): Katselmus 1767

Kåsåin

Hinr: (ruotu 129): Katselmus 1775

Hinric (ruotu 136): Katselmus 1775

Matts (ruotu 9): Katselmus 1804

Kåsånen

Hind: (ruotu 136): Katselmus 1767

Kåtilain

Petter (ruotu 58): Katselmus 1795, Katselmus 1804

Påhl (ruotu 58): Katselmus 1767, Katselmus 1775

Kächkö

Hinric (ruotu 84): Katselmus 1775

Nils (ruotu 84): Katselmus 1795, Katselmus 1804

Nils (ruotu 97): Katselmus 1775, Katselmus 1795, Katselmus 1804

Käckoin

Anders (ruotu 107): Katselmus 1804

Petter (ruotu 5): Katselmus 1795

Käinäin

Petter (ruotu 135): Katselmus 1804

Kämärain

Olof (ruotu 64): Katselmus 1795

Samuel (ruotu 119): Katselmus 1804

Kämäräin

And: (ruotu 55): Katselmus 1767

And: (ruotu 56): Katselmus 1767

And: (ruotu 58): Katselmus 1795

And: (ruotu 64): Katselmus 1767, Katselmus 1775

And:s (ruotu 55): Katselmus 1775

And:s (ruotu 56): Katselmus 1775

Anders (ruotu 58): Katselmus 1804

Jör: (ruotu 54): Katselmus 1767

Jöran (ruotu 54): Katselmus 1775, Katselmus 1795, Katselmus 1804

Påhl (ruotu 58): Katselmus 1767, Katselmus 1775

Sam: (ruotu 119): Katselmus 1767, Katselmus 1775

Samuel (ruotu 119): Katselmus 1795

Staffan (ruotu 55): Katselmus 1804

Staphan (ruotu 55): Katselmus 1795

Staphan (ruotu 56): Katselmus 1795, Katselmus 1804

Kärckain

Anders (ruotu 65): Katselmus 1795

Kärckäin

Adam (ruotu 65): Katselmus 1804

Anders (ruotu 55): Katselmus 1795, Katselmus 1804

Brus. (ruotu 59): Katselmus 1775

Brusius (ruotu 59): Katselmus 1795, Katselmus 1804

Brusius (ruotu 60): Katselmus 1795

Michell (ruotu 55): Katselmus 1775

Pett: (ruotu 5): Katselmus 1775

Petter (ruotu 5): Katselmus 1804

Påhl (ruotu 60): Katselmus 1795

Kärkein

Jacob (ruotu 60): Katselmus 1804

Kärkäin

Adam (ruotu 65): Katselmus 1775

And: (ruotu 65): Katselmus 1767

Mich: (ruotu 55): Katselmus 1767

Mårten (ruotu 25): Katselmus 1767

Petter (ruotu 5): Katselmus 1767

Påhl (ruotu 60): Katselmus 1767

Rusius (ruotu 59): Katselmus 1767

Staff: (ruotu 53): Katselmus 1775

Thom. (ruotu 25): Katselmus 1775

Kättuin

And:s (ruotu 15): Katselmus 1775

Anders (ruotu 15): Katselmus 1767

Hinric (ruotu 20): Katselmus 1775

Pett: (ruotu 4): Katselmus 1775

Könöin

Ol: (ruotu 121): Katselmus 1767

Olof (ruotu 121): Katselmus 1775

Olof (ruotu 136): Katselmus 1775

Könönen

Matts (ruotu 121): Katselmus 1795, Katselmus 1804

LAlkuun

Lafvikain

Lars (ruotu 107): Katselmus 1775, Katselmus 1795

Laitin

(ruotu 137): Katselmus 1804

Bert. (ruotu 63): Katselmus 1775

Johan (ruotu 50): Katselmus 1795, Katselmus 1804

Lamain

And: (ruotu 56): Katselmus 1767

Michell (ruotu 56): Katselmus 1795, Katselmus 1804

Nils (ruotu 56): Katselmus 1775

Langin

Mich (ruotu 132): Katselmus 1767

Michel (ruotu 132): Katselmus 1795

Michell (ruotu 132): Katselmus 1775, Katselmus 1804

Lappalain

Ax: (ruotu 121): Katselmus 1767

