AlkuSavon ruodutusluettelotJuvan pitäjä → Otetut sotamiehet

Juvan pitäjän otetut sotamiehet

Ruodutus- ja väenottoluettelo 1629 

Nimi Kommentti kylä
Jöns Turkia sielf Knecht om 28 åhr
Erich Madzson Heinoin sielf Knecht om 24 åhr
Jons Anderson Martinen sielf Knecht om 24 åhr
Jöns Månsons son b:d Jöns Jönson Knecht om 25 åhr
Peer Lambainen sielf Knecht om 30 åhr
Hinrich Pöxäins son b:d Per Hinderson Knecht om 24 åhr
Per Kutilains dreng Knecht om 22 åhr
Jöns Madzss:s Narins son b:d Madz Jönson Knecht om 20 åhr
Tomas Ikoins hustros Broder b:d Lars Larson Ikoin Knecht om 26 åhr
Nils Rotzalains son b:d Jöns Nilson Knecht om 24 åhr
Bengt Martinen sielf Knecht om 28 åhr
Jöns Nilson Cosmain sielf Knecht om 29 åhr
Olof Jonson Laukain sielf Knecht om 25 åhr
Hinrich Perssons Wätäins son b:d Hans Hendss: Knecht om 24 åhr
Lars Sigfredss: Martin sielf Knecht om 30 åhr
Påll Person Jarainen sielf Knecht om 20 åhr
Lars Larsson Leinoin sielf Knecht om 26 åhr
Hinrich Hinrichsson Hatzoin sielf Knecht om 24 åhr
för denne Rotan uthgick b:d Lars Larson Hännin Knecht om 29 åhr
Per Persons Rasains son b:d Per Perss: Knecht om 24 åhr
Markus Simonson sielf Knecht om 24 åhr
Olof Olson Leuoin Påhls broder Knecht om 24 åhr
Påll Jörensons Leskins broder Knecht om 30 åhr
Pååll Ollsson Kockoin sielf Knecht
Niels Person Harmain sielf Knecht om 24 åhr
Olof Caupison sielf Knecht om 22 åhr
Per Nilson Heilain sielf Knecht om 28 åhr

Ruodutus- ja väenottoluettelo 1637 

Nimi Kommentti kylä
Oluff Danielsson Jarainen Knecht
Oluff Henrichsson Kijskinen Knecht i 2 Root
Peer Knuttsson Halojnen Knecht
Anders Madzsson Wihuainen Knecht
Olluf Ollsson Marttikainen Knecht
Påål Jönsson Lengä Knecht
Jören Jönsson Kosmain Knecht
Oluff Andersson Rotzalain Knecht
Hendrich Madzsson Kallinen Knecht
Henrich Jönsson Pekurinen Knecht
Erich Henrichsson Hämäläin Knecht
Henrich Jacobsson Oikarinen Knecht
Sigfredh Eskillsson Oitinen dreng, Knecht i 13 Root
Anders Andersson Kituinen Knecht i denna Rota
Lars Olufsson Kurjkainen Knecht
Johan Brussiusson Rissainen Knecht
Nils Peersson Pedikainen Knecht
Peer Peersson Kossmainen Knecht i 18 R
Madz Jönsson Wihauainen Knecht
Simon Rojninen Knecht, Maatila Tijendh
Erich Hämäläinen Knecht, Majuala Tijendh
Lars Larsson Nousiainen Knecht, Worenmäkj Tijendh
Jöns Jönsson Huttuinen Knecht
Peer Madzsson Narrinen Knecht
Matz Matzsson Rokolainen Knecht

Väenottoluettelo 1637 

Nimi Kommentti kylä
Oluff Danielsson Jaroinen
Oluff Hendersson Kijskinen
Peer Knutzson Haloinen
Anders Matzson Wihuainen
Oluff Oluffsson Martikainen
Påuel Jönsson Längä
Jöran Jönsson Kosmain
Oluff Andersson Rosalain
Hendrich Mattzsson Kallinen
Hendrich Jönsson Pekurinen
Erich Hendersson Hemelen
Hendrich Jacobsson Oikarinen
Sigfridh Eskellsson Otinen dräng
Anders Andersson Kituinen
Lars Oluffsson Kurikainen
Johan Brusiusson Risoinen
Niels Peersson Pedikainen
Peer Persson Kossmainen
Matz Jönsson Wahauinen
Jöns Jönsson Huttuinen
Peer Matzsson Narrinen
Simon Roinnonen
Brusius Johansson Lhekoinen
Filpus Kisskin odugelig kar.
Lars Larsson Nousuinen

