AloitussivuSavon rykmenttiHenkikomppaniaRuotu → 17 ☰ 

Henkikomppania: ruotu 17<>

Ruotutalot ovat kylissä: Kapala, Korhola (Ristiina)

Yhteenveto ruodussa palvelleista miehistä lähteistä pääteltynä

Nimi Alkaen Asti Tulo ruotuun Lähtö ruodusta Kommentti #
Erik Eriksson Ruut mainittu 1700 1
Hans Kiiskinen mainittu 1712 2
Sven Broman 1721 14.3.1729 3
Petter Kaipainen 14.6.1729 22.8.1730 4
Erik Järpendal 22.8.1730 20.7.1739 5
Sigfrid Hassel 29.9.1739 26.8.1740 6
Mats Pyykkönen 8.11.1740 23.8.1741 7
Anders Kaipainen 24.10.1743 8
Zakris Häger 24.10.1743 3.2.1763 9
Adam Kap 1.7.1767 7.8.1788 täydennysmies 17 10
Gabriel Djärv 27.9.1778 21.12.1781 täydennysmies 44/45 11
Sigfrid Tagg 27.3.1782 14.2.1784 täydennysmies 17/18 12
Anders Norrgren 14.2.1784 27.6.1788 ruotu 86 13
Henrik Saxman 27.6.1788 15.1.1789 14
Henrik Lax 9.3.1789 26.12.1789 täydennysmies 17/18 15
Petter Brak 21.3.1790 23.6.1794 16
Esajas Mal Lång 23.6.1794 14.11.1806 17
Krister Nord 14.2.1807 mainittu 1807 täydennysmies 17/18 18

Varamiehet

Nimi Alkaen Asti Tulo ruotuun Lähtö ruodusta Kommentti #
Ruodun 17 varamies
Johan Tarkiainen 3.2.1752 ruotu 16 1
Sigfrid Pyykkönen mainittu 1752 mainittu 1760 2
Adam Kaipiainen mainittu 1764 1.7.1767 ruotu 17 3
Johan Hämäläinen 30.6.1773 30.6.1773 4
Johan Hämäläinen 24.8.1775 mainittu 1776 5
1776 lähtien ruotujen 17 ja 18 yhteinen varamies numero 9
Sigfrid Tagg Tiusanen 28.2.1774 27.3.1782 ruotu 17 6,1
Pål Leinonen 12.3.1783 12.3.1783 7,2
Henrik Lax 17.3.1784 9.3.1789 ruotu 17 8,3
Pål Tapp 6.4.1789 30.11.1789 9,4
Anders Lits Liimatainen mainittu 1791 15.9.1793 10,5
Krister Nord Nurhonen 15.9.1793 14.2.1807 ruotu 17 11,6
Tomas Ripatti 25.2.1807 25.2.1807 12,7


Lähteet

VaramiehetOikealle osoittavat nuolet (⇒) ovat linkkejä skannattuihin kuviin

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaLänsi-GöötanmaaLäänintilitSotilaseläkkeetRuotutalolliset

