AloitussivuSavon henkikirjatJuvan pitäjä1725 → Henkikirja ☰ 

Juva henkikirja 1725

Sivu 3109AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
1 Aufwila/Auvila 4 Hindrich Michellss:n mh 1 1 Caw: Auvinen
Bror Johan 1 Auvinen
Bror Michell 1 Auvinen
2 2 Anders Aufwin mh 1 1 Caw: Auvinen
3 2 1 Mattz Mattssonn 1 Caw: Auvinen
Bror Lahrs 1 Auvinen
Solld: Cnuth Snickarins hust 1 Nikkarinen 40
4 2 Mattz Haikarain mh 1 1 Caw Haikarinen
1 Lieut Pöriäins hust 1
5 3 Nills Nillsson mh 1 1 Caw: Auvinen
Bror Staffan 1 Auvinen
1 Ahola 4 Mattz Kättuin mh 1 1 C: og: Kettunen
Bror Hindrich mh 1 1 Kettunen
Munsterskrif: Bostelle
2 3 Olof Staffanss:n Laitin med hustrun 1 1 Inf Laitinen
Bror Thomas 1 Laitinen
3 1 Mattz Johanss:n Kaipoin 1 Caw: Kaipainen
1 Coussmala/Kuosmala 6 Anders Ohlsson mh 1 1 Caw Kuosmanen
Bror Issraell mh 1 1 Kuosmanen
d:r Lahrs Lahrss:n Pullk:n 1 Pulkkinen
Drag: Simoins hust 1
2 3 Johan Härckein 1 Caw: Härkönen
Bror Aron mh 1 1 Härkönen
1 Löössd:r Petter Hännin 1 Hänninen

Sivu 3110AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
3 Coussmala/Kuosmala 3 Johan Lipssain mh 1 1 Caw Lipsanen
Ellias Lipssains hust 1 Lipsanen
4 Pafwilains Crono öde Paavilainen
1 Härckälä/Härkälä 2 Lahrs Hullckoins hust 1 Hulkkonen
Son Lahrs 1 Hulkkonen
2 And:s Härckeins C: öde Härkönen
3 7 Samuell Kåstiain mh 1 1 Caw Kostiainen
Bror Mårten mh 1 1 Kostiainen
d:r Michell Haloin 1 Halonen
Geskin Härckätar 1 Härkönen
Drag: Anders hustru 1
4 2 Mattz Illfwoin mh 1 1 Caw: Ilvonen
5 2 Jöran Simonssons hust 1 C: og: Hämäläinen
Sonn Simon 1 Hämäläinen
1 Håttila/Hottila 5 Mattz Kåhoin mh 1 1 Caw: Kohonen
d:r Michell Kämil:n mh 1 1 Kemiläinen
2 Johan Coussmass:n Håttin Cawal: öde Hottinen
3 2 Johan Purhoin mh 1 1 Inf: Purhonen
1 Härkälanemj/Härkälänniemi 4 Anders Purhoin mh 1 1 C: og: Purhonen
2 2 Peer Ihalain mh 1 1 C: og: Ihalainen
1 Hetaierfwj/Hietajärvi 4 Mattz Mattss:n Puhacka mh 1 1 Caw: Puhakka
Bror Lahrs 1 Puhakka
Pigan Lasticka Härckein 1 Härkönen
2 Niells el:r Peer Puhackains Caw: öde Puhakainen

Sivu 3111AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
3.4 Hetaierfwj/Hietajärvi 6 Peer Nillss:n Kettuin 1 Caw Kettunen
Bror Påhl mh 1 1 Kettunen
Bror Johan 1 Kettunen
B:r S: Johan Johansson 1 Kettunen
d:r Johan Mustoin 1 Mustonen
5 Mårt:n el:r Olof Kettuins Caw: öde Kettunen
6 Mattz Lijmatains Caw: öde Liimatainen
7 Anders Kättuins Caw: öde Kettunen
8 2 Hindrich Såpain mh 1 1 Caw: Sopanen
9 Lahrs Kättuins Crono öde Kettunen
1 Haloila/Halola 2 1 Påhl Säckin mh 1 1 Caw: Säkkinen
Solld: Hind: Pafwil:s hust 1 Paavilainen 26
Här af 1 3/4 SkMk C: og:
1 Haikarala/Haikarila 4 Anders Purhoin mh 1 1 C: og: Purhonen
Bror Peer mh 1 1 Purhonen
2 5 1 Lahrs Råckain mh 1 1 Caw: Roikonen
Bror Peer mh 1 1 Roikonen
Bror Olof 1 Roikonen
Solld: Johan Läskins hust 1 Leskinen 31
3 1 Peer Jacobsson Summa 1 Caw: Summa
4 3 Mattz Härckein mh 1 1 Caw: Härkönen
Staffan Tarckiains hust 1 Tarkiainen
1 Heinola 3 Bengdt Puhackain mh 1 1 Inf: Puhakainen
Bror Nills 1 Puhakainen
2 5 1 Nills Heinoin mh 1 1 Caw: Heinonen
Bror Olof mh 1 1 Heinonen
d:r Lahrs Purhoin 1 Purhonen
Solld: Johan Läskins hust 1 Leskinen 25