Ruodutus- ja väenottoluettelo 1638b 

Nimi Kommentti kylä
Erich Peersson Yriänainen Knecth
Anderss Andersson Kiskinen Son, Knect
Grelss Pärnänen en Ryttare finness wara Starck förutan Suentienare - 5 Peerssoner, der af Tags en hanss drengh til Knecht. Nämbl:n
Matz Erichsson Silainen Knect
Anderss Laarsson Purhoinen Sötingzsson - Knecth
Nijlss Halinen en Ryttare finness wara Starck förutan Suentienare - 5 Peerssoner, der af tages en hanss Dreng til Knecht. Nembl:n
Jacop Andersson Mustoin Knect
Matz Michellsson Halonen brod:r Knecth
Hendrich Jönsson Cossmanen bror Knecth
Matz Eskellsson Kämiläin brod:r Knecth
Knut Olufsson Hänninen Son Knecth
Peer Knutsson Jurfuanen Son Knecth eller Matz Olufzson Cossmanen (pitkä selitys: molemmat katselmukseen, missä valitaan)
Larss Nijllsson Solkij Son Knecth
Peer Pållsson Harmonen StyfSon, Knecth
Jöns Matzsson Hirfuoinen Knecth
Hanss Punka Mågh Knecth
Eskell Nijlsson Pöyhäin son Knecth
Jönss Michelsson Hatzoinen Knecth
Anderss Patulainen Knecth (pitkä huomautus: jos A.P. ei kelvollinen, otetaan Påll Hendersson Ollikainen)
Larss Pållsson Tuchkalainen Drengh Knecth
Anderss Suensson Laudiainen Knecth
Oluf Pållsson Lefuoin Son Knecth
Larss Cosmasson Tiroinen Knecth
Matz Andersson Hyfuönen Knecth
Matz Stafuensson Tarkiainen Knecth
Jöns Laarsson Turackain Knecth
Philpus Månsson Kijskinen B:rS: Knecht
Anders Seijringzsson Rimpi Knecth
Peer Ollsson Kijskinen Knecth

Väenottoluettelo 1638b 

Nimi Kommentti kylä
Erich Peersson Yriänäin
Anders Andersson Kiskinen
Matz Erichsson Sijllanen
Anders Larsson Purhoinen
Jacob Andersson Mustoinen
Madtz Michellsson Halonen
Hendrich Jönsson Kåssmainen
Matz Eshellsson Kämiläinen
Knut Ollsson Hänninen
Peer Knutsson Jurffuain ähr denne odugligh skall tages Matz Ollsson Cossmainen
Lars Nilsson Solkj
Peer Pållsson Harmonen
Jöns Matzsson Hirffuoin
Hans Puncka Lambians mogh
Eshell Nilsson Pöyhöinen
Jöns Michellsson Hatzonen
Anders Patulainen ähr denne odugligh tages Påll Hendersson Ollikainen
Lars Pålsson Tuchkalain
Anders Suensson Lautinen
Madtz Hendersson Purhoinen
Peer Jönsson Leskinen
Olof Pålsson Leffuonen
Lars Cossmasson Tiroinen
Madz Anderson Hyffuenen
Madz Staffansson Härkäin
Jöns Larson Turkiain
Philpus Månson Kijskinen
Anders Söfringzson Rimpi
Peer Olsson Kijskinen
Frantz Henderson Nissinen

Ruodutus- ja väenottoluettelo 1642 

Nimi Kommentti kylä
Oloff Peersson Hyffuynen Knecht
Thomas Johanssonn Pardan Knecht
Madz Påellsson Martin Knecht
Hendrich Ollsson Koupinen Knecht
Johan Ollssån Tukalainen Knecht
Jöns Michellsson Toiwonen Knecht
Thomas Thomasson Narrin Knecht
Lass Larsson Martikainen Knecht
Peer Peersson Lambainen Knecht
Peer Awinen Knecht

Väenottoluettelo 1642 

Nimi Kommentti kylä
Oloff Peersson Hyfuöinen
Christer Påålsson Härköinen
Thomas Johansson Partainen
Mats Påålsson Martinen
Hindrich Olsson Kauppinen
Jacob Påålsson Paafuilainen
Johan Olsson Tukulainen
Jöns Michelsson Tåiffuåinen
Thomas Thomasson Narrinen
Laars Laarsson Martikainen
Peer Peersson Lambinen
Peer Affuuinen

Ruodutus- ja väenottoluettelo 1643 

Nimi Kommentti kylä
Marten Siuringzson Son Påål Mårtenss: Knecht
Oluff Immåinen Son Berendt O: Knecht
Erich Randåinen Son Tomes Erichzson Knecht
Oluff Kuifuainen Son Jöns Oluffsson Knecht
Michiel Haloinen Son Peer Michielss:n Knecht
Peer Madzson Kettuinen Son Madz Peersson Knecht
Påel Neula Tarkiain Son Oluff Påelss:n Knecht
Samuel Hemelein Knecht
Peer Leinåinen Son Frandz Peerss:n Knecht
Påål Tarfuain Son Madz Påelss:n Knecht
Oluff Colemain Mågh Hindrich Ochtoin Knecht
Oluff Hemingszson Turakainen Son Jören Olufss: Knecht

Väenottoluettelo 1643 

Nimi Kommentti kylä
Påuell Mårthenssonn
Berendt Oloffson Immåin
Thåmas Erichsån Randoin
Jons Olofson Kuifualain
Peer Mikellsson Halåin
Madz Peersson Kettuinen
Oloff Påållsson Neula Tarkiain
Samuell Hämäläinen
Frantz Peerson Leinåin
Matz Påållsson Tarfuain
Hendrich Ochtåinen
Jören Oloffson

