AloitussivuSavon ruodutusluettelotRantasalmen pitäjä → Sukunimihakemisto kylittäin

Rantasalmen ruodutusluetteloiden sukunimihakemisto kylittäin

Alkuperäiset sukunimet

Kylät merkittiin vasta vuodesta 1647 lähtien; aikaisemmat luettelot eivät ole tässä mukana.

Ahvensalmi

1647: Kåndiainen, Muldainen

1649: Turakainen Uckå

1653: Pulkin, Pölläin

1654: Condia

1655: -

1656: Turuin

1660: Tackuinen

1661: Turuin

1676: -

1678: Muldin

1679: Condia, Keinuin, Muldain, Naukarin, Pardin, Pölläin

1685: Kutfwoin, Purdinen, Pöllinn

Ahvensalo

1660: Muldainen

1662: Pustin

1676: -

1685: Kinnuin, Kärfwin, Mulldain, Pöllin, Pösoin

Asikkala

1649: Assikainen

1654: Klostarin

1660: Kurkinen

1679: -, Asikain, Kettuin, Munselius, Parfwiain, Sallinen

1685: -, Asickain, Clostarin, Paufwinen

Haapataipale

1647: Hasuinen

1649: Hylech

1685: Stallij

Harjuranta

1647: Nauckarinen

1649: Safwolaiinen

1653: Turuin

1654: Immoin

1655: Kasinen, Turuin

1656: Kerfwin

1661: Heskainen

1676: Kärkain, Turuinen

1678: Kuckoin, Räisäin

1679: Huckain, Immoinen, Kasin, Kinnuin, Kotilainen, Laukainen, Tolfwain, Wänäinen

1685: -, Jårfwin, Kanckuin, Kasanen, Kinnuin, Kosoin, Kuchkoin, Laukoin, Reisain, Ropoin, Turunen

Heinävesi

1648: Karhuinen

1653: Rouhiain, Sallinen

1660: Putkinen

Hevonlahti

1648: Sallinen

1653: -, Turuinen

1654: -

1667: Pussin

1679: Clostarin, Klostarinen, Pölläin

1685: Cloistoin, Condia, Kufwainn, Malltj, Pöllein

Hiismäki

1647: -

1648: Jerfwelein, Kossoinen, Månåinen

1653: Pölläin

1654: Rejoin

1663: Ruskain

1667: -, Pylckinen, Ruokol:, Tillikainen

1669: Hardikain

1679: Ikeheimoin, Kärkäin

1685: -, Hillduin, Hyppein, Ikeheinoin, Liutj, Pylckein, Rauckoin, Tijttuin

Hiltula

1679: Klostarin

1685: Clostarin, Contin, Hämälein, Kaipain, Killpelein, Lappalain, Råtzalain, Sårfwin

Joutsenlahti

1648: Putkoinen, Pölleinen

1649: Kåckoinen

1653: -, Jurwain

1679: Såpain, Wäntinen

1685: Pöllin, Väntin

Joutsenmäki

1647: Klostarj, Kåickalainen, Skinnarinen, Sårmuinen

1649: Immoinen

1662: Rouhiain, Skinnar

1667: -

1678: Karoin

1679: -, Immoinen, Imoin, Korpin, Korpinen

1685: Ikeheinoin, Immoin, Innoin, Janhoin, Kanckuin, Karpin, Korhoin, Kutwoin, Pelkoin, Turunen

Karhilantaipale

1647: Råckain

1655: Korhuin

1676: -

1679: Kettuin

1685: Kettuin, Råckoin

Koivumäki

1649: Kuckoinen

1685: Kärkein

Kolkontaipale

1647: Maarainen

1648: Hyfwoinen, Rautiainen, Rijkoinen

1649: Pirinen

1654: Heimon

1676: -

1679: Hyfwäin, Hylech, Pyllkäin, Rautiain

1685: Hyfwoin, Hylech, Hämelein, Ilfwoin, Jouhioin, Marain, Runttinen, Taskin

Kurjalanranta

1655: Olkoinen

Lahdenkylä

1647: Cuossmainen, Natuinen

1649: Tickainen

1653: Tickain

1654: Erroin

1660: Postinen

1663: Reisein

1671: Lamain

1676: -

1679: -, Natuinen, Tijkain

1685: -, Natuin, Tijkin, __, _licka

Mielojärvi

1648: Tunninen

Osikonmäki

1676: Pistoin, Sistoinen

1678: -

1679: Ikeheimoin, Jatin eller Paxu, Lainainen, Mykäin, Pustin, Sorfwain

1685: Ickeheinoin, Kärfwin, Laitin, Lydickain, Läskinen, Meelkoin, Myckein, Pustin, Päsoin, Runttinen, Såfwain, Turunen

