AloitussivuSavon ruodutusluettelotSulkavan pitäjä → Sukunimihakemisto kylittäin

Sulkavan ruodutusluetteloiden sukunimihakemisto kylittäin

Alkuperäiset sukunimet

Kylät merkittiin vasta vuodesta 1647 lähtien; aikaisemmat luettelot eivät ole tässä mukana.

Auvila

1647: Auffwinen, Aufwinen Hölckär, Hölcker

1648: -, Afwuin, Afwuinen, Hanschi, Hölker, Munck

1649: Afwuinen, Clåstarin, Clåstarinen, Kiskinen, Klåstarin, Kåstiainen, Munck, Murssiain

1653: Hölker

1656: Hölker

1665b: Aufwin, Aufwinen, Hölker

1673: -, Lamain

Eerikkälä

1647: Heldemoin, Mullinen

1648: Hilduinen, Kurckj, Mulj, Panoinen

1653: Heifwa, Mulli

1654: Mullj, Wihawainen

1656: Mullj

1660: -, Erickain, Erikain, Heldimoin

1663: Tijtain

1665b: -, Assikain, Erikain, Heldemoin, Kangain, Russkoinen, Tupurinen

1676: Mullj

1678: Mulli

1679: Mullj

1685: Erickain, Wa__oin

Halttula

1647: Nachkahattu, Ryhäinen

1648: Nachkahattu, Röyhöin

1649: Nahkahattu, Rähäinen, Tanninen

1654: Ryhain

1655: Nakahattu, Ryhäin, Tijttain

1656: Nackahattu, Ryhain, Titain

1660: Nackahattu, Ryhäinen

1661: -, Ryheinen

1662: Nachkahattu, Raaska, Ryhäin, Tijtain Raaska

1663: Meloin, Nahkahattu, Ryhäin, Tijtain

1665: Nackahattu, Ryhäin

1665b: Haltuin, Hassuin, Heinoin, Koroin, Lautiain, Nachkahattu, Ryhäin, Rångain, Terfwoin