Axell (ruotu 121): Katselmus 1775

Hinric (ruotu 16): Katselmus 1775

Olof (ruotu 16): Katselmus 1767

Olof (ruotu 121): Katselmus 1795, Katselmus 1804

Påhl (ruotu 16): Katselmus 1795

Lapplain

Pål (ruotu 16): Katselmus 1804

Lautiain

Hinr: (ruotu 62): Katselmus 1775

Jöran (ruotu 62): Katselmus 1795, Katselmus 1804

Lavikain

Lars (ruotu 107): Katselmus 1767, Katselmus 1804

Leskin

Hendric (ruotu 72): Katselmus 1804

Lille

(ruotu 67): Katselmus 1804

Lind

(ruotu 36): Katselmus 1795

(ruotu 47): Katselmus 1804

Lindenius

(ruotu 62): Katselmus 1767

Liucko

Olof (ruotu 12): Katselmus 1795

Liuko

Olof (ruotu 12): Katselmus 1767, Katselmus 1775, Katselmus 1804

Liukoin

Olof (ruotu 18): Katselmus 1775

Liukonen

Olof (ruotu 18): Katselmus 1767

Lohman

(ruotu 34): Katselmus 1804

Luiti

Joh: (ruotu 53): Katselmus 1775

Luitin

Joh: (ruotu 53): Katselmus 1767

Luttin

Påhl (ruotu 120): Katselmus 1767, Katselmus 1775

Lydikain

Christer (ruotu 31): Katselmus 1795

Pål (ruotu 6): Katselmus 1804

Lydikäin

Mats (ruotu 31): Katselmus 1767

Matts (ruotu 31): Katselmus 1775

Påhl (ruotu 6): Katselmus 1767, Katselmus 1775

Pål (ruotu 6): Katselmus 1795

Läskin

Henric (ruotu 72): Katselmus 1795

Nils (ruotu 72): Katselmus 1767, Katselmus 1775

Läwoin

Mats (ruotu 46): Katselmus 1767

MAlkuun

Mackoin

And:s (ruotu 47): Katselmus 1775

Anders (ruotu 47): Katselmus 1795

Malcki

Olof (ruotu 5): Katselmus 1804

Malikoin

Anders (ruotu 36): Katselmus 1804

Malin

Clemet (ruotu 96): Katselmus 1795, Katselmus 1804

H: (ruotu 95): Katselmus 1795

Henric (ruotu 95): Katselmus 1804

Hinric (ruotu 95): Katselmus 1775

Joh: (ruotu 95): Katselmus 1775

Klemet (ruotu 96): Katselmus 1775

Malki

And: (ruotu 9): Katselmus 1775

Anders (ruotu 9): Katselmus 1767

Olof (ruotu 5): Katselmus 1795

Pett (ruotu 5): Katselmus 1775

Petter (ruotu 5): Katselmus 1767

Malm

(ruotu 20): Katselmus 1804

(ruotu 40): Katselmus 1775

Mansner

(ruotu 49): Katselmus 1804

Marberg

Casp. (ruotu 123): Katselmus 1767, Katselmus 1775

Johan (ruotu 123): Katselmus 1795, Katselmus 1804

Martini

(ruotu 24): Katselmus 1767, Katselmus 1775

Metelin

Jöran (ruotu 60): Katselmus 1775

Matts (ruotu 59): Katselmus 1775, Katselmus 1795

Mettelin

Matts (ruotu 59): Katselmus 1804

Mohell

Anders (ruotu 67): Katselmus 1804

Claes (ruotu 13): Katselmus 1795

Lars (ruotu 13): Katselmus 1804

Monnonen

Anders (ruotu 66): Katselmus 1804

Monoin

And: (ruotu 66): Katselmus 1767

Mich: (ruotu 52): Katselmus 1767

Michell (ruotu 52): Katselmus 1775

Staff: (ruotu 106): Katselmus 1767

Mononen

Olof (ruotu 106): Katselmus 1804

Mustoin

Matts (ruotu 37): Katselmus 1767, Katselmus 1775

Mutikain

Eric (ruotu 82): Katselmus 1775, Katselmus 1795, Katselmus 1804

Månoin

And: (ruotu 66): Katselmus 1775

And: (ruotu 106): Katselmus 1775

Olof (ruotu 106): Katselmus 1795

