AlkuSavon maakirjatJuvan pitäjä → Sukunimihakemisto kylittäin

Juvan maakirjojen sukunimihakemisto kylittäin

Alkuperäiset sukunimet

Huomaa: läheskään kaikkia vuosia ei ole syötetty.

KymmeneskunnatLäänitykset

Kylät

Ahola

1664: Laitinen, Pulkinen

1671: Laitinen, Pullkinen

1681: Laitin, Pullkin

1691: Kaipoin, Laitin, Pullckin

1701: Kaipain, Laitin, Pullckin

1711: Kaipoin, Laitin, Pullckin

1722: Kaipoin, Kettuin, Laitin

1730: Kettuin, Laitin, Mustoin, Pulkin

Auvila

1643: Aufwin, Aufwinenn, Wänäinen Aufwinenn

1644: Aufwin, Wänäin Aufwin

1646: Aufwin, Aufwinen, Wäneinen Aufwinen

1648: Aufwin, Aufwinen, Kumma

1651: Aufwin, Aufwinen, Kumma, Wännäin

1653: Aufwin, Kulnin, Wänäin

1655: Aufuin, Aufuinenn, Aufwin, Kuma, Wänäin

1660: -, Afwin, Aufwin, Aufwinen

1663: -, Aufwin

1664: -, Aufwinen, Kettuin

1671: -, Aufwinen, Kettuin

1681: -, Aufwin, Hyttin, Kettuin

1691: -, Aufwin, Hyttin, Kettuin

1701: -, Auf:n, Aufuin, Aufwin, Kiettuin, Piedickein

1711: -, Aufwin, Hyttin, Kättuin, Piedikein

1722: -, Aufwin, Kettuin, Piedikein

1730: -, Aufwin, Haikarain, Huttuin, Kettuin

Haikarila

1643: -, Haikara, Narinenn, Suikainenn

1644: -, Haikara, Narin, Swikain

1646: -, Haickarin, Narin, Swikain

1648: -, Hackarainen, Narinen, Suikainen

1651: Haikarein, Köoki, Orain, Pulkoin Orain, Suikoin

1653: Haikarin, Kärkj, Orain, Suickain

1655: Haikarain, Kärkj, Orain, Pulkain Orain, Suikoin

1660: Haikarinen, Korckj, Orin, Pulkinorin, Suikain

1663: Haikarainen, Kärkj, Orain, Pulkoin Orain, Saikoinen

1664: Haikarain, Kärkäin, Pulkain, Roikoin

1671: Haikarin, Karckäin, Pullkein, Roiskoin

1681: Haickarin, Haloin, Herckein, Pullkin, Roikoin

1691: Haikarin, Haloin, Härckein, Pullckin, Råckain

1701: Haikarain, Härkein, Purhonen, Råckain, Teifwain

1711: Haikain, Härkein, Purhoin, Råkain, Summain, Teifwain

1722: Härckein, Purhoin, Råikain, Summain

1730: Barck, Haikarain, Härkein, Purhoin, Råckain, Teifwain

Halola

1643: Haloinenn

1644: Haloinen

1646: Haloin

1648: Haloinen

1651: Haloin

1653: Halloin

1655: Haloin

1660: Haloin, Haloinen

1663: Haloin

1664: Haloinen

1671: Haloin

1681: Haloin

1691: Halloin

1701: Haloin

1711: Haloin, Puhakain

1722: Puhakain, Säckin

1730: Halloin, Säckin

Hatsola

1643: Hatzoinenn, Marttinenn, Mustoinenn, Tarkiainenn, Turakain

1644: Hatzoinen, Marttin, Mustoin, Tarkiain, Turukain

1646: Hatzoin, Marttin, Mustoin, Takiain, Turokain

1648: Hatzoinen, Martinen, Mustoinen, Takiainen, Turakainen

1651: Hatzoin, Martinen, Mustoinen, Tarkien, Turäkon

1653: Hatzoin, Martinen, Mustoin, Tarkiain, Turkain

1655: Hatzoin, Martin, Mustoin, Tarkiain, Turakain

1660: Hatzoinen, Martinen, Mustoinen, Puttuin, Tarckiain, Turukainen

1663: Hatzoin, Martinen, Mukoinen, Puttoin, Tarkiain, Turakain

1664: Mustoinen, Puttoin, Räisäinen, Tarkiainen, Turakainen

1671: Mustoin, Pudtkoin, Räiseinen, Tarckiain, Turrakainen

1681: Mustoin, Puttkoin, Reissein, Tarkiain, Turakain

1691: Mustoin, Putkoin, Rässein, Tarckain, Turakain

1701: Kuckoin, Kämiläin, Puttkoin, Räsein, Taipal:, Tarkiain, Turckain

1711: Kankoin, Kuckoin, Kämil:n, Mustoin, Puttkoin, Räsein, Teijtin, Turakain, Tållska

1722: Kanckoin, Kruskopp, Kämil:, Pafwil:, Pöyhein, Taipalain, Teitin, Turakain, Tålska

1730: Kruskop, Kåtro, Luukoin, Mustoin, Pafwil:, Pajuin, Putkin, Räsäin, Turakain

Heinola

1643: Cosmainenn, Heinoinenn, Puruinenn

1644: Cosmain, Heinoin, Puruin

1646: Cosmain, Heinoin, Puruin

1648: Cossmainen, Heinoinen, Puruinen

1651: Cosmajnen, Heinoinen, Puruinen, Pöndin

1653: Heinoinen, Kåssmainen, Puruin, Pöndin

1655: Heinoin, Kosmain, Puruin, Pöndin

1660: -, Cossmainen, Heinoin, Pöndinen

1663: -, Cossmain, Heinåin, Pöndinen

1664: Heinoinen

1671: Häinoin

1681: Heinoin

1691: Heinoin

1701: Heinoin

1711: Heijnoin, Heinoin

1722: Hejnoin, Puhaka

1730: Heinoin, Puhakain

Hietajärvi

1643: Cosmain, Cossmainenn, Cåntti, Fråst, Kettu, Kettuin, Kettuinenn, Örrö

1644: Contti, Cosmain, Fross, Kiettu, Kiettuin, Örrö

1646: Contti, Cosmain, Cossmain, Fråst, Kiettuin, Orrö

1648: Contti, Cossmain, Cossmainen, Fråst, Kettuin, Kettuinen, Örröj

1651: Cosmainen, Cossmainen, Fråst, Kettu, Kettunen, Kosmain, Kånst, Örrö Kettuinen

1653: Cossmain, Cossmainen, Cossman, Fråsti, Haipä, Harkin Haipä, Kettu, Kettunen, Konsti, Monoinen, Rehuinen, Örrökettuin

1655: Cosmain, Fråstj, Huippo, Kerfwuin, Kettu, Kettuin, Kosmain, Kånstj, Månoin, Orroij Kettuin, Rehuin

1660: Conti, Cosmain, Fråst, Huipo, Kettu, Kettuin, Kuttuin, Måhnoin, Puhakainen, Ryhein, Örrekuttuin

1663: Cossma, Cossmain, Fråsti, Huipo, Kettuin, Kånsti, Monoinen, Puhakain, Ryhäin, Örrö Kettuin

1664: Cosoin, Frost, Kettuin, Kettuinen, Kontin, Limatain, Puhakainen

1671: Frost, Kettuin, Konttin, Kosoin, Lijmattain, Puhackain

1681: Fråst, Kettuin, Kåsoin, Lijmatain, Puhakain

1691: Fråsti, Kaski, Kettuin, Kiettuin, Kättuin, Kåssoin, Limatain, Luukoin, Martin, Puhakain

1701: Fråstj, Kiski, Kätt:, Kättuin, Lijmat:n, Luuk:, Martinen, Mustoin, Puhakain

1711: Fråstj, Kiskin, Kättuin, Kättuins, Kåssoin, Lijkoin, Lijmatain, Luuckoin, Mustoin, Paunoin, Puhakain

1722: Kettuin, Kiskin, Kättuins, Kåssoin, Lijkoin, Lijmatain, Luukoin, Mustoin, Paunoin, Puhakain

1730: -, Fråsti, Kettuin, Kiskin, Kättuin, Kåssoin, Limatain, Mustoin, Puhaka, Såpain

Hottila

1643: Kerfwinen, Kijskinen, Kiskinen

1644: Kierfwin, Kischinen

1646: Kierfwin, Kischinen

1648: Kerfuinen, Kiskinen

1651: Hottin, Kerfwinen, Kijskinen, Kiskinen

1653: Håttoin, Kerfwin, Kiskin, Kiskinen

1655: Håtti, Kerfuin, Kijskin, Kiskinen

1660: Håttin, Kerfwin, Kiskinen

1663: Håttinen, Kerfwinen, Kiskin

1664: Håttinen, Kiskin, Wätäinen

1671: Hattin, Håttin, Kiskin, Wäätäin

1681: Håttin, Kämiläin, Wätäin

1691: Håttin, Kämmellein, Wätein

1701: Håttin, Kämil:, Wätein

1711: Håttin, Kämil:, Wätein

1722: Håttin, Kohoin, Kämilein, Purhoin, Wätein

1730: Håttin, Håttjn, Kohoin, Purhoin, Wätäin

Huhtimaa

1643: Leskinenn

1644: Leschinen

1646: Leschinen

1648: Läskinen

1651: Leskinen

Hyvölä

1643: Hyfwöinenn, Pardainenn, Rångainenn

1644: Hyfwöinen, Pardainen, Rongain

1646: Hyfwöin, Pardainen, Rengoinen

1648: Hyfuöinen, Pardainen, Rångainen

1651: Hyfwöinen, Pardainen, Rångainen

1653: Hyfwäin, Pardin, Rångain

1655: Hyfwöin, Pardain, Rångain

1660: Hyfwein, Pardainen, Rångainen, Rånginen

1663: Hyfwöinen, Pardainen, Rångain

Hyötyy

1643: Hötyläin, Hötyläinen, Oikarinenn

1644: Hötyläin, Åikarinen

1646: Hötyläin, Höötyläin, Oickarin

1648: Hötyläinen, Oijkarinen

1651: Hötylein, Hötyläinen, Oikarinen

1653: Hötelain, Hötiläin, Oikarinen

1655: Hotyläin, Oikarin

1660: -, H__jainen, Hötiläin, Höttilain

1663: Harmainen, Hötyläin, Hötyläinen

1664: Harmain, Hötylein, Hötyläin, Hötyläinen, Ille

1671: Harmain, Hytiläin, Hötyläin, Lille

1681: Harmain, Hytiläin, Hötiläin, Ille

1691: Harmain, Hyttein, Hyttellein, Höttellein

1701: Hariulain, Hötel:n, Hötellein

1711: Harmain, Hyttin, Hötolein, Hötöl:

1722: Hötel:n, Hötölein

1730: Harmain, Hyttin, Hötöläin

Hännilä

1643: Hännin, Laamainenn

1644: Hännin, Laamain

1646: Hennin, Laamain

1648: Hännin, Lamainen

1651: Hynnin, Lamain

1653: Hennin, Lamain

1655: Heinoin, Lamain

1660: Henin, Lamain

1663: Hänninen, Luomain

1664: Hännin

1671: Hanninen

1681: Hännin

1691: Hännin

1701: Hänninen

1711: -, Hännin

1722: Hännin

1730: -

Härkälä

1643: Harkäinenn, Härkäinenn, Kiskinenn

1644: Härkäin, Härkäinen, Kischinen

1646: Härckäin, Härckäinen, Kischinen

1648: Härkäinen, Härköinen, Kiskinen

1651: Härckein, Härkain, Härkäinen, Kijskinen, Pelginen

1653: Härkin, Härkäin, Kiskin, Pelkinen

1655: Härkäin, Härköin, Kiskinenn, Pelgin

1660: Herckein, Herckin, Herkin, Kiskinen, Pelgin

1663: Härkäin, Härkäinen, Kiskin, Pelgin, Pelkin

1664: Haloinen, Härkain, Härkäin, Härkäinen, Pelgin

1671: Haaloin, Harckein, Harckäin, Härckinen, Härckäin, Peellgin

1681: Haloin, Herkein, Härkäin, Pelgin

1691: Halloin, Herckein, Härckein, Pellgin

1701: Hullckoin, Hullkoin, Härckein, Härkein, Pöl:n

1711: -, Hullckoin, Hämäl:, Härkein, Kånsti, Pafwil:n, Pöllein

1722: -, Hulckoin, Hämäl:, Härckein, Kånsti, Kåstiain, Parfwin

1730: -, Hulkoin, Hämäläin, Härkein, Härkäin, Ilfwoin, Kåstiain, Parfwin, Pöllein

Härkälänniemi

1643: Harkäinen, Kiskinenn

1644: Harkäin, Kischinen

1646: Härkäinen, Kischinen

1648: Härkäinen, Kijskinen

1651: Härckein, Kiskin, Paiain

1653: Härkäin, Kiskin, Paiain

1655: Härkäin, Kiskin, Paiain

1660: Herkein, Kiskinen, Parja

1663: Härkäin, Kiskinen, Paria

1664: Aufwinen, Härkäin

1671: Aufwinen, Härckäin

1681: Aufwin, Herkein

1691: Aufwin, Härckein

1701: Aufwin, Härkein

1711: -, Auf:n, Härkein, Summain

1722: Härckein, Ihalain, Purhoin, Suninen

1730: -, Aufwin, Ihal:, Purhoin

Immola

1643: Immoinenn

1644: Immoinen

1646: Immoinen, Rångainen

1648: Immoin, Rångainen

1651: Immoinen, Rångainen

1653: Immoin, Rångain

1655: Immoin, Immoinen, Rångain

1660: Immoinen, Rångainen

1663: Immoin, Immoinen, Rångain

1664: Rångainen

1671: Rångain

1681: Immoin

1691: Immoin

1701: Immoin, Lamain

1711: Immoin, Lamain

1722: Lamain

1730: Ikäheinoin, Immoin

Inkilä

1643: Ingin, Wainikainenn

1644: Inge, Wainikain

1646: Ingin, Winikain

1648: -, Wittzikainen

1651: -, Inginen, Watzikain

1653: -, Inginen, Laurinen, Wainikain

1655: -, Ingin, Inginen, Lamain, Wainckain

1660: -, Inginen

1663: -, Inginen

1664: Pistohl Smedh

1671: Pistol Smedh

1681: Pistolsmedh

1691: Pistohlsmedh

1701: Lemkin

1711: Pistohlsmeden, Tavast

1722: Lempkin, Lundin, Tawast

1730: Lemkin, Wahl

Jokela

1643: Hottin

1644: Hottin

1646: Håttin

1648: Waldoin

1651: Håttinen, Waldoinen

1653: Håttinen, Muldoin

1655: Håttijn, Pijspain, Wåldain

1660: Håttoin, Muldoin, Pispainen

1663: Håttin, Muldain, Pispainen

1664: Håtain, Pispain

1671: Hattin, Kocki, Pijspa

1681: Håttin, Käckj, Pispa

1691: Håttin, Kälkj

1701: Giewallier, Håttin

1711: Gevaldiger, Killckj

1722: Gewalldiger, Kilckj

1730: Kilcki

Joroisten neljänneskunta

1635: -, Clemettinen, Colemain, Heiskain, Huckainen, Hyfuönen, Hynninen, Hyttinen, Hämälein, Häyrynen, Kijshinen, Kohonen, Kumbulainen, Kuockanen, Kärri, Lapuetelein, Lewonen, Lipponen, Luckonen, Lytinen, Matilainen, Nijronen, Paiainen, Panonen, Rautaparda, Ryssenen, Sormunen, Tackinen, Tarkia, Tenhunen, Timonen, Toiuakain, Toronen, Tukiainen, Utriain, Wihonen, Wäyryinen, ___, __sonen

1636: -, Asikainen, Carialainen, Chomainen, Clemettinen, Colemain, Continen, Halonen, Heishainen, Huckanen, Hullkonen, Hurshainen, Hynninen, Hyttinen, Hywöin, Hywönen, Hämelein, Häyrynen, Jäppinen, Kackinen, Karhunen, Karkonien, Kijshinen, Kockoinen, Kockonen, Kohonen, Kuckonen, Kumbulain, Kärckenen, Kärrj, Lajtiain, Lajtiainen, Lappalain, Lapueteleinen, Lehikoinen, Leshinen, Lewonen, Lipponen, Luckonen, Lydikein, Lytinen, Marckanen, Matilain, Mustonen, Nijrainen, Nyseinen, Olckoin, Paiainen, Paianen, Pasonen, Perronen, Prysman, Puruien, Pörönen, Raudaparda, Rissanen, Ryssein, Seckinen, Sormunen, Tackinen, Tenhunen, Tijmoinen, Toiwakain, Tomber, Toronen, Tukiain, Turpehinen, Utriain, Wauchkoinen, Wihonen, Wäyryinen