Sivu 3112AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
2 Hatzoila/Hatsola 2 Hindrich Paijuin mh 1 1 Caw: Pajunen
1 2 Anders Ahoin mh 1 1 Caw Ahonen
3 3 Lahrs Pafwilain 1 Caw Paavilainen
Dåtter Maria 1 Paavilainen
d:r Rassmus Kåndia 1 Kontio
4 3 1 Michell Kruusskop mh 1 1 Caw Kruskopf
Son Lahrs 1 Kruskopf
Solld: And:s Wästerins hust 1 Vesterinen 36
5 Olof Turackains Cav: öde Turakainen
1.2 Hötenby/Hyötyy 5 Sigfredh Andersson mh 1 1 Caw: Hyötyläinen
d:r Mattz Mättzo 1 Metso
Olof Hytiäin mh 1 1 Hyytiäinen
3 2 Eskell Hötelein mh 1 1 Caw: Hyötyläinen
1 Hännilä 3 Hind: Hardtwijckss:n mh 1 1 Caw: Hänninen
Son Simon 1 Hänninen
1 Järfwenpä/Järvenpää 4 Länssm:n Johan Assickain mh 1 1 Caw: Asikainen
d:r Johan Kåndia 1 Kontio
d:r Christer Nissinen 1 Nissinen
2 5 Johan Muttulain 1 Caw: Muttulainen
Bror Abraham mh 1 1 Muttulainen
d:r Carll Kåttilain 1 Kotilainen
drag: And:s Wäteins hust 1 Väätäinen
1 Immoila/Immola 2 Michell Ikäheimoin mh 1 1 Inf: Ikäheimonen
1 Ingilä/Inkilä 3 Leut:n Wahl mh 1 1 Caw: Wahl
d:r Erich 1
1 Jåckela/Jokela Lahrs Killckis Inf: öde Kilkki

Sivu 3113AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
1 Illamäckj/Illainmäki 1 Tårp:n Påhl Otin 1 st: Koo 1 Outinen
1 Kyrckioby/Kirkonkylä Lagdt under Jåckas Prästeg:
1 Kaihumäckj/Kaihunmäki 2 Lahrs Hångain mh 1 1 Caw: Honkanen
2 1 1 Ellias Teitin 1 Caw: Teittinen
Solld: Olofz hustru 1 Teittinen 2
3 2 Simon Hänninen mh 1 1 Crono Upt: öde Hänninen
1 Kättula/Kettula 1 Christer Mardickain 1 Martikainen
2 4 Olof Åinoin mh 1 1 Caw: Oinonen
Bror Hindrich mh 1 1 Oinonen
1 Kangais/Kangas 1 Jacob Hötelein 1 Caw: Hyötyläinen
2 3 Anders Sigfredhss:n mh 1 1 Caw: Oinonen?
Bror Thomas 1 Oinonen?
3 3 Johan Brun mh 1 1 Caw: Brun
Bror Hindrichz hustru 1 Brun
4 1 Christer Paunoin 1 Caw: Paunonen
5 3 1 Berendt Ahoin 1 Caw: Ahonen
Son Mattz Ahoin mh 1 1 Ahonen
Solld: Abells hustru 1 Pitkänen 32
1 Kiskilä 5 Bertell Kiskins hust 1 Caw: Kiiskinen
Son Bertell mh 1 1 Kiiskinen
M: Michell Kårpin mh 1 1 Korpinen
1 Kaskis/Kaskii 3 Hindrich Tannin mh 1 1 C: og: Tanninen
d:r Olof Hackulin 1 Hakulinen
2 3 Erich Taskin mh 1 1 Caw: Taskinen
Bror Anders hust 1 Taskinen

Sivu 3114AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
3 Kaskis/Kaskii 2 1 Mattz Mattss:n Routzal:n mh 1 1 Caw: Ruotsalainen
Solld: Petter Hamuins hust 1 Hamunen 10
4 6 1 Lahrs Mich:ss:n Haloin mh 1 1 Caw: Halonen
Bror Olof mh 1 1 Halonen
d:r Anders Håttinen 1 Hottinen
d:r Anders Hackul:n 1 Hakulinen
Solld: Peer Peerssons hust 1 Härkönen 11
5 3 Anders Rimpis hust 1 Caw: Rimppi
Son Petter 1 Rimppi
d:r Lahrs Peerss:s hustru 1
6 Petter Wassaras Caw: öde Vasara
1 Kiskilänemj/Kiiskilänniemi 2 Petter Kiskin mh 1 1 Caw: Kiiskinen
2.3 5 Claes Puhackain mh 1 1 Caw: Puhakainen
Bror Anders mh 1 1 Kiiskinen
drag: Härckeins hust 1 Härkönen
4 3 1 Petter Kupsain 1 Caw: Kupsanen
M: Peer Lautiain mh 1 1 Lautiainen
Solld: And:s Lautiains hust 1 Lautiainen 13
5 2 Påhl Kupssain mh 1 1 Caw: Kupsanen
1 Kassintaipall/Kasintaipale 2 Hindrich Passoin mh 1 1 Inf: Pasanen
1 Kaisslaierfwj/Kaislajärvi 5 1 Hardtwijck Johanss:n mh 1 1 Caw: Härkönen
Frende Johan Lahrsson 1 Härkönen
Bror Hindrich 1 Härkönen
d:r Staffan Passain 1 Pasanen
Solld: Puhackas hust 1 Puhakka 75
1 Kåikala/Koikkala Under ett bruuck med Randois Rusthålld