Ruodutus- ja väenottoluettelo 1644 

Nimi Kommentti kylä
Erich Rångainen Son Erich Erichsson Rångainen Knecht
Peer Wasara Son Anderss Peersson Wasara Knecht
Arfued Kinnuinen Knecht
Abraham Abrahamsson Knecht
Olof Täifuajnen Son Anders Olofsson Täifuajnen Knecht
Abraham Hötyläjnen Son Peer Abrahamsson Hyötyläjnen Knecht
Jacob Näringh Son Clemet Jacobsson Näringh Knecht
Thomass Mustånen Knecht
Jacob Hamuinen Son Olof Jacobsson Hamuinen Knecht

Väenottoluettelo 1644 

Nimi Kommentti kylä
Erich Erichsson Rångainen
Anders Peersson Wasara
Arfwuedh Kinnuinen
Abraham Abrahamsson
Anderss Olufzsson Täifuoin
Peer Abrahamsson Hötöläin
Hinrich Peersson Kurikain
Clemet Jacobsson Näringinen
Thomas Mustoinen
Oluf Jacobsson Hamuinen

Ruodutus- ja väenottoluettelo 1647 

Nimi Kommentti kylä
Lars Pelkinen Peer Larsson Pelkin Son Knecht Pelkilä
Grels Kijskinen Philppus Grelsson Kijskinen Son Knecht Kaskii
Lars Jacobsson Wäätänä Peer Jacobsson Wäätänä B:r Knecht Summala
Jönss Pietikäinen Hendrick Jönsson Pietikäinen Son Knecht Ollikkala
Mårthen Nielsson Ihalainen Nils Andersson Ihalainen B:r son Knecht Murtois
Jönss Kettuinen Påål Jönsson Kettuinen Son Knecht Hietajärvi
Peer Månsson Maarainen Jöns Månsson Maarain B:r Knecht Maarala
Hendrick Jönsson Hämäläinen Knecht Murtois
Brusius Lehikåinen Knecht Lehikkola
Påål Peersson Mullj Kärckäinen Peer Pålsson Mullj Son Knecht Näärinki
Niels Eskillsson Pöyhöinen Eskill Nielsson Pöyhöin Son Knecht Karkeamaa
Peer Frandtzson Hirfwoinen Frandtz Peersson Hirfwoinen Son Knecht Vuorenmaa
Madz Staphansson Tarkiainen Olof Philppusson Broderson Knecht Vuorilahti
Peer Knutsson Hämäläin Peer Pannoinen Landbonde Knecht Knuutilanmäki
Niels Härkäinen Hendrick Nielsson Son Knecht Rantuu

Väenottoluettelo 1647 

Nimi Kommentti kylä
Per Larsson Pelkinen Son Pelkilä
Philppus Grelsson Kiskinen Son Kaskii
Peer Jacobsson Wäätänä broder Summala
Hendrick Jönsson Piedikäinen Son Ollikkala
Niels Andersson Ihalainen B:r son Murtois
Påål Jönsson Kettuinen Son Hietajärvi
Jönss Månsson Maarain broder Maarala
Hendrick Jönsson Hämäläinen bonde Murtois
Brusiuss Lehikäinen bondhe Lehikkola
Peer Påålsson Mullj Son Näärinki
Eskill Nielsson Pöyhöinen Son Karkeamaa
Frantz Peersson Hirfwoinen Son Vuorenmaa
Påål Hurssu Kärckäinen Immola
Niels Månsson Ollikainen Mustola
Olof Philppusson broderson Vuorilahti
Peer Pennainen Landbonde Knuutilanmäki
Ruodutusluettelon mukaan nihti otettu, yhteenvedossa ei rälssin nihtejä

Ruodutus- ja väenottoluettelo 1648 

Nimi Kommentti kylä
Peter Wänäinen Sigfredh Persson Wänäinen Son Knecht Suurniemi
Michill Philpsson Kijschinen Michill Michilsson Knecht Härkälänniemi
Anders Kånsti Son Lahrs Anderss Konsti Knecht Hietajärvi
Larss Lapweteleinen Hindrich Hindrichss: Härkäinen Knecht Kaihunmäki
Hemmingh Hatzoinen Olof Hemmingzsson Hatzoinen Son Knecht Hatsola
Simon Heinoinen Hindrich Simonsson Heinoinen Knecht Heinola
Peer Madzson Kettuinen Mårten Eschillsson Cuossmainen Sytingz Son Knecht Hietajärvi
Madz Jönsson Lehikåinen Knecht Lehikkola
Jönss Längä Anders Jönsson Längä Son Knecht Teivaa
Bertill Pylckeinen Thomass Månsson Såtåinen StyfSon Knecht Pylkkälä
Pååll Persson Lambainen Larss Påålsson Lambainen Son Knecht Karkeamaa
Peer Jacobsson Westerinen Erich Påålsson Westerinen Knecht Vehmaa
Larss Oikarinen Son Jacob Larsson Oikarinen Knecht Remojärvi
Jönss Madzson Kuckånen Lössdrifware Knecht
Hindrich Wätäinen för Sunj Härkäinss hemman, Madz Persson Laukainen dreng Knecht Tyrynmäki
Madz Oinåinen för Kettula Jordh, Madz Persson Hyfwänin mågh Knecht Kettula
Pååll Bengtinen för Madz Bengtinens Jordh, Madz Grellsson Tyllinen drengh Knecht Vuorilahti