1637: -, Asikainen, Caipoin, Carialain, Clemett:n, Colemain, Cumbulain, Eskelinen, Haloinen, Heiskain, Heyryin, Huckain, Hullckoin, Hyfuöinen, Hynnin, Hywöinen, Hämäläin, Jäppin, Jäppinen, Kackinen, Kanckoin, Karhuinen, Kijskinen, Kilppoin, Knutinen, Kockoin, Kohonen, Kontinen, Koockainen, Kuckoin, Kärckäin, Kärkäinen, Kärri, Laitiain, Lappalain, Lapuetelein, Lehikoin, Leinåinen, Leskinen, Lippoin, Luukoin, Lydinen, Marckain, Markain, Matilain, Mustoinen, Mängi, Nijronen, Nysainen, Oittin, Olckoin, Paassoin, Paijain, Paijainen Saxa, Pernoin, Pryssman, Puuruinen, Pöröin, Rautaparda, Rissain, Rissainen, Ryssäin, Saxa, Sikainen, Sormuin, Sormuinen, Suhonen Mängj, Säckin, Tackinen, Tenhuin, Tenhuinen, Timoinen, Toiwakain, Tomberi, Tornioin, Toroin, Tukiain, Turpehinen, Utriain, Wauchoin, Wihoinen

1638: -, Asikainen, Caipainen, Clemettinen, Colemainen, Continen, Cumbulainen, Eshelinen, Haloinen, Heishainen, Huckainen, Hulchoinen, Hurshainen, Hyfuöinen, Hyfuöjnen, Hynninen, Hyttinen, Hämelän, Hänninen, Häyryinen, Höfuöinen, Jäppinen, Kackinen, Karchoinen, Karhuinen, Karjalainen, Keckoinen, Kijshinen, Kilpoinen, Knutinen, Kockoinen, Kohoinen, Kuchoinen, Kuckoinen, Kärri, Körkinen, Laitiainen, Lappalainen, Lapueteläinen, Lefuoinen, Lehikoinen, Leshinen, Leweinen, Lippoinen, Liuchoinen, Lydicheinen, Lytinen, Markainen, Matilainen, Niroinen, Olchoinen, Ottinen, Pajainen, Pasoinen, Pryssman, Puruinen, Pöröin, Rautaparda, Rissainen, Rissuinen, Rottinen, Siehinen, Sikainen, Sormuinen, Tackinen, Teifuainen, Tenhuinen, Timoinen, Toifuachainen, Tomberi, Torinen, Tukiainen, Turpeheinen, Utrioinen, Wauchoinen, Wihoinen, Wäiryinen

1641: -, Assickain, Aufuinen, Carialain, Carialainen, Clemettin, Colemain, Colemainen, Conttin, Haloin, Heiskainen, Herrainen, Huckain, Huckain?, Hulckoin, Hyfuöin, Hyfwöin, Hynninen, Hyttinen, Hännin, Häyryin, Jäppinen, Karhuinen, Kerckeinen, Kijskin, Kilpoin, Knutinen, Kockoin, Koockain, Kuckoin, Kärckäin, Kärri, Laamain, Laijtiain, Lappalain, Lappalainen, Lapueteläin, Lefwåinen, Lewäin, Lewåin, Linduin, Lippoin, Lippoinen, Liutinen, Loustinen, Luuckoin, Lydikäin, Lydin, Marckain, Marckainen, Matilain, Mustoin, Mängi, Niroin, Nysäin, Nyyssöinen, Oittinen, Paanoin, Paijain, Pryssman, Pu___, Puruin, Pöröin, Rautaparda, Rautaparda Mängi, Ryssöin, Sikain, Sormuinen, Suhoin, Säckinen, Såijckain, Tackinen, Tenhuin, Tenhuinen, Teufuain, Tijmoinen, Tomberin, Tukiain, Tåiwakain, Utriainen, Wauchkoin, Wauchkoinen, Wepseläin, Wihoin, Wihoinen

Juvan neljänneskunta

1636: -, Comonen, Cosmainen, Haloin, Halonen, Hamunen, Hatzonen, Henninen, Herkein, Hullckonen, Hywönen, Immoin, Keistinen, Keruinen, Kerwin, Kettu, Kijshinen, Kinnuin, Kishinen, Kuckoin, Lakonen, Lamain, Laukanen, Launiain, Lejnioinen, Mardikain, Martinen, Matilainen, Mustonen, Nullponen, Ollikain, Parckonen, Pardanen, Pasonen, Pedikainen, Pellginen, Pernein, Purhonen, Rautiain, Rongain, Summanen, Tarkiain, Tejwanen, Turakain, Ullmanen, Wachuoin, Wihauain, Wihauainen

1637: -, Cossmainen, Haloin, Haloinen, Hamuin, Hatzoin, Hulckoin, Hywöinen, Härköin, Ihalain, Immoin, Kanckuinen, Kerfuin, Kijskin Kupsa, Kijskinen, Kinnuin, Kupsa, Lambain, Lauckoin, Launiainen, Leinåinen, Mardikain, Marttin, Nulppoin, Ollikain, Ollikainen, Paasoin, Pardain, Patolain, Pedikäinen, Pelginen, Pelgjnen, Pernoin, Purhonen, Rautiainen, Roottin, Rångain, Summain, Tarkiain, Turakain, Wahwoinen, Wihawain, Wlmain, Wänäin, Wäätein

1638: -, Cankuinen, Cosmainen, Haloinen, Hamuinen, Hatzoinen, Hulchoinen, Hämeläinen, Hännin, Härkäinen, Höfuöinen, Hörcheinen, Ichoinen, Ihalainen, Immojnen, Iunnojnen, Kerfuin, Kessi, Kijshinen, Kinnuin, Kupsa, Lakoinen, Lambainen, Launiainen, Leinoinen, Mardichainen, Marthinen, Matilainen, Mustoinen, Nulpoinen, Ollichainen, Pardainen, Pasainen, Patolainen Smedh, Pedicheinen, Pellginen, Perneinen, Petoinen, Randoinen, Rautiainen, Rångainen, Smedh, Summainen, Taifuainen, Tarkiainen, Teifuainen, Turachainen, Ulmainen, Wachuain, Wichouainen, Wäteinen, Yrieneinen

1641: -, Aufuin, Coosmain, Coossmain, Cosmain, Fråst, Haijckarain, Haloin, Hamuin, Hamuinen, Hasain, Heinoin, Herrain, Hirfuoin, Hämäläin, Hämäläin Murdo, Härkäin, Härkäinen, Ickoin, Ihalain, Immoinen, Kallin, Kemiläin, Kerfuin, Kettu, Kijskin, Kinnuin, Kuifualain, Kupsa, Lamain, Lambain, Launoin, Lautiainen, Leinoinen, Loomain, Maarain, Mardikain, Marttin, Matilain, Molain, Murdo, Mustoin, Narin, Nulppoin, Olckoin, Ollickain, Palos, Pasainen, Patelain Smedh, Peedikäin, Pekurinen, Pelgin, Puhakainen, Purhoin, Pärnäin, Påsa, Pöndin, Randain, Rautiain, Rimpi, Ruodzalain, Rångain, Rångainen, Safuolain, Smedh, Sorioin, Summain, Tarkiain, Teifuain, Tenhuinen, Turåkain Tålska, Tålska, Wasara, Wechmoin, Wihauainen, Wihoin, Wäänäinen, Wäätäin

Järvenpää

1643: -, Hyfwöin, Hyfwöinen, Muttulainenn

1644: -, Hyfwäin, Hyfwöin, Muttulain

1646: -, Hyfwein, Muttulain, Syfwein

1648: -, Hyfwöin, Mutulainen

1651: Hyfwein, Hyfwöin, Kånst, Muttulain, Påsa

1653: -, Hyfwäin, Hyfwöin, Konst, Muttalain

1655: Hyfuäin, Hyfwain, Konstj, Mutulain, Påsa

1660: Hyfwein, Muttulain, Påsa

1663: Hyfwöin, Kunst, Mutilain, Påssa

1664: Achmöller, Muttulain

1671: Aichmöllör, Muttulain

1681: Aichmöller, Muttulain

1691: Achmöller, Mutullain

1701: Achmöll:, Muttullain

1711: Achmöller, Muttulain

1722: Achmöller, Assikain, Muttulain

1730: Achmöller, Assikain, Muttulain

Kaihunmäki

1643: -, Mardikainenn, Paasoinen, Putkinen

1644: -, Mardikain, Pasainen, Putkin

1646: -, Mardikain, Pasoinen, Pudtkin

1648: -, Mardikainen, Passoinen, Putkoinen, Pätyinen

1651: Mardikain, Mardikainen, Passainen, Puttkinen, Pätyn

1653: Mardikain, Pasainen, Putkinen, Päätinen

1655: Mardikain, Pasain, Putkinen, Pätyin

1660: Mardikainen, Passainen, Pettin, Putkinen

1663: Mardikain, Pasainen, Putkoin, Pätyin

1664: Condiain, Mardikainen, Pasainen, Putkuin

1671: Kondiain, Mardickain, Paasoin, Puttkin

1681: Condiain, Mardickain, Passain, Puttkin

1691: Kåndiainen, Mardikain, Passoin

1701: Kondiain, Mardickain, Teifwain

1711: Kåndiain, Mardikain, Rautiain, Teifwain

1722: Harckein, Kåndiain, Mardikain, Poppius, Rautiain

1730: Hännin, Jara, Kånd:, Mardik:, Teifwain, Teitin

Kaislajärvi

1643: Härkäinenn, Ifwåinen, Marttin

1644: Härkä, Härkäinen, Ifwoinen, Marttin

1646: Härckäin, Illfwoin, Marttin

1648: Härköinen, Ilfwoinen, Martin

1651: Härkeinen, Ilfwoin, Martin

1653: Härkäin, Ifwanainen, Martin

1655: Härköin, Ifwanain, Martin

1660: Herckinen, Ifwanainen, Martin, Nippoin

1663: Härköinen, Ilfwoinen, Matila, Nuppoinen

1664: Härkäin

1671: Herckein

1681: Härckin

1691: Kärckein

1701: Kerckein

1711: Härkein

1722: Härckein

1730: Härkäin

Kangas

1643: -, Matikainenn, Muttulainen, Pardain, Rumppi

1644: -, Mardikainen, Muttulain, Pardain, Rimppi

1646: Mardikain, Muttulain, Paasain, Pardain, Pärhoin, Rimppi

1648: Mardikainen, Mutulainen, Pardainen, Pasainen, Pörhöin, Rimpi

1651: Mardikain, Muttulainen, Pardainen, Pasainen, Pärnäin, Rimpi

1653: Mardikain, Muttulain, Mutulain, Pardoin, Passoinen, Pärnoin, Rimpi

1655: Mardikain, Muttilain, Pardain, Pasain, Pärinain, Rimppi

1660: -, Imoinen, Mardikain, Mutelein, Muttulainen, Pernoin, Runpa

1663: -, Immåin, Mardikain, Mutilain, Muttulain, Pärnäin, Rimpi

1664: Ahoin, Immoinen, Muttulain, Nissinen, Rimpi

1671: Ahoin, Immoin, Muttulain, Nissinen, Rimppi

1681: Achoin, Immoin, Kaipain, Muttulain, Nissin, Nissinen, Rimpi

1691: Ahoin, Imoin, Kaipain, Mutullain, Nessin, Nissin, Rimpi

1701: Ahoin, Immoin, Kaipain, Mutullain, Nissin, Rautiain, Rimpi

1711: Ahoin, Bruun, Immoin, Muttulain, Paunoin, Rautiain, Rimpi

1722: Ahoin, Bruun, Hötöl:, Immoin, Paunoin, Rimpi

1730: Ahoin, Bruun, Hötöläin, Immoin, Muttulain, Rautiain, Rimpi, Wäijalain

Karkeamaa

1643: Kurikainenn, Lambainen, Pöyhäinenn, Pöyhöinenn

1644: Kurikain, Lambainen, Pöyhoin, Pöyhöin

1646: Kiuckoin, Kurikain, Lambainen, Peuhoin

1648: Kankuin, Kurikainen, Lambainen, Pörhöinen, Pöyhöinen

1651: Kurickain, Kurikain, Lambain, Pöyhöin, Pöyhöinen

1653: Kurkain, Lambain, Pöhöin, Pöhöyin, Pöyhöin

1655: Kurikain, Kurkin, Lambin, Pöyhäin

1660: Kiukas, Kurikainen, Pöihoinen, Pöihöinen, Pöyhäinen

1663: Kiukass, Kurikain, Pöyhäinen, Pöyhöin

1664: Kiukas, Kurckin, Pohanien, Pöyhoin, Råpoin

1671: Kiukass, Kurkin, Pöhäin, Pöyhöin, Ropoin

1681: Heinoin, Hurskain, Kiukas, Kurki, Pöyhäin, Ropoin

1691: -, Heinoin, Härskain, Kiukas, Pöihein, Pöjhienen, Räpoin

1701: Heinoin, Kiukas, Pasein, Pöhiä, Pöyhiäin, Rimpin

1711: Heijnoin, Hurskain, Kiukas, Pöyhein, Räpoin

1722: Heijnoin, Hejnoin, Kiukas, Pöyhein, Ropoin

1730: Heinoin, Hurskain, Kiuka, Pöyhein, Räpoin

Kasintaipale

1643: Lautiainen

1644: Lautiainen

1646: Lauthiainen

1648: Lautiainen

1651: Kurki, Lauttiain Kurki

1653: Kurki, Lautiain Kurki

1655: Kurki, Lautiain Kurki

1660: Lautiain

1663: Lautiain

1664: Laitinen

1671: Laitinen

1681: Lautiain

1691: Lautiain

1701: Päsoin

1711: Lautiain, Päsoin

1722: Passoin

1730: Lautiain, Pässoin

Kaskii

1643: Kiskinen, Kiskinenn, Oinoinenn, Randoinen, Tuchkuinen, Wasara

1644: Kischinen, Oinoinen, Randainen, Tuchkuin, Wasara

1646: Kischin, Kischinen, Oinöin, Randoinen, Tuchkuinen, Wasara

1648: Kijskinen, Kiskinen, Oijnoinen, Randoin, Tuhkoinen, Wasara

1651: Kijskin, Kijskinen, Randoinen, Tuchkuin, Wasara

1653: Kiskin, Randoin, Wasara

1655: Kiskin, Kiskinen, Randoin, Wasara

1660: Kiskinen, Randoinen, Rotzalainen, Wasara

1663: Kiskinen, Randoin, Ruotzalain, Wasara

1664: Haloin, Kiskinen, Randoin, Ruotzalain, Wasarain

1671: Haaloin, Kijskinen, Randoin, Ruotzalain, Wasara

1681: Haloin, Kiskin, Rimpi, Routzalain, Wasarain

1691: Haloin, Kiskin, Rimpin, Rotzallein, Wassara, Wassarain

1701: Haloin, Keskin, Kiskin, Rimpi, Ruotzalain, Wasara

1711: Haloin, Kiskin, Ruotzalain, Tannin, Wasara, Wänäl:n

1722: Haloin, Kiskin, Rimpin, Ruotzalin, Tannin, Taskin, Wasara, Wänelein

1730: Haloin, Kiskin, Pustin, Rimpi, Ruotzalain, Taskin, Wasara

Kettula

1643: Ahoinen, Ullmain, Ullmainenn

1644: Ahoinen, Ulmain

1646: Ahoinen, Oinoin, Ullmain, Ulmain

1648: Oijnoinen, Ulmain, Ulmainen

1651: Oinoin, Ullmainen

1653: Oinoinenn, Ulmani

1655: Oinoin, Ullmain

1660: Oinoin, Ulmain

1663: Ojnoin, Ulmainen

1664: Hyfwoin, Hyfwöin, Oinoinen, Ulmain

1671: -, Hyfwäin, Oinoin, Ullmain

1681: -, Hywäin, Oinoin, Ullmain

1691: -, Hyfwein, Oinoin, Ullmain

1701: Kåndiain, Oinoin

1711: -, Kåndiain, Oijnoin

1722: Ojnoin, Walldoin, Wasara

1730: Kåndiain, Mardik:, Ojnoin

Kiiskilä

1643: Kiskinenn, Weijalainenn

1644: Kischinen, Weijalain

1646: Kischinen, Weijalain

1648: Ahoinen, Kiskinen, Weijalainen

1651: Kijskinen, Weijlein

1653: Ahoin, Kiskin, Weijalain

1655: Achoin, Kiskinen, Weijalain

1660: Kiskin, Kiskinen, Weijalain

1663: Kiskinen, Weijalain

1664: Kiskinen

1671: Kijskinen

1681: Kiskin

1691: Kiskin

1701: Kiskin

1711: Kiskin

1722: Kiskin

1730: Kiskin

Kiiskilänniemi

1643: Kiskinen

1644: Kischinen

1646: Kischinen

1648: Kiskinen

1651: Kijskinen

1653: -, Kiskinen

1655: Kiskinen

1660: Harmain, Kiskinen, Kåpsa, Lackoinen

1663: -, Harmain, Kiskinen, Kupsa, Lakoinen

1664: Harmain, Kiskin, Kiskinen, Kupsain, Lakoinen

1671: Herrain, Kijskinen, Kiskinen, Kupsainen, Laakoinen

1681: -, Herrain, Kiskin, Kiskinen, Kupssa, Kupssain, Laakoin

1691: Härain, Kiskin, Kupsa, Kupsain, Laakoin

1701: -, Herrain, Kiskin, Kupsa, Kupsain, Laakoin

1711: Herrain, Kiskin, Kupsa, Laakoin

1722: Kiskin, Kupsa, Kupsain, Lakoin

1730: -, Harmain, Hupsain, Kiskin, Kupsain, Lakoin, Puhakain

Kilpola

1643: -, Hämäläinenn, Kallinenn, Schadewitz

1644: -, Hämeläinen, Kallinen, Schadewidtz

1646: -, Hämälein, Kallinen, Pudtkin, Schadewidtz

1648: -, Callinen, Hämmäläinen, Puttkinen, Schadewidz

1651: -, Hämäläin, Kalljnen, Puttkoin, Skadewidz

1653: -, Hämelain, Kallinen, Pulkin, Schadewitz

1655: -, Hämäläin, Kallinen, Putkin, Skadewitz

1660: Kallinen, Kilpolain, Lambinen, Puttkinen, Schadewitz

1663: Kallinen, Kilpoin, Lembinen, Pulkinen, Schadewitz

1664: Kallinen, Kilpoin, Kilpoinen, Lambinen, Puttkoin, Schadewitz

1671: Kallinen, Killpoin, Kilpoin, Lambinen, Skadewidz, Suttkoin

1681: Hyttin, Kallinen, Killpoin, Lambinen, Skadewidz

1691: Hyttin, Kallin, Killpoin, Lambin, Schadevitz, Schadewitz

1701: Hyttin, Kallin, Killpoin, Lämbiäin, Låndia, Pittkein, Schadevitz, Schadewitz