Månonen

Anders (ruotu 66): Katselmus 1795

Mähöin

Olof (ruotu 64): Katselmus 1767, Katselmus 1775

Mätelin

Mats (ruotu 59): Katselmus 1767

Mätälin

Jör: (ruotu 60): Katselmus 1767

NAlkuun

Natuin

Carl (ruotu 71): Katselmus 1775

Karl (ruotu 71): Katselmus 1767

Nauckarin

Carl (ruotu 6): Katselmus 1804

Naukarin

Carl (ruotu 6): Katselmus 1775, Katselmus 1795

Lars (ruotu 6): Katselmus 1767

Påhl (ruotu 11): Katselmus 1795

Nijrain

Olof (ruotu 11): Katselmus 1767

Nirain

And: (ruotu 130): Katselmus 1775

Olof (ruotu 11): Katselmus 1775

Pål (ruotu 11): Katselmus 1804

Niskain

Samuel (ruotu 59): Katselmus 1795, Katselmus 1804

Simon (ruotu 59): Katselmus 1775

Nissin

Michell (ruotu 23): Katselmus 1775

Nordenstreng

(ruotu 38): Katselmus 1804

Nousiain

Joh: (ruotu 96): Katselmus 1775, Katselmus 1795

Johan (ruotu 96): Katselmus 1804

Nuppin

Lars (ruotu 4): Katselmus 1795

Nuppoin

Lars (ruotu 4): Katselmus 1767, Katselmus 1775

Olof (ruotu 139): Katselmus 1775

Nygren

(ruotu 32): Katselmus 1775, Katselmus 1795

Erig (ruotu 32): Katselmus 1804

Matts (ruotu 32): Katselmus 1767

Nyman

(ruotu 53): Katselmus 1795, Katselmus 1804

OAlkuun

Oinoin

Joh: (ruotu 136): Katselmus 1767

Johan (ruotu 136): Katselmus 1804

Ojnoin

Joh: (ruotu 136): Katselmus 1775

Johan (ruotu 136): Katselmus 1795

Olsonius

(ruotu 106): Katselmus 1795

Oppman

(ruotu 37): Katselmus 1775

(ruotu 53): Katselmus 1775

Orbinski

(ruotu 10): Katselmus 1767

(ruotu 13): Katselmus 1767, Katselmus 1775, Katselmus 1795

Carl (ruotu 14): Katselmus 1804

Otin

Anders (ruotu 17): Katselmus 1795, Katselmus 1804

Hendric (ruotu 54): Katselmus 1804

Henric (ruotu 54): Katselmus 1795

Pet: (ruotu 72): Katselmus 1767

Petter (ruotu 72): Katselmus 1775, Katselmus 1795

Tho: (ruotu 54): Katselmus 1767

Thomas (ruotu 54): Katselmus 1775

Otinen

Staff: (ruotu 139): Katselmus 1767

PAlkuun

Packarin

Lars (ruotu 12): Katselmus 1804

Pål (ruotu 24): Katselmus 1804

Pakaarin

Påhl (ruotu 24): Katselmus 1795

Pakarin

Hindr: (ruotu 7): Katselmus 1767

Hinr: (ruotu 7): Katselmus 1775

Lars (ruotu 12): Katselmus 1767, Katselmus 1775, Katselmus 1795

Mats (ruotu 7): Katselmus 1795

Mårt: (ruotu 7): Katselmus 1775

Påhl (ruotu 24): Katselmus 1767, Katselmus 1775

Pakunain

Påhl (ruotu 100): Katselmus 1775

Pardain

Adam (ruotu 11): Katselmus 1775

Anders (ruotu 11): Katselmus 1767

Petter (ruotu 3): Katselmus 1804

Petter (ruotu 4): Katselmus 1804

Petter (ruotu 11): Katselmus 1795, Katselmus 1804

Petter (ruotu 37): Katselmus 1804

Paunoin

Abraham (ruotu 63): Katselmus 1804

Peckain

Joh: (ruotu 123): Katselmus 1795

Johan (ruotu 123): Katselmus 1804

Pesoin

Anders (ruotu 35): Katselmus 1804

Michell (ruotu 34): Katselmus 1795, Katselmus 1804

Olof (ruotu 37): Katselmus 1804

Petter (ruotu 11): Katselmus 1795, Katselmus 1804