Väenottoluettelo 1648 

Nimi Kommentti kylä
Sigfredh Peersson Wänäinen Suurniemi
Michill Michillsson Leinåinen Härkälänniemi
Larss Andersson Kånstj Hietajärvi
Hindrich Hindrichsson Härkäinen Kaihunmäki
Olof Hemmingsson Hatzoinen Hatsola
Hindrich Simonsson Heinåinen skall skaffa sin drengh Lars Larsson Eskelinen för sig till näste General Munstringh eller gåå sielff Heinola
Mårthen Eschillsson Cuossmainen Hietajärvi
Madz Jönsson Lehikåinen Lehikkola
Anderss Jönsson Längä Teivaa
Thomass Månsson Satåinen Pylkkälä
Larss Påålsson Lambainen Karkeamaa
Erich Pålsson Westerinen Och der han finness wara odugligh, skall Rotan shaffa een annan dugligh till neste General Munstringh Vehmaa
Jacob Larsson Oikarinen Remojärvi
Jönss Madzson Kuckåinen
Madz Peersson Luuckoinen Tyrynmäki
Madz Peersson Hyfwoin Kettula
Madz Grelsson Tyllinen Vuorilahti

Ruodutus- ja väenottoluettelo 1649 

Nimi Kommentti kylä
Anders Andersson Pelkinen Knecht Pelkilä
Matz Rimppi Peeter Madzsson Rimpi Son Knecht Kangas
Michill Wätäinen Mustasuu Knecht Pohjois
Jöns Hämäläinen Erich Jönsson Hämäläinen Son Knecht Kilpola
Cuåssma Tarkiainen Hendrich Cuåssmass Tarkiainen Son Knecht Kuosmala
Jöns Oikarinen Knecht Hyötyy
Nills Wechmainen Knecht Vehmaa
Anders Wenäläinen Hendrich Andersson Wenäläinen Son Knecht Näärinki
Johan Cuossmainen Lillj för egit ödhe, Knecht Näärinki
Jacob Hamuinen Lars Jacåbsson Hamuinen Son Knecht Ollikkala
Nills Hämäläinen Knut Hämäläins, Jöns Nillsson Hämäläinen Son Knecht Maivala
Hendrich Leskinen Peer Hendersson Leskinen Son Knecht och frelsses mannen skal skaffa honom til nästa general munstring Leskelä

Väenottoluettelo 1649 

Nimi Kommentti kylä
Anders Andersson Pelkinen Pelkilä
Peer Madzsson Rimppi Kangas
Michill Wätäinen Mustasuu Pohjois
Erich Jönsson Hämäläinen Kilpola
Hendrich Cuåssmasson Tarkiainen Kuosmala
Jöns Oikarinen Hyötyy
Nills Wechmainen Vehmaa
Hendrich Andersson Wenäläinen Näärinki
Johan Cuåssmainen Näärinki
Lars Jacåbsson Hamuinen Ollikkala
Jöns Nilsson Hämäläinen Ollikkala
Ruodutusluettelossa mainittu nihti otetuksi, yhteenvedossa ei rälssin nihtejä.

Ruodutus- ja väenottoluettelo 1653 

Nimi Kommentti kylä
Grelss Keskinen Son Grels Keskinen Knecht Kaskii
Oloff Turokain Son Anders Ollsson Knecht Hatsola
Jönss Tarkiain B:r Oluff Tarkiain Knecht Hatsola
Larss Heinoin B:r Son Hindrich Ollsson Knecht Heinola
Oluff Teiwoinen Peer Ollsson Teiwoin Knecht Teivaa
Peer Westerin Son Peer Peersson Knecht Vehmaa
Oloff Inginen Knecht, brukar Soldate Ödes hemman Remojärvi
Påål Keskinen Son Lucas Påålsson Knecht Kiiskilänniemi
Thomas Ikoinen Sytingz Son Peer Wachwoin Knecht Pohjois
Peer Haloinen B:r Johan Haloinen Knecht Halola
Peer Mardikain Son Matz Peersson Knecht Vehmaa
Erich Grelsson Kiskinen Son Gregorius Kijskin Knecht Kiiskilänniemi
Nielss Kiskinen B:r Son Oloff Staffansson Knecht Kiiskilänniemi
Philpus Condia Son Knut Condiain Knecht Maivala
Pååll Caipain Landbondes Son Hindrich Andersson Knecht Maivala
Oloff Larsson Kituin Son Larss Ollsson Knecht Ylivesi
Pååll Peersson Haloin B:r Matz Peersson Knecht Pitkälahti
Påål Leskinen B:r Johan Leskinen Knecht Leskelä
Nielss Lipsain Knecht Lipsala

Väenottoluettelo 1653 

Nimi Kommentti kylä
Grelss Grelsson Keskinen Kaskii
Anders Ollsson Turokain Hatsola
Oloff Tarkain Hatsola
Hindrich Ollsson Heinoin Heinola
Peer Ollsson Teiwain Teivaa
Peer Peersson Westerin Vehmaa
Oloff Inginen Remojärvi
Lukas Påålsson Keskinen Kiiskilänniemi
Peer Wachwain Pohjois
Johan Haloin Halola
Matz Peersson Mardikain Vehmaa
Gregorius Kijskinen Kiiskilänniemi
Oloff Staffansson Kaskii
Knut Condia Maivala
Hindrich Andersson Maivala
Lars Olofzson Ylivesi
Matz Peersson Haloin Pitkälahti
Johan Leskinen Leskelä
Nielss Lipsain Lipsala
Pååll Peersson Launiain Nihti kuuluu Vesulahteen Harjujärvi
Abraham Härkäinen Samat irtolaiset mainittu myös ruodutusluettelossa
Hindrich Nielsson Härkäin
Matz Hämeläin