Sivu 3115AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
2 Kåikala/Koikkala Ickoins Crono öde Ikonen
3 3 Johan Lahrsson Härckein 1 Caw: Härkönen
Son Lahrs Johanss:n mh 1 1 Härkönen
4 Johan el:r Jacob Marain Caw: öde Maaranen
5 2 Eskell Waitin mh 1 1 C: og Väätäinen
1 Knutilanmäckj/Knuutilanmäki 3 Gustaf Johansson 1 Caw: Hämäläinen
pro 1724 tillbaka 1
Syster Karin 1 Hämäläinen
2 3 Mattz Cnuthss:n Hämäl: hust 1 Caw: Hämäläinen
M: Mårten Peckurin mh 1 1 Pekurinen
3 Ryttmest: Nandelstadh hemman Nandelstadh
d:r Hind: Safwol:n mh Niuter Löhn och Kåst hooss adelssm:n Savolainen
Pigan Johanna Niuter Löhn och Kåst hooss adelssm:n
2 T: Påhl Ållickain mh, 1 st: Häst, 1 st: Koo 1 1 Ollikainen
1 Knutila/Knuutila 3 Påhl Kaipain mh 1 1 Kaipainen
Peer Hytiäins hustru 1 Hyytiäinen
1 Killpoila/Kilpola H:r Capit:n Kreutleins hemman Caw: Creutlein
2 6 Johan Schadevitz mh 1 1 Caw Schadevitz
Bror Carll mh 1 1 Schadevitz
Syster Maria 1 Schadevitz
d:r Christer Kåndiains hust 1 Kontiainen
4 Olof Lambins Crono öde Lampinen

Sivu 3116AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
3 Killpoila/Kilpola 6 Erich Kardinen mh 1 1 Caw: Kaartinen
Swåger Carll mh 1 1
d:r Petter Hämäl:n 1 Hämäläinen
drag: Påhls hustru 1
5 2 Mårten Peckurin mh 1 1 C: og: Pekurinen
1 Karckiama/Karkeamaa 4 Jacob Ersson Kiukas 1 Caw: Kiukas
Jacob Kiukas hustru 1 Kiukas
d:r Thomas Mattsson mh 1 1
2 3 Anders Andersson mh 1 1 Caw: Pöyhönen
B:m: Eskell Pöchein 1 Pöyhönen
3 2 Påhl Råpoin mh 1 1 Caw: Roponen
4 4 Eskell Heinoin mh 1 1 Caw: Heinonen
d:r Anders Pijck mh 1 1 Piikki
5 2 Bengdt Heinoin mh 1 1 Caw: Heinonen
1 Laukala/Laukkala 3 Jöran Hässein 1 Caw: Häsänen
d:r Anders Pernain mh 1 1 Pärnänen
2 Under ett bruuck i Randas:
3 4 Lahrs Purhoin mh 1 1 Caw: Purhonen
Bror Samuell 1 Purhonen
Bror Gustaf 1 Purhonen
4 Heinoins Crono öde Heinonen
5 3 Abraham Mustoin mh 1 1 Inf: Mustonen
Bror Påhl 1 Mustonen
1 Lautiala/Lauteala 2 Staffan Wästerin mh 1 1 C: og: Vesterinen
1 Loumala/Luomala 4 Peer Hackulins hust 1 Caw: Hakulinen
d:r Lahrs Kanckuin 1 Kankkunen
d:r Lahrs Puhackain 1 Puhakainen
Pigan Agneta Wännäl:n Venäläinen

