AlkuSavon maakirjatPuumalan pitäjä → Sukunimihakemisto kylittäin

Puumalan maakirjojen sukunimihakemisto kylittäin

Alkuperäiset sukunimet

Huomaa: läheskään kaikkia vuosia ei ole syötetty.

KymmeneskunnatLäänityksetMuut

Kylät

Haikarila

1659: Narinen

1662: Narinen

Hamula

1643: -, Auffwinenn, Hamuinenn, Ryhäinenn, Somalainenn, Suliu

1645: -, Aufwinen, Hamuinen, Ryheinen, Somalainen, Suliu

1648: -, Aufwinen, Hamuinen, Ryhäinen, Suliu, Såmalainen

1650: -, Aufuinen, Hamuinen, Ryhäinen, Somalainenn, Suliu

1655: -, Aufwinen, Hamuinen, Ryhäinen, Somalain, Sulin

1659: -, Aufwinen, Hamuinen, Ryheinen, Somalainen, Suliu

1662: -, Aufwunen, Hamunen, Ryhenen, Sullin, Suomalainen

1664: Assilainenn, Hamuinenn, Ryhäinenn, Sulju

1675: Asilain, Hamuin, Ryhäin, Såliu

Harmaala

1643: Harmainen

1645: Harmainen

1648: Harmainen

1650: Harmainen

1655: Harmainen

1659: Harmainen

1662: Harmainen

1664: Harmainenn, Pittkä Harmainen

1675: Harmain, Pittkäharmain

Hauhala

1643: Kietewäin

1645: Kietewein

1648: Kietäuäinen

1650: Kietäuain

1655: Kietäuäinen

1659: -, Kietewäin

1662: -, Kietewein

1664: Kätäwäinen

1675: Hämelein, Ketewäin

Himahuuha

1664: Auffwinenn, Lukoinenn

1675: Aufwin, Lukoin

Huhtimaa

1655: Leskinen

1659: Leskinen

1662: Leskinen

1664: Kilpoinenn, Leskinen, Narrinenn

1675: Kilpoin, Läskin, Narin

Hurissalo

1643: Jukarain, Kyllen, Lappalain, Lawoinenn, Leinonen

1645: Juckarain, Kiyllan, Lappalain, Leinoinen

1648: Jukarainen, Kyllöin, Lappalainen, Leinoinen

1650: Jukarain, Kylläin, Lappalain, Leinoin

1655: Jukarainen, Kyllöin, Lappalain, Leinoin

1659: -, Juckarainen, Lapwetelainen, Leinoinen

1662: -, Jukarinen, Lapweteleinen, Leinoinen

1664: Jukarainenn, Leinoinenn, Timoinenn

1675: Jukarin, Leinoin, Tijmoin

Huuhkaala

1643: Huckainenn

1645: Huckainen

1648: Huchkainen

1650: Hakulinen

1655: Bengt:n, Huchkain

1659: Bengdtson, Huckain

1662: Bengtsson, Hukainen

1664: Huchkainenn, Luukoinenn

1675: Huchkain, Lukoin

Hylkylä

1643: -, Hylkäin, Inginen, Inginenn

1645: -, Hylckeinen, Inginen

1648: Hylcköinen, Inginen

1650: Hylkein, Ingin, Inginenn

1655: Höllkoinen, Ingin, Inginen

1659: -, Hylckeinen, Ingin, Inginen

1662: -, Hylkein, Ingin, Inginen

1664: Hylckyinen, Inginen, Inginenn

1675: -, Hylkein, Ingin, Sutarj

Ihalainen

1643: Ihalain, Kächkönen, Leingonenn, Sålla

1645: Ihalain, Kiekoin, Leinonen, Sålla

1648: Ihalainen, Kiähköinen

1650: Ihalain, Kecköin, Leinoin, Solla

1655: Ihalainen, Leinoinen, Pelldoinen, Solla Leinonen

1659: Ihalain, Kiäkoin, Leijnoinen, Solla

1662: Ihalain, Kekoin, Leinoinen, Solla

1664: Ihalainen, Leinoinen, Peldoin, Sålla

1675: -, Conduin, Leinoin, Parkin, Sålla

Ikola

1643: Ikoinenn

1645: Ikoinen

1648: Ikoinen

1650: Ikoinenn

1655: Ikoinen

1659: Ickoinen

1662: Ikoin

1664: Ikoinenn

1675: Ikoin, Leinoin

Junninmäki

1664: Luukoinenn

1675: Lukoin

Kaipaala

1643: Caipanenn, Hottainen, Kaipanenn

1645: Caipainen, Håtinen

1648: Caipoinen, Håttinen

1650: Caipahainenn, Caipainen, Hottinen

1655: Kaipahain, Kaipainen, Käncköinen

1659: Caipahain, Caipahains, Kiäckoinen