1711: Hyttin, Kaipoin, Kallin, Lambin, Muttulain, Pispa, Schadevitz

1722: Hyttin, Kardin, Lambin, Muttul:n, Pispa, Schadevittz, Schadevitz

1730: Kallin, Kardin, Kilpoin, Kreutlein, Lambin, Pekurin, Schadewitz

Knuutila

1664: Hyttinen

1671: Hyttinen

1681: Hyttin

1691: Hyttin

1701: Hyttin

1711: Hyttin

1722: Hyttin

1730: Hytin, Pylkein

Knuutilanmäki

1643: Hämäläin, Hämäläinen, Pulkinenn, Rutu

1644: Hämeläin, Hämeläinen, Pulckin, Ruthu

1646: Hämelein, Hämälein, Pulckinen, Ruthu

1648: Hämmäläinen, Pulckinen, Ruthu, Rångainen

1651: Hämelain, Hämeläin, Pulkinen, Ruutu, Rångoinen

1653: Hämelain, Hämälein, Pulkin, Rongain, Ruutu

1655: Hämeläin, Pelkinen, Rutu, Rångoin

1660: Hämelein, Hämeleinen, Pulkin, Ruttu, Rångain

1663: Hämäläin, Pulkin, Rutthu, Rångainen

1664: Hämälain, Pawilain

1671: Hämäläin, Pafwilain

1681: Hämäläin, Pafwilain

1691: Hämellein, Hämmellein, Ollikain, Pafwilain

1701: Hämäl:n, Ollick:, Pafwil:n

1711: Hämäl:, Hämäl:n, Ollikain

1722: Hämmäl:n, Hämmälein, Ollikain

1730: -, Hämäl:, Hämäläin, Nandelstet, Ollikain

Koikkala

1664: Kainulain, Längäin, Marain, Marainen, Mustoin, Mustoinen, Nopinen

1671: Kämälain, Längäin, Maarain, Marain, Mustoin, Noppoinen

1681: Ikoinen, Kemiläin, Längäin, Maarain, Marain, Nåpoin

1691: Ickoin, Kämellein, Längin, Läskin, Marain, Rassain, Råpoin

1701: Hakullin, Kämil:n, Längein, Läskin, Marain, Nissin, Räsiä

1711: Hakul:n, Ikoins, Längin, Läskin, Marain, Nissin, Räsä

1722: Hakulin, Ikoin, Leskin, Marain, Nissin, Räsiä, Wättein

1730: Hakulin, Ikoin, Lengin, Läskin, Marain, Rässäin, Waitin

Koikkalan neljänneskunta

1635: -, Afuinen, Bengtinen, Caupinen, Cosmanen, Haikara, Halonen, Heinonen, Hemelein, Henninen, Hänninen, Ikonen, Inginen, Kallinen, Kemilain, Kettu, Lamanen, Maranen, Martin, Martinen, Narinen, Neula, Pekurinen, Puhakain, Pöndin, Rokolainen, Tarkiain, Tenhunen

1636: -, Affuinen, Caupinen, Cosmain, Cosmainen, Fråste, Hajkara, Halonen, Hejnoin, Hemelein, Henninen, Ikonen, Inginen, Kallinen, Kemilein, Kettu, Lamanen, Maranen, Martinen, Narinen, Neula, Pekurin, Puhakain, Pöndin, Rokolain, Tarckinen, Tenhunen

1637: -, Afuin, Aufuinen, Cossmainen, Fråst, Haikara, Haloin, Heinoin, Heinåin, Hemelein, Hänninen, Ikoin, Kallin, Kemiläinen, Kettu, Lamainen, Lehikain, Leikain, Maarainen, Marttin, Marttinen, Narinen, Pekurin, Puhakain, Pöndin, Råkolain, Sorioinen, Tenhuinen, Tolfuain

1638: -, Aufuinen, Cauppinen, Cosmainen, Cuifualainen, Fråst, Haikara, Haloinen, Hamoinen, Heinoinen, Heinojnen, Henninen, Hämeläinen, Hämelän, Hämäläinen, Hännin, Ichoinen, Kallinen, Kettuin, Kosmainen, Kurfuinen, Kämiläinen, Lamoinen, Marainen, Marthinen, Meilainen, Narinen, Neula, Pekurin, Pekurinen, Puhakainen, Pöndin, Rimpi, Rokolainen, Sawolainen, Sorioinen, Tarkiainen, Tenhuinen

Kuosmala

1643: -, Cosmainen, Tarkiainenn

1644: -, Cosmain, Tarkiain

1646: -, Cossmainen, Tarkiain, Tarkiainen

1648: -, Cossmainen, Tarkiainen

1651: -, Cossmainen, Tarkiainen, Tarkieinen

1653: -, Cossmainen, Tarkainen, Tarkiain

1655: -, Cosmain, Tarkiain

1660: -, Cosmainen, Tarckiainen, Tarckinen

1663: -, Cossmainen, Tarkiain, Tarkiainen

1664: Cuossmain, Cuossmainen, Hämäläin, Pawilainen, Tarkiainen

1671: Cossmain, Hämäläin, Pafwilain, Tarkiain

1681: Asilain, Cuossmain, Kosmain, Kåssmain, Pafwilain, Tarkiain

1691: Assilain, Cuossmain, Pafwilain, Tarckiain

1701: -, Cuosma, Cuosmain, Iskanj, Pafwillain, Tarckiain, Teet

1711: Asillain, Cuosmain, Pafwilain, Pijk, Tarkiain, Teet

1722: Assillain, Cuosmain, Härckein, Pajain, Pijk, Teet

1730: -, Cuosmain, Härkein, Lipsain, Nandelstet, Pafwil:

Kupsala

1643: Kiskinen Kupsa, Kupsa, Laamainen

1644: Kischin Kupsa, Kupsa, Laamain

1646: Kischinen Kupssa, Kupssa, Laamain

1648: Kiskinen Kupsa, Kupsa, Lomainen

1651: Kupsa, Lamainen

1653: Kopssa, Kupssa, Lammain

1655: Kopsa, Lomoin

1660: -

1663: -

Kurikkala

1651: Kainulain, Tirroinen

1653: Cainulain, Tiroin

1655: Kainulain, Tirroinen

1660: Kainulainen, Tirroinen

1663: Kainulain, Tirroinen

Laukkala

1643: Heinoinenn, Herrainenn, Pärnäin, Pärnäinenn, Rauthiainenn

1644: Heinonen, Herrainen, Pärnäin, Pärnäinen, Rauthiainen

1646: Heinoinen, Herrain, Lauckain, Pärnein, Pärnäin, Pärnäinen, Ruuthiain

1648: Heinoin, Herrainen, Laukain, Pernäinen, Pärnäin, Pärnäinen, Pöriäinen, Rautiainen

1651: Heinoinen, Herrainen, Lauckain, Lauckainen, Pärnainen, Pärnäin, Pärnäinen, Rauttiain

1653: Haioin, Härrain, Laukain, Pärnäin, Rautiain

1655: Harmain, Heinoin, Hermoin, Lauckain, Laukain, Pernäin, Pärmain, Pärnäin, Rautiain

1660: Harmain, Heinoinen, Herrain, Laukain, Laukainen, Peernoin, Pernainen, Pernoin, Rautiainen

1663: Harmain, Herrain, Horn, Laukoin, Pärnäin, Rautiain

1664: Heinoin, Herrain, Laukain, Pärnäin, Rautiain

1671: Häinoinen, Härrain, Lanckain, Peernain, Pernin, Rautianen

1681: Heinoin, Herrain, Laukain, Mustoin, Pernain

1691: Haukain, Heijnoin, Herrain, Lijmatain, Mustoin, Penoin, Pernain, Pernan, Purhoin

1701: Herrain, Laukain, Mustoin, Pennain, Pernain, Purh:

1711: Heijnoin, Herrain, Lautiain, Mustoin, Pennain, Pernain, Purhoin

1722: Häsein, Lautiain, Mustoin, Pennain, Pernain, Purhoin

1730: Harmain, Heinoin, Lautiain, Mustoin, Pernain, Purhoin, Råckain

Lauteala

1643: Harmainenn, Lautiainenn

1644: Harmainen, Lautiainen

1646: Harmainen, Lautiainen

1648: Harmainen, Lautiainen

1651: Harmainen, Lauttiainen

1653: Harmain, Lautiainen

1655: Lautiainen

1660: Harmainen, Laitiainen

1663: Harmain, Lautiainen

1664: Harmain, Lautiainen

1671: Hammain, Lautiain

1681: Hammoin, Lautiain

1691: Lautiain

1701: Lautiain

1711: Lautiain

1722: Lautiain

1730: Lautiain

Lehikkola

1643: Lehikoinen, Lehikoinenn, Neula

1644: Lehikoin, Neula

1646: Lehickåinen, Lehikåin, Neulla

1648: Lehikoinen, Neula

1651: Lekikonen, Lekikonen Neula, Neula

1653: Lehikoinen, Lehikoinen Neula, Neula

1655: Lehikoin, Lehikoinen, Lehikoinen Neula, Neula

1660: Lehikoinen, Naula

1663: Lehikoin, Neula

1664: -, Lehikoin, Lehikoinen, Neula

1671: -, Lehikoin, Neula

1681: -, Bengdtin, Lehikoin, Neula

1691: -, Bengdtin, Lehikoin, Lähikoin, Neufla

1701: -, Bengtin, Läihkoin, Neula

1711: -, Bengtin, Lehikoin, Nullpoin

1722: Lehikoin, Nulpoin

1730: -, Bengtin, Lehikoin

Leipämäki

1643: Haalinenn, Härkäinenn

1644: Halin, Härkäin

1646: Halin, Härckäin

1648: Halinen, Härköinen

1651: Haloinen, Härkeinen, Meloin

Leskelä

1643: Leskinen, Leskinenn

1644: Leschinen

1646: Leschinen

1648: Läschinen

1651: Leskinen

1653: Herkin, Leskin

1655: Härkain, Leskin, Leskinen, Leskinenn

1660: Herkin, Leskin

1663: Leskin, Läskin

1664: Leskinen

1671: Läskinen

1681: Leskinen

1691: Läskin

1701: Haikarain, Läskin

1711: Haikarain, Läskin

1722: Haikarain, Laskin, Leskin

1730: Haikarain, Läskin

Lievola

1643: Hamuinenn, Lefwoinenn, Lehikoinenn, Pärnänenn

1644: Hamunen, Lefwoinen, Lehikoin, Pärnänen

1646: Hamuinen, Lefwoinen, Lehikoinen, Pärnäinen

1648: Hamuinen, Lefwoin, Lehikoin, Pärnäin

1651: Hamuinen, Lechikoin, Lefwoinen, Pärnäinen

1653: Hamuinen, Lefwoinen, Lehikoin, Pärnäin

1655: Hanninen, Lehikoin, Leinoin, Pärnäin

1660: Hamuinen, Lefwoinen, Läickain, Pernoinen

1663: Hamuinen, Lefwåinen, Läkiänen, Pärnä

1664: Hamuin, Lefwoin, Liefwoin, Pernoin

1671: Hänninen, Lefwoinen, Pernain

1681: Hännin, Lefwoin, Pernain

1691: Hemin, Lefwoin, Leskin, Ljkoin, Läskin

1701: -, Lef:n, Ljkain, Läskin

1711: -, Lefwoin, Lijkain, Lijmatain, Läskin, Martin, Purhoin

1722: Leskin, Lijmatain, Martin, Purhoin

1730: -, Leifwoin, Lijkoin, Limatain, Läskin, Martin, Purhoin, Råckain, Råikoin

Lipsala

1643: Lipsanen, Lipsanenn

1644: Lipsanen

1646: Lipsåinen

1648: Lipsainen

1651: Lipsainen

1653: Lipsainen

1655: Lipsainen

1660: Lipsainen

1663: Lipsainen

1664: Lipsain, Lipsainen

1671: Lipsain

1681: Lipsain

1691: Lipsain

1701: -, Lipsain

1711: -, Lipsain

1722: Lipsain, Warjus

1730: -, Schulte

Luomala

1664: Cuossmain, Lomain, Pardain

1671: Laamain, Lamain

1681: Lohmain, Låhmain

1691: Luomain, Luoman

1701: Kupsain, Lamain

1711: Kupsain, Lamain

1722: Hakulin, Kupsain

1730: Hakulin, Lomain

Maarala

1643: Ahoin, Huttuin, Härkäin, Leskin, Marain, Marainenn, Rasain, Rehuin

1644: Ahoin, Härkä, Leskin, Marain, Marainen, Rasain, Rehuin

1646: Ahoin, Huttuin, Härckäin, Leschin, Marain, Marainen, Rasain, Rehuin

1648: Ahoin, Huttuin, Härkäin, Läskin, Marain, Marainen, Rehuin, Rissain

1651: Ahoin, Herttuainen, Härkein, Leskinen, Marain, Rasain, Rehoin, Rehuin

1653: Ahoin, Ahoinen, Herkein, Hertuainen, Leskin, Maarain, Marain, Marainen, Rasainen, Rehuin, Ruhoinen

1655: Achoin, Ahoin, Herttuain, Härköin, Leskinen, Marain, Rasain, Rehuin, Rehuinenn

1660: Achoin, Achuin, Herckjn, Leskin, Leskis, Marain, Marainen, Rehuin

1663: Ahoin, Ahoinen, Härkäin, Leskinen, Läskinen, Marain, Rehuin

1664: Ahoin, Marain, Pasainen

1671: Ahoin, Maarain, Marain, Paasoin

1681: Ahoin, Haloin, Marain, Marrain, Paasain

1691: Ahoin, Marain, Passoin

1701: Ahoin, Halin, Marain, Pesoin

1711: Haloin, Marain, Päsoin, Råckain

1722: Marain, Parkoin, Råckain

1730: Haloin, Marain, Parkin, Pässoin

Maivala

1643: -, Condia, Cosmainen, Cosmainenn, Hanninen, Turkia

1644: -, Condia, Cosmain, Hännin, Turkia

1646: -, Condia, Cosmain, Hämeinen, Turkia

1648: -, Condia, Cossmainen, Hänninen, Turkia

1651: -, Condia, Cossmainen, Hänninen, Ihalambinen, Turckia

1653: -, Condia, Cossmain, Henninen, Ihalambin, Turkia

1655: -, Condia, Cossmann, Henninen, Ihalambin, Turkia

1660: -, Condia, Cosmain, Cosmainen, Henninen, Lambinen, Turckia

1663: -, Caipain, Condia, Cossma, Cossmainen, Hänninen, Ihalembin, Turkia

1664: -, Caipainen, Condiain, Cuossmain, Cuossmainen, Heilainen, Hänninen, Lambinen

1671: -, Cossmain, Heilainen, Hämäläin, Kaipain, Kondiain, Lambinen, Tarckiain

1681: -, Condia, Cuosmain, Haickarain, Heilain, Hännin, Lambinen, Tarckiain

1691: -, Cuossmain, Hajkarin, Hamuin, Heijlain, Heilain, Jussarin, Kåndia, Kåstiain, Lämbein, Tarckiain

1701: -, Cuosmain, Haickarain, Hejlain, Hännin, Härkein, Kåndiain, Lämbiäin, Pistohlsmed, Pätyin, Tarkiain

1711: -, Cuosmain, Haikarain, Heilain, Hännin, Härkein, Jufwoin, Kåndiain, Lämbin, Pistohlsmed, Pätyn, Tarkiain