Sivu 3117AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
1 Läskilä/Leskelä 3 Johan Läskin mh 1 1 Inf: Leskinen
Son Johan 1 Leskinen
2 Jöns Hinderssons Crono öde Leskinen
3 2 Jöran Haikarain mh 1 1 Caw: Haikarinen
1 Liefwola/Lievola Lijkain el:r Joh: Martins Crono öde Liikanen
2 1 1 Anders Anderss:n Läskin 1 Caw: Leskinen
Solld: Nills Sparres hust 1 Sparre 23
3 2 Erich Lijmatain mh 1 1 C: og: Liimatainen
4 Påhl Läskins Inf: öde Leskinen
1 Lipssala/Lipsala 3 H:r Capit:n Schultz Fruu 1 Inf: Schulte
d:r Jacob Hirfwoin 1 Hirvonen
Pigan Anna 1
1 Lähickoila/Lehikkola 7 Mattz Lähickoin mh 1 1 Caw: Lehikoinen
Bror Johan mh 1 1 Lehikoinen
F:B:S: Petter 1 Lehikoinen
d:r Jöran Siskoin 1 Siiskonen
drag: Petter Bengdtins hust 1 Penttinen
2 2 Jöran Lähickoin 1 Lehikoinen
Solld: Mattz hustru 1 Lehikoinen 50
1 Männimäckj/Männynmäki 2 1 Höglärde H:r Probsten Poppi drag: hem:n Poppius
d:r Mattz Mardickain mh 1 1 Martikainen
drag: Hindrichz hustru 1
4 Sacell:n H:r Abraham Poppius 1 1 2:dra Cap:s B: Poppius
d:r Christer Härckein 1 Härkönen
Pigan Margetta 1

Sivu 3118AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
2 Männimäckj/Männynmäki 4 Petter Tirroin mh 1 1 C: og: Tirronen
Bror Carll 1 Tirronen
Swåger Huijains Enkia 1 Hujanen
3 Bebrukas af H:r Sacell:n Abraham Poppius 1:sta Cap:s B: Poppius
1 Mattila 3 Hindrich Simonss:n mh 1 1 Caw: Summanen
F:B:S: Johan 1 Parkkinen
2 2 Joh: Walentinson mh 1 1 C: og:
3 Olof Pernoins Crono öde Pärnänen
4 Rässeins Crono öde Räsänen
1 Mäcköis/Mäköis 2 Mattz Aufwin mh 1 1 Caw: Auvinen
2 Eskell Kämmil:s Inf: öde Kemiläinen
3 4 Anders Åinoin mh 1 1 Caw: Oinonen
Son Anders mh 1 1 Oinonen
4 Grells el:r Johan Kiskins Caw: öde Kiiskinen
1 Marala/Maarala 5 Anders Marain mh 1 1 Inf: Maaranen
Son Petter 1 Maaranen
Son Påhl mh 1 1 Maaranen
2 2 Hindrich Parckin mh 1 1 C: og: Parkkinen
3 3 Erich Mårtenss:s hust 1 Caw:
Son Erich Ersson mh 1 1
4 1 Christer Marain 1 Caw: Maaranen
1 Maifwala/Maivala 2 Johan Philipsson mh 1 1 C: og: Hämäläinen
3 1 Staffan Härckein 1 Caw: Härkönen
Bror Johan mh 1 1 Härkönen
Solld: Anders Teif:s hustru 1 Teivainen 71

Sivu 3119AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
2 Maifwala/Maivala 4 Rassmus Kåndiain 1 Caw: Kontiainen
Son Anders mh 1 1 Kontiainen
drag: Mort: Gaddas hust 1 Gädda?
3 4 1 Hindrich Hackarain mh 1 1 Caw: Haikarinen
Bror Johan mh 1 1 Haikarinen
Solld: Hind: Teifwas hust 1 Teivainen 72
4 2 Abraham Coussmain 1 Caw: Kuosmanen
Bror Mattz 1 Kuosmanen
5 2 Hindrich Haikarain mh 1 1 Caw: Haikarinen
6 2 Lahrs Härckein mh 1 1 Inf: Härkönen
7 2 3 Olof Hännin mh 1 1 Inf: Hänninen
B:m: Petter Hallinen 1 Halinen
Trumbsl:n Jacob 1
Trumbsl:n Joh: Andick:n 1 Antikainen
8 Lahrs Anderssons Inf: öde
1 Murdois/Murtois 2 Hindrich Hämäl:n mh 1 1 Serg: B: Inf Hämäläinen
1 Sergiant Weemans hust 1 Weman
2 1 Carll Hindrichss:n Hämäl:n 1 Caw: Hämäläinen
3 H:r Capit:n Clementioffz drag: hemman Caw: Klementjeff
d:r Gustaf Härckein mh Niuter Löhn och Kost hooss adellsm:n Härkönen
d:r Johan Kaipain Niuter Löhn och Kost hooss adellsm:n Kaipainen
Pigan Sophia Niuter Löhn och Kost hooss adellsm:n
1 Mietula/Miettula 2 Olof Tirroin 1 C: og: Tirronen
d:r Lahrs Huiskain 1 Huiskanen
1 Näringe/Näärinki 9 Petter Tarckiain mh 1 1 Caw: Tarkiainen
Bror Son Lahrs mh 1 1 Tarkiainen