Ruodutus- ja väenottoluettelo 1654 

Nimi Kommentti kylä
Oloff Hansson Tirroin Styfsson Hendrich Madtsson Martin Kneckt Suurniemi
Oloff Suikoin S:n Oloff Kneckt Pohjois
Madtz Hemingsson Hatzoin B:r Hemmingh Hemingsson Kneckt Hatsola
Niels Keimilein B:r Michell Keimilein Kneckt Mäköis
Madtz Jönsson Cosmain S:n Madzt Madtsson Kneckt Hietajärvi
Oloff Pylckoin Mågz broor Marckus Heiskain Kneckt Pylkkälä
Påål Jaarainen S:n Oloff Pålsson Kneckt Näärinki
Thomas Rångoin drengh Lars Jönsson Hämelein Kneckt Knuutilanmäki
Oloff Nilsson Heinoin B:r Nils Nielsson Kneckt Heinola
Jöran Jönsson Haikarin S:n Jöns Jöransson Kneckt Haikarila
Mårthen Rångain drengh Johan Pelckin Kneckt Suurniemi
Oloff Andersson Taipal Son Anders Oloffsson Knecht Taipale
Christer Turuckain B:r Lars Peersson Kneckt Turakkala
Peer Hytiein Ruttu B:r Son Jöran Jöransson Kneckt Knuutilanmäki
Johan Turakain Son Påll Johansson Knecht Maivala
Hendrich Johansson Sopainen B:r Son Johan Madtsson Sopain Kneckt till dess en annan skaffas Sopala

Väenottoluettelo 1654 

Nimi Kommentti kylä
Hendrich Madtsson Martin Suurniemi
Oloff Oloffsson Suikoin Pohjois
Hemingh Hemingsson Hatssoin Hatsola
Mickell Keimeilein Mäköis
Madtz Madtsson Cossmain Hietajärvi
Marckus Heiskain Pylkkälä
Oloff Pållsson Jaroin Näärinki
Lars Jönsson Hemelein Knuutilanmäki
Niels Nielsson Heinoin Heinola
Jönss Jörensson Haikarila
Johan Pelkin Suurniemi
Anders Oloffsson Taipal Taipale
Lars Peersson Turickain Turakkala
Jöran Jöransson Röttu Knuutilanmäki
Peer Johansson Turrokain Maivala
Johan Madtsson Såpain Hendrich Såpains b:r Sopala
Madtz Toifwoinen
Lars Bengdtsson Antoinen
Hendrich Segfredsson Skomakare

Ruodutus- ja väenottoluettelo 1655 

Nimi Kommentti kylä
Anderss Tohmason Hålkain Legokarl Påhl Tohmasson Wisawaino Knekt Palonen
Peeter Immoinen Bror Son Tohmas Oluffson Immoin Kneckt Kangas
Hendrich Simmonson Håttin Bror Son Johan Cosmason Knekt Hottila
Staphan Eskelson Kemilein Son Eskell Staphanson Kemilein Knekt Mäköis
Matss Nilson Solki Kneckt Tuhkala
Jöns Jönson Lengoinen Bror Matz Jönson Langinen Knekt Teivaa
Anders Ilmar Son Eskell Ilmar Knekt Mäköis
Lars Rokolain Brorson Anders Rokolain Kneckt Ruokola
Anders Kiukan Son Tönne Anderson Knekt Pitkälahti
Matz Teiffuain Bror Son Mickell Mickelson Teiwain Knekt Teivaa

Väenottoluettelo 1655 

Nimi Kommentti kylä
Påhl Tomason Wihwain Anders Tomasson Hulkonois legokarl i Pellosn:
Thomass Oluffson Immoinen Kangas
Johan Kosmanson Hottila
Eskel Staphanson Heimilä Mäköis
Matz Nielson Solki Tuhkala
Matz Jönson Lenginen Teivaa
Tomas Erichson Randoin Kaskii
Eskell Anderson Ilmar Mäköis
Anders Rokolain Ruokola
Tönne Anderson Kiukas Pitkälahti
Michel Michellson Teiffuain Teivaa
Larss Nielson Härkäin Rantuu

Ruodutus- ja väenottoluettelo 1656 

Nimi Kommentti kylä
Peeter Hyfwoin Simon Larsson Råckolain hoos Påll Michellsson Lambin i Assilaby och Wesulax Sochn Knecht Hyvölä
Morthen Niellss:n Ihalain S:n Påll Morthensson Knecht Murtois
Lars Thenhuin B:r Peer Thenhuin Knecht Mäköis
Sigfred Peersson Kärkj B:r Lars Peersson Kärkj Knecht Haikarila
Hendrich Hämelein B:r Jöns Jönsson Hämelein Knecht Murtois
Peer Månsson Marain B:r Son Peer Jönsson Knecht Maarala
Tönne Mattsson Hussmans S:n Eskill Michelsson Knecht Purhola
Hans Rockolain Peer Jönsson Råckolain Knecht Ruokola
Peer Jönsson Seilain Peer Pållsson Solla Knecht Pitkälahti

