AlkuSavon ruodutusluettelotIisalmen pitäjä → 1648 ruodutuksesta poissaolleet

Iisalmi ruodutuksesta poissaolleet 1648

Nimet aakkosjärjestyksessäRuodutus- ja väenottoluetteloVäenottoluettelo

Idensalmi Sochen

Lengdh opå dem som Anno 1648 Uthan Tedde Laga förfall hafwa absenterat sigh ifrån Uthskrifningzplatzen


Vero- ja kruununtilat

Talolliset

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 127

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia
Ollickalaby
Pååll Ollsson Ollikainen 1
Jönss Peersson Ollikainen 1
Larss Påålsson Ikåinen 1
PaiuJärfwj
Peeter Cuossmasson Cuossmainen 1
Anderss Persson Sutinen 1
Ångiwesi
Olof Ollsson Rynäinen 1
Bertill Rynäinen 1
Pååll Enwardzsson Lapewätelain 1
Hanss Hendersson Kåpåinen 1
Peer Peersson Martikainen 1
Larss Larsson Pitkäinen 1
Johan Carllss Pardainen 1
Hindrich Sigfredss: Kåfwolainen 1
Peer Ollsson Martikainen 1
Christer Larsson Martikainen 1
Thomass Ollickainen 1

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 128

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia
Lapwelanmäkj
Peer Erhss: Rönckö Lapweteleinen 1
Pörsenmäkj
Erich Ifwarsson Rautaparda 1
Anderss Jorensson Rautaparda 1
LambanJärfwj
Pååll Michillsson Saikåinen 1
Madz Pachkoinen 1
Heinämäkj
Hans Mätinen 1
Michill Pickarainen 1
Olof Lippåinen 1
Bertill Peersson Utriainen 1
Pååll Eshillsson Utriainen 1
Hindrich Nielsson Utriainen 1
Pielawäsi
Pååll Rytkeinen 1
Olof Bengdtsson Kornuinen 1
Peer Andersson Tickainen 1
Eshill Kålemainen 1
Peer Påållsson Rytkäinen 1
Nissilä by
Jönss Jönsson Nissinen 1
Walkianiemj
Hindrich Påålsson Kettuin 1
Peer Larsson Kettuin 1
Olof Ollsson Kutilainen 1
Michill Ollsson Pardainen 1
Idensalmj
Eshill Jönsson Karakain 1
Marckuss Markusson Huttuin 1
Swänninmäkkj
Madz Madzsson Huttuin 1
Peer Jonsson Huttuinen 1
Larss Jönss Huttuin eller Souru 1
SångaJärfwj
Larss Andersson Turuinen 1
Larss Pardainen 1
Peer Ollsson Ryhäinen 1
Månss Jönsson Nissinen 1
Peer Peersson Pölläinen 1
Madz Andersson Röncköi 1
Anderss Andersson Röncköi 1
Olof Ollsson Huttuinen 1
Peer Persson Rytkeinen 1
Anderss Andersson Huttuinen 1
Larss Larsson Huttuinen 1
Anderss Erichzsson Huttuinen 1
Salame
Oloff Erichzsson Nissinen 1
Olof Ollsson Juutinen 1
Anderss Ollsson Kechkoinen 1
Juumisby
Madz Michillsson Tuofwoinen 1
Anderss Larsson Heiskainen 1
HärneJärfwj
Jören Nissinen 1
Anderss Madzsson Kechkoinen 1
Wijtala by
Peer Andersson Huttuinen 1
Anderss Andersson Pyllikös 1
Marckus Jönsson Huttuinen 1
Palohby
Larss Persson Heiskainen 1
Ulmalaby
Christer Ollsson Ullmainen 1
Madz Madzsson Asikainen 1
Nerkå
Jönss Jönsson Ulmainen 1
Olof Ollsson Kechkoinen 1
Anderss Madzsson Käriäinen 1
Sulkawa
Madz Saaroinen 1
Thomas Thomasson Silfwenoin 1
Oloff Launoinen 1
Peer Peersson Rytkäinen 1
HautaJärfwj
Olof Peersson Kärkeinen 1
Peer Ollsson Kärkeinen 1
Olof Nielsson Kärkeinen 1
Jönss Ollsson Kärkeinen 1
KallioJärf.
Peer Ollsson Kärkeinen 1
Thomass Ollsson Kärkeinen 1

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 129

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia
NiemisJärfwj
Olof Hindersson Hyfwärin 1
Madz Jacobsson Hyfwärin 1
Staphan Persson Hyfwärin 1
Nielss Staphansson Hyfwärin 1
Luupåla
Peer Kämäreinen 1
Michill Pardainen 1
Kiuruwesi
Peer Philpusson Kiskinen 1
HaapaJärfwj
Olof Thomasson Lappalainen 1
Bertill Tapanainen 1
Hindrich Larss: Mäki Lappalain 1
Hindrich Ifwarss: Pardoin 1
Larss Madzsson Lappalain 1
Thomass Hindersson Lappalain 1
Erich Larsson Lappalain 1
Puråwesi
Hindrich Junduinen 1
Larss Junduinen 1

Lähde:
Krigskollegii arkiv, Roterings- och utskrivingslängder, Viborg och Nyslott, 1648, Rulla 626-627
SVAR SE/KrA/0025/0/191 alkaen kuvasta 95, rullan sisältö

Nimet aakkosjärjestyksessä16471649

© Väinö Holopainen 2021