Sivu 3120AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
Näringe/Näärinki d:r Petter Tanninen mh 1 1 Tanninen
d:r Thomas Wäissein 1 Väisänen
d:r Erich Pouhein 1 Pöyhönen
Piga Issack Wänäl:s hust 1 Venäläinen
2.3 6 Anders Mullj mh 1 1 Caw: Mulli
Bror Peer mh 1 1 Mulli
B:r S: Peer Eskellsson 1 Mulli
drag: Kuckos hustru 1 Kukko
4 2 Christer Kaipain mh 1 1 Caw: Kaipainen
5 2 Christer Linduin mh 1 1 Caw: Lintunen
6 2 Capit:n Kerckesuddz hust 1 Caw: Kärkisudd
d:r Dafwid Hirfwoin 1 Hirvonen
7 4 1 Marckus Immoin mh 1 1 Caw: Immonen
d:r Hindrich Jora 1 Jaara 30
Pigan Maria Karfwin 1 Karvinen
Solld: Peer Hinderss:s hust 1
8 2 1 Peer Routzalain mh 1 1 Caw: Ruotsalainen
Solld: Pöndins hustru 1 Pöntinen 67
9 1 Johan Muukoin 1 Caw: Muikkunen
1 Narila 2 1 Mattz Puttkin mh 1 1 Caw: Putkinen
Solld: Påhl Piroins hust 1 Piironen 53
2 5 Hardtwijck Paunoin mh 1 1 Caw: Paunonen
Bror Son Anders mh 1 1 Paunonen
Bror Son Jeremias 1 Paunonen
1.2 Ollickala/Ollikkala 3 Lahrs Kiskin mh 1 1 Caw: Kiiskinen
d:r Schwante Kaipoin 1 Kaipainen

Sivu 3121AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
3 Ollickala/Ollikkala 4 Peer Nullpoin mh 1 1 Caw: Nulpponen
Lahrs Nullpoins hust 1 Nulpponen
Drag: Johans hustru 1
4 4 Lahrs Pätuin mh 1 1 C: og: Pätynen
d:r Mattz Kåhoin 1 Kohonen
Solld: Peer Laitins hust 1 35
5 4 Erich Nullpoin mh 1 1 Caw: Nulpponen
Swåg:r Sigfred Hyfwein mh 1 1 Hyvönen
6 Jöran Arfwedss:n Ihal:s Crono öde Ihalainen
7 1 Jöran Johanss:n Piedickein 1 Caw: Pietikäinen
8 3 Jöran Ohlssonn mh 1 1 Caw: Pietikäinen
Bror Mattz hustru 1 Pietikäinen
9 1 Sigfred Wäpssa 1 Caw: Vepsa
1 Påikola/Poikola 2 Peer Pijck mh 1 1 Caw: Piikki
1 Pallois/Palonen 2 Anders Tuppurain mh 1 1 Caw: Tuppurainen
1 Pällckilä/Pelkilä Härckeins el:r Otins Crono öde Härkönen
2 3 Johan Immoin 1 Crono og: Immonen
Bror Sigfredz hustru 1 Immonen
½Bror Petter 1
1 Pätylä 2 Corporal Kexlers hust 1 Caw: Kexler
d:r Sigfred Åinoin 1 Oinonen
1.2 Patela/Paatela 2 Christer Pyllckein mh 1 1 Caw: Pylkkänen
3 3 Mattz Uckoin 1 Caw: Ukkonen
d:r Petter Wijhawain mh 1 1 Vihavainen
1 Purhoila/Purhola 6 Lahrs Purhoin mh 1 1 Caw: Purhonen
Bror Son Lahrs mh 1 1 Purhonen
Bror Son Olofz hustru 1 Purhonen
drag: Lahrs hustru 1

Sivu 3122AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
2 Purhoila/Purhola 3 Lahrs Axellss:n Purh:n mh 1 1 Caw: Purhonen
Bror Johan 1 Purhonen
1 Påchiåis/Pohjois Lahrs Narins Crono öde Narinen
2 2 Anders Kåttro mh 1 1 C: og: Kotro
3 1 Abraham Tukain 1 Caw: Tuhkanen
4 2 Mattz Råckain mh 1 1 Caw: Rokkanen
5 Lahrs Michelss:n Kåckoins Crono öde Kokkonen
6-10 H:r Regementz q Lillieschöldz Erf:rs hem:n Lilliesköld
d:r Påhl Såpain Niuta Löhn och Kost hooss adellsm:n Sopanen
d:r Jöran Nissain mh Niuta Löhn och Kost hooss adellsm:n Nissinen
d:r Fredrich Kåttro mh Niuta Löhn och Kost hooss adellsm:n Kotro
2 T:n Nills Råckain mh 1 1 Rokkanen
1 st: Häst, 2 st: Kiör, 2 st: Fååhr
1 T:n Nills Kucko 1 Kukko
1 st: Häst, 2 st: Kiör
11 2 Bertell Walldoin mh 1 1 Caw: Valtonen
12 Simon Coussmains Crono öde Kuosmanen
13 Olof Michelss:n Kuckoins Crono öde Kukkonen
14 Mattz Hind:sson Kuckoins Crono öde Kukkonen
1 Pättilä/Pellilä 2 Hindrich Haikarain mh 1 1 Caw: Haikarinen
1 Pittkälax/Pitkälahti Mattz Tirroins Caw: öde Tirronen
2 4 Simon Ingin mh 1 1 Caw: Inkinen
d:r Petter Häckin mh 1 1 Häkkinen

