AlkuSavon ruodutusluettelotSulkavan pitäjä → Otetut sotamiehet

Sulkavan pitäjän otetut sotamiehet

Ruodutus- ja väenottoluettelo 1638b 

Nimi Kommentti kylä
Jöns Saffuolainen Knecht
Peer Olsson Kardinen d. Knecht
Madz Madzson Kardinen d. Knecht

Väenottoluettelo 1638b 

Nimi Kommentti kylä
Erich Hendersson Radikainen
Eskell Lijmatainen
Påll Larsson Pörffwöinen
Michell Bertillsson Pölläinen
Peer Peersson Pardainen
Anders Hendersson Sikainen
Silffuester Erichsson Auffuinen
Madz Jacobsson Hatainen
Christer Jönsson Hejnoinen
Jöns Saffuolainen
Per Olson Kardinen
Madz Matzson Kardinen
Peer Persson Tåiffuoinen

Ruodutus- ja väenottoluettelo 1642 

Nimi Kommentti kylä
Grelss Peersson Kaiponn Knecht
Madz Simonsson Hammalain Knecht
Erich Mårthensson Lapalainen Knecht
Bertell Ersson Auffwinen Knecht
Per Persson Hyfuirinen Knecht

Väenottoluettelo 1642 

Nimi Kommentti kylä
Grels Peersson Kaipoinen
Matz Simonsson Hämälinen
Erich Mårthensson Lappalainen
Bertell Erichzson Affuuinen
Påll Peersson Hyffuärinen

Ruodutus- ja väenottoluettelo 1643 

Nimi Kommentti kylä
Oluff Larsson Kaipainen Son Staphan Ollssonn Knecht
Mårten Peersson Mulli Son Peer Mårtenss Knekt
Oluff Oluffsson Tanninen Knecht
Oluff Kardinen Son Nilss Olss Kneckt
Larss Wäteinen Son Oluff Larss Knecht
Mårten Jonsson Janhuinen Knecht

Väenottoluettelo 1643 

Nimi Kommentti kylä
Staffan Ollson Kaipåin
Peer Mårthensson Mulj
Oloff Olsson Tanninen
Nills Olsson Cardinen
Oloff Larsson Wätäinen
Mårthen Jonsson Janhuin

Ruodutus- ja väenottoluettelo 1644 

Nimi Kommentti kylä
Matz Matzsson Autiå Knecht
Anderss Bertilsson Kurkinen Knecht
Larss Jacobsson Tanninen Knecht
Erick Mårtensson Olikåinen Son Påål Ehrsson Olckonen Knecht

Väenottoluettelo 1644 

Nimi Kommentti kylä
Matz Matzsson Autiå
Anderss Bertillsson Kurkj
Larss Jacobsson Tanninen
Påål Erichsson Ålkoinen
Jöns Anderssonn Häifwä

Ruodutus- ja väenottoluettelo 1647 

Nimi Kommentti kylä
Erick Kuckoinen Philppus Erichzson Kuckoinen Son Knecht Maarala
Lars Bertillsson Tanninen Peer Olsson Kardinen Mågh Knecht Tannila
Måns Michellsson Kardinen Jören Michellsson Kaardinen B:r Knecht Kaartila
Lars Nilsson Kårhoinen Philppus Nielsson Kårhoinen B:r Knecht Linkola
Hendrick Michellsson Kijskinen Oloff Hendrichzson Kijskinen Son Knecht Mäntynen

Väenottoluettelo 1647 

Nimi Kommentti kylä
Philppus Erichzson Kuckoinen Son Maarala
Peer Olsson Kardinen Mågh Tannila
Jören Michillsson Kardinen B:r Kaartila
Philppus Nielsson Kårhoinen B:r Linkola
Olof Hendrichzson Kijskinen Son Mäntynen
Jöns Madzson Pardainen Partala
Peer Toiwainen Kammola
Lars Kåndiainen Kammola

Ruodutus- ja väenottoluettelo 1648 

Nimi Kommentti kylä
Madz Larson Kardinen Knecht Kaartila
Christer Erichson Olkoinen Knecht Telataipale
Peer Mårthensson Klostarin Knecht Iitlahti
Sigfredh Anderson Månoinen Anders Jonson Sauckoinen StyffSon Knecht Kaitainen
Jönss Litteinen för Jören Perminenss Jordh, egit hemman dess föruthan frijdt. Larss Tarkeainen drengh Knecht Lohilahti

