AlkuSavon ruodutusluettelotRantasalmen pitäjä → Sukunimihakemisto kylittäin

Rantasalmen ruodutusluetteloiden sukunimihakemisto kylittäin

Alkuperäiset sukunimet

Kylät merkittiin vasta vuodesta 1647 lähtien; aikaisemmat luettelot eivät ole tässä mukana.

Ahvensalmi

1676: -

1678: Muldin

1679: Condia, Keinuin, Muldain, Naukarin, Pardin, Pölläin

1685: Kutfwoin, Purdinen, Pöllinn

Ahvensalo

1676: -

1685: Kinnuin, Kärfwin, Mulldain, Pöllin, Pösoin

Asikkala

1679: -, Asikain, Kettuin, Munselius, Parfwiain, Sallinen

1685: -, Asickain, Clostarin, Paufwinen

Haapataipale

1685: Stallij

Harjuranta

1676: Kärkain, Turuinen

1678: Kuckoin, Räisäin

1679: Huckain, Immoinen, Kasin, Kinnuin, Kotilainen, Laukainen, Tolfwain, Wänäinen

1685: -, Jårfwin, Kanckuin, Kasanen, Kinnuin, Kosoin, Kuchkoin, Laukoin, Reisain, Ropoin, Turunen

Hevonlahti

1679: Clostarin, Klostarinen, Pölläin

1685: Cloistoin, Condia, Kufwainn, Malltj, Pöllein

Hiismäki

1679: Ikeheimoin, Kärkäin

1685: -, Hillduin, Hyppein, Ikeheinoin, Liutj, Pylckein, Rauckoin, Tijttuin

Hiltula

1679: Klostarin

1685: Clostarin, Contin, Hämälein, Kaipain, Killpelein, Lappalain, Råtzalain, Sårfwin

Joutsenlahti

1679: Såpain, Wäntinen

1685: Pöllin, Väntin

Joutsenmäki

1678: Karoin

1679: -, Immoinen, Imoin, Korpin, Korpinen

1685: Ikeheinoin, Immoin, Innoin, Janhoin, Kanckuin, Karpin, Korhoin, Kutwoin, Pelkoin, Turunen

Karhilantaipale

1676: -

1679: Kettuin

1685: Kettuin, Råckoin

Koivumäki

1685: Kärkein

Kolkontaipale

1676: -

1679: Hyfwäin, Hylech, Pyllkäin, Rautiain

1685: Hyfwoin, Hylech, Hämelein, Ilfwoin, Jouhioin, Marain, Runttinen, Taskin

Lahdenkylä

1676: -

1679: -, Natuinen, Tijkain

1685: -, Natuin, Tijkin, __, _licka

Osikonmäki

1676: Pistoin, Sistoinen

1678: -

1679: Ikeheimoin, Jatin eller Paxu, Lainainen, Mykäin, Pustin, Sorfwain

1685: Ickeheinoin, Kärfwin, Laitin, Lydickain, Läskinen, Meelkoin, Myckein, Pustin, Päsoin, Runttinen, Såfwain, Turunen

Palvalahti

1676: Wäpsäläinen

1678: Klosterin

1679: Klostarin

1685: Clåstoin, Erroin, Lydickein, Wäpsälein

Parkumäki

1679: -, Hapakoka, Kämäräin, Kåsoin, Lasainen, Nikoin, Tijlikain

1685: Cämmärein, Hapa Kucko, Hauckain, Lydickein, Pullkinn, Taskin, Tillikain

Pirilä

1676: Pawonainen

1685: Järfwelein, Karpelein, Kärkein

Pisamalahti

1676: Kilpeläin, Turunen

1679: Ehroin, Kilpelein, Turuin

1685: Erroin, Killpelein, Turuin, Törein

Porosalmi

1677: -

1679: Heiskainen

Puikonniemi

1679: -

1685: -

Pölläkkä

1685: -

Raaminmäki

1676: -

1679: Kärkäin, Rautiain

1685: Rautiain

Rantasalo

1685: -, Cuossmain, Hardickain, Junnikain, Pullkinen, Pällakain, Pösoin, Turuin

Rauhamäki

1678: Outinen

1679: Heiskainen, Oitin

1685: Oitinen

Reijola

1676: Hardikainen, Summa

1679: Hardikain, Kandaratin

Repomäki

1678: -

1679: Haraka, Kerfwin, Kettuin

1685: Haraka, Kettuin, Korfwin, Kättuinen, Pöllin

Ritalahti

1679: -

1685: -, Ickeheinon, Nirain

Sallila

1676: Sallinen

1679: Tulkj

1685: Sallin, Tulkj

Sompasaari

1679: Pustin

1685: Piustin

Syvänsi

1685: Juffwoin

Tammenlahti

1679: -, Karpain, Turuin

Teemassaari

1676: Tålfwainen

1679: Ehroin, Eroin, Laitinen

1685: Erroin, Huckain, Laitin, Laitinen, Nattuin, Pöllein, Tålfwain

Torasalo

1676: -

1678: Eroin, Sallin

1679: -, Huckain, Karhu, Salin, Säppäin, Wänttin

1685: -, Erroin, Heiskuin, Karhu, Kuchkoin, Nauckain, Rauttinen, Sallin, Sistoin, Såpunen, Väntin

Tornioniemi

1676: -

1679: Kinnuin, Sorfwain

1685: Asickain, Särfwain

Tuusmäki

1676: -, Rongainen, Ulmain

1677: Taskin

1678: Rångain

1679: -, Andikain, Kaukuin, Kämäräin, Kärkäin, Kåsoin, Tirroinen, Ullmain

1685: -, Condaruten, Cummeråin, Cämmärein, Ilfwoin, Järfwelein, Karfwin, Kasinen, Kondia, Kutilain, Kärckein, Kärkj Mullj, Remexin, Rångain, Tirroin, Ullmain, Vänäin

Vaahersalo

1679: Asikain, Hannoinen

1685: Asickain, Clostnoin, Hannoin, Lasoin, Sallin, Suttin

Varkaus

1679: Immoin

1685: Innoin

Voinsalmi

1679: Ikeheimoin, Immoin, Korppin

1685: -, Ickeheinoin, Innoin, Kårpinn

© Väinö Holopainen 2021