1722: Cuosmain, Haikarain, Häjlain, Hännin, Härckein, Kåndin, Pistohlsmed, Pätyn, Tarckiain

1730: -, Aufwin, Cuosmain, Haikarain, Heilain, Hämäläin, Hännin, Härkein, Kåndiain, Lambin, Nordberg

Mattila

1664: -, Pärnäinen, Pöndinen, Rasainen

1671: -, Pernainen, Pöndinen, Rasainen

1681: -, Pernain, Pöndinen, Rasainen

1691: -, Käinullain, Pernain, Pöndin, Rassain, Uckoin

1701: Kämmil:n, Mullj, Parkin, Pernain, Pöndin, Uckoin

1711: -, Kämil:n, Mullj, Parkoin, Pernain, Räsein, Uckoin

1722: -, Kämilein, Parckin, Pernain, Uckoin

1730: Mullj, Pardain, Pernain, Rässäin, Summain, Uckoin

Miettula

1643: Kerfwinenn

1644: Kierfwinen

1646: Kierfwinen

1648: Kiärfwinen

1651: Kerfwinen

1653: Kerfwin, Rokolain

1655: Kerfwin, Lillieskiöldh

1660: Rokolainen

1663: Råkolainen

1664: Rokolain

1671: Ruokolain

1681: Rokol:

1691: Rokolain

1701: Kåtillain, Ruokol:

1711: Kåtilain, Ruokol:n

1722: Kåtil:n, Tirroin

1730: Rokol:, Tirroin

Murtois

1643: Hämeläin, Härkäinenn, Oikarinenn, Pafwilainenn

1644: Hämeläin, Härkäin, Oikarin, Pafwilain

1646: Hämelein, Hämäläin, Härckäin, Oickarin, Pafwilain

1648: Hämmäläin, Hämäläin, Härköinen, Oijkarinen, Pafwilainen

1651: Hämelein, Hämeläin, Hämeläinen, Härkeinen, Ihalain, Oikirin, Pafwelainen

1653: Hämeläin, Hämälain, Hämäläin, Härkäin, Ihalainen, Oikarin, Pafwilain

1655: Hämäläin, Härköin, Ihalain, Oikarinen, Pafuilain

1660: -, Herckein, Hämelein, Ihalainen, Oikarinen, Pafwilainen

1663: Hämäl:n, Hämäläin, Härkäin, Ihalain, Oikoinen, Pafwilain

1664: Hämälain, Hämälainen, Hämäläin, Härkäin

1671: Hämäläin, Härkäin, Kemiläin

1681: Hemel:, Hämäläin, Härckein, Kemiläin

1691: Hämellein, Härckein, Käinulain

1701: Hämäl:n, Härkein, Scharstenius

1711: Busck, Hämäl:n, Hämälein, Härkeins, Scharstenius, Snickare

1722: Busch, Hämmäl:n, Hämälein, Härckein, Saxbeck, Snickarin

1730: Clementiof, Hämäl:, Hämälain, Härk:, Shvartz

Mustola

1643: -, Hafwerin, Kächköin, Mustoinenn

1644: -, Hafwerin, Kächkoin, Mustoinen

1646: -, Hafwerin, Kiechkoin, Mustoin

1648: -, Hafwerin, Kächköin, Mustoinen

1651: -, Håfwinen, Kähkein, Mustoin

1653: -, Hafwoinen, Karhoin, Mustoin, Ryhoinen

1655: -, Hafwerin, Käköin, Mustoin, Ryheinenn

1660: -, Hafwinen, Käckoin, Mustoin

1663: -, Höfwinen, Kuckoinen, Mustoin

Mäköis

1643: Aufwinen, Heimeläin, Hyfwöin, Kämeläinenn, Rastoin, Teenhuin, Teenhuinenn, Wäneläinenn

1644: Aufwin, Hyfwäin, Kemiläin, Kiemiläin, Rastoin, Teenhuin, Wäneläin

1646: Aufwinen, Hyfwöin, Kiämelein, Kiämeläin, Rastoin, Teenhuin, Tenhuin, Wänäläinen

1648: Aufwinen, Cämiläinen, Hyfwöin, Kämiläinen, Tenhuin, Tenhuinen, Wänäläin

1651: Hyfwoinen, Hämeläin, Hämeläinen, Ilmar, Kiemileinen, Leifuäin, Rostoin, Tenhuinen, Thenhuinen, Wenäläin

1653: Hyfwainen, Hyfwäinen, Hyfwöin, Illmari, Kamilain, Kämberi, Kämeläin, Lefwoinen, Rastoin, Tenhuin, Thenhuin, Wäneläin

1655: Hafwerin, Hyfwäin, Ilmarj, Kemiläin, Leifwoin, Rasain, Tenhuin, Wenäläin

1660: Hyfweinen, Illmar, Kämeleinen, Lefwoin, Rasainen, Tennuinen, Thennuinen, Wenelein

1663: Aufwin, Cainulain, Hyffwöinen, Ilmar, Kemeläin, Kemiläin, Lefwunen, Rasain, Tenhuin, Tenhuinen, Wenäläinen

1664: Aufwinen, Kämälain, Kämäläin, Tenhuin, Tenhuinen, Wenäläin

1671: Aufwinen, Kämälain, Kämälainen, Kämäläin, Tenhuin, Wänälain

1681: Aufwin, Condiain, Härkäin, Kemiläin, Kämiläin, Oinoin, Tenhuin, Thenhuin, Wänäläin

1691: Aufwin, Härckein, Käinulain, Kämillein, Kåndia, Oinoin, Tänhuin

1701: Auf:n, Kiskin, Kämmil:n, Oinoin, Säppein

1711: Aufwin, Kiskin, Kämil:n, Oijnoin, Säppein

1722: Aufwin, Kiskin, Ojnoin, Säppein

1730: Aufwin, Kemil:, Kemilein, Kiskin, Ojnoin

Männynmäki

1643: -, Huttuin, Pardain, Pardainen

1644: -, Huttuin, Pardain

1646: -, Huttuin, Pardain

1648: -, Huttuin, Pardainen, Pardoin

1651: -, Grabbe, Huttuinen, Pardain, Parttain

1653: -, Grabbe, Huttuin, Pardain

1655: -, Grabbe, Huttuin, Pardain, Uckoin

1660: -, Grabbe, Pardain, Pardainen, Uckoin

1663: -, Grabbe, Oinoinen, Pardain, Pardainen, Ryhäin, Uckoinen

1664: Aniainen, Grabbe, Ryhäinen

1671: Grabbe, Oino, Ryhäin

1681: Aniain, Grabbe, Ryhäin, Turakain

1691: Grabbe, Nigreus, Oinoinen, Ryhoin, Turakain

1701: Grabbe, Nigrej, Oinoin, Rijkoin, Tirroin, Wänäl:n

1711: Kammoin, Nigrei, Poppius, Rijkoin, Tirroin, Turakain

1722: Kammoin, Nigreus, Poppius, Tirroin, Turakain

1730: Hulkoin, Kammoin, Poppius, Rikoin, Tirroin, Turakain

Mäntynen

1643: Halinen, Haloinenn, Hyfwöin, Kiskinenn, Olikainen, Wihawainoinen

1644: Halinen, Haloinen, Hyfwäin, Kiskinen, Olikainen, Wihawainoinen, Wijhawainoin

1646: Halinen, Haloinen, Hyfwöin, Kischinen, Ollikain, Wihawain

1648: Halinen, Hyfuöinen, Kiskinen, Ollikainen, Wihauainen

1651: Haloinen, Hyfwöinen, Kijskinen, Ollkoin, Weijeläin, Wichawain, Wichawainen

1653: Konsti

1655: Kånsti

1660: Konst

1663: Kånstj

Narila

1643: Narinenn, Tarfwainenn

1644: Narinen, Tärfwanen

1646: Narinen, Tarfwainen

1648: Narinen, Tarfwainen

1651: Narinen, Tarfwainen

1653: Narrin, Tarfwain

1655: Narinen, Tarfwain

1660: Narainen, Pöihoinen, Tarfwainen

1663: Narinen, Pöyhäinen, Tarfwain

1664: Paunoin, Tarwain

1671: Paunoin, Tarwain

1681: Paunoin, Puttkin

1691: Punnoin, Putkoin

1701: Putkoin, Pännoin

1711: Pennain, Puttkin

1722: Pennain, Putkin

1730: Paunoin, Pennain, Putkin

Niinimäki

1643: Monoinenn

1644: Monoinen

1646: Monoinen

1648: Månoinen

1651: Månoinen

Näärinki

1643: -, Cosmainen, Cossmainen, Hatzåin, Jaarainen, Nousiainenn, Näringh, Penoinen, Tarkiainenn, Wäneläinenn

1644: -, Cousmain, Hatzonen, Jaarain, Nousiain, Näringh, Pennanen, Tarkiain, Wäneläin

1646: -, Cousmain, Hatzonen, Ifwarain, Kiärckäin, Nousiain, Näringh, Pennonen, Tarkiain, Wäneläin

1648: -, Cossmain, Hatzoin, Joroin, Kiärckäin, Läschinen, Nousiain, Näringh, Penoinen, Tarkiain, Wänäläin

1651: Cosmain Lille, Cossmain, Cossmain Miucku, Hadzoinen, Jaroin, Jaroinen, Kärckainen Mullj, Leskinen, Lille, Miucku, Mulli Kärckäin, Mullj, Näringh, Nåusiain, Pedikeinen, Pennoin, Ropoinen, Tarckiain, Wenälein

1653: Cossmain, Cossmain Lillj, Cossmain Muiku, Hatzoinen, Jarain, Jaroinen, Kärkin Mullj, Leskin, Lillj, Muiku, Mulli Kärkain, Mullj, Naringh, Nousiain, Pedikain, Primainen, Ropoin, Tarkiain, Wänälain

1655: Hatzain, Jaroin, Koskmain Lillj, Kosma Muiku, Kosmain, Kärkäin Mullj, Leskinen, Lillj, Muiku, Mullj, Mullj Kärckäin, Nousiain, Näringh, Pennoin, Per:käin, Råpain, Tarckoin, Wenäläin

1660: Cosmainen, Cossmain Lille, Cossmain Muiku, Hatzoinen, Herckinen, Jarain, Kerckin Mullj, Leskinen, Lille, Muiku, Mullj, Näringh, Pedikainen, Penain, Ropoinen, Tarckiainen

1663: Cossmainen, Hatzoinen, Härköinen, Jarinen, Kärkäin Mullj, Lille, Läskin, Muiku, Mullj, Näringh, Pedikäin, Pennainen, Ropoin, Tarkiain, Wenäläin

1664: Caupinen, Cuossma Muiku, Hämäläin, Härkäinen, Jarainen, Kärkäin Mullj, Leskin, Muiku, Mullj, Näring, Pedikäin, Rimpi, Råppoinen, Tarkiain, Wenäläinen

1671: Caupinen, Cossmamuicko, Hämäläin, Jarain, Kärkäin, Kärkämulli, Leskin, Näring, Pedickäin, Rimpi, Ropoin, Tarkiain, Weneläin

1681: Hauska, Hämäläin, Härckäin, Jaarain, Kaupinen, Kuosma Muiko, Kärkein Mullj, Leskin, Lillius, Muiko, Mullj, Näring, Piedickäin, Rimpi, Ropoin, Tarkiain, Wänäläin

1691: Hauska, Hämellein, Härcken, Jarin, Kapoin, Kaupin, Kuossmamicko, Kärckimullj, Lillius, Tarckiain, Turakain, Wänel:n, Wännellein

1701: Cuosmamuiko, Hauska, Hämmelein, Härkein, Jarin, Kaipain, Kaupin, Kerkemullj, Mullj, Tarkiain, Turckain, Witickain, Wänäl:n, Wänälein

1711: Cuosmamuicko, Hauska, Hämäl:n, Härkein, Jarin, Kaipoin, Kaupin, Kiskinen, Kärkämullj, Lambain, Lillius, Tarkiain, Witikain

1722: Cuosmamuicko, Handska, Hämälein, Kaipain, Kärckämullj, Lambain, Linduin, Muickoin, Rautiain, Ruotzalain, Tarckiain, Witikain, Wänäl:n

1730: Cuosmain, Hämäläin, Härk:, Immoin, Jarin, Kaipoin, Kaupin, KärkäMullj, Lillius, Linduin, Mukoin, Mullj, Ruotzal:, Tarkiain

Ollikkala

1643: Hänninen, Ihalainenn, Lambainenn, Nullpoinenn, Ollikain, Ollikainenn, Pedikeinenn, Wechwain, Wäisäinenn

1644: Hannin, Ihalain, Lambain, Nulpoin, Ollikain, Pedikein, Wachwoin, Wäisäin

1646: Hannin, Ihalain, Lambain, Nullpain, Ollikain, Pedikein, Wachwoin, Wäisäin

1648: Hanninen, Ihalainen, Lambainen, Nulpoinen, Ollikain, Ollikainen, Pedikäinen, Wehurin, Wäisäinen

1651: Hamuinen, Ihalainen, Lambain, Lapwetelein, Nulpoinen, Ollikain, Ollikainen, Pedikoinen, Wahain, Weiseinen

1653: Hamuinen, Ihalain, Lambain, Lapweteläin, Nulpoin, Ollikain, Pedikain, Wahuoin, Wäisein

1655: Hamuin, Ihalain, Lambin, Lapweteläin, Nulpoin, Ollikain, Pedikäin, Wachwain, Wäisäin

1660: -, Hamuinen, Ihalainen, Lambin, Lapweteleinen, Nulpoin, Ollikain, Pitkein, Wachwain, Weisein

1663: -, Hamuinen, Ihalain, Lambainen, Lapweteläin, Nulpoinen, Ollikain, Pedikäin, Wachwain, Wäisäin

1664: Hamuinen, Hatzoin, Ihalain, Lambainen, Lapweteläin, Nulpoin, Nulpoinen, Ollikain, Pedikäin, Rasain, Wachwoinen, Wäisäinen

1671: Hammuinen, Hattssoin, Hattzoin, Ihalain, Lambain, Lapweteläin, Nullpoin, Ollickain, Pitkein, Rasain, Tarkiain, Wachwoin, Weisein

1681: Hannoin, Hatzoin, Ihalain, Kiskin, Kosoin, Lambain, Lapweteläin, Nullpoin, Ollickain, Pittkäin, Turakain, Wachwain, Wachwoin, Wäisäin

1691: Hamuin, Hattzoin, Ihalain, Kiskin, Kiskinen, Lambain, Muhoin, Nullpoin, Ollikain, Piedikain, Waukoin, Wäissein

1701: Hatzoin, Hännin, Hått:, Ihal:n, Kiskin, Lämbiäin, Muhein, Nullpoin, Olickain, Pasoin, Piedick:n, Piedickein, Pätyin, Räsein, Wanhain

1711: Hatzoin, Hämäl:n, Ihalain, Kiskin, Lembiein, Nullpoin, Piedikein, Päsoin, Pätyn, Räsein, Wanhain

1722: Hatzoin, Hännin, Ihalain, Kiskin, Lambiein, Möykein, Nulpoin, Piedikein, Pätyn, Wanhain

1730: Hännin, Ihalain, Kiskin, Lambin, Muttulain, Nulpoin, Pedikein, Piedckein, Purhoin, Pätyin, Räsäin, Wanhain, Wäpsa

