AlkuSavon ruodutusluettelotKuopion pitäjä → 1649 nihdinlunastusmaksuluettelo  ☰ 

Kuopio nihdinlunastusmaksuluettelo 1649

Nimet aakkosjärjestyksessäRuodutus- ja väenottoluetteloVäenottoluettelo

Cuåpiå Sochn

Längdh Oppå Dem som Hafwa Efter Hennes Konugl: Maij: Instructions ... löst sigh ifrå Knechteskrifningen ... för åhr 1649


Vero- ja kruununtilat

Talolliset

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 138

Etunimi Patronyymi Sukunimi Maksu Kommentti
Ei kylätietoa
Ifwar Johansson 15:0
Anders Johansson 15:0
Hans Taskinen 20:0
Staphan Taskinen 15:0
Christer Lapplain 15:0 H:e
Johan Hindersson Wainikainen 15:0
Grelss Mårtenson Tåifuainen 15:0
Nilss Corhoinen 15:0
Madz Sigfresonn Mannikainen 15:0
Påål Pursiainen 15:0
Abraham Ollsson 15:0
Peer Hilduinen 15:0
Peer Fabritius 15:0 H:e
Peer Paallson Colemainen 15:0
Madz Hinders. 15:0 H:e
Staphan Ollsson Colemainen 15:0
Staphan Michiellsson Colemainen 15:0
Jöran Hansson Lydikäinen 15:0
Peer Peerson Kartuinen 15:0
Peer Påålson Cartuinen 15:0
Oluf Peerson Karhuinen 15:0
Måns Madzsonn Mähönen 15:0
Peer Hinderson Ofuaskainen 15:0
Thommass Madzson Häckinen 15:0
Peer Påålson Kackinen 15:0
Madz Watainen 15:0
Anders Anderson Kiettuinen 15:0
Hindrih Anderson Marainen 15:0
Anders Rekinen 15:0
Hindrih Sipoinen 15:0
Lars Andersson Haatainen 15:0
Peer Philpuson Haloinen 15:0
Thomass Hyttinen 15:0
Hindrih Keijåinen 15:0
Madz Peerson Kassurinen 15:0
Mårten Mårtenson Kasurinen 15:0
Jacob Hackarainen 15:0
Jöran Hackarainen 15:0
Hindrih Mårtenson Wardiainen 15:0
Jönss Laakoinen 15:0
Thommas Rissainen 15:0
Anders Påålson Risainen 15:0
Oluf Anderson Clemetinen 15:0
Jöns And Ollsson Pitkäinen 15:0
Thomass Sigfreson Pitkäinen 15:0
Hindrih Hardikainen Kuppi 15:0
Pååll Anderson Niskainen 15:0
Peer Madzson Nijrainen 15:0
Madz Nillson Wardiainen 15:0
Hindrih Wenäläinen 15:0
Thomass Waijtinen 15:0
Peer Laakoinen 15:0

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 139

Etunimi Patronyymi Sukunimi Maksu Kommentti
Larss Nillsson Wardiainen 15:0
Anders Larssonn Sigfuoinen 15:0
Hindrih Hackarainen 15:0
Påål Marainen 15:0
Anders Madzson Smålander 15:0
Hardwik Heetainen 15:0
Jöran Häätinen 15:0
Swen Parfunainen 15:0
Oluf Hiindersonn Copoin 15:0
Anders Påålsson Hatinen 15:0
Peer Anderson Tålpainen 15:0
Staphan Hämmäläinen 15:0
Jönss Madzson Läskinen 15:0
Lars Linduinen 15:0
Anders Luttinen 15:0
Sigfre Corhinen 15:0
Jönss Hendersson Luckarinen 15:0
Oluf Clemetson Hålopain 15:0
Peer Peerson Smålander 15:0
Hindrih Hinderson Hålåpain 15:0
Peer Mönköinen 15:0
Påål Ollsson Rässäinen 15:0
Oluf Anderson Räsäinen 15:0
Michiell Tijlikainen 15:0
Anders Kårdelainen 15:0

Läänitykset

Barbro Schaden läänitys ♦ Edele och wälbördigh Frw Barbro Schades Frälsse

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 139

Etunimi Patronyymi Sukunimi Maksu Kommentti
Philpus Erihson Tåfuinen 7:16
Oluf Michiellss Lille Tåfuin 7:16
Erih Hinderson Hyttinen 7:16
Påål Radikainen 7:16
Madz Olufzson Mähöinen 7:16
Bengdt Rässäinen 7:16
Påål Hinderson Wenäläinen 7:16

Lähde:
Krigskollegii arkiv, Roterings- och utskrivingslängder, Viborg och Nyslott, 1649, Rulla 628-629
SVAR SE/KrA/0025/0/191 alkaen kuvasta 161, rullan sisältö

Nimet aakkosjärjestyksessä16481650

© Väinö Holopainen 2022