AloitussivuSavon ruodutusluettelotSäämingin pitäjä → Sukunimihakemisto kylittäin

Säämingin ruodutusluetteloiden sukunimihakemisto kylittäin

Alkuperäiset sukunimet

Kylät merkittiin vasta vuodesta 1647 lähtien; aikaisemmat luettelot eivät ole tässä mukana.

Ahvionsaari

1647: Pitkäin

1648: Pitkäinen

1654: Pitkoin

1661: Erichain, Hirfwoin

1662: Rossi

1676: -

1679: Leppoin, Tijain

1685: Lefwoin, Läppein, Terfwoin, Tijnin

Haapalahti

1647: Pelkinen

Haukiniemi

1648: Tålfwainen

1661: Komoin

1662: Lammain, Wetelain

1678: Sairain

1679: -, Kåikalain, Låickain, Sairain

1685: Laukain, Saijruin

Hevonsalo

1665: Karakain

Ikoinniemi

1676: Jurfwainen

1679: Jufwoin

1685: Jurfwain

Inkilä

1648: Kåsoinen

1653: Inginen

1654: Kåckoin

1663: Ingin

1679: -

1685: -, Kapaiackoin, Pulkinen

Jaatila

1660: Kuokkain

1663: Kuckoin

1678: Jatin, Kåssoin

1679: -, Kosoin, Tunnain

1685: Jatin, Kåsoin, Tunoin

Juvola

1661: -

1662: Hirwoin

1671: Jufwoin

1673: -, Kurkj

1679: Jufwoin, Wickla

1685: Jufwoin, Mättilain, Wichla

Kaartilanranta

1648: Hamuinen

1654: -

1655: Tomhainen

1662: Saukoin

1678: Seyrainen

1679: -, Purhoin, Turdinen, Tåifwain

1685: Muhoin, Purhoin, Rouhiain, Simoin, Turdinen

Kallislahti

1647: Waroinen

1648: Låikainen

1649: Lappalainen

1662: Rouhiain

1663: Ahmain, Cossmain, Kuppi, Safwolain, Wihawain

1667: -

1685: Hapiain, Kannin, Kaupinn, Kåsoin

Kankainen

1648: Kåckoinen

1679: Kåckoin

1685: Kåckoin, Mielikain, Terfwoin

Kapajaakkola

1656: Capajackoinen

1679: -

1685: -, Kapaiackoin

Kesamonsaari

1648: Kainulainen

1654: Welloin

1676: -, Nyrhin

1679: Nyrhin

1685: Nyrhin

Kiilanmäki

1647: Pulckinen

1660: Caipain

Kokonniemi

1647: Råssinpoika

Kokonsaari

1647: Lambainen

1654: Kåsoin, Laamain

1685: Haltuin, Tamj

Kommerniemi

1661: Månoin

1685: Aufwin, Hakulin, Innoin

Kosola

1649: Kåssåinen

1663: Mannikain

1669: Hirwoin, Pelkinen, Seckain

1673: -

1685: Kåsoin

Kurkela

1675: Koikalain, Kämäräin, Sackoin

1685: Kärckein

Laukansaari

1647: Huofwinen

1648: Laukainen

1655: Laukain

1660: Toifwain, Welloinen

1679: -, Laukas

1685: Kauckain, Tofwj, Velloin

Leskelä

1665: Leskinen

1685: Läskin

Luostarila

1676: Tålfwainen

1679: -, Ifwanandri

1685: Ivanander

Mikkolanniemi

1653: Hameläin

1665: Hackulain, Lödiain

1674: Luukarin

1676: Himain

1679: -, Himain

1685: Himain, Luckain, Mickoin

Moiniemi

1647: Janotuin

1656: Tannin

Niittylahti

1679: Mackoin

Otavanniemi

1647: -

1648: Wanhainen

1671: Munoin

1676: -

1678: Junnain

1679: Wanhoin

1685: Innoin, Månåin, Wanhain, Willckj

Pakarila

1679: -

1685: Bakarin

Pellossalo

1648: Wäistö Kåckoin

1653: -

1654: Mickoin

1655: Weiston

1656: -

1661: Jatuin, Keckoin, Luckarinen, Weisto

1676: -

1678: Kåssoin, Sunnj

1679: -, Achmain, Kosoinen, Kächko, Löppöin

1685: Jontuin, Kåaoin, Kåckoin, Saijoin

Pesolansaari

1661: Pitkoin

1676: Peckain

1685: Wanhain

Pietolansaari

1653: -, Terfwoin

1654: Kuickoin

1656: Terfwoin

1660: Terfwoinen

1679: -, Terfwoin, Wanhain

1685: Mieloin

Pihlajanlahti

1649: Punnainen

1679: Såppain

Pihlajanniemi

1648: Mieloinen

1661: Mackoin

1662: Hirfwoin

1663: Hirfwoinen

1665: -, Cainulain, Haukain

1676: Hirfwoinen

1679: -, Hirfwoin

1685: Hirfwoin, Horjulain, Innoin, Jumpain, Mieloin

Pirhiänniemi

1654: Mickolain

1685: Kärckäin, Mieloin, Tålfwain

Punnola

1679: Karpain

1685: Karpain, Kåstiain, Säppäin, Wanhain

Päkkilä

1679: -, Rijkoinen

1685: Vihawain

Pöllölä

1648: Tenhuinen

1685: Kaipain, Ruskain

Reinikkala

1685: Reinikain

Ritosaari

1647: Klostarinen, Lilliakainen

1662: Cardinen, Hiliakain, Inginen, Kapajakoin, Kuokain, Matikain, Ripacko

1676: Pulkinen

1679: -, Kainulain, Kåsoin, Lukahain, Pullkin, Tåifwain

1685: Cainulain, Kåsoin, Luckain, Läppein, Pullkin, Pullkinen, Sinckoin, Tåufwain

Saukkola

1655: Hyffuerin

1661: Kockoin

1679: Helldemoin

1685: Hilldemoin

Saukonsaari

1654: Ahockas, Löppöin

1660: Achmain

1679: -, Ahokain, Nappainen

1685: Mappain

Särkilahti

1647: Achmainen

1660: Terwoin

1665: Keckoin, Pöllain

1669: Bästman, Pulkin

1685: Sillain

Telataipale

1647: -

Tolvanniemi

1648: Spillingh

1649: -

1674: Mannikain

1678: Nacka

1679: -, Jordain, Mannin, Nocka, Spillingh, Wirolain

1685: Jordan, Kinnunen, Mannj, Spillingh

Tunnila

1661: Tijainen

Vaikontaipale

1647: Immoinen

1655: Hyfwoin, Immoin

1662: -, Immoin

1676: Hiroinen

1679: -, Jufwoin, Siroin

Vaikotaipale

1685: Jufwoin, Sewoin

Varparanta

1653: -

1661: Sairain

1662: Huchka, Sakalain

1667: Peiwein

1676: Leikoin

1678: Qvintus

1679: -, Leijkain

1685: Hauckain, Leikain, Putkoin

Vuoriniemi

1676: Hirfwoinen

1685: Panninen

Väistönsaari

1685: Läskinen

© Väinö Holopainen 2023