Sivu 3123AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
3 Pittkälax/Pitkälahti 3 Staffan Haloin mh 1 1 Caw: Halonen
Son Mårten 1 Halonen
4 bebrukas af Lahrs Nåpoin Noponen
5 Mattz Ickoins Caw: öde Ikonen
6 Hans Ickoins Caw: öde Ikonen
7 Anders Pullckins Caw: öde Pulkkinen
8 Härckeins el:r And:s Ickoins Caw: öde Härkönen
9 Olof Härckeins Crono öde Härkönen
10 2 Johan Piedickein mh 1 1 Caw: Pietikäinen
11 Peer Piedickeins Crono öde Pietikäinen
12 4 Staffan Nåppoin mh 1 1 Caw: Noponen
Lahrs Ohlss:n Nåppoin 1 Noponen
d:r Michell Illfwoin 1 Ilvonen
13 2 Christer Piedickein mh 1 1 Pietikäinen
14 Mattz Piedickeins Caw: öde Pietikäinen
15 3 Hans Wänäin mh 1 1 Caw: Väänänen
d:r Anders Täinus hust 1 Teinus
16 Påhl Heilains Caw: öde Heilanen
17 2 Jöran Seiloin mh 1 1 C: og: Seilonen
18 4 Petter Ickoin mh 1 1 Caw: Ikonen
Bror Son Abrahams hust 1 Ikonen
Bror Christer 1 Ikonen
19 3 Peer Nåppoin mh 1 1 Caw: Noponen
Bror Mattz 1 Noponen
1 Paijusallmj/Pajusalmi 2 Hindrich Ifwarss:s hust 1 Caw: Leskinen
Bror Peers hustru 1 Leskinen

Sivu 3124AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
1 Pullckila/Pulkkila 2 Påhl Kårhoin mh 1 1 Caw: Korhonen
2 2 Christer Pässoin mh 1 1 C: og: Pasanen
3 2 Påhl Pullckin 1 Caw Pulkkinen
Bror Anders 1 Pulkkinen
4 2 Clemeth Malliain mh 1 1 Caw: Maljanen
5 2 1 Johan Pullckin 1 Caw: Pulkkinen
Bror Michell 1 Pulkkinen
Solld: Staffans hustru 1 Pulkkinen 55
1 Pyllckälä/Pylkkälä 3 Eskell Pyllckein mh 1 1 Inf: Pylkkänen
Bror Erich 1 Pylkkänen
2 2 Christer Lappal:n mh 1 1 Lappalainen
1 Rångala/Ronkala 3 Gustaf Hardickain mh 1 1 C: og: Hartikainen
d:r Daniell Otins hust 1 Outinen
1 Mattz Rimpj 1 Caw: Rimppi
2 3 Lahrs Kånstj mh 1 1 C: og: Konsti
Bror Olof 1 Konsti
3 2 Erich Wäijalain mh 1 1 Caw: Veijalainen
4 2 Anders Janhuin mh 1 1 Caw: Janhunen
1 Rassala/Rasala 2 Mattz Hackulin mh 1 1 Caw: Hakulinen
1.2 Randois/Rantuu 9 Mattz Narin mh 1 1 Caw: Narinen
Bror Thomas 1 Narinen
B: S: Brussius Grellss:s hust 1 Narinen
Son Abraham 1 Narinen
d:r Lahrs Purains hust 1 Puranen
d:r Petter Marain 1 Maaranen
d:r Mattz Såpain 1 Sopanen
drag: Jörans hust 1
3 Simon och Ifwar Martins Crono öde Marttinen
4 Michell Martins Crono öde Marttinen
5 Ahoin el:r Christ: Lijmat:s Crono öde Ahonen
6 Peer Härckeins Crono öde Härkönen
7 2 Mattz Läskin mh 1 1 Inf: Leskinen
1 Remoierfwj/Remojärvi 7 Peer Michelss:n Haloin 1 Caw: Halonen
Bror Lahrs hustru 1 Halonen
Bror Son Michell mh 1 1 Halonen
Son Peer Peersson 1 Halonen
d:r Ellias Immoin 1 Immonen
drag: Simon Haikarains hustru 1 Haikarinen
2.3 6 Jacob Kaipoin mh 1 1 Caw: Kaipainen
Bror Peer mh 1 1 Kaipainen
Bror Lahrs mh 1 1 Kaipainen
4 2 1 Påhl Hämäl: mh 1 1 Caw: Hämäläinen
Solld: Hind: Leinoins hust 1 Leinonen 43
5 3 Allexander Pafwil:n medh hustrun 1 1 Caw: Paavilainen
dåtter Carin 1 Paavilainen
6 2 Thomas Pullkin mh 1 1 Caw: Pulkkinen
7 2 Lieut:n Claes Sidensnör 1 C: og: Sidensnöre
d:r Thomas Wäissein 1 Väisänen
8 2 Johan Hämmäl:n mh 1 1 Caw: Hämäläinen
9 2 Gustaf Ficke 1 C: og: Ficke
Sonn Johan 1 Ficke

