AloitussivuSavon rykmenttiKuopion komppania → Uudempi ruotulaitos

Savon rykmentti: Kuopion komppania

Uudempi ruotulaitos

Savon rykmentti siirtyi uudempaan ruotulaitokseen vuonna 1695. Miehet siirrettiin uusien muodostettujen komppanioiden ruotuihin.

Viimeinen koko vanhemman rykmentin katselmus on vuodelta 1685, ja osittaisetkin vuosilta 1686-96. Ensimmäinen koko uudemman rykmentin nimiluettelo on vuodelta 1700, ja osittaiset vuodelta 1696.

Tässä luetellut 70 ruodun miehet on tunnistettu samoiksi molemmissa rykmenteissä. He muodostavat 55 % koko komppanian vahvuudesta 126 ruotua. Lisäksi tunnistettiin 1 esikunnan virkaa.

Uudempi rykmentti 1700 Vanhempi rykmentti 1685, 1687, 1689-96
Ruotu Nimi Viite Komp. Ruotu⇒ Nimi Pitäjä Kylät
1 Christer Hindersson Käkelein 8 8 1. korp Christer Hendersson Käkäläin Leppävirta
4 Matts Mattsson Pennain 8 8 26 Mattz Mattzson Pennanen Kuopio Ritonemi
6 Per Persson Käckoin 47 Peer Käckoin
7 Thomas Mattsson Itinen 44 8 Thomas Itinen
8 Påel Ohlsson Hilduin 8 8 29 Påhl Olofsson Hildonen Kuopio Pölliäby, Sängänmäkj
9 Påel Hindersson Kartuin 8 8 30 Påhl Hendersson Karttunen Kuopio Kuifwanemj, Karttula
12 Johan Johansson Pellikain 8 8 32 Johan Johansson Pellikain Kuopio Toifvola
13 Hindrik Christersson Pennain 47 Hendrich Christerson Pennain
48 Hindrich Christersson Pennain
14 Lars Olsson Tuppurain 8 8 34 Lars Oloffsson Tuppurain Kuopio Metilä, Räsäläby
15 Staffan Andersson Wänäin 40 8 Staffan Andersson Wänein
41 8 Staffan Andersson Wänein
42 8 Staffan Wänäin
43 8 Staffan Wänäin
47 Staffan Anderson Wänein
48 Staffan Andersson Wänein
16 Christer Persson Oinoin 25 8 Christer Oinoin
44 8 Christer Pehrsson Oinoin
18 Hindrik Johansson Korta 8 8 37 Hendrich Johanson Kårtt Kuopio Soijärfwi, Keyrytyby, Wirmalax
47 Hendrich Johanson Kårtta
48 Hindrich Johansson Kårta
19 Hindrik Johansson Torikain 8 8 38 Hendrich Johansson Tårjkain Kuopio Sengenmäkj
44 8 Hendrich Tårikain
20 Per Eriksson Sawolain 8 8 39 Petter Erichsson Safwolain Kuopio Ritislax, Hirfwimäkj
21 Daniel Persson Tolwain 44 8 Daniel Peersson Tålfwain
45 8 Daniel Tålfwain
46 8 Daniel Tolffwain
23 Bertil Eskillsson Pinka 8 8 41 Bertill Eskellson Puuko Kuopio Cnutila, Tallus
13 8 Bertill Eskelssonn Pincka
16 8 Bertill Eskelssonn Pincka
27 8 Bertill Eskellsson Pincka
44 8 Bertell Eskillsson Pincka
45 8 Bertill Pönkä
46 8 Bertil Pinkä
24 Matts Larsson Turuin 44 8 Matz Larsson Turuinen
25 Per Andersson Pijrain 34 8 Pähr Andersson Pijrain
47 Peer Anderson Pijrain