Paatela

1643: Smedh

1644: Smedh

1646: -, Smedh, Taifwain

1648: Smedh, Uckoinen

1651: Leskinen, Smedh, Tofwain, Wckoinen

1653: Leskin, Smedh, Toifwain, Uckoin

1655: Leskin, Oikoin, Smedh, Toifuain

1660: Leskinen, Smedh, Uckoinen

1663: Leskinen, Smedh, Uckoinen

1664: Kainulain, Leskin, Tirroinen, Uckoin

1671: Kemilain, Läskin, Tirroinen, Uckoin

1681: Leskin, Tirroin, Uckoin

1691: Läskin, Tirroin, Uckoin

1701: Läskin, Tirroin, Ukoin

1711: Hämäl:n, Hämälein, Läskin, Tirroin, Uckoin

1722: Hämäl:n, Leskin, Pylckin, Tirroin, Uckoin

1730: Nandelst:, Nandelstet, Pylkein, Tirroin, Uckoin

Pajusalmi

1643: Heinonenn, Leskin, Marain

1644: Heinonen, Leskin, Marain

1646: Heinoinen, Leschin, Marain

1648: Heinoin, Heinoinen, Läskin, Marain

1651: Heinoin, Heinoinen, Leskinen, Marin, Pijspain

1653: Heinoin, Heinoinen, Leskin, Maarin

1655: Heinoin, Leskin, Marain

1660: Heinoin, Heinoinen

1663: Heinoin

1664: Heinoin, Heinoinen

1671: Harmain, Heinoin

1681: -, Heinoin

1691: -, Heijnoin

1701: -, Heijnoin

1711: Heijnoin, Läskin

1722: Leskin

1730: Heinoin, Läskin

Palonen

1643: -

1644: -

1646: -

1648: -

1651: Hullkoin

1653: Hullkoin

1655: Hulkoin

1660: Hulkoinen

1663: Hulkoin

1664: Hulkoin, Hulkoinen

1671: Hullkoin

1681: Hullkoin

1691: Hullckoin, Ihallain

1701: Hullkoin, Ihallain

1711: Rångain

1722: Rångain, Tuppurain

1730: Rång:, Tuppurain

Pekurila

1643: Pekurinenn

1644: Pekurinen

1646: Pekurin

1648: Pekurinen

1651: Ihalainen, Peckurinen

1653: Ihalain, Pekurin

1655: Ihalain, Pekurin

1660: Ihalainen, Peckurinen

1663: Ihalain, Pekurin

1664: Pekurin, Pekurinen

1671: Pekurin

1681: Peckurin, Pekurin

1691: Pekorin

1701: Päkurin

1711: Pekurin

1722: Mullj, Pekurin, Ruokolain

1730: Pekurin, Rokolain

Pelkilä

1643: Pelkinenn

1644: Pelgkinen

1646: Pelckinen

1648: Pelckinen

1651: Pelginen

1653: Pelkinen

1655: Pelloinen

1660: Pölkin

1663: Hämäläin, Pelkin

1664: Hämälain, Härkainen, Pölkin

1671: Hämäläin, Härckeinen, Pällkin

1681: Hemelein, Herkein, Ottin, Pelgin

1691: Hämmellein, Härckein, Otinen

1701: Hämäl:n, Härkein, Nous., Otinen

1711: Härkein, Illfwoin, Nousiain, Otin, Pernain

1722: Illfwoin, Immoin, Nousiain, Pernain, Rångain

1730: Härkein, Ilfwoin, Otin

Pellilä

1643: Pölläinenn

1644: Pölläinen

1646: Pölläinen

1648: Pölläinen

1651: Pölläinen

1653: Pölläin

1655: Pölläinen

1660: Pelleinen

1663: Pölläinen

1664: Pölläin

1671: Pölläin

1681: Pölläin

1691: Pohiallain, Pöllein

1701: Pohialain, Pöllein

1711: Pellin, Pochialain

1722: Pohialain

1730: Haikarain, Pellin

Pieksämäki

1635: Caipiain, Caupin, Caupinen, Hemmin, Hilldunen, Hurskainen, Häckinen, Häyrynen, Kechkein, Lijkanen, Lindu, Mustonen, Nysenen, Nösenen, Paiainen, Raticka, Sikanen, Tanninen

Pitkälahti

1660: -, Haloinen, Heilandh, Herkein, Häckein, Ickoinen, Kiukas, Koroin, Ladukarin, Längainen, Nolpoin, Nåppoin, Pasoin, Pedikain, Soikain, Tolfwain, Wänein

1663: -, Haloin, Härkäin, Ikoin, Kiukas, Korhoinen, Langinen, Laukarin, Nopoin, Nuppoin, Pasain, Pedikäin, Sakeman, Selainen, Tolfwain

1664: Branof, Haloinen, Härkäin, Ikoin, Kiukas, Kächköin, Langoinen, Noppoin, Pasoin, Pedikäin, Pulkin, Seijland, Toijoinen, Wänein

1671: Baranof, Haloinen, Herckeinen, Ikoin, Ikoinen, Kaickoin, Kiukas, Längoin, Paasoinen, Pedickein, Pullkin, Råpoin, Säilandh, Tåijain, Uckoin, Wänäin

1681: Baranofz, Haloin, Härkäin, Ikoin, Kiukas, Kächkoin, Langoin, Passain, Piedickäin, Piedikäin, Pullkin, Ropoin, Seiloin, Toijain, Uckoin, Wänäin

1691: Baranoffz, Haloin, Heijlain, Härckein, Ikoin, Ikon, Ingin, Kiukas, Längein, Måppoin, Nåpoin, Pafwil:, Passoin, Piedikain, Piedikein, Pullckin, Toijain, Wäneinen

1701: Baronofz, Haloin, Heijlain, Heilain, Härkein, Ikoin, Ingin, Kiukas, Längein, Nuppein, Nåpp:, Pafwillain, Pajain, Piedick:, Piedickein, Piedikein, Pullk:, Päsoin, Wänäl:n

1711: Barenschiöldz, Haloin, Heijlain, Hyfwein, Hyfwerin, Härkein, Ikoin, Ikonen, Ingin, Lambin, Nullpoin, Nåpoin, Paiain, Piedikein, Pullckin, Silain, Tirroin, Wänälein

1722: Barenholdt, Haloin, Hyfwein, Härckein, Ikoin, Ikoinen, Ingin, Lambin, Nopoin, Piedikein, Pulckin, Seilain, Wänälein, _____

1730: Barnhold, Hal:, Haloin, Heikin, Heilain, Härkein, Ikoin, Ingin, Noppoin, Piedik:, Piedikein, Pulkin, Pässoin, Sejlain, Teinus, Tirroin, Wänäin, Wänäläin

Pohjois

1643: Casanen, Cosmain, Hämäläinen, Ikoinen, Kituinenn, Kuifwalainenn, Kuuka, Kächköin, Kächkön, Narin, Narinen, Narinen Kuuka, Orainen, Pekurinenn, Pöndinenn, Pöxä, Rotzalainenn, Safwolainenn

1644: Cosma, Cosmain, Hämäläinen, Ikoin, Kituin, Kiächkoin, Kuifwalainen, Kuiku, Kächkoin, Narin, Narinen, Narinen Kuiku, Orain, Pekurinen, Pöndin, Pöräin, Rotzalainen, Safwolainen

1646: Cosin, Cosmain, Cuickå, Cuifwalain, Hämäläin, Ikoin, Kiechkoin, Kiettuin, Narin, Narin Cuickå, Narinen, Orain, Pekurin, Pöndinen, Pörä, Rotzsalain, Safwolain

1648: Cossin, Cossmain, Cuifwalainen, Hämmäläin, Ikoinen, Kiettuinen, Kucko, Kächöin, Kähköin, Narin, Narinen, Narinen Kucko, Orainen, Pekurinen, Pöndinen, Pörä, Råttzalainen, Safwolainen

1651: Cosmajnen, Cossmein, Hemelein, Ickoinen, Kechkoinen, Kechkojnen, Ketuinen, Mustasuu, Narin, Narinen, Nerinen, Peckurinen, Pöndinen, Pöxanen, Råtzolain, Safwolainen, Suickoin, Turåkoin

1653: Cossmainen, Cossmoinen, Hämälein, Ikoinen, Kituinen, Kucko, Kuifwalain, Kärkäin, Kåckoinen, Mustasuu, Narrin Kucko, Narrinen, Pekerin, Pöndinen, Pöpäin, Rotzalain, Safwolain, Suikoin, Tarinen

1655: Cossmain, Hämeläin, Ikoinen, Kituinenn, Kossmain, Kucko, Kuifwalain, Käköin, Marainen, Marin, Mustasu, Narin, Narinkucko, Pekurin, Poudinenn, Pöxäin, Ruotzalain, Safwolain, Suickain

1660: Achuin, Cosmain, Cuosmain, Hämeleinen, Ickoinen, Kettuinen, Koifwulain, Kucko, Käckein, Käckin, Marainen, Mustasuu, Narain Kucko, Narin, Narrin, Peckurinen, Safwolainen, Suikainen, Wachwain

1663: Ahainen, Cossmainen, Hämäläin, Ikoinen, Kettuinen, Kucko, Kuckoinen, Kuifwalain, Kusmain, Kächköin, Marain, Marain Kucko, Mustasu, Narin, Pekurinen, Safwolain, Siekainen, Wachwain

1664: Cuossmain, Hämäl:, Hämäläin, Kachköin, Kituin, Kossmain, Kuckoin, Kuckoinen, Kuifwalain, Kächköin, Marain, Narinen, Noroin, Pekurin, Safwolain, Suikoinen, Wachwoin

1671: Cuosmain, Hämälein, Hämäläin, Kecköin, Keehkein, Kettuin, Kuckoin, Kufwalain, Käykoin, Marain, Marinen, Noroin, Peckurin, Safwolain, Suickoin, Wachwoin

1681: Hämäl:, Hämäläin, Hännin, Kettuin, Kuckoin, Kuifwalain, Kuosmain, Kächköin, Maarain, Narin, Noroin, Peckurin, Safwolain, Suikoin, Waukoin

1691: -, Cuossmain, Häinoin, Hämmellein, Kechkoin, Kettuin, Kiäckoin, Kuckoin, Kuifwalain, Kächkoin, Käckoin, Narain, Narin, Nåroin, Pekurin, Safwollain, Sajkoin, Suikoin, Teifwain, Waukoin

1701: Cuosmain, Hämäl:, Hämäl:n, Hämälein, Keckoin, Kiettuin, Kinkoin, Kuck:, Kuifwal:, Käckoin, Kåck:, Lillieskiölld, Marain, Narin, Pekerin, Safwol:n, Saukoin, Sinckoin, Waukoin

1711: -, Cuosmain, Hämälein, Hännin, Kaipoin, Kuckoin, Kättuin, Kåckoin, Kåttro, Lillienschiöld, Marain, Narin, Parckin, Safwol:n, Saukoin, Sinckoin

1722: Caipain, Cosmain, Hämmäl:, Hännin, Kettuin, Kockoin, Kuckoin, Kåttro, Lillienschiöld, Marain, Narin, Packarin, Råckain, Safwolain, Saukoin, Sinckoin, Waldoin

1730: Cuosmain, Fabritius, Hämäläin, Kuckoin, Kåckoin, Kåtro, Lillienschöld, Narin, Råckain, Sinck:, Tukain, Wald:

Poikola

1643: Pijk

1644: Pijk

1646: Pijk

1648: Pijk

1651: Pijck

1653: Pijk

1655: Pijk

1660: Pijk

1663: Pijk

1664: Pijk

1671: Pijk

1681: Pijck

1691: Pijk

1701: Pijk

1711: Pijk

1722: Pijk

1730: Pijk

Pulkkila

1660: -, Limatain, Pispa, Pulkin, Pulkinen

1663: -, Lijmatainen

1664: Kiäriäinen, Pulkinen

1671: Käriäin, Pullkinen

1681: Kiäräin, Pullckin, Pullkin

1691: Kerroin, Pullckin

1701: Käriein, Pullck:, Pullckin, Pullkin, Tarckiain

1711: Käroin, Paijuin, Pullckin

1722: Härckein, Kohoin, Malin, Pulckin

1730: Käroin, Maliain, Pulkin, Pässoin

Purhola

1643: -, Kinnuinen, Kächköin, Käistin, Purhoinenn

1644: -, Kinnuin, Kiächkoin, Käistin, Purhoinen

1646: -, Kinnuinen, Kiöchkoin, Kästin, Purhoinen

1648: -, Kestin, Kiehkoin, Kinnuinen, Purhoinen

1651: -, Harmainen, Keistinen, Kinnuinen, Kächkinen, Purhoin

1653: -, Kestoin, Kinnuin, Kächkoinen, Purhoin

1655: -, Kinnuin, Koistin, Purhoin

1660: -, Keistinen, Kinnuinen, Kockoin, Purroin

1663: -, Keistinen, Kiainen, Kärkäinen, Purhoin, Pärnäin

1664: Purhoin, Purhoinen

1671: Purhoinen

1681: Killkj, Purhoin

1691: Killckj, Purhoin

1701: Killkj, Kättuin, Purhoin

1711: Killckj, Kåttro, Purhoin

1722: Killckj, Purhoin

1730: Kåtro, Purhoin

Puumalan kappeliseurakunnasta

1639: Inginen, Lamain, Lamainen, Narin, Sorjoin

Pylkkälä

1643: Hämäläin, Pylkeinen

1644: Hämeläin, Pylckäin

1646: Hämäläin, Pylckeinen

1648: Hämäläin, Pylckäinen

1651: Hämäläin, Pyllckoin

1653: Hämälein, Pyllkein, Pyllkäin

1655: Hämäläin, Pylköin

1660: Hämelein, Naula, Pylkein

1663: Hämäläin, Neula, Pylkäin

1664: Neula, Pylkäin

1671: Neula, Pylkäin

1681: Häckin, Neulain, Pyllkäin

1691: Hackin, Näulain, Pyllckein, Tarckin

1701: Neulain, Pyllckein, Tarkiein

1711: Pyllckein, Tarkiain

1722: Lappalain, Pylckein, Pylckin

1730: Lappal:, Pylkein

Pätylä

1643: Hämäläinen, Kurkin

1644: Hämeläin, Kurikain

1646: Hämäläin, Kainulain, Kurikain, Tirråin

1648: Cainulainen, Hämmäläinen, Tirroinen

1651: Hämäläin

1653: Hamelain

1655: Hämäläin

1660: Hämeleinen

1663: Hämäläin

1664: Pettyinen

1671: Pettin

1681: Pättin

1691: Kämillain, Pätim

1701: Kämil:n, Pättin

1711: Pätyn, Tannin

1722: Ahoin, Tannin

1730: Kexler, Pätyin, Tillman

Rantuu

1643: -, Huttuinenn, Härkäinen, Kettuinenn, Marttinenn

1644: -, Huttunen, Härkäin, Kettunen, Marttin

1646: -, Huttuinen, Härckäin, Kiettuin, Marttin

1648: -, Huttuin, Kiärckein, Kiättuin, Martinen

1651: -, Anttoin, Huttuinen, Härcköinen, Kettuinen, Martinen

1653: -, Antoin, Huttuin, Kettuinen, Kärkainen, Marttin

1655: -, Anttoinen, Huttuin, Härköin, Kettuin, Martin

1660: -, Herckeinen, Huttuin, Kettuinen, Marainen, Martinen, Oinoinen, Rasoin

1663: -, Huttuinen, Härkinen, Kettuin, Marain, Martinen, Narin, Ojnoin

1664: Ahoin, Huttuin, Härkainen, Kaipoinen, Martin, Martinen, Narinen, Rasain

1671: Ahoin, Harckein, Huttuinen, Kaipainen, Maarain, Martinen, Marttin, Marttinen, Oinoin, Raasain

1681: Ahoin, Huttuin, Härckäin, Härkäin, Kaipain, Lijmatain, Marttin, Narinen, Oinoin, Rasoin, Rassain

1691: Ahoin, Huttu, Härckein, Kittuin, Lijmatain, Martin, Narin, Oinoin, Rassin

1701: Ahoin, Huttuin, Härkein, Kättuin, Lijmat:n, Läskin, Mart:, Martin, Narin, Oinoin, Räsein

1711: Ahoin, Huttuin, Härkein, Kättuin, Lijmatain, Läskin, Martin, Narin, Oijnoin

1722: Ahoin, Huttuin, Härckein, Kettuin, Lijmatain, Läskinen, Martin, Narin, Ojnoin, Såpain

1730: -, Ahoin, Härkein, Härkäin, Limatain, Läskin, Martin, Narin

Rasala

1643: Rasanenn

1644: Rasanen

1646: Rasainen

1648: Rassainen

1651: Rasainen

1653: Räsäinen

1655: Rasainen

1660: Rasainen

1663: Rossainen

1664: Rasain

1671: Rasainen

1681: Rasain

1691: Rassain

1701: Räsein

1711: Räsein

1722: Hakulin, Räsein

1730: Hakul:, Räsäin

Ratsastaloja

1640: -, Ahoinen, Aufuinen, Bengtinen, Condia, Haloinen, Hejlainen, Hurskainen, Hämalain, Härkoinen, Härköinen, Häyrynen, Illmar, Kallin, Kijskinen, Lamainen, Lambain, Lambainen, Laukain, Lautiainen, Lutoinen, Marainen, Muttulainen, Nissinen, Nulpoinen, Näringh, Ojnoinen, Pardainen, Pijkj, Purhoinen, Rångainen, Smedh, Tajpall, Tarkiainen, Turakainen, Wehmåinen, Weijalainen, Wäisäinen, Wätäinen

1641: -, Ahoin, Aufuin, Aufuinen, Bengdtin, Condia, Haloin, Heilain, Hämäläin, Härckäin, Härkäin, Ilmar, Kallin, Kijskin, Lamain, Lauckain, Lautiainen, Leskin, Liutinen, Maarain, Muttulainen, Nulppoin, Pardain, Pijck, Purhoin, Rångain, Rångainen, Råådtinen, Smedh, Sorioin, Tajpall, Tarkiain, Tuchkuin, Turakainen, Weijalain, Wäisäin, Wäätäin

Ratsastalot

1635: -, Ahonen, Awujnen, Bengtinen, Callinen, Halinen, Halonen, Hapio, Heilain, Henninen, Herkenen, Huttunen, Hämelein, Härkenen, Häyryin, Illmar, Inginen, Kijshinen, Kitunen, Lamain, Lambanen, Lautiain, Lehikonen, Leshinen, Loustinen, Maranen, Matilainen, Muttulain, Nissinen, Oinonen, Pardainen, Pardanen, Pardonen, Pelginen, Pernenen, Pijck, Purhonen, Rongain, Rååttinen, Smedh, Sulpo, Tarkiain, Tarkiainen, Tuchkunen, Turakain, Wechmoinen, Weijolain, Weiseinen, Wätenen, Wätenen Sulpo