Pesonen

Anders (ruotu 35): Katselmus 1795

Olof (ruotu 37): Katselmus 1795

Pijrain

And: (ruotu 130): Katselmus 1767

Pirain

And: (ruotu 126): Katselmus 1795

Anders (ruotu 126): Katselmus 1804

Anders (ruotu 130): Katselmus 1795, Katselmus 1804

Grels (ruotu 126): Katselmus 1775

Pitkäin

Pehr (ruotu 39): Katselmus 1775

Pitkänen

Petter (ruotu 39): Katselmus 1795

Pittkäin

Petter (ruotu 39): Katselmus 1804

Pjrain

Grels (ruotu 126): Katselmus 1767

Polin

(ruotu 34): Katselmus 1775

Pollack

David (ruotu 106): Katselmus 1775

Pollain

Olof (ruotu 138): Katselmus 1795

Polloin

Matts (ruotu 69): Katselmus 1804

Olof (ruotu 138): Katselmus 1804

Poutiain

And: (ruotu 125): Katselmus 1795

Anders (ruotu 125): Katselmus 1804

Purdin

Hend: (ruotu 139): Katselmus 1767

Purdinen

Hind: (ruotu 138): Katselmus 1767

Purhoin

Gust: (ruotu 70): Katselmus 1767

Pustin

Gust (ruotu 64): Katselmus 1767, Katselmus 1775

Gustaf (ruotu 64): Katselmus 1795, Katselmus 1804

Mårt: (ruotu 8): Katselmus 1775

Mårten (ruotu 8): Katselmus 1767

Pett: (ruotu 8): Katselmus 1775, Katselmus 1795

Petter (ruotu 8): Katselmus 1767, Katselmus 1804

Staffan (ruotu 9): Katselmus 1795, Katselmus 1804

Pyhöin

Jör: (ruotu 125): Katselmus 1775

Pylcköin

Elias (ruotu 62): Katselmus 1795

Pylkein

Elias (ruotu 62): Katselmus 1775

Pylkoin

El: (ruotu 62): Katselmus 1767

Elias (ruotu 62): Katselmus 1804

Pärnäin

Joh: (ruotu 68): Katselmus 1767

Mich: (ruotu 68): Katselmus 1775

Päsoin

And: (ruotu 35): Katselmus 1775

Michell (ruotu 34): Katselmus 1775

Olof (ruotu 37): Katselmus 1767, Katselmus 1775

Petter (ruotu 11): Katselmus 1767, Katselmus 1775

Pässoin

And: (ruotu 35): Katselmus 1767

Mich: (ruotu 34): Katselmus 1767

Pöllein

Johan (ruotu 10): Katselmus 1767

Pölloin

Matts (ruotu 12): Katselmus 1804

Pölläin

M: (ruotu 69): Katselmus 1767

Matts (ruotu 12): Katselmus 1795

Matts (ruotu 69): Katselmus 1775, Katselmus 1795

Olof (ruotu 138): Katselmus 1767, Katselmus 1775

Pöyhöin

Johan (ruotu 64): Katselmus 1804

Jör: (ruotu 125): Katselmus 1767

Pöyhönen

Johan (ruotu 64): Katselmus 1795

RAlkuun

Rahuin

And: (ruotu 29): Katselmus 1795

Anders (ruotu 29): Katselmus 1804

Hend: (ruotu 29): Katselmus 1767

Hinr: (ruotu 29): Katselmus 1775

Rami

And:s (ruotu 27): Katselmus 1775

Anders (ruotu 27): Katselmus 1767, Katselmus 1795, Katselmus 1804

Ramsay

(ruotu 119): Katselmus 1804

Rautasu

Gustaf (ruotu 12): Katselmus 1767

Rautiain

Anders (ruotu 52): Katselmus 1767, Katselmus 1804

Joh (ruotu 134): Katselmus 1775, Katselmus 1795

Johan (ruotu 134): Katselmus 1804

Matts (ruotu 52): Katselmus 1775, Katselmus 1795

Olof (ruotu 8): Katselmus 1767, Katselmus 1775

Påhl (ruotu 134): Katselmus 1767

Sim: (ruotu 8): Katselmus 1795

Simon (ruotu 7): Katselmus 1804

Simon (ruotu 8): Katselmus 1804

Rehbind:

(ruotu 134): Katselmus 1767

(ruotu 135): Katselmus 1767

Rehbinder

(ruotu 134): Katselmus 1775

(ruotu 135): Katselmus 1775

Reijoin

Johan (ruotu 56): Katselmus 1804

Mårten (ruotu 126): Katselmus 1795, Katselmus 1804

Th: (ruotu 56): Katselmus 1767

Tho. (ruotu 56): Katselmus 1775

Reijonen

Johan (ruotu 56): Katselmus 1795

Reinikain

And: (ruotu 70): Katselmus 1767

Rejoin

Aron (ruotu 63): Katselmus 1767

Remes

Abraha: (ruotu 57): Katselmus 1804

Rikoin

Eric (ruotu 82): Katselmus 1795, Katselmus 1804

Ringin

Nils (ruotu 115): Katselmus 1775, Katselmus 1795, Katselmus 1804

Pett: (ruotu 13): Katselmus 1775

Rjkoin

Eric (ruotu 82): Katselmus 1775

Rochoin

Mats (ruotu 47): Katselmus 1767

Rongain

Joh (ruotu 66): Katselmus 1767

Johan (ruotu 66): Katselmus 1795, Katselmus 1804

Roppoin

Eric (ruotu 128): Katselmus 1795

Ropponen

Anders (ruotu 133): Katselmus 1795

Olof (ruotu 139): Katselmus 1795

Roschier

(ruotu 29): Katselmus 1795

Ruht

Anders (ruotu 40): Katselmus 1804

Ruskain

Hartvig (ruotu 46): Katselmus 1795, Katselmus 1804

Mats (ruotu 62): Katselmus 1767

Matts (ruotu 62): Katselmus 1795, Katselmus 1804

Pett: (ruotu 62): Katselmus 1775

Staffan (ruotu 25): Katselmus 1804

Staphan (ruotu 25): Katselmus 1795

Rutain

Abr: (ruotu 70): Katselmus 1767

Ruth

Anders (ruotu 40): Katselmus 1795

Råckain

Lars (ruotu 4): Katselmus 1767

Rångain

Joh: (ruotu 66): Katselmus 1775

Råppoin

Anders (ruotu 133): Katselmus 1804

H: (ruotu 132): Katselmus 1767

Råpponen

Olof (ruotu 139): Katselmus 1804

Råppåin

Hinric (ruotu 132): Katselmus 1775

Olof (ruotu 133): Katselmus 1775

Räisäin

Anders (ruotu 19): Katselmus 1795, Katselmus 1804

Joh: (ruotu 19): Katselmus 1775

Johan (ruotu 19): Katselmus 1767

Lars (ruotu 2): Katselmus 1767, Katselmus 1775, Katselmus 1795, Katselmus 1804

Rämes

Abrah: (ruotu 57): Katselmus 1795

Rämäs

Abr. (ruotu 57): Katselmus 1775

Abraham (ruotu 57): Katselmus 1767

SAlkuun

Sapain

Olof (ruotu 21): Katselmus 1804

Scheipper

(ruotu 46): Katselmus 1767

Schluter

(ruotu 4): Katselmus 1804

Seppäin

Petter (ruotu 99): Katselmus 1795

Sikain

Jöran (ruotu 57): Katselmus 1767, Katselmus 1775, Katselmus 1804

Michel (ruotu 60): Katselmus 1795

Michell (ruotu 60): Katselmus 1804

Sikanen

Jöran (ruotu 57): Katselmus 1795

Silfvenoin

Nils (ruotu 99): Katselmus 1795, Katselmus 1804

Pehr (ruotu 97): Katselmus 1775, Katselmus 1795, Katselmus 1804

Påhl (ruotu 97): Katselmus 1795

Pål (ruotu 97): Katselmus 1804

Silfvoin

Nils (ruotu 99): Katselmus 1775

Siljander