1662: Kaipahain, Kaipahains, Kiekoinen

1664: Caipainen, Kaipainen, Kaipainenn, Keckoinen

1675: Caipoin, Käckoin, Parkin

Kauppila

1643: Karfwoinenn, Kaupinenn

1645: Caupinen, Karfwainen

1648: Caupinen, Karfwoinen

1650: Cupiainen, Karfuinen

1655: Karfuinen, Kaupinen

1659: Caupinen, Karfwinen

1662: Karfwinen, Kauppinen

1664: Caupinenn, Karfwinenn, Sorioinenn

1675: Caupin, Karfwin, Sårioin

Keriniemi

1643: Hakulinenn, Kåtrå, Smolander

1645: Hakulin, Hakulinen, Kåtrå, Smolander

1648: Hakulinen, Pellinen, Smolander

1650: Hakulinen, Hakulinenn, Pellinen, Smålander

1655: Hakulin, Pellinen, Smålander

1659: Hakulin, Hakulinen, Pellinen, Smålander

1662: Hakulin, Pellinen, Smålander

1664: Hakulinenn, Pardainen, Pellin

1675: Hakulin, Pardain

Kietävälä

1643: -, Auffwinenn, Bengdtinenn, Hatainen, Kanunginenn, Kietewäinen, Kietewäinenn, Laitiainenn, Lamainenn, Lambinenn, Lewiä, Luckonenn, Mondoinenn, Pöykeinenn, Waldoinenn

1645: -, Aufwinen, Bengdtinen, Bengtinen, Hatainen, Kanunginen, Kietewain, Kietewainen, Kietewäinen, Lafwoinen, Laitinen, Lamain, Lamainen, Lambinen, Lefwiä, Lukoinen, Mondoinen, Peikoinen, Waldoinen

1648: -, Aufwinen, Bengtinen, Haatainen, Häifwa, Kanunginen, Ketäuäinen, Kietäuäinen, Lafuoinen, Laitinen, Lamainen, Lambinen, Lukoinen, Måndoinen, Päiköinen, Waldoinen, Wåldoinen

1650: -, Aufuinen, Bengtin, Bengtinenn, Hakulin, Hatainen, Kanunginen, Kietewin, Kietäuäinen, Laitinen, Lamainen, Lambinen, Lamoinen, Lehwoin, Lukoinen, Läfwa, Mondoinen, Päyköinen, Waldoin

1655: -, Aufwinen, Bengtin, Hakulin, Hatainen, Kanunginen, Kietewäin, Kietäwäin, Kietäwäinen, Laitinen, Lamain, Lambinen, Lefwoinen, Luukoinen, Måndoinen, Peikoinen, Pellinen, Waldoin, Walldoinen

1659: -, Aufwinen, Bengdtin, Bengdtinen, Hakulin, Hatainen, Kanuingen, Kietew:n, Kietewein, Kietewäin, Laitinen, Lamain, Lamainen, Lambainen, Lefwoinen, Luukoinen, Mondoinen, Päycköinen, Waldoin, Waldoinen

1662: -, Aufwinen, Bengtin, Bengtinen, Halloin, Hatainen, Kanungeinen, Kietewein, Kietewäinen, Laitinen, Lamain, Lamainen, Lambinen, Lefwoin, Lukain, Mondoin, Pöykeinen, Waldain, Wäldoin

1664: Aufwinen, Kiätäwäin, Kiätäwäinen, Lamainen, Saickoinenn

1675: Aufwin, Ikoinen, Ketewäin, Lamain, Lechwoin, Lukoin, Saikoin

Kiljula

1643: Kiliuinenn

1645: Kiliuinen

1648: Kiliuinen

1650: Kiliuinen

1655: Kiluin

1659: Kiliuinen

1662: Killiuin

1664: -, Kiliuinen, Kiliuinenn

1675: -, Kiliuin

Kirkonkylä

1664: -

Kitula

1643: Härkä, Kituinen, Liukainen, Luckainen, Repoinenn, Rockainenn, Saffwolainenn, Saikoinen, Saukoinenn

1645: Härkä, Kituinen, Lukoinen, Repoinen, Rockainen, Safwolainen, Saikoinen

1648: Härkä, Kituinen, Lukoinen, Repoinen, Råckainen, Safwolainen, Saijkoinen

1650: Härkä, Kituinenn, Lukoinen, Lukoinenn, Repoinen, Råckainen, Safuolain, Saijkoinen, Saikoinenn

1655: -, Härkä, Kituin, Lukoin, Repoinen, Råckainen, Safuolain, Saikoin, Saukoinen

1659: -, Herckä, Kittuinen, Lukainen, Lukanen, Repoinen, Råckainen, Safwolainen, Saickoinen, Sauckoinen

1662: -, Härka, Kittuin, Lukain, Lukoin, Repoin, Råkain, Råkainen, Safwolain, Saikoin