1667: Nachkahattu, Ryhein

1671: Nachkahattu, Röhuin

1673: Nachkahattu, Rohain, Roihiain

1674: Korhuinen, Nachkahattu, Parkin, Ryhäinen

1675: Nahkahattu, Ryhäin

1676: -, Nachkattu, Ryhäinen

1677: Nachkahattu, Ryhäin

1679: Nachkahattu, Ryhoin

1685: Korhoin, Nachkahattu, Ryhäin

Hasula

1665b: Kockoin, Lamain, Safwolain

1667: Laamain

1669: Lamain

Heikkurila

1653: Heikurin

1654: Heekurin, Heikurin

1660: -, Heijkurinen, Heiskarinen

1665b: Heikurin, Hyfwein

1676: Heickurinen, Heikurinen

Hintsala

1653: Hindza

1654: Hindzain

1655: Huitzoin

1656: Hintzain

1660: -, Hintzainen

1665b: Hintzain

1676: -

1678: -

1679: -

1685: Hanska, Hintzain, Safwolain

Hyvärilä

1647: Pardainen

1648: Hyfwärinen, Pardain

1653: Pardainen

1654: Pardain

1655: Partainen

1656: Pardain

1660: -

1665b: Pardain

1676: Pardainen

1678: -

1679: Pardain

1685: Parduin

Iitlahti

1647: Klostarinen, Kuifwainen, Mähöinen, Radikainen

1648: -, Klostarin, Klostarinen, Kostiainen, Mähöinen, Radikain

1649: Clostarinen

1653: Mähäin, Radikain

1654: -, Radickain

1655: Radikain

1660: Kaipain

1665b: -, Clostarinen, Ficke, Hemellein, Månoin, Pohialainen, Soikain

1667: Monoinen

1669: Monoin

1671: Månoin

1674: -, Mähöinen

1676: Månoinen, Påhialain

1678: Mannoin, Månoin, Pohial:n, Pohialain

1679: Mannoin, Pohialain

1685: Munåin, Mähäin, Påchialain

Kaartila

1647: Kaardinen, Kardinen

1648: Kardinen

1653: Cardinen

1654: Cardin, Cardinen, Hallain

1655: Cardinen

1656: Cardin, Kardinen

1660: -

1665: -, Kardin

1665b: -, Cardin

1667: Hakuoinen, Kardinen

1669: Cardin

1676: -

1678: -

1679: -

1685: Cardin, Kordin, Pöllin

Kaipola

1647: Kaipoin, Klostarin

1648: Caipainen, Kinnuinen, Klostarin

1649: Caipoin, Klåstarinen

1653: Clostarin, Kaipain, Kinainen, Säpäin

1654: Clostarinen Träfoot, Kaipainen, Kinain, Träfoot

1655: Kaipoin, Möhöin

1656: Kaipoin

1660: -, Höfwöinen, Mäheinen, Seppoinen

1665b: -, Aufin, Caipoin, Cåstiain, Hujain, Hyfwen, Hyfwerin, Innan, Karhin, Kinnain, Kuckoin

1667: Kimain

1673: C_inoin

1674: Caipain

1676: -, Hyfwin, Kiskinen

1677: Kåstiain

1678: -, Halloin

1679: -, Caipoin, Hyfwoin

1685: Kaipain, Kinnuinen

Kaitainen

1647: Kaipoin, Månoinen, Radikainen, Ratikainen, Seppäinen, Seppänen

1648: Caipainen, Mickoinen, Månoinen, Sauckoinen, Saukoinen, Titainen, Tunninen

1653: Caipain, Inginen, Panoin, Radikain

1654: Caipain, Pennoin, Radikain

1655: Caiponiss, Inginen, Paanoin, Radikain

1656: Inginen, Kaipoin, Pannoin, Radikain

1660: -, Klosterin, Radikainen

1661: -

1662: Mähoinen

1665: -, Tijtain

1665b: Mulj, Pernoin, Tijtain

1667: Tijtain

1669: Kaipain, Nahkahattu, Ryhäin, Sijkain

1671: Tijtain

1673: Radikain

1674: Radikain

1675: Rahikain

1676: Rachkoin

1677: Rachkoin

1678: Pannoin

1679: Panoin, Rachoin

1685: Mullj, Pannoin, Rachkoin

Kammola

1647: Cammoinen, Kåndiainen, Leinikainen, Leinikäinen, Toiwainen

1648: Cammoinen, Kammoinen, Leinikäinen

1649: Leinikainen

1653: Cammoin, Leinikain, Wihawain, Wätäinen

1654: Cammoin, Kuckoinen, Wätäin

1655: Cammoin, Kukoin

1656: Kammoin, Kuckoin

1660: Wätäin

1662: Conduin, We__inen

1665b: -, Cammoin, Cärkj, Hintzain, Hyfwerin, Kangain, Kangoin, Kukoin, Lamanen, Leskin, Terfwoin, Wenelein, Wihawain

1676: Cammoin, Hintzain

1678: Hintzain

1679: Camoin, Hintzain

1685: Hintzain, Kuckoin, Wänäläin

Karjulanmäki

1647: Häiwä, Pardainen

1648: Häiffwä, Häiwä

1649: Häifwä

1653: Pardain

1654: Häifwe, Pardain

1655: Heifwe

1656: Heifwä

1660: -

1665b: -, Auf:, Aufwin, Hakulin, Heifwä, Häifwe, Kietewein, Kockoin, Mackoinen, Pardain, Pörinen, Willk

1674: Häifwä, Pardain, Wilcki

1685: Aufwin, Hatain, Häiffwa, Parduin

Kolvosenpää

1678: Nousiain

Koskutjärvi

1665b: Cainul:, Cammoin

1674: Nulpoin

1685: Nullpoin

Kyrsyä

1665b: Cammoin

1676: Cammoin, Kammoin

1678: Kamoin

1679: Camoin

1685: Cammoin

Leipämäki

1647: Härkäinen

1648: Härkäinen

1665b: -, Kankuin, Mieloin, Ränare, Waroin, Wihawain

Linkola

1647: Kårhoinen, Wäätäinen

1648: Wätäinen

1660: -

1665b: -, Koroin

1676: -

1685: Karhuin

Lohilahti

1647: Sinckoinen

1648: Achtin, Afwuin, Heickurinen, Heikurinen, Kardinen, Kechkåinen, Leiteinen, Leppäinen, Mickoinen, Perminen, Pitkäin, Sinckoin, Sinckoinen, Tarkeainen, Uckåinen, Wätäinen