Sivu 3126AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
1 Rookola/Ruokola 1 1 Olof Måndoin 1 Caw: Montonen
Solld: Mattz Ållkoins hust 1 Ollikainen 60
2 3 Johan Ickoin 1 C: og: Ikonen
Peer Ållickain mh 1 1 Ollikainen
3 2 Zacharias Rookol:n mh 1 1 Caw: Ruokolainen
4 1 Peer Halloin 1 Caw: Heilanen
5 3 Anders Kåckoin mh 1 1 C: og: Kokkonen
Bror Erich 1 Kokkonen
1 Suurnemj/Suurniemi 2 Sigfred Pöllein mh 1 1 Caw: Pöllänen
2 5 Olof Rångain mh 1 1 Caw: Ronkainen
d:r Abraham Tirroins hust 1 Tirronen
d:r Olof Wäijal:n mh 1 1 Veijalainen
3 4 Mattz Rångain mh 1 1 Caw: Ronkainen
Swåg: Erich Luukoins hust 1 Luukkonen
drag: Samuells hustru 1
4.5 3 Thomas Paunoin mh 1 1 Caw Paunonen
drag: Johan Paunoins hust 1 Paunonen
1.2 Summala 3 Thomas Summain mh 1 1 Caw Summanen
d:r Anders Summain 1 Summanen
3 3 Erich Rautiain mh 1 1 Caw Rautiainen
Bror Johan Thomasson 1 Rautiainen
1 Såinemj/Soiniemi Olof Pardains Caw: öde Partanen
2 2 1 Lahrs Sorrioin mh 1 1 Caw Sorjonen
Solld: Peer Pussoins hust 1 Pussinen 31
3 2 Påhl Mattsson Tarck:n mh 1 1 Caw: Tarkiainen
4 Erich Kuckoins Crono öde Kukkonen

Sivu 3127AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
5 Såinemj/Soiniemi Petter Herrains Caw: öde Herranen
6 3 Johan Huttuin mh 1 1 Caw: Huttunen
Son Johan 1 Huttunen
7 3 Jacob Halloin mh 1 1 Caw: Halonen
Casd: Solld: Heinoins hust 1 Heinonen
1 Såpala/Sopala 2 Lahrs Aufwin mh 1 1 C: og: Auvinen
2 2 Peer Peerss: Puhack:n mh 1 1 C: og: Puhakainen
1 Taipall/Taipale 4 Olof Teitin 1 Caw: Teittinen
Bror Anders hustru 1 Teittinen
Bror Mattz 1 Teittinen
drag: Lahrs Ickoins hust 1 Ikonen
2 2 Nicklas Sidensnöhr 1 Caw: Sidensnöre
d:r Påhl Muttul:n 1 Muttulainen
1 Tyrinmäckj/Tyrynmäki 2 Mattz Kaipoin mh 1 1 Caw: Kaipainen
1 Teifwala/Teivaa 2 Peer Råcka mh 1 1 Inf: Rokka
2 3 Rassmus Hännin mh 1 1 Inf: Hänninen
Bror Staffan 1 Hänninen
3 2 Michell Teifwain mh 1 1 Caw: Teivainen
4 3 Erich Teifwain mh 1 1 Caw: Teivainen
Son Michell 1 Teivainen
5 2 Johan Mattsson mh 1 1 Caw: Teivainen
1 Tuchkala 2 Eskell Assilains hust 1 C: og: Asilainen
Son Eskell Eskellsson 1 Asilainen
2 3 1 Nills Myrelein mh 1 1 Caw: Myyryläinen
Bror Christer 1 Myyryläinen
Solld: Karialains hust 1 Karjalainen 45

Sivu 3128AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
3 Tuchkala 2 Peer Pennoin mh 1 1 C: og: Pennanen
4 3 Ellias Pöihein mh 1 1 C: og: Pöyhönen
Solld: Hans Kämpis hust 1 Kämpe 68
5 3 Johan Paijain mh 1 1 Caw: Paajanen
d:r Jacob Lijmatain 1 Liimatainen
6 3 Påhl Hindersson mh 1 1 Caw: Hulkkonen
Bror Peer 1 Hulkkonen
1 Turackala/Turakkala 7 Olof Turackain mh 1 1 Caw: Turakainen
B:m: Johan Lahrss:n mh 1 1
Broor Peer 1 Turakainen
d:r Cnut Marain mh 1 1 Maaranen
1.2.3 Wächmais/Vehmaa 2 1 H:r Regementz q: Finnes Fruu 1 Caw: Finne
drag: Hind: Grönberg hust 1 Grönberg
Pigan Lissbeta 1
4 3 Hindrich Tannin mh 1 1 Caw: Tanninen
Bror Schwante 1 Tanninen
5 4 Eskell Tarckiain mh 1 1 Caw: Tarkiainen
d:r Thomas Härck:n mh 1 1 Härkönen
6 2 1 Petter Wästerin 1 Caw: Vesterinen
B:r Jacob Wästerins hust 1 Vesterinen
Solld: Essoins hust 1 Matilainen 4
7 2 H:r Leut Nordberg Fruu 1 Caw: Nordberg
d:r Mattz Hottin 1 Hottinen
1 Anders Muttulain 1 Caw: Muttulainen