1664: Härckä, Kituinenn, Laitin, Lukoinenn, Luukoinenn

1675: Härkä, Kituin, Lukoin, Saikoin

Kokkola

1643: Kåckoinenn

1645: Kåckainen

1648: Kockoinen

1650: Kockainen

1655: Kockoinen

1659: Kockoinen

1662: Kakoinen

1664: Kituinen

1675: Kituin, Limatain

Kontila

1643: Condiain, Leinonen, Sålla, Timonen

1645: Condinen, Leijnoinen, Sålla, Timoinen

1648: Condiainen, Ihalainen, Leinoinen, Salla, Timmoinen

1650: Condiainenn, Ihalain, Leinoin, Sålla, Timmoinen

1655: Konduinen, Leinoinen, Timoinen

1659: -, Condiainen, Haloinen, Leijnoinen, Tijmoinen

1662: -, Condunen, Halloin, Leinoinen, Tijmoinen

1664: Condiainen

1675: -, Condiain

Kyllölä

1643: Korhoin, Kyllönenn, Kyllönänn

1645: Keylläinen, Kiylläin, Korhoinen

1648: Corhoinen, Kyllöinen, Sålla

1650: Karhoin, Kyllain, Kylläinenn

1655: Kyllainen, Kyllöinen, Solla

1659: Kylleinen, Kylloinen, Sålla

1662: Kylloin, Kylloinen, Solla

1664: Hämäläinenn, Kyllöinen, Leinoinen, Sålla

1675: Hämelein, Kylloin, Kyllä, Sålla, Wäselein

Lampila

1664: Bengtin, Lambinen, Wåckolainen

1675: Lambin, Wåckålain

Liimattala

1643: Limmattain, Limmattainen, Pettyinen

1645: Limattainen, Pettrin

1648: Lijmatainen, Pettyinen

1650: Limatain, Petyin

1655: Limatain, Pethin

1659: Limattain, Pöllein

1662: -, Limatain, Pätein

1664: Limatainenn, Matinenn, Taiffwainenn

1675: Limatain, Lukoin, Mattin, Taifwain

Lintusalo

1643: Härkä, Jyrkein, Kiliuinen, Kiliuinenn, Lijkainenn, Liukoinen, Witikainen

1645: Kiliuinen, Lijkainen, Lukoinen, Witikainen

1648: Härkä, Kiliuinen, Lijkainen, Lukoinen, Witikainen

1650: Kiliuinen, Lijkainen, Lukoinen, Witikainen

1655: Killiuin, Lijkainen, Witikain

1659: Huckainen, Kiliuinen, Lijkainen, Wittickainen

1662: Haukain, Killiun, Lijkoinen, Witikain

1664: Ihalainenn, Kiliuinenn, Lijkainenn, Saikoinenn, Witikainen

1675: Ihalain, Kiliuin, Lijkain, Råcka, Saikoin, Witika

Luukkola

1643: Luckoinenn, Luckoins

1645: Luukoinen

1648: Luckoinen

1650: Lukoinen

1655: -, Luukoin

1659: -, Luukoinen

1662: -, Lukain

1664: Lukoinen, Lukoinenn, Luukoinenn, Parrj

1675: Lukoin, Parrj

Maljala

1643: Kechkänenn, Maliasmies

1645: Kiächkoinen, Maliamies, Maliasmies

1648: Kächköinen, Maliasmes, Maliassmes

1650: Kächköin, Maliasmees, Maliasness

1655: Kuifwainen, Maliasmies

1659: -, Keickein, Malliesmees

1662: -, Keckoin, Maliasmies, Malliasmies

1664: Kuiffwainen, Maliasmees, Parckinenn, Säppäläinen

1675: Kuifwain, Maliamees, Parkin, Säppelein

Maunola

1643: Kallinenn, Kiliuinen, Kiluila, Kutinen

1645: Kallinen, Kiliunen, Kutinen

1648: -, Callinen, Kiliuinen, Kuttinen

1650: Kallinenn, Kiliuinen, Kutinen

1655: Kallinen, Kiliuin, Kuthj

1659: Kallinen, Kiliuinen, Kuthj

1662: Kallinen, Killi, Kuthi

1664: Kallinenn, Kiliuinenn

1675: Kallin, Kiliuin, Kiliun

Miettula

1643: Kangahainenn, Kietewäinenn, Leskin, Miettuinenn, Wistinen

1645: Kangahtinen, Kietewäinen, Leskinen, Mietuinen, Wistinen

1648: Härkä, Kangainen, Kiätäinen, Laitinen, Läskinen, Mietuinen

1650: Härke, Kangainen, Kietäuänen, Metuinen, Wittinen

1655: Härkä, Kangainen, Kietäwäin, Mietuinen, Wichtinen

1659: Herckä, Kangainen, Kietäwäin, Mietynen, Wichtoinen

1662: Härkä, Kangain, Kietewäin, Mietuinen, Mietun, Wichtinen

1664: Kangainenn, Mietuinenn

1675: -, Kangain, Mietuin

Muuramäki

1664: Waldoinenn

1675: Waldoin

Niinimäki

1664: Saikoinenn

1675: Saikoin

Niinisaari

1643: Harkainenn, Heikinens, Hullkoinenn, Munck, Turkiainenn

1645: -, Hulckoinen, Härkäinen, Munck, Turkiainen

1648: -, Hulckoinen, Härköinen, Munck, Turkiainen

1650: -, Hulkoinen, Härkäinen, Munck, Tarkiainen

1655: Hullkoinen, Härköinen, Kothro, Munck, Turkiainen

1659: Herckeinen, Hulckoinen, Kåttro, Munk, Turckiainen

1662: Herkein, Hulkoin, Kotro, Munck, Turkiainen

1664: Cottro, Henduinenn, Hulckoinenn, Häckinenn, Turkiain, Turkiainenn

1675: Hulkoin, Häckin, Händuin, Kåttro, Turkiain

Näärinki

1655: Bengtinen, Narhinen, Rassain, Saukoin, Sorioin, Sorioinen