1636: -, Ahoinen, Awuinen, Bengtinen, Condia, Halinen, Haloinen, Hapio, Heilain, Huttuinen, Hämälein, Hänninen, Härkäinen, Härköin, Häyryinen, Illmar, Inginen, Kallinen, Kijshinen, Kinnunen, Kituinen, Laamain, Lambainen, Lautiain, Lehikoinen, Leshinen, Loustinen, Mannj, Marainen, Matilain, Muttulain, Nissinen, Näringh, Ojnoinen, Pardainen, Pardanen, Pernein, Pijck, Purhoinen, Purhonen, Rongoinen, Rååttinen, Smedh, Tarkiain, Tarkiainen, Tuchkuinen, Turakain, Wechmoinen, Weijalain, Wäiseinen, Wätenen, Wätäin, Wätäinen

1637: -, Afuinen, Ahojnen, Bengtin, Condia, Halinen, Haloin, Hapio, Heilain, Heyryin, Huttuin, Hämäläin, Härköin, Håttin, Hörköinen, Ilmar, Inginen, Kallin, Kijskin, Kyllöin, Lamain, Lambain, Laudiainen, Leskinen, Loustinen, Maarain, Mustoin, Muttulain, Oinoin, Pardain, Pernoin, Pijck, Purhonen, Rongain, Rångain, Rångainen, Smedh, Sorioin, Tarkiain, Tuchkuin, Turakain, Wechmoin, Weijålainen, Weisein, Wäätein, Wäätäin

1638: -, Ahojnen, Aufuinen, Bengtinen, Condia, Haloinen, Halojnen, Heilainen, Heinämäen Tarkia, Hämäläinen, Härcheinen, Härköinen, Häyryinen, Hörkäinen, Illmar, Jokas, Kallinen, Kijshin, Kijshinen, Lamainen, Lambainen, Lautiainen, Leshinen, Loustinen, Marainen, Muttulainen, Natzachen, Nissinen, Nulpoinen, Oinoinen, Pardainen, Pernoinen, Pijck, Purhoinen, Purhojnen, Rottinen, Rångainen, Skump, Taipalinen, Tarkia, Tarkiainen, Tuchkainen, Turakainen, Wechmojnen, Weijalain, Weisen, Wäteinen

Ratsastalot, Vesikansan neljännes

1639: -, Ahoinen, Lambinen, Muttulain, Nullpoin, Näringh, Pardain, Pijck, Smedh, Turakain, Wehmoinen, Weiseinen, __ipall

Remojärvi

1643: -, Jurfwainenn, Kapain, Oikarinen, Pafwilain, Pakar, Remoin, Remoinen, Riminen, Suliain, Tilikainen

1644: -, Capain, Cousmain, Jurfwain, Oikarin, Pafwilain, Pakar, Päfwilain, Remoin, Suliain, Tilikain

1646: -, Capiain, Cosmain, Jurfwain, Oickarain, Pafwilain, Pakar, Remoin, Suliain, Tilikain

1648: -, Caipoin, Cossmainen, Jurfwainen, Oijkarinen, Packar, Pafwilain, Pafwilainen, Remoin, Remåinen, Sullu, Tijlikain

1651: -, Cauppinen, Hämäläin, Inginen, Jurfwain, Oijkarinen, Pafweleinen, Pafwelinen, Parkar, Paunoin, Påutia, Remoin, Remoinen, Rimi, Tijllikainen

1653: -, Hämelain, Ingin, Jurfwain, Kaupin, Oijkarin, Pafwilain, Pakar, Pautia, Reimi, Remoin, Tilikain

1655: -, Hämäläin, Inginen, Jurfwain, Kaupin, Oikarin, Pafuilain, Pafulain, Pakar, Paunoin, Poutia, Remoin, Rimi, Tijlikain

1660: -, Caupinen, Hämelein, Ingin, Jurfwainen, Oikarinen, Pafwilain, Pafwilainen, Pakar, Panoin, Poutia, Remoin, Remoinen, Rimj, Rämoin, Tilikainen

1663: -, Caipiainen, Hämäläin, Ingin, Jurfwainen, Oikarin, Pafwilain, Poutia, Remoin, Rimj, Rämäin, Rämäinen, Tijlikain

1664: Caipin, Höfwöin, Jurfwain, Leinoinen, Pawilain, Pekurinen, Remoin, Remoinen, Rimpi, Silf:rarm, Wanhainen

1671: Hafwe, Jurfwain, Kaipain, Leinoinen, Pafwilain, Pekurin, Remoin, Remåin, Rimpin, Silf:rarm, Wanhain

1681: -, Hafwe, Heinoin, Hämäläin, Kipriein, Lahmain, Pafwil:, Pafwilain, Peckurin, Remoin, Rimpi, Sillfwerarm

1691: -, Haf:, Heijnoin, Hämel:n, Kiprin, Kooth, Lohmain, Mardikain, Pafwillain, Pekurin, Remoin, Rimpin, Rämoin, Sillfwerarm

1701: Haloin, Heinoin, Hämelein, Hämälein, Kipri, Kooth, Lamain, Pafwillain, Päkurin, Remoin, Rimpi, Rämoin, Turakain, Wänein

1711: Haloin, Heijnoin, Hämäl:n, Hämälein, Immoin, Kipri, Mardikain, Pafwilain, Pullckin, Remoin, Rimpi, Turakain, Wänein

1722: Haloin, Hämmäl:n, Immoin, Kaipain, Kiprij, Pafwil:, Pafwilain, Pulckin, Pylckein, Turakain

1730: Ficke, Haloin, Heinoin, Hämäläin, Kaipoin, Mardikain, Pafwilain, Pulkin, Remoin, Rimpi, Sidensnöhr, Turakain

Ronkala

1664: Hyfwäin, Hyfwärinen, Paunoin, Rångainen

1671: Hyfwerin, Paunoin, Rångain

1681: Hyfwäin, Kanckuin, Paunoin, Rängain, Rångain

1691: Hyfwein, Kuckuin, Paunoin, Rångain, Tarckin

1701: Hyf:n, Kuck:, Läskin, Oinoin, Otin, Rångain

1711: Aniain, Kanckoin, Kånsti, Laukain, Läskin, Rångain, Sårfwarin, Wijsain

1722: Janhuin, Kanckoin, Konsti, Laukain, Läskin, Otin, Sårfwarin, Wäijal:

1730: Aniain, Hardikain, Immoin, Janhuin, Kanckuin, Rångain, Wäijal:n

Ruokola

1660: -, Rokolainen, Råkolainen

1663: -, Ruokolain, Råckalain

1664: -, Mondoin, Ruokolain, Ruokolainen

1671: -, Mondoin, Råckolain

1681: -, Måndoin, Rokolain

1691: -, Måndoin, Ruokolain

1701: -, Måndoin, Ruokol:n

1711: -, Kåckoin, Måndoin, Månoin, Rukelain, Ruokol:

1722: -, Heijlain, Kockoin, Käritoin, Mondoin, Månoin, Ruokol:, Tukelain

1730: -, Heil:, Kåckoin, Måndoin, Månoin, Ollikain, Rokol:, Tukain

Ruottila

1651: Råådtinen

Soiniemi

1643: Leinoinen, Loomalainen, Matilain, Matilain Teras, Matilainen, Pardainen, Pardainenn, Purhoin, Purhoinen, Purhoinenn, Råikoinen, Teras

1644: Leinoin, Loomalain, Matilain, Mattilain Teräs, Mattilainen, Pardain, Purhoin, Roikoin, Teräs

1646: Leinoin, Luåmalain, Matilain, Matilain Täräs, Nekin, Pardain, Purhoin, Råikoinen, Täräs

1648: Leinoinen, Låmalainen, Matilain, Matilainen, Näcki, Pardainen, Purhoin, Purhoinen, Råkoinen

1651: Afuin, Anttoin, Kuppar, Leinoinen, Läpi Neula, Låmainen, Matilain, Matilainen Teräs, Mattilain Läpi Neula, Neula, Näkj, Pardainen, Purhoinen, Roikoinen, Teräs

1653: Antin, Aufwin, Cuppari, Ketelain, Lamalain, Leinoin, Matilain, Matilain Thöres, Nekj, Pardainen, Pardoin, Purhoin, Rackoinen, Rasainen, Thöres

1655: Afuin, Antoin, Kotilain, Lamalain, Matilain, Neekj, Pardain, Pardainenn, Purhoin, Rasainen, Råikoinen

1660: Afwoin, Antoinen, Kotelainen, Lamalainen, Madtilain, Mattilain Therois, Mattilainen, Pardainen, Pardoinen, Purhila, Purhoinen, Råkoinen, Therois

1663: Antoinen, Aufwinen, Kåtilain, Leinåinen, Lomalain, Matilain, Pardainen, Purhoin, Rasain, Ruokoinen, Täras

1664: Antoin, Aufwoinen, Kotilainen, Pardain, Pardainen, Purhoin, Ruokoin, Soria, Tarkiainen, Tirän

1671: Anttoin, Aufwinen, Kottilain, Kuckoin, Pardain, Pendin, Purhoinen, Såria, Tarckiain, Tirroin

1681: Antoin, Aufwinen, Kotilain, Kuckoin, Pardain, Pöndin, Soriain, Tarkiain, Töröin

1691: Aufwin, Halin, Kuckoin, Kåttelain, Pardain, Soriain, Tarckiain, Törein

1701: Auf:, Haloin, Herrain, Huttuin, Kuckoin, Kåtel:n, Pardain, Partain, Sorioin, Tarkiain

1711: -, Aufwin, Haloin, Herrain, Huttuin, Kuckoin, Kåtilain, Pardain, Sorijoin, Sårjoin, Tarkiain

1722: Aufwin, Haloin, Herrain, Huttuin, Lukoin, Pardain, Sorjoin, Tarckiain

1730: -, Aufwin, Hallin, Herrain, Huttuin, Kuckoin, Kåttil:, Pardain, Sorrjoin, Tarkiain

Sopala

1643: Såpainenn

1644: Såpainen

1646: Såpain, Såpainen

1648: Såpain, Såpainen

1651: Såpainen

1653: Sopainen

1655: Såpainen

1660: Sopain

1663: Sopainen

1664: Keistinen, Soppoin

1671: Keistinen, Soppain

1681: Keistin, Sopain

1691: Käistin, Sopainen

1701: Keskin, Såpain, Såppain

1711: Aufwin, Puhakain, Såpain

1722: Aufwin, Puhakain

1730: Aufwin, Puhaka, Såpain, Såppain

Sorjola

1643: -, Cossmainen, Rootinenn, Soikainen, Sorioinen, Sorioinenn

1644: -, Cousman, Rastan, Rotinen, S, Sariain, Soikainen, Såriain

1646: -, Cousmain, Rastain, Rothinen, Såickain, Såriain

1648: -, Kischinen, Rastin, Råthinen, Sorioin, Såickain, Sårioin, Sårioinen

1651: Cossmain, Kijskinen, Narinen, Rasta, Sauckoin, Sorioin, Sorioinen, Sårioinen

Sotilaspäällystö

1635: -, Ihalain, Kerwinen, Kurikain, Kyllönen, Lajtiain, Martinen, Ojtinen, Pardanen, Patolain, Pudkoinen, Pwnnoin?, Sorionen, Toiwanen, Uter__, Wenälein

1636: -, Ihalainen, Kerffuinen, Kurikain, Kyllönen, Ojtinen, Patelain, Perdanen, Puroinen, Putkoinen, Sorioinen, Toiwanen, Uttermarck, Wenäläinen

Summala

1643: -, Pardainen, Wätäinenn

1644: -, Pardain, Wätäin

1646: -, Pardain, Wätäin

1648: -, Pardainen, Wätäinen

1651: -, Immoin, Lampin, Pardain, Wäätäinen

1653: -, Immoin, Lampin, Pardin, Wätainen

1655: -, Immoin, Lampin, Pardain, Wätäin

1660: -, Immoinen, Pardain, Wäteinen

1663: -, Immåinen, Pardain, Wätäin

1664: Pardain, Pardainen, Wätäinen

1671: Pardain, Wätäin

1681: Pardain, Rautiain, Wätäin

1691: Pardain, Rautiain, Wätein

1701: Pardain, Rautiain, Wätein

1711: Pardain, Rautiain, Summain, Wätein

1722: Pardain, Rautiain, Summain, Wätein

1730: Rautiain, Summain, Wätäin

Suurniemi

1643: -, Laamainenn, Rongainenn, Rångain, Tirroinen, Wänäinenn

1644: -, Laamainen, Rongain, Rångain, Rångainen, Tirroin, Wänäinen

1646: -, Immoinen, Laamainen, Rengoinen, Tirråinen, Wäneinen

1648: -, Immoinen, Lamainen, Rångainen, Tirroinen, Wänäinen

1651: Immoinen, Kijskin, Lamainen, Rimpi, Råiskoinen, Rångain, Tirroin, Wäänäinen

1653: Imoin, Kiskin, Lamain, Rimpi, Roiskoin, Rångain, Tirroin, Wänäin

1655: -, Immoin, Lamain, Pikinen, Rongain, Råskoin, Tirroin, Wenäinen

1660: Immoinen, Kiski, Kiskinen, Leinoinen, Rimpi, Roiskoin, Rongainen, Terroin, Wenein

1663: Immoin, Kiskin, Lamain, Rimpi, Råisko, Rångain, Tirroin, Wänäin

1664: Immoin, Lamoinen, Rimpi, Rång, Terroin

1671: Immoin, Lamain, Rimppi, Rångoin, Tirroin

1681: Immoin, Lamain, Rimpj, Rångain, Tirroin

1691: Innoin, Lamain, Paufnoin, Rimpi, Rångain, Tirroin

1701: Immoin, Kardin, Lamain, Paunoin, Rimpi, Rångain, Tirroin

1711: Immoin, Kardin, Lamain, Paunoin, Rimpi, Rångain

1722: Immoin, Kardin, Paunoin, Pöllein, Rångain

1730: -, Immoin, Lamain, Paunoin, Pöllein, Rimpi, Rångain

Taipale

1643: Hapio, Ryttare

1644: Hapio, Ryttare

1646: -, Hapio

1648: -, Hapio

1651: Haapia, Taippall

1653: -, Hapio

1655: Hapio, Taipall

1660: -, Taipal

1663: -, Taipal

1664: -, Taipall

1671: -, Taipall

1681: -, Taipall

1691: Taipallain

1701: Asikain, Taipalain

1711: Asikain, Taipalain

1722: Assikain, Sidensnör, Taipalain

1730: Lind, Taipalain, Teitin

Teivaa

1643: Längä, Teifwainen

1644: Längä, Teifwain

1646: Länge, Teifwain

1648: Längä, Teifwainen

1651: Längä, Teifwain, Teifwein

1653: Längä, Teifwain, Toifwain

1655: Längä, Teifwain

1660: Länge, Teifwain, Teifwainn

1663: Länginen, Teifwain

1664: Längin, Länginen, Oikarain, Teifwain, Teifwainen, Teiwain

1671: Langain, Längäin, Oickarain, Teifwain, Teifwoin, Täifwain

1681: Längäin, Oickarin, Teifwain

1691: Längin, Ojkarin, Teifwain, Täifwain

1701: Längein, Ojkarin, Teifw:, Teifwain, Teifwanen, Waljn

1711: Längin, Teifwain, Teijfwain, Walin, Wijkarin

1722: -, Hännin, Teifwain

1730: Hän:, Oikar:, Teif:, Teifwain, Weman

Tuhkala

1643: Leinoin, Sålckj, Tuchkalainenn

1644: Leinoin, Solcki, Tuchkalain

1646: Solckj, Teinuss, Tuchkalain

1648: Leijnoinen, Sålcki, Tuhkainen

1651: Leinoin, Sållckj, Tuchkalainen

1653: Leinoinen, Sollki, Tuchkalain

1655: Leinoin, Solckj, Tuchkalain

1660: Leinoinen, Muikoinen, Solkj

1663: Muikuinen, Solkj, Wänäinen

1664: Hämelain, Inginen, Lukoinen, Mukoin, Rimi, Solki, Tuchkulainen, Wänäinen

1671: Hämäläin, Inginen, Luukoin, Muukoin, Solcki, Tuchkalain, Wänäinen

1681: Hämäläin, Ingin, Kipriein, Luckarin, Luuckoin, Muckoin, Orain, Ramu, Sollckj, Tuchkalain, Wänäläin

1691: -, Hämellein, Ingin, Kiprin, Lukoin, Luukoin, Mässö, Pochiallain, Sållcki, Sållkj, Wänellein

1701: -, Asillain, Hämmel:, Ingin, Kipri, Luukoin, Mässo, Pohialain, Sållkj, Tarkiain, Wänelein

1711: Asillain, Hämälein, Härkein, Inginen, Kipri, Messo, Purain, Påchialain, Pöyhein, Sållkj, Wänälein