Väenottoluettelo 1656 

Nimi Kommentti kylä
Påll Mårthensson Ihalain Murtois
Peer Thenhuinen Mäköis
Lars Peersson Kärkj Haikarila
Jöns Jönsson Hämelein Murtois
Peer Jönsson Maroin Maarala
Eskill Michellsson Purhola
Peer Jönsson Rokolain Ruokola
Peer Pållsson Solla Pitkälahti

Ruodutus- ja väenottoluettelo 1660 

Nimi Kommentti kylä
Johan Andersson Johan Andersson Lautiain Knecht Kasintaipale
Lars Påhlsson Lars Påhlsson Neula Knecht Lehikkola
Matz Peersson af Pellosnemi, Matz Peersson Kurki Knecht Puttola
Bertell Kiskinen S:n Michel Bertellsson Knecht Kiiskilä
Christer Turakain Jöns Larsson Knecht Turakkala
Lars Samuelsson Lars Samuelsson Hämäläin Knecht Knuutilanmäki
Lars Frosti S:n Heinrich Larsson Knecht Hietajärvi
Peer Olofsson S:n Påål Peersson Pulkinen Knecht Pulkkila
Peer Nilsson Peer Nilsson Härrkeinen Knecht Rantuu
Simon Peersson Simon Peersson Aufwuinen Knecht Soiniemi

Väenottoluettelo 1660 

Nimi Kommentti kylä
Johan Andersson Lautiain Kasintaipale
Lars Påhlsson Neula Lehikkola
Michel Bertillsson Kiskinen Kiiskilä
Jöns Larsson Turakain Turakkala
Lars Samuelsson Hämäläin Knuutilanmäki
Heindrich Larsson Frosti Hietajärvi
Påhl Peersson Pulkinen Pulkkila
Peer Nilsson Herkeinen Rantuu
Simon Peersson Aufwinen Soiniemi
Erich Pålsson Westeri

Ruodutus- ja väenottoluettelo 1661 

Nimi Kommentti kylä
Mattz Mattsson Br Nillss Mattsson Kneht Teivaa
Jönss Andersson B:r Jonass Andersson Hemain Knecht Lievola
Christer Hansson S:n Hanss Christersson Rokolain Knecht Ruokola
Peer Jönsson S:n Michell Peersson Nåpåinen Knecht Kaislajärvi

Väenottoluettelo 1661 

Nimi Kommentti kylä
Nills Mattsson Teivaa
Jonass Andersson Hemain Lievola
Hanss Christersson Rokolain Ruokola
Michell Peersson Nåpåinen Kaislajärvi
Larss Tenhuinen Koikkala
Petter Cupparin Vehmaa?
Christer Jönsson Kuosmala

Ruodutus- ja väenottoluettelo 1662 

Nimi Kommentti kylä
Lars Eskelsson Pölläin Knecht Pellilä

Väenottoluettelo 1662 

Nimi Kommentti kylä
Lars Eskellsson Pölläin Pellilä

Ruodutus- ja väenottoluettelo 1663 

Nimi Kommentti kylä
Jöns Bengtson Pulkin Knecht Pulkkila
Sigfre Peerson Härkäin Knecht Pitkälahti
Påål Peerson Sopain Knecht Sopala

Väenottoluettelo 1663 

Nimi Kommentti kylä
Jöns Bengtsson Pulkin Merkitty Pellosniemelle Pulkkila
Segfre Persson Härkäin Merkitty Pellosniemelle Pitkälahti
Pal Person Såpain Sopala

Ruodutus- ja väenottoluettelo 1665 

Nimi Kommentti kylä

Väenottoluettelo 1665 

Nimi Kommentti kylä
Anders Anderssonn Harmoin Kiiskilänniemi
Pååhl Pååhlssonn Harmoin Hyötyy
Oloff Peerssonn Langinen Pitkälahti
Michell Michellsson Rimpj
Peer Pijra Maarala?
Isack Peerssonn Vuorenmaa
Erich Fråst Hietajärvi

Ruodutus- ja väenottoluettelo 1667 

Nimi Kommentti kylä
Johann Hinderssonn Wätein B:r Son Peter Peterssonn Knecht Tyrynmäki
Anders Hansson Hamuin Son Johan Anderssonn Knecht Lievola
Matz Peerssonn Leinoin Knecht Remojärvi

Väenottoluettelo 1667 

Nimi Kommentti kylä
Peter Petersson Ruodutusluettelossa sukunimi Wätein Tyrynmäki
Johan Andersson Ruodutusluettelossa sukunimi Hamuin Lievola
Matz Peersson Leinoin Remojärvi
Oluf Olufssonn Auvila
Erich Matzsson Bengtinen Suurniemi

Ruodutus- ja väenottoluettelo 1669 

Nimi Kommentti kylä
Lars Michelsson Haloin Son Peer Larsson Knecht Kaskii
Lars Thomesson Narinen Son Niels Larsson Knecht Pohjois
Niels Johansson Heilain Knecht Ylivesi
Påål Påålsson Härkein Knecht för gl: rest Härkälä