1653: -, Leehwoin, Löppöin, Mickoin

1654: Löppoinen, Mickoin, Sinkoinen

1655: Lechwoin, Sinkoin

1656: -, Mähoin, Sinkoin

1660: -

1662: Lefwoin

1665b: -, Legwoin, Löppäin, Mickoinen, Pohloin?, Rössö, Sinkoin, Skump

1676: -, Löppöin, Sinckoin

1678: Sinkoinen

1679: -, Sinkoinen

1685: Micho, Simckoin

Luostarila

1669: -

Maarala

1647: Kuckoinen

1660: -

1665b: Kuckoin, Kukoin

1676: Kuckoinen

1678: Kuckoinen

1679: Kuckoin

1685: Kuchkoin

Maavesi

1660: Rautaparda

Mäntynen

1647: Haloinen, Kijskinen, Wihawain

1648: Kischinen, Wihawainen

1653: -, Haloinen, Härkäin, Wihawain

1654: Halloin, Herckein, Kiskinen

1655: Halloin, Kiskinen, Wihewuin

1656: Halloin, Kijskinen, Rennare, Wihawain

1660: -, Wijhawain

1661: -

1662: Konsti, Wihawain

1663: Hyfwärin, Wihawain

1665b: -, Halloin, Härkein, Kiskin, Konstj, Wihawain, Wijhawain

1667: Wihawain

1669: Wihawain

1671: Wijhawain

1676: -, Halloin, Wihawain, Wihawainen

1677: Wihafwain

1678: Halloin, Wihawain

1679: Haloin, Wihawain

1685: Haloin, Kånstj, Vihawain, Wihawain

Niinimäki

1653: Pärnäin

1654: Kanckoin, Pernoin

1660: -, Peerainen, Perneinen

1665b: -, Pardain, Pöräin

Partala

1647: Pardainen

1663: Pardain

1665b: Achwoin, Cardin, Kankuin, Kärkein, Patelain, Sorioin, Uckoin

Pulkkila

1653: Rimpi, Wätäin Rimpi

1654: Wihawainen, Wätäinen

1665b: -, Camoin, Wäthein

Pyhitty

1660: -

Päivilä

1678: -, Turdin

Rahkolantaipale

1665b: Caipoin, Clostarin, Radikain

1676: -, Caipoin, Klåstarin, Paunoin

1678: -

1679: -

1685: Cainoin, Innoin, Rachkoin

Rauhaniemi

1647: Haatainen

1648: Hatainen, Tanninen

1653: Heetain

1654: Halain, Hallain

1656: Hatain, Hintzain

1660: -

1665: Lamain

1665b: -, Hatain, Hattain, Lamain, Soirain, Sorioin

1667: Hatain, Lamainen, Sorioin

1669: Lamain

1671: -, Hatain

1676: -, Hattainen

1679: Hatain

Rauhanniemi

1655: Hatain

1662: Hattuin

1669: Keriein, Lamain

Ruokoniemi

1647: Haatainen, Hanska, Hielp, Kardinen

1648: Hatainen, Kardinen

1649: Hatainen

1653: -, Cardinen, Hanska, Heetain, Pellinen, Pulsain

1654: Cardinen, Hanski, Hatain, Hilpa, Härckäinen, Kardinen, Klostarinen, Olkoinen

1655: -, Cardin, Cardinen, Hanskij, Hatain, Hiälp

1656: Halloin, Hanskj, Hatain, Hielp, Klosterin

1660: -, Haski

1662: Hanska, Helpi

1665: -

1665b: -, Cardin, Cardinen, Hamon?, Hanska, Hatain, Hatakain, Helpj, Hälpi, Kockoin, Mickolain, Pellin, Skumpi