1659: Rasain, Sauckoinen, Sorioinen

1662: Rasain, Saukoin, Soriain, Soriainen, Sorioin

Ollila

1643: Hämäläinen, Lijkainen, Likainen

1645: Hämeläinen, Lijkainen

1648: Hämmäläinen, Lijkainen

1650: Hämäläin, Lijkainen

1655: Hämmäläinen, Lijkain

1659: Hämeläin, Lijkain

1662: Hemelein, Lijkoin

1664: Huttuinenn, Hämäläinenn

1675: Hemelein, Huttuin, Saikoin

Pellilä

1643: Pellinenn, Sipinenn

1645: Pölläinen, Sipinenen

1648: Pellinen, Sipinen

1650: Pellinen, Sipinen

1655: Pellin, Sipin

1659: Pellin, Pellinen, Sipinen

1662: Pellin, Pellinen, Sipin

1664: Mustoin, Pellinenn

1675: Kangain, Mustoin, Pällin, Sinckoin

Penttilä

1664: Måndoinenn

1675: Måndoin

Petäjäniemi

1664: Hatainenn

1675: Hatain

Pirttimäki

1643: Hakulinen

1645: Hakulinen

1648: Hakulinen

1650: Hakulinen

1655: Hakulin, Hakulinen

1659: Hakulin

1662: Hakolin

1664: Hackulinenn, Hakulinenn, Lambainen, Pellin

1675: Hakulin, Ketewäin, Lambain

Piskola

1643: Caunis, Lappalain, Piskonenn, Salå, Wästerfinck

1645: Caunis, Lappalain, Sikainen, Sålla, Wästerfink

1648: Kauniss, Lappalainen, Piskoinen, Salla, Suma

1650: Cauuis, Lappalain, Piskoin, Westerfink

1655: Lapalain, Laskoinen, Pajainen, Piskoinen, Summa Piskoinen

1659: -, Kangas, Lappalainen, Piskoinen, Westerfinck

1662: -, Kangas, Lappalain, Piskoinen, Westerfinck

1664: Lappalainen, Lefwoin, Mettelinenn, Paijainenn, Piskoinenn, Wäster Finck

1675: Lappalain, Limatain, Mättelein, Paijain, Piskoin, Wästerfinck

Pitkälahti

1659: Laskoinen

1662: Leskinen

1664: Laskoinenn

1675: Laskoin, Pehikein

Repola

1643: Ihalainenn

1645: Ihalainen

1648: Ihalainen

1650: Ihalain

1655: Ihalaxin

1659: Ihalainen

1662: Haloin

1664: Ihalainenn, Repoinenn

1675: Räpoin

Rokansalo

1664: Råckainenn

1675: Råckain

Ruokotaipale

1643: Hwiainenn, Summainen

1645: Hwiainen, Summainen

1648: Huiainen, Summainen

1650: Huiainen, Sumainen

1655: Huiainen, Sumain

1659: Huijainen, Summain

1662: Huiainen, Sumoin

1664: Hujainenn, Hämäläin, Sunninen

1675: Hujain, Summain

Ryhälä

1643: Himainen, Jaanhuinenn, Lapweteläin, Patrain

1645: Himainen, Jannhuinen, Lapweteläinen, Pardainen

1648: Himainen, Janhuinen, Lapueteläinen, Partainen

1650: Himainen, Janhuinen, Lappweteläin, Pardain

1655: Himainen, Janhuin, Lappalainen, Pardain

1659: Himainen, Janhuinen, Lapwetelainen, Lauritzsain, Pardain

1662: -, Himainen, Janhuinen, Lapweteläin, Lauritzain, Pardain

1664: Auffwin, Auffwinenn, Himainenn, Ilffwoinenn, Janhuinenn

1675: Aufwin, Himain, Ikäheimoin, Ilwoin, Janhuin, Kiskin, Uckoin

Seppälä

1664: Kietäwäinenn, Kätäwäinenn, Päuköinenn

1675: Ketewäin, Peukein, Råcka

Sipilänsaari

1664: Sipinenn

1675: Hulkoin, Ketewäin, Sipin

Sopala

1664: Saffwolainen

1675: Aufwin, Safwolain

Sorjola

1664: Soriainenn

1675: Bengtin, Sårioin

Valtola

1664: Kätäwäinenn, Waldoinenn

1675: Ketewäin, Waldoin

Vesiniemi

1643: -, Achtiainenn, Lamain, Lamainenn, Mietuinenn, Nirainenn, Saikoinenn

1645: Achtiainen, Laamainen, Miettuinen, Nirainen, Saikoinen, Taufwainen

1648: Ahtiainen, Lamainen, Mietinen, Neki, Saijkoinen, Taifuainen

1650: Ahtiainenn, Lamainen, Lauritzain, Metuinen, Näcki, Saukoinen, Taifuain

1655: Achtiainen, Lamainen, Lauritzain, Mietuinen, Nackj, Saikoin, Taifuain

1659: Achtiainen, Kilpaloin, Laamainen, Lamainen, Mietuinen, Necki, Saickoinen, Taifwainen

1662: Achtiainen, Kilpoinen, Lamainen, Mietun, Nekj, Saikoin, Taifwainen

1664: Achtiainenn, Kanunginenn, Kottrå, Lamainenn, Pölläinen, Taiffwainen

1675: Achtiain, Kanungin, Kåtro, Lamain, Pöllein, Taifwain

Kymmeneskunnat

Laamalan kymmeneskunta

1626: -, Achtiain, Aufuin, Bengtinen, Hakulin, Hakulinen, Hapalain, Harmain, Hatain, Kanungin, Kettauäin, Kettäuäin, Kijskinen, Kuttinen, Lamain, Lambin, Lambinen, Leskinen, Leuiä, Mathinen, Mietuin, Mietuinen, Mondoin, Nenoin, Pulkinen, Pöykäin, Pöyköins, Saikoin, Småländer, Taifuain, Waldoinen, Wichtuinen, Wiholain