August (ruotu 71): Katselmus 1795, Katselmus 1804

Sistoin

Simon (ruotu 59): Katselmus 1767

Skotman

(ruotu 23): Katselmus 1767

Soinin

Eric (ruotu 134): Katselmus 1775

Grels (ruotu 126): Katselmus 1775

Soininen

Eric (ruotu 134): Katselmus 1795

Sojalin

(ruotu 35): Katselmus 1775

Sojolin

Jöran (ruotu 6): Katselmus 1804

Spannin

Henric (ruotu 83): Katselmus 1795, Katselmus 1804

Hinric (ruotu 83): Katselmus 1775

Staffanain

Mats (ruotu 10): Katselmus 1767

Suhoin

Per (ruotu 124): Katselmus 1775

Pet: (ruotu 124): Katselmus 1767

Petter (ruotu 124): Katselmus 1795, Katselmus 1804

Påhl (ruotu 124): Katselmus 1767, Katselmus 1775

Suomalain

Lucas (ruotu 96): Katselmus 1775, Katselmus 1795, Katselmus 1804

Sutin

Iwar (ruotu 123): Katselmus 1775

Johan (ruotu 139): Katselmus 1775

Sutinen

If: (ruotu 123): Katselmus 1767

Johan (ruotu 139): Katselmus 1795, Katselmus 1804

Svahn

(ruotu 138): Katselmus 1795

Såinin

Eric (ruotu 134): Katselmus 1804

Såininen

E: (ruotu 134): Katselmus 1767

Såpain

Olof (ruotu 21): Katselmus 1795

Såppäin

Petter (ruotu 99): Katselmus 1804

Säppain

Anders (ruotu 27): Katselmus 1767

Säppäin

And:s (ruotu 27): Katselmus 1775

Säppäläin

Pehr (ruotu 99): Katselmus 1775

TAlkuun

Tackin

Anders (ruotu 29): Katselmus 1795, Katselmus 1804

Carl (ruotu 29): Katselmus 1775

Karl (ruotu 29): Katselmus 1767

Talfvain

Eric (ruotu 22): Katselmus 1804

Tanne

Jeremias (ruotu 67): Katselmus 1804

Tanninen

Jöran (ruotu 67): Katselmus 1795

Tarfvain

Ivar (ruotu 20): Katselmus 1804

Taskin

Eric (ruotu 48): Katselmus 1775

Erich (ruotu 48): Katselmus 1767

Jöran (ruotu 48): Katselmus 1795, Katselmus 1804

M: (ruotu 67): Katselmus 1767

Matts (ruotu 67): Katselmus 1775

Tihl

H: (ruotu 133): Katselmus 1767

Hinric (ruotu 133): Katselmus 1775

Johan (ruotu 133): Katselmus 1804

Tihli

Johan (ruotu 133): Katselmus 1795

Tirckoin

Petter (ruotu 131): Katselmus 1795, Katselmus 1804

Petter (ruotu 132): Katselmus 1795, Katselmus 1804

Påhl (ruotu 130): Katselmus 1795, Katselmus 1804

Tirkoin

Hend: (ruotu 139): Katselmus 1767

Joh: (ruotu 130): Katselmus 1767, Katselmus 1775

Joh: (ruotu 131): Katselmus 1767, Katselmus 1775

M: (ruotu 131): Katselmus 1767

Matts (ruotu 131): Katselmus 1775

P: (ruotu 132): Katselmus 1767

Per (ruotu 132): Katselmus 1775

Tolfvain

And: (ruotu 4): Katselmus 1795

Eric (ruotu 22): Katselmus 1795

Erich (ruotu 22): Katselmus 1767

Matts (ruotu 53): Katselmus 1795

Olof (ruotu 53): Katselmus 1795

Petter (ruotu 10): Katselmus 1795