48 Pehr Andersson Pijrain
26 Anders Persson Tolwain 8 8 44 Anders Peerson Tålfwain Kuopio Hilldulalax
27 Per Johansson Heiskain 8 8 57 Peer Johansson Häiskain Kuopio Hirfwilax, Wänähänsarj
28 Staffan Mattsson Keinoin 44 8 Staffan Matzsson Keinoin
32 Hindrik Andersson Roinin 21 8 Hindrich Andersson Roinin
47 Hendrich Anderson Roinin
48 Hindrich Andersson Rojnen
33 Abraham Abrahamssn Mäukin 8 8 49 Abraham Abrahamson Moukein Kuopio Wächmasmäkj
27 8 Abraham Möyckin
37 Lars Påelsson Ikoin 45 8 Larss Ickoin
46 8 Larss Ickoin
38 Hindrik Hindersson Kinnuin 8 8 53 Hindrich Hinderson Kinnuinen Kuopio Punnomäkj, Soinlax
42 Matts Joransson Walkoin 8 8 56 Mattz Jörenson Walckonen Kuopio Hirfwilax
38 8 Mattz Walckoin
39 8 Mattz Walckoin
52 - 8 8 64 Påhl Påhlsson Staffanain Kuopio Pölliaby
47 Påhl Påhlson Staffanain
53 Matts Mattsson Mahanen 8 8 65 Mattz Mattzson Mahoinenn Kuopio Kasurilla, Hackarala
56 Per Andersson Småländer 8 8 67 Petter Anderson Smålander Kuopio Hackarala, Rijsalaby
57 Joseph Påelsson Niskain 47 Joseph Niskain
58 Hindrik Nilsson Parwiain 8 8 69 Hindrich Niehlson Parfwiain Kuopio Jännewirda
60 Christer Larsson Wänäin 8 8 70 Christer Larson Wänäin Kuopio Kåtasallmj, Murdolax, Haluna, Wächkasarj
47 Christer Wänein
62 Per Hindersson Lappalain 25 8 Petter Henderson Lappalain
40 8 Per Hindersson Lappalain
41 8 Per Hindersson Lappalain
42 8 Peer Lappalain
43 8 Peer Lappalain
47 Peer Lappalain
65 Per Larsson Hemelein 8 8 73 Petter Larson Hämäläin Kuopio Karsamäkj, Wotjerfwi
68 Per Mattsson Rautiain 47 Peer Matson Rautiain
69 Olof Olsson Hilduin 8 8 76 Oloff Oloffson Hildonen Kuopio Rönäby
47 Oloff Ohlsson Hillduin
48 Olof Ohllsson Hilduin
76 Per Persson Nissinen 47 Peer Nissin
78 Matts Larsson Turunen 8 8 83 Mattz Larson Turunen Kuopio Tuusnemj, Ochtanemj
79 Hindrik Hindersson Ihalembin 8 8 84 Hindrich Hinderson Ihalembin Kuopio Ochtanemj
81 Johan Johansson Ahonen 40 8 Johan Johansson Ahoin
41 8 Johan Johansson Ahoin
42 8 Johan Ahoin
43 8 Johan Ahoin
82 Hindrik Påelsson Tuppurain 25 8 Hendrich Påhlson Tuppurain
33 8 Hindrich Påhlsson Tuppurain
34 8 Hindrich Påhlsson Tuppurain
44 8 Hendrich Påhlsson Tupparain
84 Thomas Mattsson Winikain 8 8 87 Thomas Mattzson Winikain Kuopio Litmanemj, Jänissahlo
85 Anders Sigfridsson Outinen 8 8 5. korp Niels Abrahamson Happonen Kuopio
25 8 Anders Sigfredson Outtinen
86 Påel Persson Ihalembin 8 8 88 Påhl Peerson Ihalembin Kuopio Uckonlax, Horsmalax, Wechmarsalmj
87 Matts Andersson Happoin 8 8 89 Mattz Anderson Happoin Kuopio Rijtonemj