1627: -, Ahttiainen, Aufuinen, Bengtinen, Hackulin, Hackullinen, Hapalainen, Harmain, Harmainen, Hattainen, Kanungin, Keetewein, Keeteweinen, Keiteweinen, Ketteweinen, Kiettewein, Kietteweinen, Kijskinen, Kuttinen, Lamain, Lamainen, Lambin, Lambinen, Leskinen, Lewije, Mattinen, Meettuinen, Mettuinen, Måndåinen, Pulckinen, Pöykeins, Saijkåinen, Smålander, Täijfuainen, Waldåin, Wijholainen, Wijhtinen, Wijhålain

1629: -, Achtiainen, Aufuinen, Bengtinen, Hakulinen, Harmainen, Hatain, Kanunginen, Kieteuäinen, Kietäuein, Kietäuäin, Kiskinen, Kuttinen, Lamainen, Lambinen, Leskinen, Lukoinen, Meetinen, Mietuinen, Mondoinen, Nenoinen, Pöyköinen, Smolander, Taifuain, Waldoinen, Wiholain, Wiholainen, Wiutijnen

1631: -, Achtinen, Aufuinen, Bengtinen, Hakulin, Harmainen, Hatainen, Kanunginen, Keetäuäinen, Kieteuein, Kietäuäin, Kiskinen, Kotro, Kutinen, Lamain, Lamainen, Lambinen, Lukoinen, Matinen, Mietuinen, Mondoinen, Pöyköinen, Smolander, Suliu, Waldoinen, Wiholain, Wiutijinen

1632: -, Achtinen, Aufuinen, Bengtinen, Hakulin, Hakulinen, Harmainen, Hatainen, Kanunginen, Kietauäin, Kietäuäin, Kiskin, Kottra, Kutinen, Lamain, Lambinen, Lukoinen, Matinen, Mietinen, Mondoinen, Pöyköinen, Smolander, Waldoinen, Wiholain, Wijchajinen

1633: -, Bengtinen, Hakulinen, Harmain, Hatain, Kietäuain, Kietäuein, Kiskinen, Kottro, Kutinen, Lamain, Lambinen, Lukoin, Metinen, Mietinen, Mondoinen, Pöykäinen, Smolandher, Waldoinen, Wichtijnen, Wiholainen

1635: -, Afuin, Bengtinen, Hackulin, Hackullinen, Harmain, Harmainen, Hattainen, Keeteu:, Keeteuain, Keeteuein, Keeteueinen, Kuttinen, Kätteuein, Kätteuinen, Kåttro, Lamainen, Lambinen, Lukoinen, Mattinen, Mettuinen, Måndåin, Pöykeinen, Småland, Walldoinen, Wihålleinen, Wijheinen

1636: -, Afuin, Bengtinen, Bängtinen, Hack, Hackulinen, Hakulin, Harmain, Hattainen, Keeteuoin, Keteuein, Kett, Ketteuein, Kuttinen, Kåttroj, Lamain, Lambinen, Luukoinen, Mattinen, Meetin, Mondoinen, Päukoinen, Småland:r, Walldoinen, Wichtuin, Wijholain

1637: -, Bengtinen, Hakuli Leinoin, Hakulin, Hakulinen, Harmainen, Hatanen, Keteuain, Ketewein, Keteweinen, Kotra, Lamanen, Lambinen, Leinoin, Lukonen, Metunen, Mondonen, Niranen, Peykeinen, Småland, Waldoin

1638: -, Aufuinen, Bengtinen, Bentinen, Cåtra, Haatainen, Hakulin, Hakulinen, Harmainen, Kangainen, Kietäuäin, Kuuttj, Lambin, Lambinen, Lukoinen, Mietin, Njrainen, Poukinain, Waldoin

1639: -, Bengdtinen, Bengtinen, Cottra, Hackulinen, Hackulinen Lefuiä, Hakulinen, Harmainen, Hatainen, Kanunginen, Kietäuein, Kietäuäin, Kietäwäin, Knutin, Lamain, Lambainen, Lambinen, Lefuiä, Lukoinen, Miettuinen, Måndoin, Pöycköinen, Smålander, Waldoinen

1640: -, Bengtin, Bengtinen, Cotra, Hakulin, Hakulinen, Hakulinen Lefuie, Harmainen, Hatainen, Keteuäin, Kieteuäin, Kietäuäin, Lamain, Lambain, Lambinen, Lefuie, Lukoinen, Miettuinen, Måndoinen, Pöyköinen, Småland, Waldoinen

Lintusalon kymmeneskunta

1626: Caupinen, Heikurin, Heins, Huckoin, Huiain, Huiainen, Hukain, Hulkoinen, Hämäläin, Härkä, Ihalainen, Kallinen, Karfuinen, Kiliuin, Kiliuinen, Kiliun, Kiliunen, Kittuin, Kittuinen, Kokoin, Korhoinen, Lappueteläin, Leskinen, Lijkain, Lijmatain, Limatain, Lukoin, Ollinen, Paiainen, Rahuin, Repoin, Repoinen, Rokain, Saikoin, Saikoinen, Summain, Turkiain, Witikain