1722: Assilain, Hulckoin, Härckein, Myrylein, Pennain, Pohialain, Purain, Pöyhein, Wänäl:n

1730: Asil:, Hulkoin, Hämäl:, Ingin, Kipri, Myrel:, Mässo, Pajain, Pennain, Pöyhein, Solki, Wänäläin

Turakkala

1643: Ryss, Turåkainenn

1644: Ryss, Turakainen

1646: Ryss, Turokain

1648: Turakain, Turakainen

1651: Ryss, Turokain

1653: Ryss, Turakain

1655: Ryss, Turakain, Turekin

1660: Tuckain, Turaikainen

1663: Turakain

1664: Turakain, Turakainen

1671: Turackain

1681: Turakain

1691: Turakain

1701: Turakain

1711: Turakain

1722: Turakain

1730: -, Turakain

Tyrynmäki

1643: Wätäinenn

1644: Wätäin

1646: Wätäin

1648: Wätäinen

1651: Wädtäinen

1653: Wätäinen

1655: Wätäin

1660: Wäteinen

1663: Wätäinen

1664: Wätain

1671: Wätäin

1681: Wätäin

1691: Wätein

1701: Kaipain, Wätein

1711: Kaipoin, Wätein

1722: Kaipoin

1730: Kapaiakoin, Wätäin

Varparanta

1664: Kiskinen, Rångain

1671: Kiskin, Rångain

1681: Kiskin, Rångain

1691: Kisken, Rångain

1701: Kiskin, Rångain

1711: Immoin, Kiskin, Rångain

1722: Kiskin, Pyhein, Rångain

1730: Kiskin, Wäijal:

Vehmaa

1643: Hatzoinen, Hatzoinenn, Karfwin, Kiskinen, Laamain, Mardikainenn, Ochtain, Pöxäinen, Rimpin, Rimppi, Wehmoinenn, Westerinenn

1644: Achtiain, Hatzonen, Kischinen, Laamain, Larfwoin, Mardikain, Pöxänen, Rimppi, Wechmain, Westerinen

1646: Achtinen, Carfwin, Hatzoinen, Hatzonen, Kischinen, Laamain, Mardikain, Pöxenen, Rimppi, Rimppin, Wechmain, Westerin

1648: Achtiain, Hatzoinen, Kiskinen, Lamainen, Mardikainen, Märda, Pöxäinen, Rimpi, Wehmainen, Westerinen

1651: Hadtzoin, Hadzoinen, Hadzoinen Suuthar, Kijskinen, Kärfuin, Lamainen, Lapwetteläin, Mardha, Mardikainen, Ochtoinen, Pijk, Poxäinen, Pöxäin, Rimpi, Suuthar, Tijainen, Wehmoin, Wester

1653: Achtoinen, Hatzoin, Hatzoinen, Kerfwin, Kiskinen, Lamainen, Lapwetelein, Mardikain, Merda, Pijk, Poxäinen, Pöxain, Rimpi, Römpi, Sutar Hatzoinen, Tiain, Wehmain, Wäster

1655: Hatzain, Hatzoin, Hatzoin Sutar, Kerfwin, Kijskinenn, Lamain, Lapweteläin, Mardikain, Merda, Ochtoin, Pijck, Pöxäinen, Rimpi, Rimppi, Sutar, Tijain, Wehmoin, Wester

1660: Hatzain, Hatzoin, Kiskinen, Lamain, Lapetelain, Mardikainen, Murda, Ochtuinen, Pöxeinen, Rijmpi, Rimpi, Suthare Hatzoin, Tijtainen, Wäster

1663: Hatzoinen, Kiskinen, Lamain, Lapweteläin, Mardikain, Merdha, Ochtoinen, Pöxäinen, Rimpi, Sutar Hatzoinen, Tijhoin, Wäster

1664: -, Hattzoin, Hatzoin, Jakoinen, Kisskinen, Lamminen, Mardikainen, Pöndin, Rimpi, Rosennou, Sutar, Westerinen

1671: -, Hatzein, Hatzoin, Jackoinen, Kiskin, Laamain, Mardickain, Pöndinen, Rimppi, Roosenou, Suter, Westerinen

1681: -, Achtiain, Hatzains, Hatzoin, Härkäin, Jakoin, Kiskin, Lamain, Mardickain, Pöndin, Remoin, Rosenou, Suthar, Westarin

1691: Achtiain, Hattzoin, Härckein, Jackoin, Kiskin, Läinoin, Mardikain, Pöndin, Remoin, Rosseneu, Wästerin

1701: Brunerj, Hatzoin, Härkein, Ikoin, Kiskin, Lamain, Mardick:, Pöndin, Remoin, Rosenou, Wästerin

1711: Brunneri, Hatzoin, Jakoin, Lamain, Lipsain, Mardikain, Pöndin, Remoin, Sveconius, Wäijal:n, Wästerin

1722: Hatzoin, Ikoin, Lamain, Lipsain, Mardikain, Mätäl:, Rämoin, Sveconius, Tannin, Tarckin, Wahl, Wäijal:, Wästerin

1730: Brunneri, Finne, Ikoin, Kåifwistoin, Lamain, Lipsain, Mardikain, Pekur:, Pöndin, Tannin, Tarkiain, Wäst:

Veijala

1664: Kiskinen, Wäijäinen

1671: Kiskinen, Wäijalain

1681: Kiskinen, Weijalein

1691: Kiskin, Weijallain

1701: Kiskin, Weijal:n

1711: Kiskin, Wäijalain

1722: Kiskinen, Kupsain, Wäijalain

1730: Kaskin, Kupsain, Wäijal:

Vesikansan neljännes

1639: Caipiain, Colemainen, Continen, Haloin, Henninen, Herrainen, Hulckoinen, Jäppinen, Karjalainen, Kerckoinen, Kilpoinen, Kuckoinen, Kärckäinen, Kärfuinen, Laitiainen, Lappalainen, Lehikoinen, Leshinen, Leweinen, Liutoinen, Lydicheinen, Läpoinen, Markainen, Mustoinen, Nutinen, Nysäinen, Oittinen, Olchoinen, Puruinen, Rissainen, Saichoinen, Sikainen, Sormuinen, Suhoinen, Teifuainen, Tenhuinen, Tomberi, Wauchkoinen, Wepselein, Wtriojnen

1641: Achtinen, Caipahain, Caipiainen, Cauppin, Cauppinen, Colemainen, Coossmain, Cossmain, Haijain, Halinen, Hatzoin, Hildunen, Hipsa, Hirfuoin, Hulckoin, Hurskain, Häckin, Häckinen, Hämäläin, Häyryin, Håtakain, Ikoin, Jaarainen, Janhuin, Janhuinen, Juuttinen, Kafuin, Kietäwäinen, Kossoi, Kuckoin, Kuifualain, Kurikainen, Lambain, Lambainen, Leinoinen, Linduin, Lomain, Längin, Mardikain, Marttin, Matilain, Mondoin, Mondoinen, Mulckoin, Mustoinen, Mäkäräin, Narin, Nikulain, Nissinen, Nousiainen, Nysoin, Nyysäin, Näringh, Näringin, Oijnoin, Oijnoinen, Ollickain, Paijain, Palloin, Parckoin, Pardain, Pekurinen, Pennain, Pijspain, Pudtkoin, Puhakainen, Pulliain, Påråinen, Pöxäin, Pöyhöin, Raaska, Rautaparda, Rautiain, Rimppi, Rissainen, Ropoin, Ryttköin, Rämäin, Sikain, Sikainen, Sormuinen, Suhoin, Suichkoin, Sårmuinen, Tackinen, Tanninen, Tarfuain, Tarkiainen, Tenhuin, Timoinen, Utriaiainen, Wechmojnen, Weneläin, Wenäläin, Westerinen, Wisulain, Wäisäin

Vesikansan neljänneskunta

1636: Achtinen, Caipainen, Carialain, Caupin, Caupinen, Cosmain, Cosmainen, Halikainen, Hatzoinen, Hilldunen, Hirffuoinen, Hotakain, Hurskainen, Häckinen, Hänninen, Häyryinen, Ikoinen, Janhunen, Jarainen, Jutinen, Kechkeinen, Kerffuinen, Kerfuinen, Kietäwein, Kojckalainen, Kuckoinen, Kuckonen, Kuiffualainen, Kurikain, Lamainen, Lambainen, Lejnoinen, Leshinen, Lijkanen, Lindu, Lopio, Mannin, Martikain, Matilainen, Mondoinen, Mulckoinen, Mustonen, Narinen, Nikulain, Nissinen, Nousiain, Nyseinen, Näringh, Ojnoinen, Ollikainen, Paiainen, Parckainen, Pekurinen, Penna, Pijspainen, Puhakain, Purhonen, Pöxeinen, Pöyhein, Raska, Rautiainen, Rissainen, Sikanen, Sormuinen, Suhoinen, Suhonen, Tackinen, Tanninen, Tarffuainen, Tarfuain, Tarwain, Tarwainen, Tenhunen, Tijmoinen, Wenelein, Wester, Wihonen, Wäiseinen

1637: Achtinen, Caipahain, Carialain, Cauppin, Cossmain, Halikain, Hatzoin, Hatzoinen, Heyryinen, Hilduinen, Hirfuoin, Hotokain, Hurskain, Hurskainen, Häckin, Ickoin, Ikoin Pelli, Jaarain, Jaarainen, Janhuin, Janhuinen, Jutinen, Kerfuin, Kerfuinen, Kessj, Ketäwein, Koickalain, Kuckoin, Kuifualain, Kurikainen, Kächköin, Lambain, Leinåin, Lijkain, Lindu, Lomain, Lopio, Mardikain, Mardikainen, Matilainen, Metzo, Mondoin, Mulckoin, Mustoinen, Narin, Nikulainen, Nissin, Nousiainen, Nyseinen, Nyssöin, Näringh, Oinoin, Ollikain, Paijain, Parkoin, Pekurinen, Pelli, Pennon, Pisspain, Pudkoin, Puhakain, Pulliain, Purhoin, Pöxäin, Pöyhöin, Raska, Rautaparda, Rissain, Rydköin, Sikainen, Sormuinen, Suhonen, Suihkoin, Tackinen, Tanninen, Tarfuain, Tenhuin, Tenhuin Kessj, Tenhuinen, Weisein Metzo, Weiseinen, Wenelein, Westeri, Wihonen

1638: -, Achtinen, Caipiain, Cauppin, Cauppinen, Coichalainen, Colemainen, Cosmainen, Cuifuolainen, Curkoinen, Hallichainen, Hallichoinen, Hatzoinen, Henninen, Herrainen, Hilduinen, Hirfuoinen, Hotakainen, Hurshain, Hurshainen, Hurskainen, Hänninen, Härchein, Härkäinen, Härköinen, Häyryinen, Ichoinen, Janhuinen, Jarainen, Jaroin, Juuttinen, Karjalainen, Kerfuinen, Kieteuäinen, Kuckoinen, Kuifualainen, Kuricheinen, Kächköinen, Körfuinen, Lamainen, Lambainen, Lapueteläin, Leinojnen, Lijkainen, Lindu, Lopio, Längen, Manninen, Mardichainen, Mardicheinen, Matilainen, Mondoinen, Mulchoinen, Mustoinen, Narinen, Nikulainen, Nissinen, Nousiainen, Nysöinen, Näring, Oinoinen, Ollichoinen, Pajainen, Parkoinen, Pekurinen, Penna, Penoinen, Pijspainen, Puchakainen, Pullioinen, Pulliojnen, Purhoinen, Putkoinen, Pöxeinen, Pöyheinen, Raasha, Rautiainen, Risseinen, Ryttköjnen, Sikainen, Sikoinen, Sormuinen, Suhoinen, Tackinen, Tanninen, Tarfuainen, Tarfuoin, Tarfuoinen, Teifuainen, Tenhuinen, Tijmoinen, Torniainen, Weiseinen, Wester, Wihoinen, Wäjselein, Wäneläinen

1640: Caipiainen, Caupin, Cauppin, Cauppinen, Colemainen, Continen, Haloin, Haloinen, Herrain, Hilduinen, Hipsa, Hulckoin, Hulckoinen, Hurskain, Häckin, Hänninen, Håtakain, Ickoin, Janhoinen, Janhuinen, Jäppinen, Karhuinen, Karialain, Kerckoin, Kerfuinen, Kessi, Kietewein, Kilpoinen, Knutinen, Kuckoin, Kuckoinen, Kuifualain, Kuifualainen, Kurikain, Kärckeinen, Laijtiain, Lappalain, Lehikoinen, Leskinen, Lewäinen, Linduinen, Lippoinen, Liutinen, Lukoin, Lydikein, Marckain, Matilain, Mulchoinen, Mulkoin, Mustoinen, Mäkäröin, Nikulain, Nyssöin, Nyssöinen, Oittin, Olckoin, Ollikain, Paijain, Palloin, Parckoin, Puhakainen, Pulliain, Pundain, Putkoin, Puurin, Puuroin, Pöroin, Rautaparda, Rautiain, Rissainen, Rämöin, Råpoin, Saijckoin, Sikain, Sikainen, Sormuinen, Suhoinen, Tarfuain, Tenhuin, Tenhuinen, Tomberin, Toufuoin, Wauchkoin, Weisseinen, Weneläin, Wepseläin, Wtriainen

Viisala

1643: Leskinenn

1644: Leschinen

1646: Leschinen

1648: Läschinen

1651: Leskin

1653: Leskin

1655: Leskin

1660: Leskin

1663: Leskinen

1664: Leskinen

1671: Leskinen, Läskinen

1681: Leskinen

1691: Läskin, Nisilain

1701: Läskin, Wijsal:n

1711: Kättuin, Läskin, Såpain

1722: Kettuin, Leskin, Såpain

1730: Kettuin, Läskin

Vuorenmaa

1643: Hirfwoinen, Lambain, Lambainen, Lambainenn, Leinoin, Leinoinenn, Pekurinenn

1644: Hirfwoin, Lambain, Leinoinen, Leinon, Pekurinen

1646: Hirfwain, Hirfwåin, Lambain, Lambainen, Leinoin, Pekurin

1648: Hirfwoinen, Lambain, Lambainen, Leijnoinen, Leinoinen, Pekurinen

1651: -, Hirfwoin, Lambain, Leijnoinen, Leinoin, Pekurin, Råpoinen

1653: -, Hirfwoin, Lambain, Leijnoin, Leinon, Lenoin, Pekunen, Ranpoin, Tendia

1655: Hirfuoin, Lambin, Leinoin, Leinoinen, Linoin, Linoin Tendia, Pekurin, Ropoin

1660: Condia, Hijrfwoin, Lamain, Leinoin, Leinoinen, Narroin, Pekurin

1663: Hirfwoin, Lambain, Leinoin, Leinoinen, Lejnoin, Narin, Pekurin, Ropoinen, Tendiä

1664: Hirfwoin, Ikoin, Lambain, Leinoin, Leinoinen, Martikain, Narring, Nissinen, Oikarinen, Tarfwain

1671: Hirfwoin, Ikoin, Lambain, Lambainen, Läinoin, Martikain, Narain, Nissinen, Oikarin, Tarfwoinen

1681: Caupi, Hirfwoin, Ikoin, Käckäläin, Lambain, Lambiein, Leinoin, Lestus, Lilius, Mardikain, Mullj, Mustoin, Nissin, Nårein, Oickarin, Tarfwoin, Wänäin

1691: -, Heinoin, Hirfwoin, Kaupin, Keckellein, Lambin, Lillius, Läijnoin, Läinoin, Mardikain, Mustoin, Narin, Nissin, Oikarin, Pafwilain, Pyllckin, Rimpin, Teifwain, Wenein

1701: Hannin, Hirf:, Hämäl:n, Hötel:n, Kaupin, Kåikal:n, Lamb:, Leijnoin, Lillj, Lämbiäin, Mullj, Narin, Nissin, Oijkarin, Pafwil:n, Pyllkein, Råponen, Täif:, Weijsein

1711: Hirfwoin, Hänninen, Hötöl:n, Kaupin, Käkäleinen, Leijnoin, Lillj, Mardikain, Mullj, Nissin, Pekurin, Pyllckein, Rimpi, Råpoin, Teifwain

1722: Hirfwoin, Hynnin, Hännin, Hötöl:, Hötöl:n, Kaupin, Kuckoin, Käkäl:n, Lillj, Mullj, Paukoin, Pispain, Pylckin, Pöyhein, Råpoin

1730: Hirfwoin, Hämäl:, Hötöläin, Kåndiain, Leinoin, Lilli, Mardikain, Mullj, Nissin, Pekurin, Pispain, Pöyhein, Rimpi, Teifwain, Warius, Wäsein