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1712 6.9.1712
Hans Kiskin
Katselmus 1720 15.9.1720
-
Katselmus 1721 21.9.1721
-
Katselmus 1735 14.6.1735
Swen Broman 14.3.1729 sai eron
Petter Kapain 14.6.1729 ruotu­mies 22.8.1730 esitti miehen tilalleen
Erick Järpendahl Saw 30 5 gifft 22.8.1730 palkka­mies 1705
Katselmus 1749_5 7.5.1749
Zachris Häger
Katselmus 1749_6 4.6.1749
Zahris Häger
Katselmus 1751 22.4.1751
Zachris Hägre
Katselmus 1754 9.4.1754
Zacris Häger
Katselmus 1758 16.2.1758
Zacris Häger 38 16 (1742) 1720
Katselmus 1763 3.2.1763
Zachr: Håger Christina 43 21 gift (1742) 3.2.1763 saa eron 1720
Katselmus 1767 18.8.1767
Eric Jerpendahl 20.7.1739 kuoli
Sigfred Hassel 29.9.1739 otettu 26.8.1740 kuoli
Matts Pyköin 8.11.1740 otettu 23.8.1741 kaatui Lappeenrannassa
Anders Kapain 24.10.1743 esitti miehen tilalleen
Zachris Häger 24.10.1743 palkka­mies 3.2.1763 hylättiin
Adam Kaap Christina 26 1 gift 1_.7.1767 ruodun täydennys­mies 1741
Katselmus 1772 26.3.1773
Adam Kap 32 6 11 5 (1766) 1740
Katselmus 1775 21.8.1775
Adam Kap Christina 34 8 gift 11 3 7/8 1.7.17_ 1741
Katselmus 1778 7.9.1778
Adam Lap Christina 37 11 1/2 gift 5 9 7/8 (1767) 7.8.1778 saa eron 1741
Katselmus 1782 11.7.1782
Adam Kaap 7.9.1788 sai eron
Gabriel Dierf 27.9.1778 täydennys­mies 44/45 21.12.17__ karkasi
Sigfred Tagg Christina 25 1/3 gift 5 6 1/2 27.3.1782 täydennys­mies 17/18 1757
Katselmus 1785 6.7.1785
Sigfred Tagg 14.2.1784
Anders Norrgren Christina 21 3/4 4 ogift 5 10 1/2 14.2.1784 ruodusta 86 1764
Katselmus 1788 29.9.1788
And: Norrgren 27.6.1788 Karjalan rakuunoihin
Henric Saxman Idensalmi 27.6.1788 palkkaamaton
Katselmus 1789 4.11.1789
Henric Saxman palkkaamaton 15.1.1789 poistettiin
Henric Lax Christina 25 1/2 ogift 5 4 9.3.1789 täydennys­mies 17/18 1764
Katselmus 1790 17.9.1790
Hinric Lax 26.12.1789 kuoli
Petter Braak Christina 25 1/2 ogift 5 5 21.3.1790 palkka­mies 1765
Katselmus 1795 10.6.1795
Petter Brack 23.6.1794 kotitilan hoitoon
Esaias Mahl Lång Christina 20 1 ogift 6 1/4 23.6.1794 palkka­mies 1775
Katselmus 1798 28.6.1798
Esaias Lang Christina 23 4 ogift 6 1/2 (1794) 1775
Katselmus 1801 15.6.1801
Esaias Lang Christina 26 7 ogift 6 1/2 (1794) 1775
Katselmus 1804 25.6.1804
Esaias Lång Christina 29 10 ogift 6 1/2 (1794) 1775
Sotilaan nimi/nimet Alkaen Selite Ikä Jalkaa Koti­seutu
Asti Syy Palv. vuosia Tuumaa Naim. Synt.
Katselmus 1712 6.9.1712
Hans Kiskin  
 
Katselmus 1720 15.9.1720
-  
 
Katselmus 1721 21.9.1721
-  
 
Katselmus 1735 14.6.1735
Swen Broman  
14.3.1729 sai eron
Petter Kapain 14.6.1729 ruotu­mies
22.8.1730 esitti miehen tilalleen
Erick Järpendahl 22.8.1730 palkka­mies 30 Saw
  5 gifft 1705
Katselmus 1749_5 7.5.1749
Zachris Häger  
 
Katselmus 1749_6 4.6.1749
Zahris Häger  
 
Katselmus 1751 22.4.1751
Zachris Hägre  
 
Katselmus 1754 9.4.1754
Zacris Häger  
 
Katselmus 1758 16.2.1758
Zacris Häger (1742) 38
  16 1720
Katselmus 1763 3.2.1763
Zachr: Håger (1742) 43 Christina
3.2.1763 saa eron 21 gift 1720
Katselmus 1767 18.8.1767
Eric Jerpendahl  
20.7.1739 kuoli
Sigfred Hassel 29.9.1739 otettu
26.8.1740 kuoli
Matts Pyköin 8.11.1740 otettu
23.8.1741 kaatui Lappeenrannassa
Anders Kapain  
24.10.1743 esitti miehen tilalleen
Zachris Häger 24.10.1743 palkka­mies
3.2.1763 hylättiin
Adam Kaap 1_.7.1767 ruodun täydennys­mies 26 Christina
  1 gift 1741
Katselmus 1772 26.3.1773
Adam Kap (1766) 32 11
  6 5 1740
Katselmus 1775 21.8.1775
Adam Kap 1.7.17_ 34 11 Christina
  8 3 7/8 gift 1741
Katselmus 1778 7.9.1778
Adam Lap (1767) 37 5 Christina
7.8.1778 saa eron 11 1/2 9 7/8 gift 1741
Katselmus 1782 11.7.1782
Adam Kaap  
7.9.1788 sai eron
Gabriel Dierf 27.9.1778 täydennys­mies 44/45
21.12.17__ karkasi
Sigfred Tagg 27.3.1782 täydennys­mies 17/18 25 5 Christina
  1/3 6 1/2 gift 1757
Katselmus 1785 6.7.1785
Sigfred Tagg  
14.2.1784
Anders Norrgren 14.2.1784 ruodusta 86 21 3/4 5 Christina
  4 10 1/2 ogift 1764
Katselmus 1788 29.9.1788
And: Norrgren  
27.6.1788 Karjalan rakuunoihin
Henric Saxman 27.6.1788 palkkaamaton Idensalmi
 