Väenottoluettelo 1669 

Nimi Kommentti kylä
Peer Larsson Haloin Kaskii
Niels Larsson Haloin Pohjois
Niels Johansson Heilain Ylivesi
Påål Påålsson Härköin Kotipitäjäksi merkitty luettelossa virheellisesti Puumala Härkälä
Lars Larsson Purhoin B:r Son Lars Larsson optagit crono ödhe Purhola
Niels Söfringsson Maivala

Ruodutus- ja väenottoluettelo 1671 

Nimi Kommentti kylä

Väenottoluettelo 1671 

Nimi Kommentti kylä
Peer Peersson Ropoin Näärinki
Påål Hindrichsson Harmain Ylivesi
Anders Nielsson Nihti merkitty tässä virheellisesti Puumalaan Ruokola
Michell Matsson Hötöluin

Ruodutus- ja väenottoluettelo 1673 

Nimi Kommentti kylä
Petter Nielsson Karkoin Sonnen Simon Person Knecht Rantuu

Väenottoluettelo 1673 

Nimi Kommentti kylä
Simon Peersson Rantuu
Johan Andersson Rest 667 Leskelä
Christer Christersson pro 663 R: Ruokola
Johan Peerson Herkin hoos Berendt Grabbe Männynmäki
Påll Johanssonn Helpanain Inkilä
Johann Ifwardssonn Herrain Laukkala

Ruodutus- ja väenottoluettelo 1674 

Nimi Kommentti kylä
Berendt Berendtsson Grabbe drängh Erich Olofssonn Knecht Männynmäki
Olof Eskellssonn Korhoin Knecht Ylivesi
Lars Olofssonn Heinoin Knecht Laukkala

Väenottoluettelo 1674 

Nimi Kommentti kylä
Erich Olofsson Anders Munckz Regemente tillhörigh Männynmäki
Lars Olofssonn Heinoin H:r Öfwerst Anders Munckz Laukkala
Olof Eskellsson Kårhoin H:r Öfwerst Anders Munckz Ylivesi
Petter Kotilain H:r Öfwerst Anders Munckz Soiniemi
Staffan Andersson Karhinen

Ruodutus- ja väenottoluettelo 1675 

Nimi Kommentti kylä
Lars Nilsson Rockalain Anders Michelson Knecht Ruokola
Erich Johansson Leskin Broor Peter Johansson Knecht Leskelä

Väenottoluettelo 1675 

Nimi Kommentti kylä
Anders Michellsson H:r Öfwerst Anders Munckz Reg. Ruokola
Peter Johansson H:r Öfwerst Anders Munckz Reg. Leskelä

Ruodutus- ja väenottoluettelo 1676 

Nimi Kommentti kylä
Erich Erichsson Knecht Laukkala
Peer Matsson Korkiain Broor, Knecht Vuorilahti
Lars Larssonn Knecht Maivala
Peer Eskellsson Knecht Mäköis
Peer Påhlsson Pafwilain Knecht Remojärvi
Matz Matsson Pulkinen Knecht Narila
Johan Larsson Roikoin Knecht Haikarila
Johan Michelssonn Teifwain Son, Knecht Teivaa
Matz Matsson Knecht Kilpola
Larss Michelsson Knecht Kaihunmäki
Dafwidh Larsson Hulckoin b:r, Knecht Palonen
Petter Kaipainen Knecht Tyrynmäki
Lars Thomasson Mustoin Knecht Hatsola
Oloff Andersson Teifwain Son, Knecht Teivaa
Påhl Matssonn Råpoin Knecht Karkeamaa
Pether Johansson Rångain Knecht Immola
Lars Peersson Immoin Knecht Kangas
Simon Hindrichssonn Knecht Hottila
Jöns Pååhlssonn Kättuin B:r Son, Knecht Hietajärvi
Hindrich Hindrichsson Hämäläin Knecht Näärinki
Abraham Peersson Hötyläin Knecht Hyötyy
Anders Parkinen Knecht Ylivesi
Michell Peersson Nopoinen Knecht Koikkala
Christer Christerssonn Ikoin Bror, Knecht Pitkälahti
Simon Peerssonn Härkäin Son, Knecht Rantuu
Peer Lijkainen Knecht Lievola