Petter (ruotu 61): Katselmus 1795

Staphan (ruotu 22): Katselmus 1795

Tollfvain

Petter (ruotu 72): Katselmus 1804

Tolvain

Lars (ruotu 3): Katselmus 1795

Toropain

Johan (ruotu 99): Katselmus 1795, Katselmus 1804

Tuchkuin

Abr: (ruotu 35): Katselmus 1767

Sim (ruotu 35): Katselmus 1767

Tuhkuin

Abr: (ruotu 35): Katselmus 1775

Henric (ruotu 54): Katselmus 1795, Katselmus 1804

Tunain

Staffan (ruotu 86): Katselmus 1775, Katselmus 1795

Staphan (ruotu 86): Katselmus 1804

Tuofvin

Michell (ruotu 21): Katselmus 1775, Katselmus 1795

Tuofvinen

Michell (ruotu 21): Katselmus 1767

Tuovin

Michel (ruotu 21): Katselmus 1804

Turdiain

Axell (ruotu 85): Katselmus 1775, Katselmus 1795, Katselmus 1804

Hendric (ruotu 95): Katselmus 1804

Henric (ruotu 95): Katselmus 1795

Matts (ruotu 115): Katselmus 1775, Katselmus 1795, Katselmus 1804

Sim: (ruotu 95): Katselmus 1775

Simon (ruotu 95): Katselmus 1804

Staff (ruotu 84): Katselmus 1775

Staffan (ruotu 84): Katselmus 1795, Katselmus 1804

Thom: (ruotu 114): Katselmus 1775

Thomas (ruotu 114): Katselmus 1795, Katselmus 1804

Turdin

Simon (ruotu 95): Katselmus 1795

Turuin

Hendric (ruotu 137): Katselmus 1804

Hinric (ruotu 138): Katselmus 1775

Joh (ruotu 129): Katselmus 1767, Katselmus 1775

Matts (ruotu 135): Katselmus 1795, Katselmus 1804

Mich: (ruotu 28): Katselmus 1767

Michel (ruotu 22): Katselmus 1804

Michell (ruotu 28): Katselmus 1775

Mår: (ruotu 127): Katselmus 1767

Mårt: (ruotu 127): Katselmus 1775

Olof (ruotu 22): Katselmus 1767, Katselmus 1775

Påhl (ruotu 136): Katselmus 1795, Katselmus 1804

Turun

Michell (ruotu 28): Katselmus 1804

Turunen

Michell (ruotu 22): Katselmus 1795

Michell (ruotu 28): Katselmus 1795

Mårten (ruotu 127): Katselmus 1795, Katselmus 1804

Tynckoin

Påhl (ruotu 100): Katselmus 1804

Tyncköin

Petter (ruotu 100): Katselmus 1795

Påhl (ruotu 100): Katselmus 1795

Tynkoin

Christ (ruotu 100): Katselmus 1775

Tynköin

Petter (ruotu 100): Katselmus 1804

Tålfvain

Abr. (ruotu 22): Katselmus 1775

Abr: (ruotu 61): Katselmus 1775

Abrah: (ruotu 61): Katselmus 1767

Abram (ruotu 22): Katselmus 1767

Eric (ruotu 22): Katselmus 1775

Hendric (ruotu 31): Katselmus 1804

Lars (ruotu 3): Katselmus 1767, Katselmus 1775

Matts (ruotu 53): Katselmus 1804

Olof (ruotu 53): Katselmus 1804

Pett. (ruotu 10): Katselmus 1775

Petter (ruotu 10): Katselmus 1804

Petter (ruotu 13): Katselmus 1804

Petter (ruotu 61): Katselmus 1804

Tålpain

Staffan (ruotu 22): Katselmus 1804

Tårol

Joh. (ruotu 48): Katselmus 1767

Tåråpain

Joh: (ruotu 99): Katselmus 1775