47 Matz Anderson Happoin
48 Mattz Andersson Hapoin
90 Olof Persson Airaxinen 47 Oloff Airaxinen
48 Olof Airaxinen
91 Per Christersson Tackuin 8 8 92 Peer Christerson Tackuin Kuopio Rasalalax, Enanlax
92 Olof Hindersson Könöin 46 8 Oluff Köninen
94 Erik Eriksson Wainikain 40 8 Erik Eriksson Wainikain
41 8 Erik Eriksson Wainikain
42 8 Erich Wainickain
43 8 Erich Wainickain
95 Anders Hindersson Sormuin 47 Anders Sormuin
48 Anders Sourmuin
96 Hindrik Hansson Hirwoin 8 8 97 Hindrich Hanson Hirfwoin Kuopio Kärmälax
98 Anders Hansson Laihiain 8 8 98 Anders Hanson Laihain Kuopio Kärmälax, Halola
99 Hans Hansson Pykelein 8 8 99 Hanss Hanson Pykäläin Kuopio Kasurilla
100 Hindrik Hindersson Räsäin 47 Hendrich Henderson Räsänen
102 Christer Johansson Torikain 8 8 101 Christer Johanson Tårikain Kuopio Palonemi, Karslax, Kuronlax
103 Per Larsson Koppoin 8 8 2 Petter Larsson Kåppåin Leppävirta Läppäwirda
105 Simon Larsson Ruokain 21 8 Simon Larsson Kokain
44 8 Simon Larsson Ruokain
106 Erik Johansson Torwinen 8 8 4. korp Erich Johansson Tårfwinen Kuopio
109 Per Mattsson Tirkain 25 8 Peer Matzson Tirkoin
47 Peer Matson Tirckoin
48 Petter Mattzsson Tirikain
110 Anders Christersson Karpain 25 8 Anders Christerson Karpinen
40 8 Anders Christersson Karpain
41 8 Anders Christersson Karpain
42 8 Anders Karpain
43 8 Anders Karpain
112 Hindrik Larsson Rejain 21 8 Hindrik Larsson Reijain
24 8 Hendrish Larssonn Reijain
44 8 Hendrich Larsson Rejoin
113 Olof Andersson Kopoin 47 Oloff Kåpoin
48 Olof Kåpoin
115 Matts Sigfridsson Wainikain 47 Matz Wainikain
48 Mattz Wainikain
117 Johan Persson Jaatin 1 1 114 Johan Peersson Jatainen Leppävirta Pitkeisniemj, Warckaus
118 Lars Påelsson Könöin 24 8 Larss Påhlsonn Könöin
40 8 Lars Påelsson Könäin
41 8 Lars Påelsson Könäin
42 8 Larss Könnöin
43 8 Larss Könöin
119 Matts Olsson Wiliäin 8 8 6 Mattz Oloffsson Wiliain Leppävirta Sydenma, Paukarlax
121 Anders Gideonsson Kauranen 44 8 Anders Kauranen
45 8 Anders Kauranen
46 8 Anders Kauranen
123 Erik Andersson Kastinen 8 8 9 Erich Andersson Kastinen Leppävirta Walkeamäkj, Karttasahlo, Jurikala
125 Brusius Hindersson Käkelein 25 8 Brusius Henderson Käkelein
38 8 Brussius Käckeläin
39 8 Brussius Käckeläin
44 8 Brusius Hendersson Käckelein
45 8 Brussius Kackälain
46 8 Brusius Käckel:
126 Anders Andersson Cumbulain 8 8 13 Anders Andersson Kumbulain Leppävirta Kurialaranda
varusmestari Johan Olsson Halon 8 8 3. korp Johan Olofsson Halonen Kuopio