Katselmus 1789 4.11.1789
Henric Saxman   palkkaamaton
15.1.1789 poistettiin
Henric Lax 9.3.1789 täydennys­mies 17/18 25 5 Christina
  1/2 4 ogift 1764
Katselmus 1790 17.9.1790
Hinric Lax  
26.12.1789 kuoli
Petter Braak 21.3.1790 palkka­mies 25 5 Christina
  1/2 5 ogift 1765
Katselmus 1795 10.6.1795
Petter Brack  
23.6.1794 kotitilan hoitoon
Esaias Mahl Lång 23.6.1794 palkka­mies 20 6 Christina
  1 1/4 ogift 1775
Katselmus 1798 28.6.1798
Esaias Lang (1794) 23 6 Christina
  4 1/2 ogift 1775
Katselmus 1801 15.6.1801
Esaias Lang (1794) 26 6 Christina
  7 1/2 ogift 1775
Katselmus 1804 25.6.1804
Esaias Lång (1794) 29 6 Christina
  10 1/2 ogift 1775

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotVärväysluettelotRiikaLänsi-GöötanmaaLäänintilitSotilaseläkkeetRuotutalolliset

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1731 Erich Jerpendahl
1733 Erich Järpendahl
1734 Erich Jerpendal
1735 Erich Järpendahl
1736 Erich Järpendahl
1737 Erich Jerpendahl
1738 Erich Jerpendahl
1739 Erich Jerpendahl 20.7.1739 kuoli
1741 Matz Rytköin 8.11.1740 ruotumies
1744 Zachris Hägre
1745 Zachris Häger
1746 Zachris Häger
1747 Zachris Häger
1748 Zachris Häger
1749 Zacris Häger
1750 Zacris Håger
1751 Zachris Häger
1752 Zachris Häger
1753 Zachris Häger
1754 Zaris Häger
1755 Zachris Häger
1756 Zachris Häger
1757 Zachris Häger
1758 Zacris Häger
1759 Zachris Häger
1760 Zachris Häger
1761 Zacris Häger
1762 Zacris Häger
1763 Zachris Häger 3.2.1763 hylätty
-
1764 -
1766 -
1767 Adam Kaap 1.7.1767 otettu
1768 Adam Kaap
1769 Adam Kaap
1770 Adam Kaap
1771 Adam Kaap
1773 Ad: Kaap
1775 Adam Kaap
1776 Adam Kaap
1777 Adam Kaap
1778 Adam Kap 8.9.1778 sai eron
-
1779 Gabriel Dierf 27.9.1778 täydennysmies
1780 Gabr: Dierf
1781 Gabriel Dierf
1782 Gabr: Dierf 21.12.1781 karkasi
Sigfr: Tagg 7.3.1782 täydennysmies
1783 Sigfrid Tagg
1784 Sigf: Tagg
1785 Sigf: Tagg 14.2.1785 poistettu
Anders Norrgren 14.2.1785 ruodusta 86
1786 And: Norgren
1787 Norgren varusmestari
1788 And. Norgren majoittaja 27.6.1788 Karjalan rakuunarykmenttiin
Hind. Saxman 27.6.1788 täydennysmies
1789 Saxman palkkaamaton 15.1.1789 poistettu
Henric Lax 9.3.1789 täydennysmies
1790 Henric Lax 26.12.1789 kuoli
Petter Braak 21.3.1790 palkkamies
1791 Petter Brack
1792 Petter Brack
1793 Petter Brack
1794 Petter Brack ruotumies 23.6.1794
Esajas Long 23.6.1794 palkkamies
1795 Es: Lång
1796 Esajas Long
1797 Esaias Lang
1798 Esaias Lang
1799 Esajas Lang
1800 Esajas Lang
1801 Esaias Lang
1802 Esajas Lang
1803 Esaias Lang
1804 Esajas Lång
1805 Esaias Lång
1806 Esaias Long
1807 Esaias Long 14.11.1806 kuoli
Christer Nord 14.2.1807 täydennysmies

Värväysluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaLänsi-GöötanmaaLäänintilitSotilaseläkkeetRuotutalolliset

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1776 28.3.1776
Erich Wallin 26.8.1775 erotettu
-
Luettelo 1779 17.6.1779
Adam Kap 8.9.1778 erotettu
Gabriel Dierf Christina 22 ogift 23.9.1778 täydennysmies 1757
Luettelo 1782 7.3.1782
Gabriel Dierf 21.12.1781 karkasi
-
Sigfred Tagg 24 7.3.1782 täydennysmies 1758
Luettelo 1790 8.3.1790
Hendric Lax 26.11.1789 kuoli Rotilan sairaalassa
-
Luettelo 1795 12.2.1795
Petter Brack ruotumies 23.6.1794 vaihdettu
Esajas Mahl Lång Christina 19 23.6.1794 palkkamies 1776

Miehistöluettelot Riiassa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotLänsi-GöötanmaaLäänintilitSotilaseläkkeetRuotutalolliset

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1700_8 Erich Erichson Ruuth

Länsi-Göötanmaa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaLäänintilitSotilaseläkkeetRuotutalolliset

Tore Blomqvistin kortisto

Nimi Ikä Palv.v. Kommentit
Sven Broman Katselmus 1735: sai eron 14.3.1729

Mahdollisia miehiä 1721 katselmuksessa

Komppania Ruotu Nimi Ikä Palv.v. Kotipaikka
Everstiluutnantin 109 Sven Broman 23 1 1/2 Wästergiöt:, Skaraborg lähn, Wartofta härad, Frögieröd sochen

Tarkempi selvitys

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaLänsi-GöötanmaaSotilaseläkkeetRuotutalolliset

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1734_2 Erich Järpendahl
1734_3 Erich Järpendahl
1734_4 Erich Jerpendahl
1734_5 Erich Jerpendahl
1734_6 Erich Jerpendahl
1734_7 Erich Järpendahl
1734_8 Erich Jerpendahl
1734_9 Erich Järpendahl
1734_10 Erich Järpendahl
1734_11 Erich Järpendahl
1734_12 Erich Jerpendahl
1735_1 Erich Jerpendahl
1744 Zachr Häger _.10.1742 otettu
1745 Zachris Häger
1746 Zachris Häger
1747 Zachris Häger
1748 Zachris Hägär
1752 Zachris Hägär
1752b Zachris Häger
1753 Zachris Häger
1754 Zachris Häger
1756 Zachris Häger
1767 Adam Karp 1.7.1767 otettu
1768 Adam Karp
1773 Adam Kamp

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

Sotilaseläkkeet

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaLänsi-GöötanmaaLäänintilitRuotutalolliset

Sotilaskonttorin nimiluettelo myönnetyistä eläkkeistä

Arvo Nimi Syntynyt Palv.vuosia Kotipaikka Myönnetty Rivi Kommentti
Soldat Michel Skön Kock 1784 S:t Michels, Christina 9.3.1837 4353 bless

Koko komppania

Ruotutalolliset katselmusluetteloissa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaLänsi-GöötanmaaLäänintilitSotilaseläkkeet

Katselmus⇒ Kylät Talolliset
1735 Kapalaby
Kapalaby
Kårhola
Anders Kapain
Petter Kapain
Sigfred Pycköin
1778 Kapala
Kårhola
Kårhola
Anders Kapain
Mats Rasa
Påhl Pykoin
1801 Papala
Papala
Korhola
Anders Kapain
Matts Rasa
Påhl Pyköin


Varamiehet

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotVärväysluettelotLäänintilit

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1775_v 24.8.1775
Ruodun 17 varamies
-
Johan Hämäläin 16 24.8.1775 otettu 1759
Katselmus 1779_v 17.6.1779
Ruotujen 17 ja 18 yhteinen varamies numero 9
Sigfrid Tiusain Tagg Christina 22 1/3 ogift 11 1/2 1757
Katselmus 1781_v 5.2.1781
Sigfrid Tiusain Tagg Christina 23 11/12 gift 11 1/2 1758
Katselmus 1788_v 29.9.1788
Hind. Lax Christina _ ogift 5 6
Katselmus 1789_v 30.11.1789
Påhl Tapp Christina 20 1/2 ogift 5 8 8.4.1789 otettu 30.11.1789 hylätään 1769
Katselmus 1795_v 12.2.1795
Christer Nord Christina 30 2 1/2 gift 11 1 1/2 (1793) 1765
Katselmus 1806_v 10.3.1806
Christer Nord Christina 41 13 1/2 gift 5 9 (1793) 1765
Sotilaan nimi/nimet Alkaen Selite Ikä Jalkaa Koti­seutu
Asti Syy Palv. vuosia Tuumaa Naim. Synt.
Katselmus 1775_v 24.8.1775
Ruodun 17 varamies
-  
 
Johan Hämäläin 24.8.1775 otettu 16
  1759
Katselmus 1779_v 17.6.1779
Ruotujen 17 ja 18 yhteinen varamies numero 9
Sigfrid Tiusain Tagg   22 1/3 11 Christina
  1/2 ogift 1757
Katselmus 1781_v 5.2.1781
Sigfrid Tiusain Tagg   23 11/12 11 Christina
  1/2 gift 1758
Katselmus 1788_v 29.9.1788
Hind. Lax   _ 5 Christina
  6 ogift
Katselmus 1789_v 30.11.1789
Påhl Tapp 8.4.1789 otettu 20 5 Christina
30.11.1789 hylätään 1/2 8 ogift 1769
Katselmus 1795_v 12.2.1795
Christer Nord (1793) 30 11 Christina
  2 1/2 1 1/2 gift 1765
Katselmus 1806_v 10.3.1806
Christer Nord (1793) 41 5 Christina
  13 1/2 9 gift 1765

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotVärväysluettelotLäänintilit

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
Ruotujen 17 ja 18 yhteinen varamies numero 9
1777_v Sigfred Tagg
1778_v Sigfred Tagg
1779_v Sigfred Tagg
1783_v -
1784_v Hindric Lax 17.3.1784 otettu
1785_v Hind: Lax
1786_v Hind: Lax
1787_v Hindrick Lax
1789_v Lax 9.3.1789 ruotuun 17
Påhl Tapp 8.4.1789 otettu
1790_v -

Värväysluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotLäänintilit

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1773_v 8.1.1773
Ruodun 17 varamies
-
Luettelo 1773b_v 30.6.1773
Johan Hämäläin 16 30.6.1773 kelpaamaton 1757
Luettelo 1774_v 28.2.1774
-
Luettelo 1776_v 20.9.1776
Johan Hämäläin Safvolax Christina 21 4/12 ogift 1755
Luettelo 1782_v 7.3.1782
Ruotujen 17 ja 18 yhteinen varamies numero 9
Sigfrid Tiusain Tagg sotilaaksi ruotuun 17
-
Luettelo 1783_v 12.3.1783
-
Påhl Leinoin 16 12.3.1783 poika kelpaamaton 1767
Luettelo 1784_v 17.3.1784
-
Hindrik __ 19 17.3.1784 palkkamies 1765
Luettelo 1790_v 8.3.1790
Påhl Tapp 30.11.1789 hylätty
Luettelo 1791_v 1.4.1791
Påhl Tapp 30.11.1789 hylätty
Anders Limatain talollisen poika karkuteillä
Luettelo 1794_v 19.2.1794
Anders Litz ruotumies 15.9.1793 vaihdettu
Christer Nurhoin Noord Christina 29 gift 15.9.1793 palkkamies 1765
Luettelo 1807_v 25.2.1807
Christer Nord 14.2.1807 sotilaaksi ruotuun 17
-
Thomas Rippatti 25.2.1807 talollisen poika kelpaamaton

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelot

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1752_v Johan Tarkiain 3.2.1752 sotilaaksi ruotuun 16
1752_v Sigfred Pykoin
1753_v Sigfred Pykäin
1754_v Sigfred Pykäin
1754b_v Sigfred Pykäin
1754c_v Sigfred Pykain
1756_v Sigfred Pyköin
1757_v Sigfred Pyckin
1758_v Sigfred Pykin
1758b_v Sigfred Pyckin
1759_v Sigfred Pykin
1760_v Sigfred Pykäin
1764_v Adam Kaipiain

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

KatselmuksetNimetKylätRuotu 16Ruotu 18

© Ari Vesalainen, Väinö Holopainen 2024