Täräs

Johan (ruotu 48): Katselmus 1775

Törne

Zach: (ruotu 34): Katselmus 1767

Törroin

Bertill (ruotu 126): Katselmus 1804

Michell (ruotu 38): Katselmus 1804

Törröin

Bengt (ruotu 126): Katselmus 1767

Bert. (ruotu 126): Katselmus 1775

Bertill (ruotu 126): Katselmus 1795

Lars (ruotu 128): Katselmus 1775, Katselmus 1795, Katselmus 1804

Mich: (ruotu 38): Katselmus 1767

Michel (ruotu 38): Katselmus 1795

Michell (ruotu 38): Katselmus 1775

Pär (ruotu 128): Katselmus 1767

UAlkuun

Uckoin

Joh: (ruotu 60): Katselmus 1767

VWAlkuun

v: Fieandt

(ruotu 68): Katselmus 1795

v Wright

P. (ruotu 38): Katselmus 1775

Waitin

Anders (ruotu 39): Katselmus 1804

Wantin

Henric (ruotu 28): Katselmus 1804

Wattolin

(ruotu 23): Katselmus 1804

(ruotu 50): Katselmus 1775

(ruotu 65): Katselmus 1767

Wauhkoin

Michell (ruotu 49): Katselmus 1775

Samuel (ruotu 49): Katselmus 1795, Katselmus 1804

Waukoin

Mich. (ruotu 49): Katselmus 1767

Welloin

Salamon (ruotu 71): Katselmus 1804

Westerin

Matts (ruotu 46): Katselmus 1795, Katselmus 1804

Wihawa

Påhl (ruotu 46): Katselmus 1767

Wihla

Joh: (ruotu 71): Katselmus 1804

Wikla

Joh: (ruotu 71): Katselmus 1767, Katselmus 1795

Jöran (ruotu 71): Katselmus 1775

Willain

Salomon (ruotu 71): Katselmus 1795

Wirilander

(ruotu 32): Katselmus 1795, Katselmus 1804

(ruotu 33): Katselmus 1767, Katselmus 1775, Katselmus 1795, Katselmus 1804

von Nandellstedt

(ruotu 29): Katselmus 1804

(ruotu 30): Katselmus 1804

Wright

Henr: Joh. (ruotu 21): Katselmus 1795

Johan (ruotu 21): Katselmus 1804

Wrigt

(ruotu 38): Katselmus 1767

Wäisäin

Ma: (ruotu 130): Katselmus 1767

Matts (ruotu 130): Katselmus 1775

Wänain

And: (ruotu 57): Katselmus 1767

Vännerberg

(ruotu 30): Katselmus 1795

Wäntin

And: (ruotu 39): Katselmus 1795

Hans (ruotu 28): Katselmus 1767

Hendrich (ruotu 2): Katselmus 1767

Henric (ruotu 28): Katselmus 1795

Hinric (ruotu 2): Katselmus 1775

Marcus (ruotu 120): Katselmus 1795, Katselmus 1804

Staffan (ruotu 2): Katselmus 1804

Staph: (ruotu 2): Katselmus 1795

Wänäin

And: (ruotu 57): Katselmus 1775

Anders (ruotu 57): Katselmus 1795, Katselmus 1804

Wänälain

Joh. (ruotu 97): Katselmus 1795

Wänäläin

Hinric (ruotu 97): Katselmus 1775

Johan (ruotu 97): Katselmus 1804

Wäpsälein

Sam: (ruotu 6): Katselmus 1775

Wäpsäläin

Sam. (ruotu 6): Katselmus 1795

Samuel (ruotu 6): Katselmus 1767

Wärtin

And:s (ruotu 39): Katselmus 1775

Wästärin

Matts (ruotu 46): Katselmus 1775

Wätin

Lars (ruotu 28): Katselmus 1775

 

© Väinö Holopainen 2023