Sivu 3129AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
8 Wächmais/Vehmaa 4 Thomas Lipsain mh 1 1 Caw: Lipsanen
Bror Mattz mh 1 1 Lipsanen
9 3 Jacob Mardickains hust 1 Caw: Martikainen
d:r Bertell Wäissein mh 1 1 Väisänen
1 Warpaisenranda/Varparanta Hindrich Kiskins Caw: öde Kiiskinen
1.2 Wäijala/Veijala 5 Hindrich Kupsain mh 1 1 Caw: Kupsanen
d:r Staffan Kiukas 1 Kiukas
d:r Petter Haloin 1 Halonen
drag: Johan Wäijal:s hust 1 Veijalainen
1 Wijssala/Viisala Anders Läskins Caw: öde Leskinen
2 2 Wicent:s Läskin mh 1 1 Caw: Leskinen
1 Wourilax/Vuorilahti 4 Peer Mårtensson mh 1 1 Caw: Penttinen
Frende Påhls hustru 1
d:r Mattz Lappal:n 1 Lappalainen
2 5 Johan Staffanss:n mh 1 1 Caw: Tarkiainen
B:r S: Påhls Jacobsson 1 Tarkiainen
Bror Petter Staffansson 1 Tarkiainen
d:r Petter Schadewitz 1 Schadevitz
1 Wourenma/Vuorenmaa 6 Erich Warius mh 1 1 Caw: Varjus
Bror Påhl mh 1 1 Varjus
d:r Nills Kiukas 1 Kiukas
drag: Hämmäl:s hust 1 Hämäläinen
2 2 Petter Pöyhein 1 Pöyhönen
Son Olof 1 Pöyhönen

Sivu 3130AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
3 Wourenma/Vuorenmaa 3 Grells Lahrssonn mh 1 1 Caw: Kaukonen
Bror Petter 1 Kaukonen
4 1 Thomas Hynnins hust 1 Caw: Hynninen
5.6 6 Anders Pisspain 1 Caw: Piispanen
Bror Abraham mh 1 1 Piispanen
Bror Christer 1 Piispanen
Bror Mattz 1 Piispanen
Pigan Maria Pöihein 1 Pöyhönen
7 Peckurin el:r Räpoins Crono öde Pekurinen
8 Mardickains Crono öde Martikainen
9 2 Påhl Påhlss:n Mullj mh 1 1 C: og: Mulli
10 3 Anders Hötelein mh 1 1 Caw: Hyötyläinen
Peer Lambain 1 Lampainen
1 Ylliwässj/Ylivesi Hindrich Såikains Caw: öde Soikkanen
2 4 Staffan Harmain mh 1 1 Caw: Harmainen
Hindrich Påhlss:s hustru 1 Harmainen
Bror Nills hustru 1 Harmainen
4 Hämmäl:s el:r Mattz Parckins Caw: öde Hämäläinen
3 3 Hans Johansson mh 1 1 Caw: Pohjalainen
Bror Mattz Johansson 1 Pohjalainen
5 2 Staffan Tuchkal:n mh 1 1 C: og: Tuhkalainen
6 1 Olof Aufwins hustru 1 C: og: Auvinen
7 4 Mattz Uimis mh 1 1 C: og: Uimi
Bror Ellias mh 1 1 Uimi
8 Lahrs Ohlss:n Kättuins Crono öde Kettunen

Sivu 3131AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
9 Ylliwässj/Ylivesi 3 1 Anders And:ss:n Kondia mh 1 1 Caw: Kontio
Bror Petter 1 Kontio
Solld: Påhls hustru 1
10 2 Anders Seijloin mh 1 1 Caw: Seilonen
Pappilat ja virkamiestalot
-- 2 Klåckaren Joh: Kåsterus 1 Costerus
-- dåtter Maija 1 Costerus
-- 1 Brof: Allexander Tackin 1 Takkinen
-- 1 Uthrijd: Påhl Leinoin 1 Leinonen
-- 11 Probsten och Kyrckioheerden Höglarde H:r Hind: Poppius mh 1 1 Poppius
-- Coadiut: H:r Mårt: Lång mh 1 1 Lång
-- d:r Anders Tanninen 1 Tanninen
-- d:r Anders Leinoin mh 1 1 Leinonen
-- d:r Thomas Rimpj mh 1 1 Rimppi
-- Pigan Hötel:s hustru 1 Hyötyläinen
-- Pigan Wallborg 1
-- 2 Sochne Snick:n Peer Berendtsson Pijck mh 1 1 Piikki

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin17241726

© Maija-Liisa Laakso 2023