Uudempi rykmentti

Viite Luettelon kuvaus Katselmus Ruotuja SVAR kuvat
Savon rykmentti
SE/KrA/0022/1700/4 (1700), Rullor 1620-1723, Östersjöprovinserna, 1700, jan.-aug.
Kuopion komppanian miehistöluettelo x.8.1700 (Riga) 126 288

Vanhempi rykmentti

Viite Luettelon kuvaus Katselmus Ruotuja SVAR kuvat
eversti Joachim von Cronmanin rykmentti
SE/KrA/0022/1685/16, Rullor 1620-1723, Rullor 1685, Sverige och Finland Inf., Drag. Del 2, 1685, Rulla 16
1 Henkikomppanian katselmus 17.8.1685 (Nyslott) 143 274
8 Kapteeni Göösin komppanian katselmus 18.8.1685 (Nyslotth) 141 372
eversti Joakim von Cronmanin rykmentti
SE/KrA/0022/1687/12 (1687), Rullor 1620-1723, Rullor 1687, Balticum, Del 2
13 Kapteeni Kasper Seulenbachin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 1.1.1687 .. 1.5.1687 (Narven) - 254, 267, 280, 294, 109
16 Kapteeni Kasper Seulenbachin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 1.8.1687 .. 1.9.1687 (Narfwa) - 151, 160
eversti Joakim von Cronmanin rykmentti
SE/KrA/0022/1689/12 (1689-1690), Rullor 1620-1723, Rullor 1689, Ingermanland och Keksholms län, Del 2
21 Kapteeni Erich Göösin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 19.5.1689 .. 1.9.1689 (Narwen) - 117, 139, 156, 177, 197
24 Kapteeni Kasper Seulenbachin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 1.10.1689 .. 1.4.1690 (Narwen) - 215, 221, 226, 231, 236, 241, 246
25 Everstiluutnantti Berndt Brakelin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 13.4.1690 (Narven) - 248
eversti Joakim von Cronmanin rykmentti
Kansalisaekisto Astia, Inkerin ja Käkisalmen läänin tositekirja, 1691, Nide 9771
27 Kapteeni Kasper Seulenbachin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 1.5.1691 .. 1.9.1691 (Narwen) - 874, 899, 923, 945, 967
eversti Joakim von Cronmanin rykmentti
Kansalisaekisto Astia, Inkerin ja Käkisalmen läänin tositekirja, 1692, Nide 9775
33 Kapteeni Kasper Seulenbachin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 1.10.1692 .. 1.3.1693 (Narfwen) - 1132, 1137, 1144, 1150, 1156, 1163
eversti Joakim von Cronmanin rykmentti
Kansalisaekisto Astia, Inkerin ja Käkisalmen läänin tositekirja, 1693, Nide 9779
34 Kapteeni Kasper Seulenbachin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 1.4.1693 .. 1.9.1693 (Narfwen) - 1099, 1118, 1142, 1160, 1178, 1196
38 Kapteeni Kasper Seulenbachin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 1.10.1693 .. 1.1.1694 (Narfwa) - 1208, 1214, 1220, 1226, 1232, 1238
eversti Joakim von Cronmanin rykmentti
Kansalisaekisto Astia, Inkerin ja Käkisalmen läänin tositekirja, 1694, Nide 9783
39 Kapteeni Kasper Seulenbachin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 1.4.1694 .. 1.9.1694 (Narva) - 1083, 1102, 1120, 1139, 1157, 1177
40 Everstiluutnantti Ebbe Ludvig Tollin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 31.3.1694 (Narfven) - 1067
41 Everstiluutnantti Ebbe Ludvig Tollin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 1.5.1694 .. 1.9.1694 (Narven) - 1086, 1105, 1123, 1142, 1161
42 Kapteeni Kasper Seulenbachin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 1.10.1694 .. 1.12.1694 (Narven) - 1183, 1189, 1195
eversti Joakim von Cronmanin rykmentti
Kansalisaekisto Astia, Inkerin ja Käkisalmen läänin tositekirja, 1695, Nide 9787
43 Kapteeni Kasper Seulenbachin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 1.1.1695 .. 1.9.1695 (Narven) - 557, 563, 568, 583, 607, 624, 643, 641, 679
44 Kapteeni Sigfrid Rappengrenin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 1.4.1695 .. 1.9.1695 (Narven) - 586, 610, 628, 646, 664, 682
45 Kapteeni Kasper Seulenbachin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 1.10.1695 .. 1.12.1695 (Narven) - 691, 698, 704
eversti Joakim von Cronmanin rykmentti
Kansalisaekisto Astia, Inkerin ja Käkisalmen läänin tositekirja, 1696, Nide 9791
46 Kapteeni Kasper Seulenbachin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 1.1.1696 .. 1.6.1696 (Narven) - 1034, 1040, 1046, 1058, 1078, 1096
47 Majuri Claes Jacob von Werdenhoffin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 1.4.1696 .. 1.6.1696 (Narva) - 1049, 1069, 1087
48 Kapteeni Kasper Seulenbachin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 1.10.1696 .. 1.12.1696 (Narven) - 1108, 1114, 1120

© Väinö Holopainen 2023