1627: -, Hanins, Harkä, Heijkurinen, Hemällein, Huiainen, Hukain, Hukainen, Hulckånen, Härkä, Ihallainen, Kallinen, Karfuinen, Kaupinen, Kiliun, Killiuin, Killiuinen, Killiunen, Kittuinen, Kåckåinen, Kårhåinen, Lapuetteläinen, Lijkainen, Lijmatain, Lijmatainen, Limattainen, Lukainen, Lukukåinen, Lukåin, Lukåinen, Ollinen, Paijainen, Rahuinen, Repåin, Repåinen, Rockainen, Råckainen, Saikåinen, Summain, Turkiainen, Wittikainen

1629: -, Caupinen, Hanes, Heikinen, Huckainen, Huiainen, Hulkoinen, Hämäläinen, Härkä, Ihalainen, Kallinen, Karfuoins, Kiliuin, Kiliuinen, Kituinen, Kockoinen, Korhoinen, Lapueteläin, Lapueteläinen, Limatain, Luckoinen, Lukoinen, Ollinen, Rahuinen, Repoin, Repoinen, Rokainen, Saikoinen, Summainen, Turkiainen, Witikainen

1631: -, Caupinen, Huckainen, Hujainen, Hulkoinen, Hämäleinen, Härkä, Ihalain, Kallinen, Kietäuain, Kiliuinen, Korhoinen, Likainen, Limatainen, Lukoinen, Rahuinen, Repoinen, Rokainen, Saikoinen, Summain, Taiuainen, Turkiainen, Witikainen

1632: -, Caupinen, Huckainen, Hujainen, Hulkoinen, Hämäläin, Härkä, Ihalainen, Kietäuäin, Kiliuinen, Killinen, Korhoinen, Lijkainen, Likain, Limatain, Lukoinen, Rahuinen, Repoinen, Rokain, Rokainen, Saikoinen, Summainen, Taifuain, Turkiainen, Witikainen

1633: Caupinen, Heikinen, Hujainen, Hukainen, Hulkoinen, Hämäläin, Ihalainen, Kallinen, Kietäuein, Kiliuin, Kiliuinen, Kiluin, Korhoinen, Likain, Likainen, Limatain, Limatainen, Lukoinen, Rahuinen, Repoinen, Rokainen, Saikoinen, Summinen, Taifuainen, Turkia, Witikainen

1635: -, Caupinen, Heikinen, Huckoinen, Huiainen, Hulckåin, Hämmeläin, Härckäin, Ihallalain, Kallinen, Karfuinen, Ketuininen, Killiuinen, Killiun, Killiunen, Kuckoinen, Lijkainen, Lijmatain, Lijmatainen, Luckoinen, Munck, Rahuinen, Repåinen, Råckainen, Saikåinen, Sunåinen, Turdainen, Wittickain

1636: Heikinen, Huckainen, Hujajnen, Hullkoinen, Hämelein, Ihalainen, Kallinen, Kalliujnen, Karfuoinen, Kaupinen, Keeteuoin, Killiu, Killiuin, Killiujnen, Killiun, Killiunen, Kuckoinen, Lijkain, Lijkainen, Lijmatain, Lijmattajn, Luckoinen, Munck, Rahuinen, Repoinen, Råckain, Saickoinen, Sumainen, Turdinen, Wittikainen

1637: Caupinen, Huckanen, Hujanen, Hulkonen, Hämelainen, Ihalainen, Kallinen, Karwin, Kiliun, Kiliunen, Kiljunen, Kockonen, Korhonen, Kyllein, Lijkanen, Lijkoin, Lijmatain, Lukoinen, Munck, Reponen, Saikoin, Summanen, Turckia, Witikainen

1638: -, Caupinen, Huchkain, Hujainen, Hulkoinen, Hämäläinen, Ihalainen, Kallinen, Karfuoinen, Kiliuin, Kiliuinen, Kiljuinen, Kiluin, Korhoinen, Kåckoinen, Lijkainen, Limatain, Luukoinen, Låikainen, Munck, Repoinen, Saikoinen, Summainen, Turkia, Witikainen

1639: -, Caupinen, Hemeleinen, Herkein, Huchkain, Hujainen, Hukain, Hullkoinen, Ihalainen, Kallinen, Karfuinen, Kiliuinen, Killiäinen, Killuinen, Kockoin, Korhoinen, Lijkainen, Limattain, Lukain, Låikainen, Munck, Saikoin, Summainen, Turkiain, Witickainen

1640: -, Caupin, Hujainen, Hulkoin, Huskainen, Hwckainen, Hämäläin, Härkäin, Ihalainen, Kallinen, Karfuinen, Kiliuin, Kiliuinen, Kinuin, Kåckoinen, Kårhoinen, Lijkain, Lijmattain, Limate, Lukoin, Låjkainen, Munck, Saikoin, Summain, Turkiain, Witikainen

Partalan kymmeneskunta

1626: -, Achtiain, Balcki, Cammoin, Cammoinen, Hamuin, Hamukain, Hatain, Hataka, Heikurinen, Hufuerin, Hyfuärinen, Häifuä, Hämäläin, Härköinen, Kiskin, Korhoinen, Lamain, Lapweteläin, Leinikäin, Leinäkäin, Mähöinen, Pamuin, Partain, Pöriäinen, Ryhäinen, Sorfuain, Suliu, Sulpoi, Suomalain, Uckoin, Udriainen, Wetäin, Wetäinen, Wihauainoin, Wätäin, Wätäin Sulpoi