1673: Cardin, Cardinen

1674: Cardinen

1676: -, Hanskj, Hellpi, Kardinen

1678: Handski, Hellpu, Kardin

1679: Hanskj, Hellpi, Kardin

1685: Hanska, Hatain, Hellpi, Kordinen

Ruottila

1653: Tuchkuin

1665b: -, Achoin, Aufin, Hassuin, Loumain, Rottin, Tuchkuin

1674: -

1685: Tuchkoin

Ryhälä

1653: Uckoin

1654: Hamuin, Uckoin

1665b: Räpåin

1675: Repoin

1676: -

Sairalanmäki

1655: Hammuin

1656: Hamuinen

1665b: Matillain, Randoin

1667: Radikainen

Seppälä

1665b: Seppein, Wanhain?

Simpala

1678: Mukoin

Sipikumpu

1665b: -, Hemelein, Tickain

Sipilä

1647: Sipinen

1653: Sipinen

1654: Inginen, Sipinen

1655: Sipian

1656: -

1665b: -, Aufin, Imoin, Radikain, Sipin

1685: Innoin, Molland, Sijpin

Sulkava

1647: Mieloinen

1648: Mieloinen, Tarckiainen

1649: Mieloinen, Mielåinen

1653: Condiain, Pulsain

1654: Kondiain

1665: Pullkin

1665b: -, Cardinen, Condiain, Herkein, Herken, Mackoin, Pulkin, Pöllöin, Tijtain

1674: Cardinen

1677: -, Härkä

1685: Condia, Härkäin

Tannila

1647: Kardinen, Tanninen

1653: Tanninen

1654: Cardinen, Tannin, Tanninen

1655: -, Condiain

1656: -, Tannin

1660: -

1665b: Condiain, Uckoin

1676: Condia

1685: Condiain, Hatain, Hielman, Håtain

Telataipale

1647: Olkoinen, Skumppe

1648: Olkoinen, Skumppe

1649: Skump

1655: Halloin

1660: -

1665: Ollkoin

1665b: Halloin, Hållapain, Mikul:, Monoin, Olikain, Pekoin, Toifwan

1667: Toifwainen

1676: -, Hanskj, Pekoin, Safwolainen

1678: Hanski, Peckainen, Safwolain

1679: Hanskj, Peckain, Safwolain

1685: Kaipain, Pieckain

Tunnila

1647: Kurkj, Tunninen

1648: Tunninen

1653: -, Heldemoin, Kurki, Mäkeläin, Mäkelän, Tunninen

1654: Heldinen, Kurck, Kurkj

1655: Hölker, Kurki, Mulli, Tunninen, Wätain

1656: Heldemoin, Kurckj, Tunninen

1660: -, Tunnin

1661: -

1662: -, Kurckj, Mäckeläin, Tunninen

1663: Kurkj, Meloin, Mäkelein

1665: Kunkin

1665b: -, Condiain, Hakulin, Kurkin, Kurkj, Mekelein, Nahkahattu, Säppein, Tolk

1667: Kurckin, Mäkelein

1669: Kurki, Mäkeläin

1671: Kurckin, Kurkin, Turuin

1673: Kurkj, Ryhäin

1674: Kurcki, Ryhain

1675: Kurcki, Ryhäin

1676: Kerckein, Ryhoin, Turuin

1677: -, Ryhäin

1678: -, Turuin

1679: -, Turuin

1685: Hämäläin, Kankåin, Pardain, Turunen

Väätälä

1653: Sulpo, Wätäin Sulpo

Väätälänmäki

1665b: Wätein, Wättein

1674: Wätäin

1676: -

1678: -

1679: -

1685: Wätäin

Yliselänauvila

1665b: Hintzain

Ylisenauvila

1647: Aufwinen, Hindzain

1648: Afwuinen, Hintzainen, Nyrhinen

1653: Hindzain, Kietäwäin

1654: Hindzainen, Ketewäin

1655: Huitzman

1660: -, Aufwin

1665: -

1665b: -, Aufin, Cardin

1676: Hintzain

1678: Hintzain

1679: Hintzain

1685: Aufwin, Hellpi, Hintzain

© Väinö Holopainen 2023