Palvalahti

1653: Websäläin

1654: Sijttinen

1662: -, Pulkinen

1676: Wäpsäläinen

1678: Klosterin

1679: Klostarin

1685: Clåstoin, Erroin, Lydickein, Wäpsälein

Papinniemi

1655: Arfwahuinen

Parkumäki

1647: Myckäinen, Nickainen

1649: Karppinen

1653: Myckäin, Rouhiain

1654: Carpin

1655: Skinnarein

1656: Kutuwain

1679: -, Hapakoka, Kämäräin, Kåsoin, Lasainen, Nikoin, Tijlikain

1685: Cämmärein, Hapa Kucko, Hauckain, Lydickein, Pullkinn, Taskin, Tillikain

Pirilä

1649: Hämäläinen

1655: Hemmelein

1656: Hämaläin

1676: Pawonainen

1685: Järfwelein, Karpelein, Kärkein

Pisamalahti

1647: Karhuinen

1653: Ikäheimoin, Wentinen

1656: Kilpelain

1676: Kilpeläin, Turunen

1679: Ehroin, Kilpelein, Turuin

1685: Erroin, Killpelein, Turuin, Törein

Porosalmi

1677: -

1679: Heiskainen

Puikonniemi

1679: -

1685: -

Putkisalo

1649: Lauckainen

Pölläkkä

1685: -

Raaminmäki

1647: Sallinen

1648: Tijlikainen

1671: Rautiain

1676: -

1679: Kärkäin, Rautiain

1685: Rautiain

Rantasalmi

1665: Kettuinenn, Melloinenn

Rantasalo

1649: Tijlikainen

1654: Idkohoinen, Mickolain

1660: Turuinen

1661: Tilikain

1662: Rautiain

1663: Klickz

1674: Turoinen

1685: -, Cuossmain, Hardickain, Junnikain, Pullkinen, Pällakain, Pösoin, Turuin

Rauhamäki

1647: Heiskainen

1653: Heiskain

1654: Heiskarin, Kasoinen, Wentin

1678: Outinen

1679: Heiskainen, Oitin

1685: Oitinen

Reijola

1647: Reijåinen

1676: Hardikainen, Summa

1679: Hardikain, Kandaratin

Repomäki

1649: Harakainen

1656: Kettuin

1665: Wentinen

1678: -

1679: Haraka, Kerfwin, Kettuin

1685: Haraka, Kettuin, Korfwin, Kättuinen, Pöllin

Ritalahti

1679: -

1685: -, Ickeheinon, Nirain

Sallila

1676: Sallinen

1679: Tulkj

1685: Sallin, Tulkj

Savuniemi

1667: Torniain

Sompasaari

1669: Pustin

1679: Pustin

1685: Piustin

Syvänsi

1647: Myckäin, Pasainen

1648: Hauckainen, Karppinen, Kissainen, Kockinen, Lauckainen, Rautiainen, Sallinen, Tickainen, Turuinen

1653: Colemain

1655: Sistoin

1685: Juffwoin

Tammenlahti

1679: -, Karpain, Turuin

Teemassaari

1648: Huckainen

1653: Laitinen

1654: Hackin

1676: Tålfwainen

1679: Ehroin, Eroin, Laitinen

1685: Erroin, Huckain, Laitin, Laitinen, Nattuin, Pöllein, Tålfwain

Torasalo

1647: Rautiainen, Sallinen

1648: Hackarainen

1654: Turuin

1661: Karhuin

1673: Sistoin

1676: -

1678: Eroin, Sallin

1679: -, Huckain, Karhu, Salin, Säppäin, Wänttin

1685: -, Erroin, Heiskuin, Karhu, Kuchkoin, Nauckain, Rauttinen, Sallin, Sistoin, Såpunen, Väntin

Tornioniemi

1676: -

1679: Kinnuin, Sorfwain

1685: Asickain, Särfwain

Tuusmäki

1647: Kämäräinen, Kåndiainen, Pirinen

1649: Heinåinen, Otinen

1653: Höyrin

1654: Westoin, Wäneinen

1655: Hemmelein, Kämmarain

1656: -, Ickoin, Taskun

1662: Otinen

1665: Wenoin

1676: -, Rongainen, Ulmain

1677: Taskin

1678: Rångain

1679: -, Andikain, Kaukuin, Kämäräin, Kärkäin, Kåsoin, Tirroinen, Ullmain

1685: -, Condaruten, Cummeråin, Cämmärein, Ilfwoin, Järfwelein, Karfwin, Kasinen, Kondia, Kutilain, Kärckein, Kärkj Mullj, Remexin, Rångain, Tirroin, Ullmain, Vänäin

Vaahersalo

1649: Sallinen

1671: Kåck

1679: Asikain, Hannoinen

1685: Asickain, Clostnoin, Hannoin, Lasoin, Sallin, Suttin

Varkaus

1660: Pustinen

1679: Immoin

1685: Innoin

Voinsalmi

1647: Immoinen

1653: Rijkoinen

1660: Immoin

1671: Korpinen

1679: Ikeheimoin, Immoin, Korppin

1685: -, Ickeheinoin, Innoin, Kårpinn

© Väinö Holopainen 2023