Väenottoluettelo 1676 

Nimi Kommentti kylä
Erich Erichssonn Laukkala
Peer Madtssonn Vuorilahti
Lars Larsson Maivala
Johan Larssonn Råikoin Haikarila
Johan Michellssonn Teivaa
Madtz Madtssonn Kilpola
Peer Eskellssonn Mäköis
Lars Michellssonn Kaihunmäki
Dafwedh Larssonn Palonen
Peer Kaipainen Tyrynmäki
Lars Thomasson Mustoinen Hatsola
Oloff Anderssonn Teivaa
Påfwell Madtsson Råpoinen Karkeamaa
Peer Johansson Hångainen Immola
Lars Peerssonn Immoin Kangas
Simon Hindrichssonn Hottila
Jöns Påfwelssonn Hietajärvi
Hindrich Hindrichsson Hämäläin Näärinki
Peer Påfwelssonn Remojärvi
Madtz Putkinen Narila
Abraham Peersson Hötyläin Hyötyy
Simon Peerssonn Rantuu
Peer Lijkoinen Lievola
Christer Christersson Pitkälahti
Anders Peckainen Ylivesi
Michell Peersson Nopoinen Koikkala
Isack Johanssonn Järvenpää
Thomas Bertellssonn Taipale
Oloff Anderssonn Taipale
Lars Kiskinen Kaskii
Madtz Larsson Purhola
Anders Peersson Mullj Näärinki
Lars Oloffssonn Turakkala
Lars Peersson Turakkala
Johan Eskelssonn Murtois
Madtz Madtssonn Laukkala
Påfwel Peersson Röhäin Kuuluu Sulkavalle Niinimäki
Anders Peersson Röhäin Kuuluu Sulkavalle Niinimäki
Anders Säckinen Claes Johan Baranofz Pitkälahti
Jöns Månsson Claes Johan Baranofz Ylivesi
Markus Jacobssonn
Samuell Rachaka
Hindrich Mustoinen
Jacob Hindrichssonn
Madtz Peersson Leskin
Anders Ahoinen Paiusalmj Pajusalmi
Johan Maarain hoos Jöran Herköinen Haikarila
Madtz Peersson Wijsalainen Haikarila
Niels Heinoinen Haikarila
Philpus Tihoinen hoos Nembdeman, Halola Halola
Samuell Resacka Halola
Oloff Andersson Taipalain Halola
Thomas Bertellssonn Taipalainen Halola
Arfwedh Thomasson Kyrckioby Kirkonkylä
Påhl Ryhäinen Männynmäki
Påhl Helpainen Männynmäki
Madtz Leinoin Männynmäki
Peer Ropoinen Männynmäki
Christer Kilpoinen Kilpola
Påhl Härköinen Kilpola
Oloff Heimoin el:r Tuback Heimoin Kilpola
Oloff Larsson Knappmakare Kilpola
Anders Rimpj Kilpola
Anders Christerssonn Kilpola

Ruodutus- ja väenottoluettelo 1677 

Nimi Kommentti kylä
Måns Jönsson Pesoin Knecht Pitkälahti
Måns Månsson Pöndin Simon Tönnesson Knecht Mattila
Ifwar Wijsasson Läskin Knecht Viisala

Väenottoluettelo 1677 

Nimi Kommentti kylä
Simon Tönneson Mattila
Ifwar Wijsasson Leskin Viisala
Måns Jönsson Pessoin Ylivesi

Ruodutus- ja väenottoluettelo 1678 

Nimi Kommentti kylä
Hans Sigfredsson Kainul: Knecht Koikkala
Matz Matzon Knecht Teivaa
Peer Hendersson Swåger, Knecht Soiniemi
Lars Peerson Mardickain Knecht Kaihunmäki
Christer Kuckoin Styfson, Knecht Soiniemi
Peer Kåssmasson Muiko Knecht Näärinki
Peer Peerson Leinoin Knecht Vuorenmaa
Johan Kaupinen Knecht Vuorenmaa
Hans Johansson Lautiain Son, Knecht Kasintaipale
Lars Henderson Knecht Pohjois
Christer Nissinen på Heinoins hem:n, Knecht Heinola
Jonas Påhlsson Pedickäin B:, Knecht Pitkälahti
Thomas Käriäinen Knecht Pulkkila
Påhl Brusiusson Kallinen St:S:, Knecht Ahola
Johan Hendersson Såpainen Knecht Sopala

Väenottoluettelo 1678 

Nimi Kommentti kylä
Hans Sigfredson Kainul: Koikkala
Matz Matzon Teivaa
Peer Henderson Soiniemi
Lars Peerson Mardikain Kaihunmäki
Christer Kuckoinen Soiniemi
Peer Kuossmasson Muiko Näärinki
Peer Peerson Leinoin Vuorenmaa
Johan Kaupinen Vuorenmaa
Hans Johanson Kasintaipale
Lars Henderson Pohjois
Christer Nielsson Heinola
Jonas Påhlsson Pitkälahti
Thomas Kiriäinen Pulkkila
Påhl Brusiusson Kallein Ahola
Johan Henderson Såpainen Sopala
Anders Linduin Varparanta
Matz Kämäräinen Varparanta

Ruodutus- ja väenottoluettelo 1679 

Nimi Kommentti kylä
Petter Larsson Haloinen B:r, Knecht Kaskii
Erich Hansson Käkäläin Knecht Vuorenmaa
Lars Påhlsson Kaipiain Knecht Tyrynmäki
Hendrich Jakoin Knecht Vehmaa
Jöns Haikarain Broor, Knecht Maivala
Hindrich Limatain B:r, Knecht Rantuu
Hendrich Passainen Knecht Mattila
Simon Peersson Härköin Knecht Rantuu
Bengt Bengsson Pulkin Knecht Pulkkila

Väenottoluettelo 1679 

Nimi Kommentti kylä
Petter Larsson Kaskii
Erich Hansson Käkälein Vuorenmaa
Lars Påhlsson Tyrynmäki
Hendrich Jackoin Vehmaa
Jöns Hendersson Haikarain Maivala
Hendrich Lijmatain Rantuu
Hendrich Pasoin Mattila
Simon Peersson Härkäin Rantuu
Bengt Bengtsson Pulkin Pulkkila

© Väinö Holopainen 2021