Väenottoluettelo 1648 

Nimi Kommentti kylä
Madz Larsson Kardinen Kaartila
Christer Erichzsson Olkoinen Telataipale
Peer Mårtensson Klostarinen Iitlahti
Anderss Jönsson Saukoinen Kaitainen
Larss Tarckiainen Sulkava

Ruodutus- ja väenottoluettelo 1649 

Nimi Kommentti kylä
Lars Mieloinen Knecht Sulkava

Väenottoluettelo 1649 

Nimi Kommentti kylä
Lars Mielåinen Sulkava

Ruodutus- ja väenottoluettelo 1653 

Nimi Kommentti kylä
Månss Månsson Cardinen B:r Michel Cardinen Knecht Kaartila
Erich Jönsson B:r Mårthen Jönsson Knecht Lohilahti
Frandz Mäkeläin B:r Pååll Mäkelän Knecht Tannila
Brusius Michelsson Haloinen Peer Sigfredsson Knecht Mäntynen

Väenottoluettelo 1653 

Nimi Kommentti kylä
Simon Matzson Pulsain Legokarl Sulkava
Michel Cardinen Kaartila
Mårthen Jönsson Lohilahti
Pååll Mäkeläin Tannila
Peer Sigfredsson Mäntynen

Ruodutus- ja väenottoluettelo 1654 

Nimi Kommentti kylä
Måns Mickelsson Cardin B:r Jören Mickelsson Kneckt Kaartila
Peer Madtsson Halain B:r Erich Madtsson Kneckt Rauhanniemi
Elias Hindzain B:r Jönss Jönsson Knecht Telataipale
Madtz Peersson Heekurin S:n Lars Madtsson Kneckt Heikkurila
Jacob Bertelsson Kurck B:r Anders Kurck Kneckt Eerikkälä

Väenottoluettelo 1654 

Nimi Kommentti kylä
Jöran Mickelsson Cardin Kaartila
Erich Madtsson Hallain Rauhanniemi
Jönss Jönsson Hindzain Telataipale
Erich Madtsson Heikurin Heikkurila
Anders Bertelsson Kurkj Eerikkälä

Ruodutus- ja väenottoluettelo 1655 

Nimi Kommentti kylä
Per Person Cardin Kneckt Kaartila
Tomas Radikain Son Sigfred Tomason Kneckt Kaitainen
Anders Tunninen Kneckt Tunnila

Väenottoluettelo 1655 

Nimi Kommentti kylä
Per Person Cardinen Kaartila
Sigfred Tommasson Radikain Kaitainen
Anders Tunninen Tunnila

Ruodutus- ja väenottoluettelo 1656 

Nimi Kommentti kylä
Grells Pardain S:n Anders Grellsson Knecht Hyvärilä
Lars Kaipoin Knecht Kaitainen

Väenottoluettelo 1656 

Nimi Kommentti kylä
Anders Greellsson Pardain Hyvärilä
Lars Kaipoin Kaitainen

Ruodutus- ja väenottoluettelo 1660 

Nimi Kommentti kylä
Erich Matsson Johan Erichsson Heiskarinen Knecht Heikkurila
Grels Grelsson B:r Olof Grelsson Perneinen Knecht Niinimäki
Peer Peersson Peer Peersson Erikain Knecht Eerikkälä

Väenottoluettelo 1660 

Nimi Kommentti kylä
Johan Erichsson Heijkurinen Heikkurila
Olof Grelsson Peerainen Niinimäki
Peer Peersson Erickain Eerikkälä

Ruodutus- ja väenottoluettelo 1661 

Nimi Kommentti kylä
Johan Ryheinen S:n Eskell Johansson Knecht Hyvärilä

Väenottoluettelo 1661 

Nimi Kommentti kylä
Eskell Johansson Hyvärilä

Ruodutus- ja väenottoluettelo 1662 

Nimi Kommentti kylä
Peer Andersson Lefwoin B:r Son Knecht Lohilahti

Väenottoluettelo 1662 

Nimi Kommentti kylä
Peer Andersson Lefwoin Lohilahti
Johan Ingeroin
Oloff Hansson Landiain
Hans Hansson

Ruodutus- ja väenottoluettelo 1663 

Nimi Kommentti kylä
Oluf Olson Mäkelein Mågh Peer Larson Meloin Knecht Tunnila

Väenottoluettelo 1663 

Nimi Kommentti kylä
Peer Larson Meloin Tunnila
Anders Henderson Käköin
Jöns Pardain Ukkola
Johan Matson Tijtain Eerikkälä
Michel Meloin Halttula