Vuorilahti

1643: Bengdtinenn, Tarkiainenn

1644: -, Tarkiain

1646: -, Tarkiain

1648: -, Inginen, Tarkiainen

1651: Benchtinen, Tarkia

1653: Bengtinen, Tarckia

1655: Bengdtinen, Tarkia

1660: Bengdtinen, Tackia

1663: -, Tarkiain

1664: Bengtinen, Tarkiain

1671: Bengtinen, Tarkiainen

1681: Bengdtin, Tarckiain

1691: Bengdtin, Tarckiain

1701: Bengtin, Tarkiain

1711: Bengtin, Tarkiain

1722: Bengdtin, Tarckiain

1730: Bengtin, Tarkiain

Ylivesi

1643: -, Laskoin

1644: -, Laskoin

1646: -, Lashoin

1648: -, Laskoinen

1651: Laaskoinen, Nadzack

1653: Laskoinen, Naasak, Tarfwelain

1655: Hämäläin, Laskoin, Nasak, Täwualain

1660: -, Caupiain, Harmain, Heiland, Heilandh, Helandh, Heritain, Kettuin, Nasack, Rauhoin, Tefwelain, Tolfwain

1663: -, Boranauf, Caupin, Harmain, Heilain, Heilainen, Kituin, Nasack, Rahuinen, Teifwalain, Tolfwain

1664: Harmain, Heilainen, Kittuinen, Kårhoinen, Lijmatainen, Parkinen, Sockoinen, Tolfwainen

1671: Heiluinen, Häilainen, Härkäin, Kittuinen, Korhoinen, Lijmatain, Parckinen, Sååckinen, Tolffwainen

1681: Heilain, Herrain, Kittuin, Korhoin, Korhuin, Lijmatain, Parkinen, Säckin, Tollfwain

1691: Heijlain, Herrain, Kittuinen, Kårhoin, Limatain, Parckin, Säckinen, Tållfwain

1701: Haloin, Heijlain, Herrain, Hämäl:n, Kättuin, Kårhoin, Lijmatain, Pafwil:n, Parckin, Parkin, Soijkoin, Tållfwain

1711: -, Haloin, Harmain, Heilain, Herrain, Hämälein, Käriäin, Kättuin, Kårhoin, Kårhonen, Pafwilain, Parckin, Såikain

1722: Aufwin, Harmain, Häijlain, Korhoin, Käriäin, Kättuin, Kåndin, Pafwil:, Parckin, Pohialain, Säijlain, Tukal:, Ujmj

1730: Aufwin, Haloin, Harmain, Heilain, Hämäläin, Ikoin, Kettuin, Käriäin, Kåndia, Kåndiain, Kårhoin, Parkin, Sejlain, Såikain, Tuchkal:n, Uimis

Kymmeneskunnat

Hietaisten kymmeneskunta

1635: Carialain, Colemain, Continen, Halonen, Hennin, Hullkoinen, Hurskanen, Jäppinen, Kackinen, Kackoin, Karhunen, Karkonen, Kilponen, Kuckoinen, Kuckonen, Kärkeinen, Lajtiain, Lappalain, Lehikonen, Leskinen, Markanen, Mustonen, Nysenen, Paianen, Prysman, Puruinen, Pöröinen, Rissanen, Sikanen, Sormunen, Tomber, Tornian, Turpehinen, Wauchkoin

Härkälän kymmeneskunta

1640: -, Haloinen, Hulkoinen, Hyfuöinen, Härköinen, Härköuian, Immoin, Immoinen, Karfuinen, Kijskinen, Kinnuinen, Kupsa Kijskinen, Lajuinen, Martti, Olkoinen, Pardainen, Pelkinen, Pärnäinen, Rautiainen, Rångainen, Wasara, Wihoinen, Wänäinen, Yriänäinen

Joroisten kymmeneskunta

1639: -, Assikainen, Clemettinen, Colemain, Eskelain, Heiskainen, Hurskainen, Hyfuoin, Hyfuoinen, Hyfuöinen, Hynninen, Hyttinen, Hämelein, Häyryinen, Karhunen, Kerrj, Kijskinen, Kockoin, Kumbulain, Kuockainen, Lapwethelein, Lefuoinen, Lippoinen, Luokoinen, Lytinen, Mattilainen, Mängi, Nijrainen, Pajainen, Panoinen, Pasoin, Pryssman, Rautaparda, Rautaparta Mängj, Rissainen, Sormainen, Särkinen, Tackinen, Tenhuinen, Tornioinen, Toroinen, Tuckiain, Tumåin, Tåifuakain, Wihoinen

1640: -, Assikainen, Clemettinen, Colemmainen, Eskelinen, Heiskainen, Huckainen, Hyfuöin, Hyfuöinen, Hynninen, Hyttinen, Hämäläin, Häyryinen, Kerrj, Kijskinen, Kumbulainen, Kuåkainen, Kåckoinen, Lanain, Lapweteläin, Lefuoinen, Lippoinen, Loustinen, Lukoinen, Lytinen, Matilainen, Mängj, Nijrainen, Pajainen, Pajan, Panoinen, Pasainen, Pryssman, Rautapardain, Rautapardain Mängj, Rysse, Sormuinen, Säckinen, Teckinen, Tenhuinen, Timoin, Tornioinen, Tukiainen, Tåifuakain, Törröinen, Wihoinen

Juvan neljännes, Härkälän kymmeneskunta

1635: -, Cankuinen, Cosmanen, Halonen, Hamunen, Hatzonen, Hennin, Hullckonen, Hywönen, Härkönen, Ihalain, Immonen, Keistinen, Kettu, Kijshinen, Kinnu, Kishinen, Lakonen, Laukanen, Launiain, Lomanen, Mardikainen, Martinen, Matilain, Mustonen, Nullponen, Ollikain, Pardanen, Pasonen, Pedikainen, Pelginen, Pernenen, Rautiain, Ronganen, Summan, Tarkiain, Turakainen, Ullmanen, Wachuoin, Wihauain

1639: -, Haloinen, Herkein, Hullkoin, Hyfuinen, Hörkein, Immoinen, Karfuinen, Kijskinen, Kinnuinen, Kupsa, Marttinen, Pardainen, Pelkinen, Pellkinen, Peräin, Rautain, Rångainen, Wihauain, Wänäinen, Yriäinen

Koikkalan kymmeneskunta

1640: -, Cossmainen, Fråst, Haikara, Haloinen, Heinoinen, Hämäläin, Ikoinen, Kemilein, Kettuin, Kijskinen, Kinnuinen, Kuifualainen, Leinojnen, Luåmalainen, Marain, Mardikainen, Martikain, Marttinen, Mieloinen, Narinen, Puhakainen, Purhoinen, Pöndinen, Randoinen, Rimppi, Råtzalainen, Safuolain, Summainen, Tenhuinen, Turkia, Wätäinen

Koikkalan neljännes, Koikkalan kymmeneskunta

1639: -, Cossmainen, Fråst, Haikara, Haloinen, Heinoinen, Hemeleinen, Ikoinen, Kemiläin, Kettuinen, Kuifualain, Lejnoin, Loumalain, Marain, Martickain, Marttinen, Matilainen, Mieloinen, Narinen, Neula, Puchackain, Purhoin, Pöndinen, Randoin, Rimppi, Råtzalain, Safuolainen, Summainen, Tenhuin, Tenhuinen, Tijttain, Turkiain, Wätäin

Koikkalan neljännes, Maivalan kymmeneskunta

1639: Aufuin, Aufwin, Cossmain, Cossmainen, Hamuinen, Hemelein, Hämäläin, Kardin, Pekurinen, Råckolain, Torfuoinen

Maaveden kymmeneskunta

1635: Carialain, Janhuinen, Janhunen, Keruinen, Koickalain, Kuiualainen, Kurikain, Matikain, Mondonen, Ojnonen, Pulliainen, Raska, Suhonen, Suichkoinen, Tenhunen, Wihonen

1640: Lengin, Mondoinen, Nysäinen, Raaska, Raska, Ryttköinen, Suhoinen, Suihkoinen, Timoinen, Wisulainen

Maivalan kymmeneskunta

1640: Aufuinen, Cossmain, Cossmainen, Hamuinen, Hemeleinen, Hämäläin, Inginen, Kallinen, Pekurinen, Råkolainen, Tarfuinen

Ollikkalan kymmeneskunta

1640: -, Colemainen, Cossmain, Cossmainen, Hamuinen, Hatzoin, Hatzoinen, Hämäläinen, Hänninen, Ihalainen, Jarain, Kerfuinen, Kessj, Lambinen, Låpå, Mardikain, Mardikainen, Marttin, Marttinen, Mustoinen, Neringin, Nousiainen, Nulpåin, Ollikainen, Pajainen, Pannoinen, Pardainen, Pasoinen, Patalain, Patalain Smedh, Pedikäinen, Purhoinen, Putkinen, Rimppi, Rissainen, Smedh, Tarkiainen, Turakain Tålska, Tålska, Wenäläin, Wihoinen, Wllmainen, Wästerinen

Ratsastalot, Härkälän kymmeneskunta

1639: -, Haloin, Haloinen, Hemelein, Herkein, Herkeinen, Härkeinen, Kijskin, Kijskinen, Lamainen, Lauckain, Lutainen, Rongainen, Rångain, Rångainen, Weijalainen, Wätäin

Ratsastalot, Joroisten kymmeneskunta

1639: -, Aufwin, Loustin

Ratsastalot, Kaitaisten kymmeneskunta

1639: Häyryinen, Nissinen, Oijnoinen

Ratsastalot, Koikkalan kymmeneskunta

1639: -, Herkoin, Ilmar, Lautainen, Lijskainen, Marajnen, Purhoin, Purhoinen, Tuhkuinen

Ratsastalot, Maivalan kymmeneskunta

1639: -, Aufuin, Aufwinen, Bengtinen, Condia, Heilainen, Lamain, Leskinen, Rothinen, Tarakain, Tarkiain

Vesikansan eli Kaitaisten kymmeneskunta

1639: Achtiainen, Caupin, Halikain, Hurskainen, Häyryinen, Juutinen, Lijkainen, Linduinen, Messoinen, Nissinen, Oinoin, Ojnåin, Pispainen, Pisspainen, Sickainen, Sormuinen, Tackinen, Tanninen

Vesikansan kymmeneskunta

1640: Ahtiainen, Caupin, Halikain, Häyryinen, Häyrynen, Juutinen, Kähköin, Nissinen, Oinoin, Ojnoin, Pijspainen, Sikainen, Sårmuinen, Tackinen, Tanninen

Vesikansan neljännes, Kaitaisten kymmeneskunta

1635: -, Achtinen, Caupinen, Hallikain, Ikonen, Jutinen, Nissinen, Pispainen, Sikain, Sormuin, Tackinen

1639: Caipoinen, Caupin, Cauppinen, Heckinen, Hilduinen, Hurskainen, Ichoinen, Linduinen, Matilainen, Nyseinen, Pajainen, Palloinen, Putkoinen, Rautiainen, Sijkainen, Sikainen, Tenhuinen, Wäneleinen

Vesikansan neljännes, Maaveden kymmeneskunta

1639: Koikalainen, Kuifualainen, Langin, Måndoin, Nyyssöin, Oijnåin, Raaska, Ryttköinen, Suchoinen, Suichkoinen, Timoinen

Vesikansan neljännes, Ollikkalan kymmeneskunta

1639: -, Colemainen, Cossmainen, Haminen, Hamoinen, Hatzoin, Hatzoinen, Hemelein, Hullkoinen, Ihalainen, Jannain, Jarain, Karfuinen, Kässj, Lambainen, Lapio, Lejnoinen, Mardickainen, Martikain, Marttinen, Miettinen, Mustoin, Naringin, Noussiainen, Nulpoin, Olljckainen, Paijuinen, Pardain, Pardainen, Pasoinen, Patalain Smedh, Patalainen, Pedickein, Pennoinen, Purhoinen, Rimppi, Rissainen, Smedh, Tarkiainen, Turuckain Tålska, Tålska, Ullmainen, Wehuein, Wenelein, Westerin

Vesikansan neljännes, Vuorenmaan kymmeneskunta

1639: Cauppin, Henninen, Hipsa, Hirfuoinen, Hulchoinen, Hurshainen, Häckinen, Håtakainen, Janhuinen, Jäppinen, Kackoinen, Kessi, Kiettueinen, Kuckoinen, Kuifualainen, Kurikainen, Kurkiainen, Kurkolainen, Kärfuinen, Lambain, Lambainen, Leinoinen, Lejnoin, Lydicheinen, Manninen, Mulchoinen, Mulkåinen, Mustoinen, Mäkäreinen, Narin, Nikulainen, Ollikainen, Parkoin, Parkoinen, Peckurinen, Pekurinen, Pelli, Peyhein, Puhakainen, Pulliainen, Puruinen, Pöröin, Pöyhöin, Rautarda, Råpoi, Tarfuainen, Tenhuin, Turpeheinen, Weiseinen, Wijseinen, Wäijryinen

Vuorenmaan kymmeneskunta

1635: -, Caukonen, Cauppinen, Cosmanen, Cuckonen, Hatzonen, Hiruoinen, Hotokain, Ikonen, Jarainen, Jaranen, Keruinen, Kesse, Kietäuein, Lambanen, Leinonen, Lopio, Låmanen, Martikain, Matilain, Mullckain, Narinen, Nikulain, Nousiainen, Näringh, Ollikainen, Pallonen, Parckonen, Pekurin, Penna, Puhakain, Purhonen, Pöxenen, Pöyhenen, Rissain, Sikanen, Tarwainen, Weneleinen, Wester, Wäisein

1640: Hirfuoinen, Kurikain, Lambain, Leinoinen, Lejnoinen, Narin, Pekurinen, Pöyhöin, Pöyhöinen, Tarfuoinen

Läänitykset

Baranoffin läänitys

1660: Baranouff

1663: Boranåf

1664: Baranof

1671: Baranouf

Baranoffin peruutettu läänitys

1691: Branoff

Brennerfeltin läänitys

1653: Brännerfäldt

1655: Brennefält

1660: Brennerfelt

1664: Brennerfelt

Lilliesköldin läänitys

1660: Lilliensköld

1663: Lillieskiöld

1664: Lilliesköld

1671: Lillieskiöld

1681: Lillieskiöld

Lilliesköldin peruutettu läänitys

1691: Lillienschiöld

Nassokinin läänitys

1635: Ahonen, Caipanen, Hamunen, Heinonen, Huttunen, Härkein, Härkönen, Leshinen, Lewonen, Maukunen, Miettunen, Narinen, Nazaken, Noponen, Nutinen, Oranen, Pishonen, Rasanen, Rastonen, Sopanen, Ylettynen

1636: Ahonen, Caipanen, Hamuinen, Hejnoin, Huttunen, Härkäin, Härkäinen, Härköin, Leshinen, Lewoinen, Maukuinen, Mietyinen, Narinen, Nazaken, Noponen, Nutinen, Orainen, Piskonen, Rasanen, Rastonen, Sopanen, Ylettyinen

1637: Ahonen, Caipoin, Hamuin, Heinoin, Huttuin, Härkein, Härköin, Jäppinen, Lehikojnen, Leskin, Leskinen, Lewoinen, Mauckunen, Mietyinen, Narinen, Nazack, Nopoinen, Nutinen, Orain, Piskoin, Rasainen, Rastoin, Rastoinen, Sopain, Ylettyin

1638: Ahoinen, Caipiainen, Copoinen, Hamunen, Huttuinen, Härcheinen, Lefuoin, Leinoinen, Leshinen, Läshinen, Mauchuinen, Mietyinen, Narinen, Natzachen, Nutinen, Orainen, Pishoinen, Rasainen, Rastoinen, Sopainen, Ylöttyinen

1639: Ahoinen, Caipain, Copoinen, Hamuinen, Herkein, Huttuinen, Hörkein, Lefuoinen, Lefwoinen, Lehikoinen, Leskinen, Meukoinen, Miettuinen, Narin, Nassaken, Niutinen, Ojrain, Piskoinen, Rasainen, Raståinen, Såpainen, Yllettyin

1640: Ahoinen, Caipainen, Copoinen, Hamuinen, Herköinen, Huttuinen, Hörkäinen, Lefuoinen, Lehikuinen, Lejnoinen, Leskinen, Maukunen, Muttuinen, Narinen, Nasaken, Nutinen, Ojrainen, Piskoinen, Rasainen, Rastinen, Rostinen, Såpainen, Ylettyinen

1641: Ahoin, Caipiain, Hamuinen, Huttuinen, Härcköin, Kåpoin, Lefwoin, Lefwåinen, Lehikoin, Leinoinen, Leskin, Leskinen, Mauckuin, Miettuin, Narin, Nazaken, Nutinen, Orainen, Piskoinen, Rasainen, Rastinen, Såpoin, Yletyin

1643: Nassaken

1644: Nasak

1646: Nasak

1648: Nasach

1651: Nazack, Nazak

1653: Nassaken

1655: Nasak

1660: Nasaken

1663: Nasaken

1664: Nasaken

1671: Nazaken

1681: Nasaken

Nassokinin peruutettu läänitys

1691: Nasaken

Rosenschmidtin läänitys

1651: Rosensmitt

1653: Rossensmitt

1655: Rosensmitt

1660: Rosemit

1664: Rosensmitt

Seulenbergin läänitys

1651: Seulenbergh

Surmanin läänitys

1660: Surman

1664: Surman

Tavastin läänitys

1663: Tawast

© Väinö Holopainen 2021