1627: -, Ahttiainen, Baak, Cammåin, Hamuinen, Hattainen, Heijkurinen, Hemelleinen, Herköinen, Hyfuerinen, Häifue, Håttaka, Korhåinen, Lamainen, Leijnnekainen, Leijnnekäin, Mehöinen, Pamuinen, Pardain, Pardainen, Partainen, Pörieinen, Pöriäinen, Ryhehinen, Sulliu, Såmalainen, Sårfuainen, Wckåinen, Wetteinenen, Wettäinen, Wttriainen, Wättäinen

1629: -, Balki, Cammoinen, Hamuin, Hamuinen, Hyfuirinen, Hyfuärinen, Häijfuä, Hämäläinen, Härköinen, Korhoinen, Lapueteläinen, Leinäkäinen, Mähöinen, Pardainen, Partain, Partain Suartmun, Pöriäinen, Sorfuinen, Suartmun, Suliu, Suomalain, Wäteinen, Wätäin

1631: Balki, Cammoinen, Hamuin, Hamuinen, Hyfuärinen, Häijfuä, Korhoinen, Lapueteläinen, Leinikäinen, Lendoinen, Mähöinen, Pardainen, Partainen, Pöriäinen, Ryhäinen, Sorfuainen, Sulpåi, Suomalainen, Wätein, Wätäin, Wätäinen

1632: Balki, Cammoinen, Hamuin, Hamuinen, Hyfuärinen, Häijfui, Kårhoinen, Lappueteläin, Leinäkäin, Lendoinen, Mähöinen, Pardain, Pardainen, Pörieinen, Ryhäinen, Sorfuainen, Sulpåij, Suomalainen, Wätäin, Wätäinen

1633: Balki, Cammoinen, Hamuinen, Hyfuärinen, Häijfuä, Konsti, Korhoinen, Lapuetelainen, Leinäkäin, Lendoinen, Mähöinen, Pardainen, Pöriäinen, Ryhäinen, Sorfuain, Suliu, Sulpåi, Suomalainen, Wätäin

1635: -, Balck, Hamuinen, Heijfue, Hyfuerinen, Kårhåinen, Lapuettelein, Lendåin, Lenieckein, Mähöinen, Pardainen, Pöriäinen, Sulliu, Sullpåi, Såmallain, Sårfuain, Wättäinen

1636: -, Balck, Hamuinen, Hamujnen, Heijwe, Hyfuerin, Janhuinen, Konst, Kårhoinen, Lapwetelein, Leinekain, Lend, Maheinen, Palloinen, Pardain, Perieinen, Sullijn, Såmalainen, Sårfuain, Weteinen, Wärtteinen

1637: Cammonen, Hamunen, Hywärinen, Häijwä, Ifuanainen, Konst, Korhonen, Lapuetelein, Leinekainen, Lindoin, Mäheinen, Pardain, Pardanen, Pörieinen, Somalainen, Sorwanen, Suliu, Wätenen, Wätenn

1638: -, Cammoin, Hamuin, Henunjin, Hyfuärin, Häifuä, Janhoinen, Korhoinen, Kånst, Leinäkäin, Lendo, Mähäin, Pardain, Pöriäin, Ryhäinen, Suliu, Sulpå, Suomalain, Sårffueinen, Wätäinen

1639: -, Haiuinen, Hamuinen, Häijfua, Jauhjainen, Lapwettelein, Pardainen, Pöriäinen, Ryhäinen, Suliu

1640: -, Hamuinen, Himainen, Häifuä, Janhuinen, Kinuninen, Lapweteläin, Pardainen, Pöriäinen, Ryhäinen, Suliu, Suomalain

Partalan kymmeneskunta Sulkava

1639: Cammoin, Camoin, Himainen, Hyfuerin, Hyfuärin, Korhoinen, Kånst, Leinikeinen, Muhoinen, Pardainen, Sorfwainen, Såmalainen, Wätäin

Telalahden kymmeneskunta

1639: Aufwuin, Lehwåin, Pellinen

1640: Lehwoin, Pöllänen

Läänitykset

Baranoffin läänitys

1643: Baranouf

1645: Baranouf

1648: Baranof

1650: Boranåf

1655: Baranoff

1664: Baranoff

1675: Baranoff

Brudgumin läänitys

1655: Brudum

1664: Brudgum

1675: Brudgum

Lagerkransin läänitys

1648: Lagerkrandz

Läänitykset

1631: -

1632: -

1633: -

1635: -

1636: -

1637: -

1638: -

1639: -

1640: -

Nassackinin läänitys

1643: Nassaken

1645: Nasach

1648: Nasak

1650: Nazak

1655: Nassaken

1664: Nasaken

1675: Nasakin

Pistolekorsin läänitys

1655: Pistolkors

1664: Pistolkårs

1675: Pistolkårs

Muut

Juvan hallintopitäjästä

1640: Lamain, Narinen, Sorjoinen

Jääsken kihlakunnasta

1643: -, Kiempin, Kietewäin, Mielikein, Olkoin, Pellin, Saikoin, Sipari, Tause, Terewäin, Toifwain, Waldoin, Walkoin, Wanhainenn