Ruodutus- ja väenottoluettelo 1665 

Nimi Kommentti kylä

Väenottoluettelo 1665 

Nimi Kommentti kylä
Johann Johansson Ryhäin Rest Knicht
Larss Påållssonn Ruokoniemi
Jacob Thomassonn Yliselänauvila
Erich Ollkoin Telataipale
Mårten Pullkin Sulkava
Hendrich Peersson Kaartila
Madtz Madtzssonn Seulenbergz Frälsse Kaitainen

Ruodutus- ja väenottoluettelo 1667 

Nimi Kommentti kylä

Väenottoluettelo 1667 

Nimi Kommentti kylä
Peer Larsson Kimain Kaipola
Matz Olufsson Hakuoinen Kaartila
Sistus Sorioin Rauhanniemi
Måns Matzsson Hatain Rauhanniemi
Bertill Toifwainen Telataipale
Johan Radikainen Sairalanmäki

Ruodutus- ja väenottoluettelo 1669 

Nimi Kommentti kylä
Matz Christersson Lamain Knecht Hasula

Väenottoluettelo 1669 

Nimi Kommentti kylä
Matz Christersson Lamain Hasula
Matz Ollsson Lamain Rauhanniemi
Abraham Johanss Keriein Rauhanniemi

Ruodutus- ja väenottoluettelo 1671 

Nimi Kommentti kylä

Väenottoluettelo 1671 

Nimi Kommentti kylä
Oloff Erichson Hatain Rauhanniemi
Matz Erichson Rauhanniemi

Ruodutus- ja väenottoluettelo 1673 

Nimi Kommentti kylä
Bertell Nachkahattu Broor Michell Knecht Halttula

Väenottoluettelo 1673 

Nimi Kommentti kylä
Michell Nachkahattu Halttula
Johan Roihiain p:o 669 Halttula
Samuel Peersonn Knecht i stellet för den hyste Matz Oson Lamain emoot Kongl: placat Auvila

Ruodutus- ja väenottoluettelo 1674 

Nimi Kommentti kylä

Ruodutus- ja väenottoluettelo 1675 

Nimi Kommentti kylä

Väenottoluettelo 1675 

Nimi Kommentti kylä
Johan Peersson Lefwoin

Ruodutus- ja väenottoluettelo 1676 

Nimi Kommentti kylä
Erich Heickurinen Knecht Heikkurila
Nielss Philpusson Knecht Linkola
Thomas Bolagzman, Knecht Rahkolantaipale
Lars Condia Son, Knecht Tannila
Thomas B:r, Knecht Hintsala
Michell Hanskj Broor, Knecht Ruokoniemi
Johan Cammoin Son, Knecht Kyrsyä

Väenottoluettelo 1676 

Nimi Kommentti kylä
Erich Heikurinen Heikkurila
Nielss Philpussonn Linkola
Thomas Bolagzman Rahkolantaipale
Lars Peersson Condia Tannila
Thomas Eliessonn Hintsala
Michell Hanskj Ruokoniemi
Johan Kammoin Kyrsyä
Johan Uckoinen
Samuell Skumppj
Abraham Härkä

Ruodutus- ja väenottoluettelo 1677 

Nimi Kommentti kylä
Jöran Peerssonn Knecht Sulkava
Eskell Ryhäin Knecht Tunnila

Väenottoluettelo 1677 

Nimi Kommentti kylä
Jöran Peerssonn Härkä Sulkava
Eskel Ryhäin Tunnila

Ruodutus- ja väenottoluettelo 1678 

Nimi Kommentti kylä
Thomas Anderson Wihawain Knecht Mäntynen
Peer Peersson Mannoin Knecht Iitlahti
Mårten Peersson Pohialain Knecht Iitlahti
Jacob Son, Knecht Väätälänmäki

Väenottoluettelo 1678 

Nimi Kommentti kylä
Thomas Anderson Wihawain Mäntynen
Peer Peerson Månoin Iitlahti
Mårten Peerson Pohial:n Iitlahti
Jacob Olson Väätälänmäki
Anders Linduin

Ruodutus- ja väenottoluettelo 1679 

Nimi Kommentti kylä
Jacob Hatain Knecht Rauhanniemi
Mårten Peersson Mullj Knecht Eerikkälä

Väenottoluettelo 1679 

Nimi Kommentti kylä
Jacob Hatain Rauhanniemi
Mårten Peersson Mullj Eerikkälä

© Väinö Holopainen 2021