1645: -, Kiempin, Kietewäin, Mielikein, Olckoin, Pellin, Saikoin, Siparin, Teifwainen, Terewein, Waldoin, Walkoin, Wanhainen

1648: -, Kempin, Kietäuäinen, Mielikäinen, Ollikain, Pellin, Saikoinen, Sipinen, Taifuainen, Teräwäins, Waldåins, Walkoin, Wanhain

Puumalan pappilan alaisina

1643: Caupinen, Halwaldain, Kaupinenn, Kåikäläin, Lamain, Liukoin, Metinen, Måndoin, Repoin

1645: Caupinen, Cosmain, Harmain, Helwaldan, Koikalain, Laamain, Lamain, Lukoin, Mietinen, Mondoin, Repoin

1648: Caupinen, Coikalain, Cossmain, Harmain, Helfwaldin, Lamain, Lukoinen, Mietin, Måndoin, Måndåin, Repoin, Reponen

Ratsumiehet

1626: -, Cammoin, Pölläin, Wätäin

1627: -, Cammoin, Himainen, Lapuettelein, Pardain, Waldåinen, Wckåinen, Wijhawainåinen, Wättäinen

1629: -, Cammoinen, Hakulinen, Heikinen, Hijmainen, Hyfuöinen, Kituin, Kitulesalo, Lamainen, Limatain, Lukoinen, Mietuinen, Partain, Partainen, Rokain, Rokainen, Ryhäinen, Saikoinen, Tarkia, Uckoinen, Waldoinen, Wihawainoinen, Wätäin

1631: -, Aufuinen, Cammoin, Cammoinen, Hakulinen, Himainen, Hyfuöinen, Kituin, Kitusalo, Lamainen, Limatainen, Lukoinen, Mietuinen, Pardainen, Partala, Rokainen, Saikoinen, Turkiainen, Uckoinen, Waldoinen, Wijhuainonen, Wätein

1632: -, Cammoinen, Hakulinen, Himainen, Hyfuäinen, Kituin, Kitulansalo, Lamainen, Limatain, Lukoinen, Mietuinen, Pardainen, Partala, Rokain, Saikoinen, Turkiainen, Uckoinen, Waldoinen, Wihauanoinen, Wätäinen

1633: -, Achtinen, Aufuinen, Cammoinen, Hakulinen, Heikurinen, Himainen, Jatinen, Kanunginen, Ketäuain, Kituinen, Kitulansalo, Lukoinen, Mietuinen, Pardainen, Rokainen, Saikoinen, Sauolainen, Turkia, Waldoinen, Wijhauainoinen, Wätäin

1635: -, Ahtianinen, Aufuinen, Cammåinen, Hackullinen, Heikurinen, Himainen, Härkä, Kammåinen, Kanunginen, Kittuinen, Kättauinen, Lamainen, Lukoinen, Lukåin, Lukåinen, Miettuinen, Pardainen, Råckainen, Safuållainen, Saikåinen, Taijfuainen, Turdiainen, Walldåinen, Wckåinen, Wijhauainen, Wättäinen

1636: -, Achtiainen, Auffuinen, Hakulin, Heijkurin, Himain, Härka, Kammoin, Kanungin, Keeteuein, Kittuinen, Lamajnen, Lukoin, Mieetuinen, Pardainen, Råikoin, Safuolain, Saikoin, Saikoinen, Turdiain, Tåifuåinen, Waldoin, Wckoinen, Wckojnen, Wetein, Wihahauejnoin, Wätteinen

1637: -, Achtinen, Auwinen, Cammonen, Hakulin, Hauhuainen, Himanen, Härkä, Kanunginen, Kieteuein, Kitunen, Laamain, Luckoinen, Lukoinen, Lukonen, Löppeinen, Mietinen, Pardain, Rockain, Saikonen, Sawolainen, Sulpo, Turkia, Ucko, Uckonen, Waldonen, Wihawainen, Wäteinen, Wäteinen Sulpo

1638: -, Achtiain, Auffuinen, Camoinen, Haracka, Kietäuäin, Kutuoin, Lamainen, Liukoin, Luukoinen, Mietinen, Pardainen, Råcka, Safuålain, Saikoinen, Sulpå, Turkiain, Uckoin, Waldoinen, Wihauain, Wätäin, Wätäinen Sulpå

1639: -, Achtiainen, Aufuin, Hackulinen, Hucka, Härkä, Kanungin, Kietänein, Kituinen, Lamainen, Lukoin, Lukoinen, Lukoinen Hucka, Löppein, Mickoinen, Miettinen, Nijrainen, Pardainen, Repoinen, Råckainen, Råkain, Safuolain, Saikoin, Saikoinen, Turkia, Uckoin, Waldoin

1640: -, Achtiainen, Aufuinen, Hakulin, Hucka, Härkä, Kanungin, Kieteuin, Kituinen, Lamain, Laskoinen, Lukoin, Lukoin Hucka, Lukoinen, Löppe, Mettuin, Mickoinen, Nijrainen, Pardain, Reponen, Råkainen, Safuolain, Saikoin, Saukoinen, Sorjoin, Turkiain, Wakeuein, Waldoin

Ratsumiehet Sulkavan kappeli

1639: Camoin, Camoinen, Heikurinen, Hujain, Sulpå, Uckoin, Wihauain, Wättainen Sulpå, Wätäin

© Väinö Holopainen 2020